Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

81 312 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2016, 22:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỀN HỮU ĐẠT Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH CẦU TRÙNG Ở BÊ, NGHÉ (COCCIDIOSIS) NUÔI TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Lớp : TY - K41 Khoá học : 2009 - 2013 Giảng viên hướng dẫn : TS Lê Minh Khoa chăn nuôi thú y Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên , năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô, gia đình bạn bè Sau năm học tập rèn luyện trường, đồng ý Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, cô giáo hướng dẫn TS Lê Minh, em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé (coccidiosis) nuôi huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị” Nhân dịp hoàn thành khóa luận, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y thầy giáo, cô giáo khoa luôn bảo, giúp đỡ em năm vừa qua Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo TS Lê Minh tận tình hướng dẫn em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Vì trình độ thời gian có hạn, bước đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận em tránh khỏi nhiều hạn chế thiếu sót phương pháp kết nghiên cứu Em mong đóng góp quý báu thầy, cô giáo bạn để khóa luận em đầy đủ hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên,ngàytháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Hữu Đạt MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 2.1.1 Đặc điểm sinh học cầu trùng 2.1.2 Dịch tễ học bệnh cầu trùng 10 2.1.3 Đặc điểm bệnh lý lâm sàng bệnh 14 2.1.4 Chẩn đoán bệnh cầu trùng 17 2.1.5 Phòng trị bệnh cầu trùng cho bê nghé 18 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 20 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 20 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 23 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 23 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 24 3.3.1 Nghiên cứu thành phần loài cầu trùng ký sinh bê, nghé .24 3.3.2 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé xã huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên 24 3.3.3 Nghiên cứu vai trò cầu trùng hội chứng tiêu chảy triệu chứng lâm sàng bệnh cầu trùng bê, nghé 24 3.3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng, trị cầu trùng cho bê, nghé .24 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.4.1 Phương pháp xác định loài cầu trùng ký sinh bê, nghé huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên .24 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê nghé 25 3.4.3 Phương pháp nghiên cứu triệu chứng lâm sàng bệnh cầu trùng bê, nghé 27 3.4.4 Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng, trị cầu trùng cho bê, nghé 28 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 31 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 XÁC ĐỊNH LOÀI CẦU TRÙNG KÝ SINH Ở BÊ NGHÉ CỦA XÃ THUỘC HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN .32 4.2 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH CẦU TRÙNG Ở BÊ NGHÉ 34 4.2.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng bê nghé xã huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên .34 4.2.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tuổi bê nghé 35 4.2.