Nghiên cứu một số mô hình trồng bông xen canh với cây ngắn ngày tại huyện cư jút tỉnh đăk nông

nghiên cứu một số hình trồng bông xen canh với cây ngắn ngày tại huyện jút, tỉnh đăk nông

nghiên cứu một số mô hình trồng bông xen canh với cây ngắn ngày tại huyện cư jút, tỉnh đăk nông
... ti n hành tài: Nghiên c u m t s mơ hình tr ng bơng xen canh v i ng n ngày t i huy n Jút, t nh M c tiêu Xác k Nơng” tài nh c mơ hình tr ng bơng xen canh thích h p v i ng n ngày có hi u qu ... gian phát triển trồng i điều kiện trồng i t I : thời gian tòan hệ thống trồng xen y I : Năng suất (tấn/ha) trồng i trồng xen i y m : Năng suất (tấn/ha) trồng i trồng i n : tổng số trồng hệ thống ... huy h t ti m 2.3 N i dung nghiên c u - Nghiên c u m t s mơ hình tr ng bơng xen u tương - Nghiên c u m t s mơ hình tr ng bơng xen l c - Nghiên c u m t s mơ hình tr ng bơng xen ngơ - ánh giá hi u...
 • 64
 • 400
 • 0

đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện juts - tỉnh đăk nông

đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện cư juts - tỉnh đăk nông
... Jút t nh ăk Nông M c tiêu c a - tài ánh giá hi u l c c a phân h u vi sinh HUCO n sinh trư ng phát tri n c a m t s tr ng ng n ngày - Tìm m c ph i h p gi a phân h u vi sinh HUCO lo i phân khoáng ... C U 2.1 i tư ng nghiên c u - Cây ngô: gi ng ngô Bioseed 9698 - Cây u nành: gi ng u nành hoa tr ng - Cây bông: gi ng VN 04.3 - Phân h u vi sinh HUCO (t l N.P.K 1, 0-1 , 0-0 ,6) 2.2 Th i gian a i m ... v ng Yêu c u c a - tài ánh giá hi u l c c a phân h u vi sinh HUCO n sinh trư ng phát tri n c a m t s tr ng vùng nghiên c u: Ngô, u nành, v i - nh hư ng c a phân h u vi sinh HUCO n phì c a t trư...
 • 122
 • 456
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi huyện Nhai Với ý nghĩa đó, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên làm sở khoa ... rừng phục hồi trạng thái IIA Mặc dù tác giả có công trình nghiên cứu chưa nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA Nhai, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.2.1 ... hướng nghiên cứu cần quan tâm Kết nghiên cứu mang tính xác định đặc điểm cấu trúc rừng đề xuất số giải pháp nhằm phục hồi rừng huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Vì vậy, cần có nghiên cứu đặc điểm cấu...
 • 57
 • 1,327
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm rừng tự nhiên phục hồi trạng thái IIB tại Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý rừng bền vững

Nghiên cứu một số đặc điểm rừng tự nhiên phục hồi trạng thái IIB tại Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý rừng bền vững
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM NGỌC TÚ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI TRẠNG THÁI IIB TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG BỀN ... gỗ rừng trạng thái IIB giai đoạn khác - Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng IIB - Nghiên cứu đặc điểm phẫu diện đất trạng thái rừng IIB - Đề xuất giải pháp quản rừng bền vững ... Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn làm cở sở đề xuất giải pháp quản rừng bền vững" Mục đích nghiên cứu Cung cấp thêm thông tin rừng phục hồi, làm sở cho việc quản bền vững nguồn tài nguyên rừng Việt...
 • 91
 • 396
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Lát hoa (Chukrasia tabularis) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
... 4.1 Đặc điểm hình thái loài Lát hoa Huyện Bắc Tỉnh Lào Cai Kết nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Lát hoa Huyện Bắc Hà việc tổng hợp kế thừa tài liệu nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh thái loài ... - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI LÁT HOA (CHUKRASIA TABULARIS) TẠI HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI LÁT HOA (CHUKRASIA TABULARIS) TẠI HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN...
 • 64
 • 158
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi tại huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị
... cầu trùng ký sinh bê, nghé 3.3.2 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng bê, nghé huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái ... đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng, trị 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu thành phần loài cầu trùng ký sinh bê nghé - Nghiên cứu số ... sinh bê nghé - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé số huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng bê, nghé đạt hiệu cao 1.3 MỤC ĐÍCH...
 • 81
 • 211
 • 0

