BỘ ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC 6

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT
... đổi kiểm tra, đánh giá 17 17 Một số nhiệm vụ đạo đổi kiểm tra, đánh giá Phần thứ hai 21 Biên soạn đề kiểm tra Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THCS Ví dụ biên soạn đề kiểm tra môn Sinh ... sở giáo dục trung học tổ chức xây dựng thư viện câu hỏi, tập để giáo viên học sinh sử dụng biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề II Chuẩn bị: Tài liệu Bồi dưỡng cán quản giáo viên biên soạn ... dẫn Bộ GDĐT biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề, thực đổi kiểm tra đánh giá - Trang bị cho cán quản giáo viên quy trình kĩ thuật thiết lập ma trận đề biên soạn đề kiểm tra theo đạo Bộ -...
 • 120
 • 441
 • 1

đề kiểm tra môn sinh học kỳ II

đề kiểm tra môn sinh học kỳ II
... vật → thỏ→ cáo → vi sinh vật Thực vật → thỏ→ cú → vi sinh vật Thực vật → chuột→ cáo → vi sinh vật Thực vật → sâu hại thực vật → ếch nhái→ rắn → vi sinh vật Thực vật → ... ĐÁP ÁN –BIỂU ĐIỂM MÔN SINH –ĐỀ I.Trắc nghiệm:(4đ) mỗi ý đúng 0.25đ Câu 1: 1.Gây đột biến gen ,đột biến số lượng và cấu trúc NST 2-Gây đột biến ở vi sinh vật, bào tử và ... Câu 3: h d a,e b,g II. Tự luận:(6đ) Câu 1:- Ưu thế lai:(1đ) - Cho ví dụ:(0.5đ) - Lai kinh tế:(1đ) Câu 2: a)Lưới thức ăn: (2đ) Thỏ Cáo Thực vật Chuột Cú 2.5.a c,i Vi sinh vật Sâu hại...
 • 4
 • 385
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 1
... mềm sống nước ngọt? A Trai, Sò C Sò , Mực B Trai, ốc sên D Trai, ốc vặn Những đặc điểm có mực là: A bò chậm chạp, có mai C bơi nhanh, có mai B bò nhanh, có mảnh vỏ D bơi chậm, có mảnh vỏ 10 Các ... (2 ,75 đ) Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là: A trùng giày, trùng kiết lị B trùng biến hình, trùng sốt rét C trùng sốt rét, trùng kiết lị D trùng roi xanh, trùng giày Động vật nguyên sinh ... miệng đến hậu môn C thể dẹp, đối xứng hai bên phân biệt đầu đu i, lưng bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau hậu môn D thể đối xứng tỏa tròn, ruột dạng t i, cấu tạo thành thể có lớp tế bào...
 • 4
 • 236
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 2
... chung động vật nguyên sinh (2 ) Câu : Vì san hô sống tập đoàn? Người ta làm để có cành san hô làm vật trang trí? (2 ) Câu 5: Nêu đặc điểm sán dây thích nghi với lối sống kí sinh (1đ) Câu : Nêu ... vỏ g Sống nước ngọt, bơi giật l i, vỏ giáp cứng Câu : Hãy khoanh tròn vào chữ (A, B, C, D) đứng trước phương án trả lời mà em cho (2 ,75 đ) Các động vật nguyên sinh sống tự là: A trùng giày, trùng ... giảm Sò b Sống nước ngọt, bò chậm chạp, có vỏ xoắn ốc ốc sên c Sống vùi lấp biển, có mảnh vỏ ốc vặn d Sống cạn, bò chậm chạp, có vỏ xoắn ốc Mực e Sống vùi lấp nước ngọt, có mảnh vỏ g Sống nước...
 • 3
 • 284
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 7 đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 7 đề số 1
... bàng phổi phần qua da Các lớp động vật có hệ tuần hoàn hoàn thiện là: A Lớp bò sát lớp thú B Lớp lưỡng cư lớp thú C Lớp lưỡng cư lớp chim D Lớp chim lớp thú Hình thức sinh sản thú có đặc điểm: ... địch đẻ trứng kí sinh lên sinh vật gây hại B Gây vô sinh sinh vật gây hại C Thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại D Dùng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại 7. Hệ thần kinh tiến ... đa dạng sinh học là: A Bãi cát C Rừng nhiệt đới B Đồi trống D Cánh đồng lúa Động vật có phôi phát triển qua biến thái A cá chép C thằn lằn bóng đuôi dài B ếch đồng D chim bồ câu 10 Lớp động...
 • 4
 • 443
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1
... Đậu tương C Dầu ôliu D Ngô Cấu tạo da gồm có: A Lớp biểu bì, lớp lớp B Lớp biểu bì, lớp mỡ da lớp C Lớp bì, lớp mỡ da lớp D Lớp biểu bì, lớp lớp mỡ da Các chức da là: A Bảo vệ, cảm giác vận ... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan Câu 1: Hãy lựa chọn ghép thông tin cột B cho phù hợp với thông tin cột A: (1 ) Các tật mắt (A) Cận thị 2.Viễn thị Nguyên nhân (B) a- Bẩm sinh: Cầu mắt ... hòa thân nhiệt tiết Trung ương thần kinh gồm: A Não tủy sống B Não bộ, tủy sống hạch thần kinh C Não tủy sống dây thần kinh D Não bộ, tủy sống, dây thần kinh hạch thần kinh Nơron có nhiệm vụ: A...
 • 4
 • 396
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2
... Có vai trò quan trọng trình trao đổi chất thể B Điều hòa hoạt động tuyến nội tiết khác C Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến tăng trưởng thể D Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến trao đổi glucôzơ, chất khoáng ... 10 Lớp tế bào chết da A tầng sừng B tầng sừng lớp bì C tầng sừng tuyến nhờn D lớp bì tuyến nhờn 11 Loại thực phẩm nhiều gluxit A đậu tương đậu xanh B gạo lúa mì C giá đỗ trứng D dầu lạc gừng 12 ... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) Câu 1: Chọn chức thích hợp cột bên phải ứng với phận quan sinh dục nam cột bên trái bảng dưới: (2 ) Cơ quan Chức Tinh hoàn a-...
 • 4
 • 238
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 6 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 6 Đề số 1
... điểm) Câu 3:Trình bày cấu tạo phận sinh sản hoa (1 ) Câu 4: Kể tên 10 loại xếp chúng vào nhóm rễ cọc rễ chùm (1 ) Câu 5: Trình bày ý nghĩa biến dạng (1 ) Câu 6: Trình bày thí nghiệm vận chuyển ... Nước O2 B O2 muối khoáng D Nước CO2 Cây sinh sản sinh dưỡng thân bò là: A Cây rau muống C Cây cải canh B Cây rau ngót D Cây mùng tơi Cây rau má sinh sản sinh dưỡng A Rễ C Lá B Thân D Củ Tế bào ... B NỘI DUNG ĐỀ I trắc nghiệm khách quan (5 điểm) Câu 1: Hãy lựa chọn ghép thông tin cột B cho phù hợp với thông tin cột A: (1 ) Các phận Chức phận (B) thân non (A)...
 • 3
 • 223
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8 Đề số 1
... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1: Hãy lựa chọn ghép thông tin cột B cho phù hợp với thông tin cột A (1, 5đ) Đặc điểm cấu tạo đặc trưng (B) Các ... Lấy ví dụ phản xạ phân tích cung phản xạ (1 ) Câu 5: Vì huyết áp tĩnh mạch nhỏ mà máu chuyển qua tĩnh mạch tim. (1, 5đ) Câu 6: Trình bày vai trò gan. (1 ) ... màng xương D Xương có mô xương cứng cấu tạo từ chất hữu Nguyên nhân chủ yếu mỏi cơ: A Lượng nhiệt sinh nhiều B Do dinh dưỡng thiếu hụt C Do lượng cacbonic cao D Lượng ôxy máu thiếu nên tích tụ...
 • 4
 • 187
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề số 2
... quản b Có lớp mao mạch dày đặc Khí quản c Cấu tạo 15 -20 vòng sụn khuyết Phế quản d Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy với nhiều lông rung chuyển Phổi động liên tục e Có nhiều lông mũi f Có lớp niêm ... xương Nguyên nhân chủ yếu mỏi cơ: A Lượng O2 máu đưa đến thiếu nên tích tụ lượng axit B Do lượng cung cấp thiếu C Do lượng CO2 sinh nhiều D Lượng nhiệt sinh nhiều Thành phần máu gồm: A Nước mô ... là: A Lông mũi B Lớp niêm mạc đường dẫn khí C Hệ thống mao mạch D Tuyến amiđan tuyến V.A 11 Chức trao đổi chất dinh dưỡng O2 thực ở: A Động mạch B Tĩnh mạch C Mao mạch D Phổi 12 khoang miệng,...