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng bê nghé theo tháng thời gian thực tập 38 4.2.4 Nghiên cứu ô nhiễm Oocyst cầu trùng khu vực chuồng nuôi xung quanh chuồng nuôi bê, nghé .40 4.3 NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CẦU TRÙNG TRONG HỘI CHÚNG TIÊU CHẢY Ở BÊ, NGHÉ VÀ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA BỆNH 41 4.4 NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG CHO BÊ, NGHÉ 44 4.4.1 Nghiên cứu công thức ủ phân để tăng khả sinh nhiệt .44 4.4.2 Hiệu lực thuốc điều trị cầu trùng cho bê, nghé 48 4.4.3 Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng cho bê, nghé .53 Phần 54 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 ĐỀ NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Các loài cầu trùng ký sinh bê, nghé tỉnh Thái Nguyên 32 Bảng 4.2 Tỷ lệ nhiễm cầu trùng bê, nghé xã 34 Bảng 4.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tuổi bê, nghé 36 Bảng 4.4 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tháng thời gian thực tập 38 Bảng 4.5 Sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng chuồng khu vực xung quanh chuồng nuôi bê, nghé 40 Bảng 4.6: Tỷ lệ bê, nghé tiêu chảy số bê, nghé nhiễm cầu trùng 41 Bảng 4.7 Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng bê, nghé bình thường 42 Bảng 4.9 Khả sinh nhiệt tác dụng diệt Oocyst cầu trùng công thức ủ II 45 Bảng 4.10 Khả sinh nhiệt tác dụng diệt Oocyst cầu trùng công thức ủ III 46 Bảng 4.11 Đánh giá khả sinh nhiệt tác dụng diệt Oocyst công thức ủ 47 Bảng 4.12 Lựa chọn thuốc điều trị bệnh cầu trùng cho bê, nghé 49 Bảng 4.13 Một số tiêu sinh lý bê, nghé trước 51 sau dùng thuốc 51 Bảng 4.14: Hiệu lực thuốc NOVACOC-5% (liều 25 mg/kg TT) điều trị bệnh cầu trùng cho bê, nghé 52 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ thể tỷ lệ nhiễm cầu trùng xã 34 Hình 4.2: Biểu đồ thể tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tuổi bê, nghé 36 Hình 4.3: Biểu đồ thể tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng theo tháng thời gian thực tập 38 Hình 4.4 Biểu đồ thể tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng bê, nghé bình thường tiêu chảy 43 Phần MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trước kia, chăn nuôi trâu, bò chủ yếu cung cấp sức kéo cho nông nghiệp lâm nghiệp Những năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta phát triển mạnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân phát triển kinh tế - xã hội Do đó, chăn nuôi trâu bò có nhiều hội phát triển Chăn nuôi trâu, bò cung cấp cho người hai loại thực phẩm có giá trị cao hoàn chỉnh dinh dưỡng, thịt sữa Trâu, bò gia súc nhai lại có khả biến thức ăn thực vật rẻ tiền cỏ, rơm rạ thành hàng trăm dưỡng chất khác tích lũy để tạo thịt, sữa Hiện nay, ngành chăn nuôi trâu bò nước ta phải đối mặt với không khó khăn, có vấn đề dịch bệnh Ngoài bệnh truyền nhiễm bệnh ký sinh trùng nguyên nhân làm giảm suất chăn nuôi Ký sinh trùng ký sinh thể trâu, bò, chiếm đoạt chất dinh dưỡng làm cho vật nuôi gầy còm, ốm yếu Một bệnh ký sinh trùng thường xảy đàn bê, nghé bệnh cầu trùng (Coccidiosis) Bệnh cầu trùng bê, nghé bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa với biểu đa dạng: ẩn, cấp tính, mãn tính, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu , gầy yếu Bệnh loài cầu trùng ký sinh ruột già gây ra: E zuernni, E bovis, E smithi, E elipsoidalis, E cylindrica, E bukidnonensis (Kolapxki N A cs,1980 [31]) Huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên huyện miền núi với đa phần dân số làm nông nghiệp Sự phát triển nhanh đàn trâu, bò huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên năm gần góp phần quan trọng việc nâng cao hiệu kinh tế cải thiện đời sống nhiều hộ chăn nuôi huyện Ở Việt Nam có số công trình nghiên cứu bệnh cầu trùng bê, nghé công trình nghiên cứu Lê Văn Năm (2004) [17]; Phạm Sỹ Lăng cs (2002) [12] Bệnh cầu trùng bê, nghé tất bệnh ký sinh trùng khác, lây lan phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh (khí hậu, đất đai, khu hệ động thực vật, tuổi, giống, loài vật