Chuong 4 nghiệp vụ swap

Chuong 4 nghiệp vụ swap

Chuong 4 nghiệp vụ swap
... sau (forwards swap hay deferred swap) : loại hoán đổi mà việc trao đổi dòng tiền thực vào ngày tương lai Một số biến thể hợp đồng hoán đổi lãi suất   A constant maturity Treasury swap thoải thuận ... dần (amortizing swap) : loại hoán đổi mà vốn gốc giảm dần theo phương pháp xác định trước (có thể xác định tương ứng với giảm dần vốn gốc khoản vay)   Hoán đổi tăng lên (Step – up swap) : loại hoán ... cho thời kỳ Khái niệm hợp đồng hoán đổi lãi suất Lãi suất cố định A B Lãi suất thả Payer Swap Receiver Swap (Long) (Short) Ví dụ hợp đồng hoán đổi lãi suất Trái phiếu Vay Euribor + 0,50% 5% Euribor...
 • 25
 • 504
 • 0

Tài liệu Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng cho doanh nghiệp ppt

Tài liệu Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng cho doanh nghiệp ppt
... vấn đề chung tín dụng ngân hàng Khái niệm tín dụng Vai trò tín dụng Chức tín dụng Nguyên tắc tín dụng Lãi suất tín dụng Các loại tín dụng ngân hàng Quy trình tín dụng Bảo đảm tín dụng 9/10/2006 ... kiểm toán tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực nhiệm vụ tra tổ chức tín dụng cho vay; Kế toán trưởng tổ chức tín dụng cho vay; Các cổ đông lớn tổ chức tín dụng; Doanh nghiệp có đối tượng ... Linh 39 Các loại bảo đảm tín dụng Bảo đảm tín dụng • Bảo đảm tín dụng tài sản chấp • Bảo đảm tín dụng tài sản cầm cố • Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay • Bảo đảm tín dụng hình thức bảo lãnh...
 • 125
 • 327
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ docx

Tài liệu CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ docx
... Mức trách nhiệm BH • Mức trách nhiệm tối thiểu bắt buộc: – Đối với thiệt hại người: 50 triệu/người /vụ – Đối với thiệt hại tài sản: • Xe ô tô: 50 triệu /vụ • Xe mô tô: 30 triệu /vụ • Mức trách nhiệm ... độc lập: phạm vi mức độ bồi thường TNBT dân NDDBH TNBT bảo hiểm NBH – Phạm vi thiệt hại TNBT theo luật dân rộng so với loại thiệt hại mà NBH nhận trách nhiệm – STBT BH nhỏ nhiều so với số tiền ... hạn trách nhiệm HĐBH 4.1 Khái quát BH TNDS b) Vấn đề xác định giới hạn trách nhiệm BH • Tồn hai phương thức BH: – BH có giới hạn: HĐBH TNDS có STBH xác định trước HĐ thường gọi hạn mức trách nhiệm...
 • 21
 • 612
 • 0

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP pdf

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP pdf
... định pháp lý cho vay Ngun tắc cho vay Quy định NHTW Điều kiện vay Thời hạn cho vay Ngun tắc vay Sử dụng vốn mục đích thỏa thuận Hồn trả nợ gốc lãi hạn Điều kiện cho vay Đối tượng cho vay Đảm bảo ... biệt cho vay theo cho vay ln chuyển Nội dung Cho vay theo HMTD Cho vay theo Khái niệm -Cho vay theo hạn mức tín dụng ( HMTD) hình thức cấp tín dụng NHTM mà theo đó, KH việc làm hồ sơ để vay kì ... TCNH 13 Đối tượng áp dụng Khách hàng khơng vay thường xun Vay thường xun chưa đủ tín nhiệm Cho vay vốn lưu động, cho vay bù đắp thiếu hụt tài chính… Áp dụng cho vay Dài hạn dự án Có tài sản...
 • 94
 • 271
 • 0

Chương 4 - Nghiệp vụ cho thuê tài chính, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại

Chương 4 - Nghiệp vụ cho thuê tài chính, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại
... Cho th hợp vốn Cho th hợp tác Cho th giáp lưng 4. 2 Các loại th tài sản:  b) Th tài chính:  Cho th bên Cho th bên Mua cho th lại Cho th tài giáp lưng    Cho thuê ( bên): (4) CÔNG TY CHO THUÊ ... Các loại th tài sản Tiêu chuẩn cho th tài Phân biệt th hoạt động th tài Quy trình cho th tài Lợi ích việc th tài Phân tích ngân lưu để định th hay mua tài sản Nghiệp vụ cho th tài 4. 1 Các khái ... chính: - - Tổng mức cho th tài khách hàng khơng vượt q 30% vốn tự có cơng ty cho th tài Tổng mức cho th tài nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 50% vốn tự có cơng ty cho th tài chính, mức cho...
 • 50
 • 1,061
 • 11