HÌNH TRỒNG HẸ XEN CANH VỚI CÂY RAU ĂN LÁ KHÁC ppt

MÔ HÌNH TRỒNG HẸ XEN CANH VỚI CÂY RAU ĂN LÁ KHÁC ppt
... sóc hẹ sau thu hoạch trồng xen: Sau thu hoạch trồng xen ngày, bón phân bổ xung cho hẹ cách rải phân theo hàng: kg Urê + kg DAP+ kg KCl/1.000m2 Sau thu hoạch hẹ lần đầu dẫn tiếp tục chăm sóc hẹ ... Sau thu hoạch trồng xen thường hẹ héo rễ bị động tiếp nhận ánh sáng nhiều, để hạn chế tượng trước thu hoạch trồng xen ngày cần giảm số lần tưới nước 1lần ngày, sau thu hoạch trồng xen xong tưới ... - Cây trồng xen sau gieo 18-20 ngày bứng lên trồng: + Cải xanh, tía tô xen hẹ khoảng cách 18-20 cm x 18-20 cm + Húng quế, cải ngọt: 10...
 • 4
 • 392
 • 0

Nghiên cứu xây dựng công thức phân bón thích hợp cho cây ca cao tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Nghiên cứu xây dựng công thức phân bón thích hợp cho cây ca cao tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng công thức phân bón thích hợp cho ca cao huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk" Mục tiêu đề tài Xác định công thức phân bón thích hợp cho ca cao thời kỳ kiến thiết ... học ảnh hưởng phân bón đến khả sinh trưởng, suất, chống chịu sâu bệnh phẩm cấp hạt ca cao Làm sở cho việc xây dựng công thức phân bón hợp cho ca cao huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - Góp phần ... huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2013 2.3 Nội dung nghiên cứu - Điều tra trạng sử dụng phân bón cho ca cao huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - Nghiên cứu...
 • 65
 • 320
 • 0

Nghiên cứu một số hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sắn củ tại xã Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu một số mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sắn củ tại xã Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá
... liên kết sản xuất tiêu thụ sắn củ Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá" làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu phân tích số hình liên kết sản xuất tiêu ... nhiên hình hoạt động chưa hiệu Do chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số hình liên kết sản xuất tiêu thụ sắn củ Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá Mục tiêu nghiên cứu nhằm ... trạng sản xuất sắn củ Hóa Quỳ? hình liên kết tồn sản xuất tiêu thụ sắn Hóa Quỳ hình liên kết hoạt động nào? Các hình liên kết mang lại lợi ích cho người dân trồng sắn xã? Những...
 • 109
 • 431
 • 4

Nghiên cứu một số hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau chế biến giữa một số công ty chế biến nông sản Bắc Giang và các hộ nông dân xã Quang Thịnh,

Nghiên cứu một số mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau chế biến giữa một số công ty chế biến nông sản Bắc Giang và các hộ nông dân xã Quang Thịnh,
... luận hình, liên kết kinh tế, mối liên kết, hình liên kết sản xuất tiêu thụ công ty chế biến nông sản với hộ dân - Đánh giá hình liên kết số Công ty chế biến nông sản hộ dân sản xuất, tiêu ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau chế biến số công ty chế biến nông sản Bắc Giang hộ nông dân Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục tiêu nghiên ... mối liên kết bền vững nhằm nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ công ty chế biến với hộ nông dân hình liên kết 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - hình liên kết sản xuất tiêu thụ hai công ty chế biến nông...
 • 98
 • 264
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu một số hình đảm bảo an ninh cơ sở dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng " potx

Báo cáo
... thực liệu  Chương Một số hình đảm bảo an ninh CSDL: Chương giới thiệu số hình an ninh CSDL điển hình ma trận truy cập, hình Take Grant, hình Acten, Wood at al, Sea View, Jajodia and ... chung CSDL, an ninh CSDL, an ninh mạng máy tính, an ninh hệ điều hành số vấn đề bảo vệ liệu  Chương Một số phương pháp bảo vệ liệu: chương giới thiệu số phương pháp bảo vệ liệu bảo mật, bảo toàn ... dọa an toàn CSDL hầu hết bắt nguồn từ bên hệ thống Phạm vi luận văn đề cập đến vấn đề an toàn thông tin dựa số hình an ninh CSDL điển hình ma trận truy cập, hình Take Grant, hình...
 • 3
 • 264
 • 0

Nghiên cứu một số hình tổ chức và hoạt động của tổ chức ươm tạo doanh nghiệp công nghệ