chủ, điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, chuồng trại ) Tính chất dịch tễ học bệnh thể khác vùng địa lý khác nhau, hoàn cảnh ngoại giới khác Ở nước ta, chăn nuôi trâu bò chủ yếu tập trung miền núi, nhiên có công trình nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé tỉnh miền núi, chưa có quy trình phòng trị phù hợp hiệu Hàng năm, đàn trâu bò, bê nghé nuôi tỉnh miền núi bị đổ ngã nhiều, có nguyên nhân cầu trùng gây Xuất phát từ yêu cầu cấp bách thực tiễn chăn nuôi trâu bò huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, thực đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng, trị” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu thành phần loài cầu trùng ký sinh bê nghé - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé số xã huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng bê, nghé đạt hiệu cao 1.3 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Xác định tình hình mắc bệnh cầu trùng bê nghé biện pháp phòng chống hiệu phù hợp với điều kiện chăn nuôi trâu bò huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, xây dựng quy trình phòng chống bệnh đạt hiệu cao Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 2.1.1 Đặc điểm sinh học cầu trùng 2.1.1.1 Vị trí cầu trùng hệ thống phân loại động vật học Cầu trùng động vật đơn bào có hình tròn, hình trứng, hình bầu dục (phụ thuộc vào loài cầu trùng) Cầu trùng ký sinh chủ yếu tế bào biểu mô ruột nhiều loài gia súc, gia cầm người Phân loại cầu trùng gia súc, gia cầm, chủ yếu dựa vào đặc điểm hình thái, kích thước, màu sắc, vị trí ký sinh, thời gian sinh bào tử Levine N (Ed) (1985) [41], Daugschies A Njadrowski M (2005) [34], Ajayi J A (2004) [33] cho biết, cầu trùng ký sinh bê, nghé có vị trí hệ thống phân loại sau: Giới Protista Ngành Myzozoa Phân ngành Apicomplexa Lớp Conoidasida Phân lớp Coccidiasina Bộ Eucoccidiorida Phân Eimeriorin Họ Eimeriidae Giống Eimeria Loài Eimeria alabamemsis Christiensen, 1941 Loài Eimeria auburnensis Christiensen and Porter, 1939 Loài Eimeria bovis Christiensen, 1941 Loài Eimeria brasisliensis Torres and Ramos, 1939 Loài Eimeria bukidnonensis Tubangui, 1931 Loài Eimeria canadensis Bruce, 1921 Loài Eimeria cylindrica Wilson, 1931 Loài Eimeria ellipsoidalis Becker and Frye, 1929 Loài Eimeria illinoisensis Levine and Ivens, 1967 Loài Eimeria pellita Supperer, 1952 Loài Eimeria subspherica Christiensen, 1941 Loài Eimeria wyomingensis Huizinga and Winger, 1942 Loài Eimeria zuernii Rivolta, 1978, Martin, 1909 Lee R P cs (1959) [40] quan sát hình thái, kích thước, màu sắc, trình hình thành bào tử Oocyst cầu trùng ký sinh bò Nigerian định danh 11 loài cầu trùng, bao gồm: E alabamemsis, E auburnensis, E bovis, E brasisliensis, E bukidnonensis, E canadensis, E cylindrica, E ellipsoidalis, E subspherica, E wyomingensis, E zuernii Nguyễn Đức Tân cs (2005) [19] phát loài cầu trùng ký sinh bê số tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, gồm loài: E zuernii, E bovis, E ellipsoidalis, E bukidnonensis 2.1.1.2 Đặc điểm hình thái, kích thước loài cầu trùng Theo Ajayi J A (2004) [33], hình thái, kích thước loài cầu trùng ký sinh bê, nghé sau: - Eimeria alabamemsis (Christiensen, 1941): Oocyst có hình trứng, có - lớp vỏ, màu vàng nhạt, kích thước dài từ 13 - 24 µm, rộng từ 11 - 16 µm Kích thước Sporocyst 10 - 16 x - µm Không có Micropyle (lỗ noãn) hạt cực Thời gian hình thành bào tử - ngày - Eimeria auburnensis (Christiensen and Porter, 1939): Oocyst có hình elip hình trứng, có lớp vỏ mỏng, lớp bên nhẵn, xù xì, màu vàng - nâu, kích thước 32 - 46 x 20 - 25 µm, trung bình 38,4 x 27,1 Kích thước Sporocyst 15 - 23 x - 11 µm Có Micropyle Thời gian Descriptive