 • 4
 • 236
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 1
... dưỡng vi khuẩn: A Đa số sống kí sinh B Đa số sống hoại sinh C Đa số sống tự dưỡng D Đa sô sống dị dưỡng, số sống tự dưỡng II Tự luận (5 điểm) Câu 3: Trình bày ích lợi vi khuẩn (1 ) Câu 4: Tại người ... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) Câu 1: Hãy chọn nội dung cho cột B cho phù hợp với nội dung cột A để viết chữ (a,b,c, ) vào cột trả lời Vi dụ: 1. c (1 ) Cột B (đặc điểm ... thân, rễ, thật, đa dạng Sống cạn chủ yếu Hạt trần Có hoa Hạt nằm Ngành e Đã có thân, rễ, Sống cạn chủ yếu Có bào Hạt kín tử Bào tử nảy mầm thành nguyên tản f Chưa có rễ, thân, Sống nước chủ yếu Câu...
 • 3
 • 260
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 1
... DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu Hãy quan sát hình chu tế bào ghép thông tin cột B cho phù hợp với số cột A Hình sơ đồ chu tế bào Các số (A) Các chu tế bào a trung ... bào ở: A đầu B C sau D cuối Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục Kết phép sau: P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm ( F1: 74 ,9% thân đỏ thẫm : 25 ,1% thân ... phân bào lần I giảm phân, cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với cực tế bào nào? A đầu B C sau D cuối Sự hình thành giới tính cá thể nhiều loài xác định chủ yếu bởi: A bơ chế...
 • 4
 • 189
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 2
... trường hợp sau để sinh mắt đen, tóc xoăn? A AaBb C AABb B AABB D AaBB Trong nguyên phân, NST bắt đầu co ngắn đóng xoắn diễn : A đầu B C sau D cuối Trong nguyên phân, NST : A tập trung ... thành NST đơn giảm phân I phân li cực tế bào sau giảm phân I b NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo đầu giảm phân II thoi phân bào giảm phân c NST co lại cho thấy số lượng NST ... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu Hãy lựa chọn ghép thông tin cột B cho phù hợp với thông tin cột A Các giảm phân Những diễn biến NST (B) (A) đầu giảm phân I a.Từng...
 • 4
 • 295
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1
... hệ: A Cộng sinh cạnh tranh B Ký sinh cộng sinh C Ký sinh cạnh tranh D Ký sinh sinh vật ăn sinh vật khác Câu 3: Chọn cụm từ thích hợp số cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống ( ) câu: (1 ) Những ... sinh d)Sự hợp tác có lợi hai loài sinh vật 5 .Sinh vật ăn sinh e)Khi nguồn sống không đủ cho sinh vật, sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác vật môi trường Các loài kìm ... hợp tác có lợi sinh vật loài (sống gần sống thành bầy đàn,…) Hội sinh b )Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng, máu…từ sinh vật Cạnh tranh c)Gồm trường hợp động vật ăn thịt...
 • 4
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra môn sinh lớp 6 học kỳ 2đề kiểm tra môn sinh học lớp 6đề kiểm tra môn sinh học lớp 6 học kì 2đề kiểm tra môn sinh học kì 2 lớp 6de kiem tra mon sinh hoc lop 6 chuong viide kiem tra mon sinh hoc lop 6 hoc ki 2 chuong vii co giaiđề kiểm tra môn sinh họcđề kiểm tra môn sinh lớp 6đề kiểm tra môn sinh học 10đề kiểm tra môn sinh học lớp 8 học kì 1đề kiểm tra môn sinh học lớp 8đề kiểm tra môn sinh học lớp 11 học kì 1đề kiểm tra môn sinh học 8đề kiểm tra môn sinh học lớp 7đề kiểm tra môn sinh học 7To trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong maiVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 8 BB dai hoiVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 9 BB bau BCHMau 17 Bang can phieuMau 2 Dieu hanh bau BCHMau 3 DA bau DB di du DHMau 6 BC tham tra tu cach DBMau 7 To trinh de nghi cong nhan BCH,BTV ...2. Form cam kết- COMMITMENTDe nghi chap thuan thay doi cua NDT TC nuoc ngoai_ Phu luc 5Prepare 7 teacher bookVăn bản chỉ định ủy quyền _Phu luc 130. INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-110. LETTER OR AUTHORIZATION FOR DELIVERING AND RECEIVING DOCUMENTS-1INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-100 Huong dan bieu quyet11 To trinh Quy che Ban kiem soatvn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyet00 2016 AGSM Agenda VNVăn bản - Tài liệu | Trang chủ 69-QD-BNN-VPDP