Nghiên cứu một số mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức ươm tạo doanh nghiệp công nghệ
... có số công trình nghiên cứu vấn đề khía cạnh khác chưa đề cập đến hình thức tổ chức hoạt động tổ chức ươm tạo DNCN Chính lý trên, đề tài Nghiên cứu số hình tổ chức hoạt động tổ chức ươm tạo ... thiết để ươm tạo công nghệ, ươm tạo DNCN - Ươm tạo công nghệ hoạt động hỗ trợ nhằm tạo hoàn thiện công nghệ có triển vọng ứng dụng thực tiễn thương mại hoá từ ý tưởng công nghệ kết nghiên cứu khoa ... VƯDNCN công viên nghiên cứu/ khoa học góp phần tạo liên kết động – với việc vườn ươm hoạt động công cụ chế cầu nối công viên nghiên cứu/ khoa học với doanh nghiệp khách hàng Các công viên nghiên cứu/ khoa...
 • 61
 • 345
 • 3

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HÌNH MIMO ÁP DỤNG CHO 4G

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH MIMO ÁP DỤNG CHO 4G
... này, Tôi nghiên cứu số hình MIMO ( Multiple Input Multiple Output ) ứng dụng cho 4G Luận văn tập chung nghiên cứu hình -XI- MIMO với khái niệm việc hình nhằm tính toán thông số như: ... lên 4G Kết luận: LTE số đường tiến tới 4G LTE tồn giai đoạn đầu 4G, tiếp sau IMT Adv 4G CHƯƠNG III NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH MIMO ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG MẠNG THÔNG TIN THẾ HỆ 4G ... anten cách sử dụng ma trận W Hình 3.1 cho thấy hình kênh MIMO gồm Nt anten phát Nr anten thu Hình 3.1 -Mô hình kênh MIMO với Nt anten phát Nr anten thu Ma trận kênh cho hình MIMO hình 3.1 biểu...
 • 100
 • 1,568
 • 17

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HÌNH OFDMA ÁP DỤNG CHO 4G

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH OFDMA ÁP DỤNG CHO 4G
... n 4G Chng 3: Mt s mụ hỡnh OFDMA kh dng cho 4G Trong chng ny s trỡnh by mt s mụ hỡnh OFDMA, mụ hỡnh lp vt lý cho c ng xung v ng lờn s dng WiMAX v LTE Chng 4: ỏnh giỏ, so sỏnh mt s mụ hỡnh OFDMA ... mang sau: t 448 n 451 cho lỏt th nht; t 512 n 515 cho lỏt th hai; t 984 n 987 cho cho lỏt th 3; t 1189 n 1192 cho lỏt th t; t 1505 n 1508 cho lỏt th nm v t 1753 n 1756 cho lỏt th sỏu, ú v trớ ... QUAN V MNG 4G XXI I V .I 3.1 Mễ HèNH OFDMA TRONG WiMAX XXXIII I V I Trong WiMAX s dng OFDM cho ghộp kờnh v a truy nhp cho c ng xung v ng lờn XXXIII I V I 3.2 Mễ HèNH OFDMA TRONG...
 • 83
 • 404
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu xay dung mo hinh trong tram den cap ho gia dinhnghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây trám đen ghépđánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ litsea glutinosa roxb tại một số huyện ở gia lainghien cứu xay dựng mô hình trông hạt tiêunghiên cưu xây dựng mô hình trông cây ba kíchcông nghệ phần mềm và một số mô hình trong phát triển phần mềmnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái của cây huỷnh và cây giổi xanh làm cơ sở xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây trồngnghiên cứu xây dựng mô hình trồng rừng hỗn loài bằng các loài cây lá rộng bản địa trên đất rừng thoái hóa các tỉnh phía bắcnghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắkkết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của ngan pháp r71 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênkết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sốt xuất huyết dengue tại huyện giá rai tỉnh bạc liêuToàn văn của Nghị QuyếtSố:05 2016 NQ-LICOGI13-HĐQT7 2015 TB phat hanh ko ban hetNQ 09 LIG13 chodanhsachMEC Thay doi nhan su signed.PDF signedMEC giai trinh tong hop 2016 so voi 2015Chuong trinh nghi su cua Dai hoiQuy che lam viec cua Dai hoiThe le bau cu tai Dai hoiMEC giai trinh tong hop signedMEC BCTC tong hop 2016 sau ktoan signedBao cao cua BKS trinh DHCDBao cao cua HDQT trinh DHDCDTN 2016Bao cao phan phoi LN 2015- Chương trình tổ chức ĐHCĐ 2016Thư mời ĐHCĐ 20173 1 PL1 Bao cao tom tat Song nhiem+) Phụ Lục 2: Báo cáo tóm tắt Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh khai thác cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quán Ngang – giai đoạn 32 To trinh thong qua Dai hoi- Báo cáo Hội đồng quản trị công ty06 2016 NQ CN TTBEAN