Statistics: tần số hh trước, tần số hh sau Variable Median tần số hh 33.000 tần số hh 31.500 Variable tần số hh tần số hh N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 trước 10 33.300 0.817 2.584 30.000 31.500 sau 10 32.200 0.611 1.932 30.000 30.750 trước sau Q3 35.250 34.250 Maximum 38.000 35.000 2.2 FIVE-ANTICOCCID.A Descriptive Statistics: Thân nhiệt trước, thân nhiệt sau Variable Median Thân nhiệt 38.950 thân nhiệt 38.900 Variable Thân nhiệt thân nhiệt N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 trước 10 38.920 0.0879 0.278 38.500 38.675 sau 10 38.880 0.0727 0.230 38.600 38.600 trước sau Q3 39.125 39.100 Maximum 39.400 39.200 Descriptive Statistics: tân số hh trước, tần số hh sau Variable Median tần số hh 33.000 tần số hh 33.500 Variable tần số hh tần số hh N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 trước 10 33.300 0.989 3.129 29.000 30.750 sau 10 33.300 0.817 2.584 30.000 30.750 trước sau Q3 36.250 35.250 Maximum 38.000 37.000 2.3 NOVACOC-5% Descriptive Statistics: Thân nhiệt trước, thân nhiệt sau Variable Median Thân nhiệt 38.900 thân nhiệt 38.800 Variable Thân nhiệt thân nhiệt N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 trước 10 38.880 0.0712 0.225 38.600 38.675 sau 10 38.850 0.0820 0.259 38.500 38.600 trước sau Q3 39.100 39.050 Maximum 39.200 39.300 Descriptive Statistics: tần số hh trước, tần số hh sau Variable Median tần số hh 32.500 tần số hh 32.000 Variable tần số hh tần số hh N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 trước 10 33.100 0.752 2.378 30.000 31.750 sau 10 32.100 0.407 1.287 30.000 31.750 trước sau Q3 34.500 32.250 Maximum 38.000 35.000 Một số tiêu sinh lý nghé trước sau dung thuốc 3.1 Thuốc VINACOC.ACB Descriptive Statistics: thân nhiệt trước, thân nhiệt sau Variable Median thân nhiệt trước 38.700 thân nhiệt sau 38.700 Variable thân nhiệt trước thân nhiệt sau N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 10 38.730 0.0597 0.189 38.500 38.575 10 38.730 0.0473 0.149 38.600 38.600 Q3 38.925 38.825 Maximum 39.000 39.000 Descriptive Statistics: tần số hh trước, tần số hh sau Variable Median tần số hh trước 34.000 tần số hh sau 33.500 Variable tần số hh trước tần số hh sau N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 10 34.200 0.742 2.348 31.000 32.000 10 34.300 0.761 2.406 31.000 32.750 Q3 36.250 36.500 Maximum 38.000 38.000 3.2 Thuốc FIVE-ANTICOCCID.A Descriptive Statistics: thân nhiệt trước, thân nhiệt sau Variable Median thân nhiệt trước 38.700 thân nhiệt sau 38.700 Variable thân nhiệt trước thân nhiệt sau N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 10 38.720 0.0490 0.155 38.500 38.600 10 38.780 0.106 0.336 38.500 38.600 Q3 38.825 38.800 Maximum 39.000 39.700 Descriptive Statistics: tần số hh trước, tần số hh sau Variable Median tần số hh trước 35.000 tần số hh sau 34.500 Variable tần số hh trước tần số hh sau N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 10 34.900 0.640 2.025 32.000 33.000 10 34.800 0.663 2.098 32.000 33.000 Q3 36.500 36.250 Maximum 38.000 39.000 3.3 Thuốc NOVACOC-5% Descriptive Statistics: thân nhiệt trước, thân nhiệt sau Variable Median thân nhiệt trước 38.700 thân nhiệt sau 38.750 Variable thân nhiệt trước thân nhiệt sau N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 10 38.730 0.0517 0.164 38.500 38.600 10 38.790 0.0674 0.213 38.500 38.675 Q3 38.850 38.875 Maximum 39.000 39.200 Descriptive Statistics: tần số hh trước, tần số hh sau Variable Median tần số hh trước 35.500 tần số hh sau 36.000 Variable tần số hh trước tần số hh sau N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 10 36.000 0.471 1.491 34.000 35.000 10 36.000 0.211 0.667 35.000 35.750 Q3 38.000 36.250 Maximum 38.000 37.000 Khả sinh nhiệt tác dụng diệt Oocyst công thức ủ 4.1 Công thức ủ I Descriptive Statistics: ngày 1, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Median ngày 26.000 số Oocyst/VT/Mẫu 6.