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 4 Nghiệp vụ Thị trường mởcủa NHTW

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng trung ương chương 4 Nghiệp vụ Thị trường mởcủa NHTW
... CSTT 13/05/20 14 20  Nghiệp vụ Thị trường mở NHNN Việt Nam Luật NHNN 2010, Chương III, Mục 1, Điều 15 Nghiệp vụ thị trường mở, quy định: - Ngân hàng Nhà nước thực nghiệp vụ thị trường mở thông ... 13/05/20 14 11 1 .4. Các chủ thể tham gia nghiệp vụ TTM 1 .4. 1 Ngân hàng Trung ương NHTW tham gia NVTTM với tư cách người tổ chức, điều hành, đồng thời người mua/hoặc người bán thị trường 13/05/20 14 12 ... giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở 13/05/20 14 16 1.5 Phương thức hoạt động nghiệp vụ TTM 1.5.1 Giao dịch song phương  Là giao dịch thực trực tiếp NHTW với đối tác NHTW lựa chọn mà không...
 • 82
 • 580
 • 2

Slide bài giảng môn kinh doanh kho và bao bì: Chương 4: Nghiệp vụ xuất hàng hóa ở kho

Slide bài giảng môn kinh doanh kho và bao bì: Chương 4: Nghiệp vụ xuất hàng hóa ở kho
... Bài 4: Nghiệp vụ xuất hàng kho I Khái quát nghiệp vụ xuất hàng II Đối tượng, hình thức nguyên tắc xuất hàng kho III Nội dung nghiệp vụ xuất hàng I Khái quát nghiệp vụ xuất hàng  Ý nghĩa: ... hoạch xuất hàng tính chất hàng hóa qui mô, cấu hàng hóa  Chuẩn bị: + hàng hóa: theo phiếu xuất kho, theo yêu cầu khách hàng + chứng từ: + phương tiện + nhân lực Giao hàng  Hình thức giao hàng ... Giao hàng tận nơi theo yêu cầu khách hàng: kho tự chuẩn bị hàng hóa, phương tiện, nhân lực điều kiện cần thiết khác để vận chuyển hàng hóa đến nơi khách hàng yêu cầu Nguyên tắc xuất hàng Hàng xuất...
 • 12
 • 205
 • 0

Slide môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở

Slide môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở
... 21/04/15 20  Nghiệp vụ Thị trường mở NHNN Việt Nam Luật NHNN 2010, Chương III, Mục 1, Điều 15 Nghiệp vụ thị trường mở, quy định: - Ngân hàng Nhà nước thực nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc ... tờ có giá tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước quy định loại giấy tờ có giá phép giao dịch thông qua nghiệp vụ thị trường mở  21/04/15 21 Nghiệp vụ Thị trường mở NHNN Việt Nam    2.1 Cơ ... GTCG sử dụng giao dịch NHNN 21/04/15  Khái quát Thị trường mở 1.1 Khái niệm  Nghiệp vụ thị trường mở (OMOOpen Market Operation): Là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua, bán ngắn hạn...
 • 82
 • 556
 • 0

Chương 4 Nghiệp vụ cấp tín dụng của ngân hàng

Chương 4 Nghiệp vụ cấp tín dụng của ngân hàng
... of Default) 15 Hai vấn đề giám sát tín dụng  Khách hàng có tuân thủ cam kết tín dụng hay không?  Ngân hàng có theo sách tín dụng hay không? 16 Giám sát tín dụng         Theo dõi đònh ... luật thò trường để giám sát hành vi ngân hàng Bản sách tín dụng ngân hàng       Các mục tiêu danh mục tín dụng Thẩm quyền cho vay cán cho vay, ủy ban tín dụng Thứ bậc trách nhiệm vấn đề uỷ ... trình nghiệp vụ việc đề xuất, thẩm đònh đònh cho vay Các loại tài liệu yếu cầu khávh hàng cung cấp cho loại hình cho vay Thứ bậc trách nhiệm việc trì, xem lại hồ sơ tín dụng Bản sách tín dụng ngân...
 • 20
 • 416
 • 0

Chương 4- Dịch vụ trong doanh nghiep thuong mai docx

Chương 4- Dịch vụ trong doanh nghiep thuong mai docx
... dv + % chi fí dv Phương pháp khác để xđ dv giá tính theo mục tiêu thu hồi vốn đầu tư Kinh doanh dịch vụ DNTM Bên cạnh việc tổ chức bán hàng dv miễn fí cho k/h lắp đắt, vận hành, chạy thử, bảo ... k/h vi phạm hợp đồng nhận thêm khoản phát sinh chi phí hợp lý 4.3.5 Dịch vụ giám định h2 Là hành vi thương mại tổ chức hay doanh nghiệp quan Nhà nước có thẩm quyền giấy fép kd dv giám định h2 ... cung ứng, n~ mặt hữu hình kinh nghiện thân tiêu dùng sp dv 1.3 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ Khách hàng đánh giá chất lượng dv vào yếu tố: a.Chất lượng dv maf dn cung cấp ổn định, ko...
 • 8
 • 80
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 2 nghiệp vụ huy động vốn

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng  chương 2  nghiệp vụ huy động vốn
... DUNG CHƯƠNG I Tổng quan nghiệp vụ huy động vốn II Các hình thức huy động vốn NHTM III Các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Khái niệm: Huy động vốn nghiệp ... vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ tổ chức cá nhân nhiều hình thức khác để hình thành nên nguồn vốn hoạt động ngân hàng I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Vai trò hoạt động huy động ... Tiếp cận dịch vụ tiện ích ngân hàng I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Trách nhiệm NHTM hoạt động huy động vốn: • Tham gia Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi • Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi rút...
 • 43
 • 949
 • 3

Tài liệu Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn doc

Tài liệu Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn doc
... – Thời hạn giấy tờ có giá – Lãi suất hưởng 31 Huy động vốn 32 Cơ cấu vốn Huy động vốn 33 Cơ cấu vốn huy động Huy động vốn 34 Huy động vốn Huy động vốn NH Tiền gửi tốn – ACB VND ngoại tệ – EAB ... hàng ANZ detail bieuphi 35 Huy động vốn 36 C Biện pháp gia tăng vốn huy động: Huy động vốn D Các giải pháp tăng vốn NHTM Tăng nguồn vốn huy động Tăng vốn tự có 37 Huy động vốn F Dự trữ bắt buộc Là ... Nguồn vốn NHTM Huy động vốn I Vốn tự có detail II Nguồn vốn huy động (Mobilized Capital) III Vốn vay (Borrowed Capital) IV Vốn tiếp nhận (Trust Capital ) V Vốn khác (Other Capital) I Vốn tự có Huy...
 • 50
 • 273
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÀI SẢN docx

Tài liệu CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÀI SẢN docx
...  Bảo hiểm thân máy bay 3.1 Khái quát nghiệp vụ BHTS        Bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt Bảo hiểm dầu khí Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh Bảo hiểm tín dụng Bảo hiểm vật nuôi Bảo hiểm ... quát nghiệp vụ BHTS  Ví dụ: tài sản bảo hiểm giá trị 300tr tham gia hợp đồng bảo hiểm HĐBH 1: STBH = 200tr HĐBH 2: STBH = 300tr kiện bảo hiểm, tài sản thiệt hại 30tr thuộc phạm vi hợp đồng bảo hiểm ... Khái quát nghiệp vụ BHTS 3.2 Giới thiệu số nghiệp vụ BHTS 3.1 Khái quát nghiệp vụ BHTS 3.1.1 Khái niệm  HĐBH tài sản loại hợp đồng có ĐTBH tài sản quyền lợi liên quan đến tài sản Tài sản: gồm...
 • 24
 • 2,027
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI ppt

Tài liệu CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI ppt
... 5.2.4 Bảo hiểm kết hợp • Hợp đồng bảo hiểm kết hợp tai nạn sức khỏe không bảo hiểm cho rủi ro tai nạn bệnh tật mà bảo hiểm cho hai rủi ro xảy cho người bảo hiểm hợp đồng • Đối tượng bảo hiểm, người ... • Đối tượng bảo hiểm, người bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm kết hợp quy định hợp đồng bảo hiểm tai nạn bảo hiệm bệnh tật 26 5.2 Các nghiệp vụ BH người VN • Rủi ro bảo hiểm hợp đồng gồm: – Những tai ... thời gian nằm viện phẫu thuật 22 5.2 Các nghiệp vụ BH người VN b)Loại trừ BH • Loại trừ tuyệt đối – Hành động cố ý người bảo hiểm người thụ hưởng bảo hiểm; – Những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm...
 • 28
 • 755
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 4 nghiệp vụ của công ty chứng khoánchương trình nghiệp vụ sư phạm bậc 1bài tập nghiệp vụ swapbài tập thanh toán quốc tế nghiệp vụ swapgiải bài tập nghiệp vụ swapbài tập nghiệp vụ swap có lời giảibài tập về nghiệp vụ swapchuong 2 nghiep vu ngoai thuongbai tap chuong 1 nghiep vu ngan hang thuong maimục 4 nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoánnghiệp vụ swap cầm cố hoán đổinghiệp vụ swap ttchuơng i nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thuơng mạinghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 6 1 4 nghiệp vụ phái sinhbài 4 nghiệp vụ xuất hàng ở khochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây