Social marketing tiếp thị xã hội

Tài liệu TIẾP THỊ HỘI NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TẾ CÔNG CỘNG pdf

Tài liệu TIẾP THỊ XÃ HỘI NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y TẾ CÔNG CỘNG pdf
... QUAN VỀ TIẾP THỊ XÃ HỘI Khái niệm tiếp thị tiếp thị hội Điểm khác tiếp thị thương mại tiếp thị hội ột số đặc trưng quan trọng tiếp thị thương mại M tiếp thị hội 8 hân biệt khác tiếp ... Nguyễn Thu Hà THƯ KÝ BIÊN SOẠN ThS Nguyễn Thái Quỳnh Chi Tiếp thị hội (Social marketing) ng y thể vai trò quan trọng thực hành y tế công cộng Dựa nguyên tiếp thị thương mại, tiếp thị hội ... cao sức khoẻ Nội dung tài liệu bao gồm bài, bắt đầu việc tổng quan tiếp thị hội nhằm nêu rõ khái niệm tiếp thị tiếp thị hội, nội dung tiếp thị hội điểm khác với tiếp thị thương mại, đồng...
 • 99
 • 630
 • 6

Tiếp thị hội và chìa khóa 8P pot

Tiếp thị xã hội và chìa khóa 8P pot
... hạn Có kết hợp chặt chẽ kế hoạch tiếp thị hội đạt hiệu mong muốn cách bền vững chắn Purse Strings – Ngân quỹ Hầu hết tổ chức phát triển chương trình tiếp thị hội điều hãnh quỹ thông qua nguồn ... sách Những chương trình tiếp thị hội động lực tốt giúp cá nhân điều chỉnh hành vi vấn đề khó khăn gặp phải cần sách, biện pháp cụ thể để người dân vừa tự ý thức, vừa buộc vào giới hạn định, biện ... chuyện mà nhà tổ chức muốn chuyển tải đến công chúng Publics – Công chúng Những người làm tiếp thị hội thường có nhiều loại đối tượng khác nên chương trình họ cần xác định rõ nội dung để nhắm...
 • 5
 • 235
 • 0

Ý nghĩa của tiếp thị hội Tại Việt Nam hiện nay pdf

Ý nghĩa của tiếp thị xã hội Tại Việt Nam hiện nay pdf
... dụ cho thấy ý nghĩa việc định giá tiếp thị hội quan trọng Tại Việt Nam nay, tiếp thị hội trở thành hoạt động có ý nghĩa đặc biệt Song hành với phát triển kinh tế, vấn đề hội ngày đa ... vững Theo đó, xem tiếp thị hội trình “cho” trước, “nhận” sau Ở Việt Nam, phong trào “ba diệt”, “hũ gạo cứu đói” xem hình thức sơ khai tiếp thị hội Tuy nhiên, tiếp thị hội thể rõ ràng phải ... tự nguyện thực hành vi Do vậy, lý thuyết 4P tiếp thị thương mại áp dụng vào tiếp thị hội Một chương trình tiếp thị hội phải việc lựa chọn đối tượng tiếp thị (targeting audience) cụ thể,...
 • 9
 • 197
 • 0

Tiếp thị hội với việc bổ sung sắt cho phụ nữ có thai dân tộc mường

Tiếp thị xã hội với việc bổ sung sắt cho phụ nữ có thai dân tộc mường
... sung st cho ph n cú thai v ph n la tui sinh mun cú hiu qu thỡ khụng ch n thun l cp viờn st cho i tng iu quan trng l phi lm cho i tng hiu v thc hnh b sung viờn st hp lý ú l nhng thỏch thc t cho ... hng n chm súc cho ph n cú thai 75 Bng 8: Ngun thụng tin v thiu mỏu 77 Bng 9: T l % kin thc ca ph n cú thai v chm súc thai 77 Bng 10: T l % thc hnh ca ph n cú thai v chm súc thai 78 Bng ... ph n cú thai khụng mt st theo hnh kinh nhng cn st b sung cho rau thai, bo thai v tng lng mỏu ca ngi m (tng khong 20%) vi nhu cu ton b l 750-800 mg Nhu cu ú khụng phõn phi u thi k cú thai m trung...
 • 176
 • 170
 • 0

BÀI 1 GIỚI THIỆU TIẾP THỊ hội

BÀI 1 GIỚI THIỆU TIẾP THỊ xã hội
... 1 Trình bày khái niệm tiếp thị tiếp thị hội Nêu khác biệt tiếp thị thương mại tiếp thị hội Mô tả đặc trưng tiếp thị hội Trình bày cách ứng dụng tiếp thị hội can thiệp ... sai, đọc qui tắc  10  Xem video; thảo luận theo bàn (5-7 phút):  Nội dung mục đích, ý nghĩa video?  Khái niệm tiếp thị hội? Tiếp thị hội (TTXH) ứng dụng kĩ thuật tiếp thị để phân tích, ... tự nguyện đối tượng đích nhằm cải thiện lợi ích (sức khỏe ) họ hội (Andreasen, 19 95) 12 TTXH ứng dụng nguyên tắc kĩ thuật tiếp thị nhằm tạo ảnh hưởng tới đối tượng đích để họ tự nguyện chấp...
 • 24
 • 120
 • 0

KẾ HOẠCH xúc TIẾN sản PHẨM TIẾP THỊ hội

KẾ HOẠCH xúc TIẾN sản PHẨM TIẾP THỊ xã hội
... tiêu học Trình bày thành tố kế hoạch xúc tiến sản phẩm tiếp thị hội; Xây dựng kế hoạch xúc tiến sản phẩm Xúc tiến - Promotion  Kết hợp hoạt động phân phối sản phẩm nhằm tạo nhận thức ấn tượng ... dựng kế hoạch xúc tiến  Trả lời câu hỏi:  Sản phẩm “phân phối” địa điểm nào? Vào lúc nào?  Sự đan xen hoạt động phân phối sản phẩm thể nào? (kết hợp xúc tiến sản phẩm)  Làm để tăng tiếp cận ... động giải trí (đóng kịch, trò chơi…) Kế hoạch xúc tiến sản phẩm  Là kết hợp yếu tố tiếp thị hỗn hợp khung thời gian định sẵn  Các thành tố kế hoạch xúc tiến:  Hoạt động quảng cáo  Hoạt động...
 • 11
 • 215
 • 0

NGHIÊN cứu BAN đầu TRONG TIẾP THỊ hội

NGHIÊN cứu BAN đầu TRONG TIẾP THỊ xã hội
... bày vị trí, vai trò nghiên cứu ban đầu (NCBĐ) tiếp thị hội; Nêu bước thực NCBĐ; Nêu tiêu chí phân nhóm đối tượng đích; Trình bày phân tích đặc điểm đối tượng đích Tiếp thị trình trao đổi  ... VI Người tiếp thị LỢI ÍCH trao lại cho khách hàng Người tiếp thị yêu cầu khách hàng thực HÀNH VI đổi lại cho họ LỢI ÍCH Tiếp thị trình trao đổi  Lý thuyết trao đổi Nghiên cứu ban đầu gì? “… ... đèn đỏ 10 Tin tưởng thông tin quảng cáo Tiếp thị luôn tác động đến hành vi Tiếp thị thương mại tác động đến hành vi mua sản phẩm tiêu dùng Tiếp thị hội nói đến việc người làm gì, việc họ biết...
 • 40
 • 186
 • 0

THÔNG điệp và sản PHẨM TIẾP THỊ hội

THÔNG điệp và sản PHẨM TIẾP THỊ xã hội
... thông điệp nguyên tắc xây dựng thông điệp; Nêu loại sản phẩm truyền thông TTXH; Mô tả trình thiết kế, thử nghiệm thông điệp chủ đạo, tài liệu /sản phẩm truyền thông; Bước đầu phác thảo thông điệp, ... liệu /sản phẩm truyền thông cho chương trình TTXH sức khỏe Thông điệp: Thực tế bạn phải đối đầu?  Ở nước phát triển: người dân tiếp cận với 2000-3000 thông điệp tiếp thị ngày  Ở Việt Nam: ??? Thông ... hiểm! Thông điệp truyền thông & quảng cáo  Tính chân thật, đáng tin cậy, xác thông điệp truyền thông khác với quảng cáo  Nhưng cần học tính sáng tạo quảng cáo Thông điệp & sản phẩm truyền thông...
 • 69
 • 143
 • 0

TIẾP THỊ hỗn hợp và mục TIÊU của CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ hội

TIẾP THỊ hỗn hợp và mục TIÊU của CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ xã hội
... Mục tiêu chương trình TTXH MỤC TIÊU TIẾP THỊ MỤC TIÊU HÀNH VI MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG Làm để đối tượng đích tiếp cận với sản phẩm bổ sung chương trình? Mục tiêu chương trình ... Mục tiêu học Trình bày phân tích yếu tố P tiếp thị hỗn hợp (marketing mix: sản phẩm, giá, địa điểm, xúc tiến) tiếp thị hội (TTXH); Trình bày viết mục tiêu chương trình TTXH theo cấp độ: tiếp ... QHTD Mục tiêu chương trình TTXH MỤC TIÊU TIẾP THỊ MỤC TIÊU HÀNH VI MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG Chúng ta muốn đối tượng đích đạt mức độ hiểu biết, thái độ dự định để nâng cao khả đạt MỤC TIÊU HÀNH VI? Mục...
 • 24
 • 209
 • 0

TIẾP THỊ HỘI VỚI VIỆC BỔ SUNG SẮT CHO PHỤ NỮ CÓ THAI DÂN TỘC MƯỜNG Ở HÒA BÌNH

TIẾP THỊ XÃ HỘI VỚI VIỆC BỔ SUNG SẮT CHO PHỤ NỮ CÓ THAI DÂN TỘC MƯỜNG Ở HÒA BÌNH
... sung st cho ph n cú thai v ph n la tui sinh mun cú hiu qu thỡ khụng ch n thun l cp viờn st cho i tng iu quan trng l phi lm cho i tng hiu v thc hnh b sung viờn st hp lý ú l nhng thỏch thc t cho ... ph n cú thai khụng mt st theo hnh kinh nhng cn st b sung cho rau thai, bo thai v tng lng mỏu ca ngi m (tng khong 20%) vi nhu cu ton b l 750-800 mg Nhu cu ú khụng phõn phi u thi k cú thai m trung ... b sung viờn st ca ph n cú thai dõn tc Mng ỏnh giỏ hiu qu can thip tip th xó hi v truyn thụng dinh dng n chm súc dinh dng v b sung st ca ph n cú thai dõn tc Mng Gi thuyt nghiờn cu Ph n cú thai...
 • 202
 • 203
 • 0

khóa luận : Hoạt động marketing truyền thông hội (social media marketing) trên thế giới và tại việt nam

khóa luận : Hoạt động marketing truyền thông xã hội (social media marketing) trên thế giới và tại việt nam
... Thực trạng hoạt động marketing truyền thông hội giới 32 2.1 Đánh giá chung hoạt động marketing truyền thông hội giới 32 2.2 Tìm hiểu hoạt động marketing truyền thông hội số nhãn ... trạng hoạt động marketing truyền thông hội Việt Nam 53 CHƢƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 66 Các yếu tố tác động đến hoạt động ... trạng hoạt động marketing truyền thông hội giới 2.1 Đánh giá chung hoạt động marketing truyền thông hội giới Ngày nay, marketing truyền thông hội trở nên phổ biến hết Các doanh nghiệp giới, ...
 • 109
 • 595
 • 5

Marketing bằng truyềnthông hội (Social Media Marketing) của các doanh nghiệp trên thế giới và bài học cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Marketing bằng truyềnthông xã hội (Social Media Marketing) của các doanh nghiệp trên thế giới và bài học cho các doanh nghiệp tại Việt Nam
... dễ hiểu cho vấn đề nghiên cứu sau 27 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI ÁP DỤNG MARKETING BẰNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 2.1 ... thông hội Chương 2: Tình hình doanh nghiệp giới áp dụng marketing truyền thông hội học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Giải pháp vận dụng học kinh nghiệm cho doanh nghiệp ... tài Marketing truyền thông hội (Social Media Marketing) doanh nghiệp giới học cho doanh nghiệp Việt Nam với mong muốn nghiên cứu sâu tình hình áp dụng phương thức marketing tương đối mẻ doanh...
 • 78
 • 319
 • 3

Quảng cáo trong marketing qua mạng hội ,truyền hình trực tuyến

Quảng cáo trong marketing qua mạng xã hội ,truyền hình trực tuyến
... viên gia đình, hội Một số nhà nghiên cứu cho quảng cáo truyền hình đến lúc cáo chung thay quảng cáo mạng A.Yazawa (1994) khuyến cáo điều ông thấy Nhật, kể từ 1992, hãng quảng cáo lớn bắt đầu ... tiện truyền thông khác 2) Trong thời điểm tại, hình thức nội dung quảng cáo mạng chưa phong phú giúp ta tiêu khiển nội dung quảng cáo truyền hình Quảng cáo mạng dùng nhiều hình ảnh tĩnh hay biến ... phim quảng cáo truyền hình Sự giao lưu qua điện thư quảng cáo mặt hàng liên quan tới tài tử mạng đến cá nhân hay cho hội đoàn Người Hâm Mộ (Fan Club) tăng cường hiểu biết người làm quảng cáo thị...
 • 42
 • 397
 • 1

Xem thêm