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 26.000 0.115 0.200 25.800 25.800 6.333 0.333 0.577 6.000 6.000 Variable ngày số Oocyst/VT/Mẫu Q3 26.200 7.000 Maximum 26.200 7.000 Descriptive Statistics: ngày 5, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Median ngày 28.200 số Oocyst/VT/Mẫu 7.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 28.233 0.145 0.252 28.000 28.000 7.000 0.577 1.000 6.000 6.000 Variable ngày số Oocyst/VT/Mẫu Q3 28.500 8.000 Maximum 28.500 8.000 Descriptive Statistics: ngày 10, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Median ngày 10 33.500 số Oocyst/VT/Mẫu 7.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 33.433 0.233 0.404 33.000 33.000 6.667 0.333 0.577 6.000 6.000 Variable ngày 10 số Oocyst/VT/Mẫu Q3 33.800 7.000 Maximum 33.800 7.000 Descriptive Statistics: ngày 15, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Q1 ngày 15 35.200 số Oocyst/VT/Mẫu 7.0000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum 35.500 0.173 0.300 35.200 7.0000 0.000000000 0.000000000 7.0000 Variable ngày 15 số Oocyst/VT/Mẫu Median 35.500 7.0000 Q3 35.800 7.0000 Maximum 35.800 7.0000 Descriptive Statistics: ngày 20, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Q1 ngày 20 36.900 số Oocyst/VT/Mẫu 5.000 số Oocyst chết/V 0.000000000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum 37.100 0.100 0.173 36.900 5.667 0.333 0.577 5.000 0.667 0.333 0.577 0.000000000 Variable ngày 20 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V Median 37.200 6.000 1.000 Q3 37.200 6.000 1.000 Maximum 37.200 6.000 1.000 Descriptive Statistics: ngày 25, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Median ngày 25 39.000 số Oocyst/VT/Mẫu 8.000 số Oocyst chết/V 2.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 39.167 0.167 0.289 39.000 39.000 8.000 0.577 1.000 7.000 7.000 1.667 0.333 0.577 1.000 1.000 Variable ngày 25 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V Q3 39.500 9.000 2.000 Maximum 39.500 9.000 2.000 Descriptive Statistics: ngày 30, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Minimum ngày 30 27.000 số Oocyst/VT/Mẫu 6.0000 số Oocyst chết/V 0.000000000 N N* Mean SE Mean StDev 27.500 0.289 0.500 6.0000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 Variable ngày 30 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V Q1 27.000 6.0000 0.000000000 Median 27.500 6.0000 0.000000000 Q3 28.000 6.0000 0.000000000 Maximum 28.000 6.0000 0.000000000 4.2 Công thức ủ II Descriptive Statistics: ngày 1, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Median ngày 27.000 số Oocyst/VT/Mẫu 7.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 27.167 0.167 0.289 27.000 27.000 6.333 0.667 1.155 5.000 5.000 Variable ngày số Oocyst/VT/Mẫu Q3 27.500 7.000 Maximum 27.500 7.000 Descriptive Statistics: ngày 5, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Median ngày 29.000 số Oocyst/VT/Mẫu 7.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 29.167 0.167 0.289 29.000 29.000 7.000 0.577 1.000 6.000 6.000 Variable ngày số Oocyst/VT/Mẫu Q3 29.500 8.000 Maximum 29.500 8.000 Descriptive Statistics: ngày 10, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Median ngày 10 35.500 số Oocyst/VT/Mẫu 6.000 Variable ngày 10 số Oocyst/VT/Mẫu N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 35.400 0.493 0.854 34.500 34.500 5.667 0.333 0.577 5.000 5.000 Q3 36.200 6.000 Maximum 36.200 6.000 Descriptive Statistics: ngày 15, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Q1 ngày 15 37.800 số Oocyst/VT/Mẫu 6.000 số Oocyst chết/V 0.000000000 Variable ngày 15 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V N N* Mean SE Mean StDev Minimum 38.100 0.208 0.361 37.800 6.667 0.333 0.577 6.000 0.667 0.333 0.577 0.000000000 Median 38.000 7.000 1.000 Q3 38.500 7.000 1.000 Maximum 38.500 7.000 1.000 Descriptive Statistics: ngày 20, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Median ngày 20 42.000 số Oocyst/VT/Mẫu 9.000 số Oocyst chết/V 2.000 Variable ngày 20 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 41.667 0.333 0.577 41.000 41.000 8.667 0.333 0.577 8.000 8.000 2.000 0.577 1.000 1.000 1.000 Q3 42.000 9.000 3.000 Maximum 42.000 9.000 3.000 Descriptive Statistics: ngày 25, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Median ngày 25 46.000 số Oocyst/VT/Mẫu 9.000 số Oocyst chết/V 6.000 Variable ngày 25 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 45.833 0.167 0.289 45.500 45.500 9.333 0.333 0.577 9.000 9.000 5.667 0.333 0.577 5.000 5.000 Q3 46.000 10.000 6.000 Maximum 46.000 10.000 6.000 Descriptive Statistics: ngày 30, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Q1 ngày 30 50.000 số Oocyst/VT/Mẫu 6.0000 số Oocyst chết/V 6.0000 Variable ngày 30 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V N N* Mean SE Mean StDev Minimum 50.500 0.289 0.500 50.000 6.0000 0.000000000 0.000000000 6.0000 6.0000 0.000000000 0.000000000 6.0000 Median 50.500 6.0000 6.0000 Q3 51.000 6.0000 6.0000 Maximum 51.000 6.0000 6.0000 4.3 Công thức ủ III Descriptive Statistics: ngày 1, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Median ngày 28.000 số Oocyst/VT/Mẫu 6.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 28.067 0.176 0.306 27.800 27.800 5.667 0.333 0.577 5.000 5.000 Variable ngày số Oocyst/VT/Mẫu Q3 28.400 6.000 Maximum 28.400 6.000 Descriptive Statistics: ngày 5, số Oocyst/VT/Mẫu Variable Q1 ngày 32.800 số Oocyst/VT/Mẫu 6.0000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum 32.933 0.0667 0.115 32.800 6.0000 0.000000000 0.000000000 6.0000 Variable ngày số Oocyst/VT/Mẫu Median 33.000 6.0000 Q3 33.000 6.0000 Maximum 33.000 6.0000 Descriptive Statistics: ngày 10, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Median ngày 10 40.000 số Oocyst/VT/Mẫu 6.000 số Oocyst chết/V 1.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 40.267 0.371 0.643 39.800 39.800 6.333 0.333 0.577 6.000 6.000 1.333 0.333 0.577 1.000 1.000 Variable ngày 10 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V Q3 41.000 7.000 2.000 Maximum 41.000 7.000 2.000 Descriptive Statistics: ngày 15, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Median ngày 15 43.500 số Oocyst/VT/Mẫu 7.000 số Oocyst chết/V 2.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 43.400 0.100 0.173 43.200 43.200 6.667 0.333 0.577 6.000 6.000 2.000 0.577 1.000 1.000 1.000 Variable ngày 15 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V Q3 43.500 7.000 3.000 Maximum 43.500 7.000 3.000 Descriptive Statistics: ngày 20, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Median ngày 20 47.600 số Oocyst/VT/Mẫu 8.000 số Oocyst chết/V 6.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 47.633 0.0882 0.153 47.500 47.500 8.333 0.333 0.577 8.000 8.000 6.333 0.333 0.577 6.000 6.000 Variable ngày 20 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V Q3 47.800 9.000 7.000 Maximum 47.800 9.000 7.000 Descriptive Statistics: ngày 25, số Oocyst/VT/Mẫu, số Oocyst chết/VT/Mẫu Variable Median ngày 25 51.800 số Oocyst/VT/Mẫu 7.000 số Oocyst chết/V 7.000 N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 51.700 0.100 0.173 51.500 51.500 7.000 0.577 1.000 6.000 6.000 7.000 0.577 1.000 6.000 6.000 Variable ngày 25 số Oocyst/VT/Mẫu số Oocyst chết/V Q3 51.800 8.000 8.000 Maximum 51.800 8.000 8.000 Hiệu lực loại thuốc điều trị bệnh cầu trùng bê, nghé 5.1 Thuốc VINACOC.ACB Descriptive Statistics: trước điều trị, sau ngày, sau 10 ngày, sau 15 ngày Variable Q3 trước điều trị 4170 sau ngày 1050 sau 10 ngày 645.0 sau 15 ngày 330.0 Variable trước điều trị sau ngày sau 10 ngày sau 15 ngày N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median 20 2282 379 1696 630 848 975 14 845 125 305 570 615 765 15 462.0 90.3 201.9 270.0 270.0 480.0 290.0 26.5 45.8 240.0 240.0 300.0 Maximum 5370 1410 750.0 330.0 5.2 Thuốc Five-Anticoccid.A Descriptive Statistics: trước điều trị, sau ngày, sau 10 ngày, sau 15 ngày Variable Q3 trước điều trị 3495 sau ngày 1650 sau 10 ngày 840 sau 15 ngày * Variable trước điều trị sau ngày sau 10 ngày sau 15 ngày N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median 20 2228 404 1806 690 810 960 14 996 283 634 390 465 750 16 610 173 300 270 270 720 17 285.0 45.0 63.6 240.0 * 285.0 Maximum 6330 1890 840 330.0 5.3 Thuốc NOVACOC - 5% Descriptive Statistics: trước điều trị, sau ngày, sau 10 ngày, sau 15 ngày Variable Q3 trước điều trị 2483 sau ngày 1853 sau 10 ngày * sau 15 ngày * Variable trước điều trị sau ngày sau 10 ngày sau 15 ngày N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median 20 2208 454 2032 720 780 960 14 1170 374 747 510 518 1140 16 675.0 45.0 63.6 630.0 * 675.0 16 225.0 15.0 21.2 210.0 * 225.0 Maximum 6960 1890 720.0 240.0 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Hình ảnh 1: Một số mẫu phân bê, nghé thu thập huyện Đồng Hỷ Hình ảnh 2: Xét nghiệm mẫu phân bê nghé phòng thí nghiệm môn Bệnh động vật – Khoa Chăn nuôi thú y Hình ảnh 3: Oocyst cầu trùng có phân bê, nghé xét nghiệm Hình ảnh 4: Loài E bovis Hình ảnh 5: Loài E.zuernii Hình ảnh 6: Loài E.alabamensis Hình ảnh 6: Bê nghé nhiễm cầu trùng Hình ảnh 7: Bê bị nhiễm cầu trùng nặng Hình ảnh 8: Chăn thả gia súc địa bàn huyện Đồng Hỷ Hình ảnh 9: Phối trộn công thức ủ phân Hình ảnh 10: Các bao ủ phân theo công thức Hình ảnh 11: Oocyst cầu trùng chết Hình ảnh 12: Thuốc FIVE-ANTICOCCID.A Hình ảnh 13: Thuốc VINACOC.ACB Hình ảnh 14: Thuốc NOVACOC - 5% [...]... DUNG NGHIÊN CỨU 3.3.1 Nghiên cứu thành phần loài cầu trùng ký sinh ở bê, nghé 3.3.2 Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé ở 3 xã của huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng ở bê, nghé tại 3 xã của huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi bê, nghé - Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng ở bê, nghé theo mùa vụ - Xác... bê nghé bị bệnh cầu trùng 3.3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng, trị cầu trùng cho bê, nghé - Xác định công thức ủ phân nhiệt sinh học có khả năng sinh nhiệt tốt để diệt Oocyst cầu trùng bê, nghé - Nghiên cứu tác dụng của thuốc trị cầu trùng bê, nghé - Bước đầu đề xuất quy trình phòng, trị bệnh cầu trùng cho bê, nghé 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4.1 Phương pháp xác định loài cầu trùng ký sinh ở bê, nghé. .. Oocyst cầu trùng bê, nghé ở chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi - Xác định sự ô nhiễm Oocyst cầu trùng bê, nghé ở chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi 3.3.3 Nghiên cứu vai trò của cầu trùng trong hội chứng tiêu chảy và triệu chứng lâm sàng của bệnh cầu trùng bê, nghé - Vai trò của cầu trùng trong hội chứng tiêu chảy bê, nghé tại 3 xã của huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu. .. cầu trùng thuộc giống Eimeria ký sinh là : E zuernii, E bovis, E ellipsoidalis và E.alabamensis 23 Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Bê, nghé dưới 1 năm tuổi nuôi tại các nông hộ ở một số xã của huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Oocyst cầu trùng bê nghé mới theo phân ra ngoại cảnh và có sức gây bệnh - Bệnh. .. bê nghé để nâng cao sức đề kháng với bệnh 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 2.2.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài Bệnh cầu trùng phổ biến khắp các nước trên thế giới, gây tổn hại lớn cho ngành chăn nuôi Chính vì vậy có rất nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu về tác hại của bệnh này, đồng thời đưa ra biện pháp phòng và trị bệnh cho gia súc Hasche M R và cs (1959) [36] khi nghiên cứu bệnh cầu. .. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ∗ Địa điểm nghiên cứu - Địa điểm thu thập mẫu: Đề tài được thực hiện ở các nông hộ chăn nuôi trâu bò thuộc 3 xã của thuộc huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Địa điểm xét nghiệm mẫu: Phòng thí nghiệm bộ môn Bệnh động vật - Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ∗ Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06 đến tháng 10 năm 2013 24 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3.1... vịt, rùa, rắn và kể cả con người 2.1.2 Dịch tễ học bệnh cầu trùng 2.1.2.1 Phân bố của bệnh Bệnh thường gặp ở tất cả các châu lục trên thế giới Bệnh cầu trùng thường phát sinh khi vi phạm chế độ nuôi dưỡng, đặc biệt là khi di chuyển bê nghé từ chuồng nuôi ra đồng cỏ và ngược lại 11 Nghiên cứu về mùa phát sinh bệnh cầu trùng, Joyner L P và cs (1966) [37] cho biết: bệnh thường lây lan và phát triển trong... Chẩn đoán bệnh cầu trùng 2.1.4.1 Chẩn đoán lâm sàng Theo Trịnh Văn Thịnh (1978) [23], (1982) [24], Phạm Văn Khuê và cs (1996) [8], để chẩn đoán bệnh cầu trùng cần căn cứ vào triệu chứng lâm sàng, đặc điểm dịch tễ và xét nghiệm phân tìm Oocyst cầu trùng 18 Kolapxki N A và cs, 1980 [31] cho rằng, chẩn đoán cần dựa trên cơ sở chẩn đoán tổng hợp, căn cứ vào đặc điểm dịch tễ, triệu chứng, bệnh tích và những... nhiễm cầu trùng, tỷ lệ nhiễm cầu trùng tăng dần đến mức cao nhất (60,89%) vào lúc bê 8 tháng tuổi Trần Văn Bình (2008) [1] khi nghiên cứu bệnh tích bệnh cầu trùng trâu, bò đã chỉ ra rằng: Khi nhiễm E zuernii và E bovis, ruột già bị tổn thương rất rõ, đặc biệt là trực tràng Giáp Mạnh Hoàng (2011) [7] khi nghiên cứu bệnh cầu trùng bê, nghé trên địa bàn 3 huyện của tỉnh Bắc Giang đã phát hiện ra 4 loài cầu. .. riêng một cơ quan có loài cầu trùng này hay loài cầu trùng khác ký sinh 2.1.3.2 Triệu chứng lâm sàng của bệnh cầu trùng ở bê, nghé Kolapxki N A và cs (1980) [31] cho biết, thời kỳ nung bệnh kéo dài từ 2 - 3 tuần Bệnh diễn ra ở các thể cấp tính, á cấp tính hay mãn tính Điều đó phụ thuộc vào trạng thái cơ thể, loài cầu trùng và số lượng Oocyst gây bệnh xâm nhập vào cơ thể bê nghé Ở thể cấp tính, thấy bê nghé ... cầu trùng ký sinh bê, nghé 3.3.2 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé xã huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng bê, nghé xã huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái. .. đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng, trị 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu thành phần loài cầu trùng ký sinh bê nghé - Nghiên cứu số. .. sinh bê nghé - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé số xã huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng bê, nghé đạt hiệu cao 1.3 MỤC ĐÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị , Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị , Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê, nghé nuôi tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay