Tài liệu CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI ppt

28 978 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 02:20

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI1NỘI DUNG5.1. Khái quát về BH con người5.2. Một số nghiệp vụ bảo hiểm con người ở Việt Nam25.1. Khái quát về BH con người5.1.1. Khái niệm•Là loại BH có ĐTBH là tính mạng, sức khỏe, khả năng lao động, tuổi thọ của NĐBH35.1.2. Đặc trưng của HĐBH con ngườia) Mối quan hệ giữa NMBH, NĐBH và NTH là phức tạp•NĐBH có thể là cá nhân, tập thể hoặc chưa xác định khi ký kết HĐ.•Tư cách NMBH, NĐBH, NTH thuộc về những người khác nhau•Pháp luật quy định nghiêm ngặt và sự tuân thủ khi giao kết và thực hiện HĐ5.1. Khái quát về BH con người4b) Việc trả tiền BH có thể thực hiện theo nguyên tắc bồi thường song chủ yếu thực hiện theo nguyên tắc khoánCó thể sử dụng nguyên tắc bồi thường đối với các loại nghiệp vụ BH con người mang đặc tính là có phát sinh và xác định được hậu quả thiệt hại về mặt vật chất, tài chính của NĐBH trong SKBHNguyên tắc khoán: số tiền trả BH hoặc các khoản trợ cấp định kỳ được xác định theo những quy định đã thỏa thuận trước trong HĐ5.1. Khái quát về BH con người5c) Vấn đề không áp dụng nguyên tắc thế quyền•Vì mục đích của trả tiền BHNT là thực hiện cam kết của NBH (không nhằm bù đắp thiệt hại cho NĐBH sát với tình trạng trước SKBH xảy ra) nên không áp dụng nguyên tắc bồi thường (trừ BH vận chuyển y tế cấp cứu, BH người du lịch,…)→ Không áp dụng nguyên tắc thế quyền 5.1. Khái quát về BH con người6d) Không đề cập đến vấn đề BH trùng•Một ĐTBH hoàn toàn có thể được BH đồng thời bằng nhiều hợp đồng bảo hiểm con người.•Trường hợp xảy ra sự kiện thuộc phạm vi BH của nhiều HĐBH, việc trả tiền BH của các HĐBH mang tính độc lập hoàn toàn.5.1. Khái quát về BH con người75.1.3. Phân loại BH con người •BH nhân thọ•BH con người phi nhân thọ–BH tai nạn–BH sức khỏe –BH kết hợp5.1. Khái quát về BH con người85.2. Các nghiệp vụ BH con người ở VN5.2.1. BH nhân thọa) Khái niệm: là những HĐBH có ĐTBH là tuổi thọ con ngườib) Các loại hình chính của BHNT–Các BHNT cho trường hợp sống: NBH chỉ trả tiền BH cho người thụ hưởng BH khi NĐBH còn sống đến một thời điểm đã chỉ rõ trong HĐ•BH sống có kỳ hạn (BH sinh kỳ)•BH niên kim nhân thọ9–Các BHNT cho trường hợp tử vong: NBH chỉ trả tiền cho người thụ hưởng BH khi NĐBH xảy ra sự kiện tử vongoBH tử vong có kỳ hạn (tử kỳ)oBH tử vong trọn đời –Các BHNT hỗn hợp–Các BHNT và liên kết đầu tư•BHNT và liên kết đầu tư chung: giữa NMBH và NBH thỏa thuận tỷ lệ ăn chia•BHNT và liên kết đầu tư đơn vị: NMBH ủy thác cho NBH, NBH dùng tiền đầu tư vào các loại hình đầu tư, lãi lỗ NMBH tự chịu5.2. Các nghiệp vụ BH con người ở VN10[...]... bảo hiểm, người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm kết hợp được quy định như trong các hợp đồng bảo hiểm tai nạn bảo hiệm bệnh tật 26 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN • Rủi ro được bảo hiểm của hợp đồng gồm: – Những tai nạn thân thể gây thương tật thân thể, tử vong hoặc phát sinh các chi phí điều trị cho người được bảo hiểm – Bệnh tật dẫn đến tử vong hoặc làm phát sinh các chi phí y tế cho người. .. Trả tiền BH – NĐBH/ Người thụ hưởng cần gửi cho DNBH các chứng từ/hồ sơ để được bồi thường như: GCN BH, chứng từ y tế – Tiền BH được trả như BH tai nạn 25 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN 5.2.4 Bảo hiểm kết hợp • Hợp đồng bảo hiểm kết hợp giữa tai nạn và sức khỏe không bảo hiểm duy nhất cho một rủi ro tai nạn hoặc bệnh tật mà bảo hiểm cho cả hai rủi ro xảy ra cho người được bảo hiểm trong cùng một... hoặc phẫu thuật 22 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN b)Loại trừ BH • Loại trừ tuyệt đối – Hành động cố ý của người được bảo hiểmngười thụ hưởng bảo hiểm; – Những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng; – Sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác; – Rủi ro mang tính chất chính trị như chiến tranh, khủng bố,… – Nhiễm phóng xạ 23 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN • Loại trừ theo... sinh các chi phí y tế cho người được bảo hiểm – Mất khả năng lao động do tai nạn hoặc bệnh tật 27 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN • Rủi ro loại trừ: – Loại trừ chung áp dụng cho mọi loại bảo hiểm trong hợp đồng như: chiến tranh, hành vi cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp, khủng bố, mưu sát – Loại trừ riêng được áp dụng cho mỗi loại bảo hiểm riêng biệt trong hợp đồng 28 ... tài chính • BHNT là trường hơp duy nhất trong BH đảm bảo cho 2 sự kiện trái ngược nhau đó là sự kiện sống và sự kiện tử vong của con người 14 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN d) Một số đặc trưng khác của BHNT • BHNT và sức mua của đồng tiền • Sự lệch pha trong cam kết giữa NBH và NMBH ở các HĐ BHNT 15 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN 5.2.2 Bảo hiểm tai nạn Tai nạn: là một sự kiện bất ngờ không... tham gia bảo hiểm – Điều trị, phẫu thuật theo yêu cầu của người được bảo hiểm như phẫu thuật để phòng ngừa, phẫu thuật thẩm mỹ,… – Các loại bệnh có tính chất nguy hiểm như: phong, lao, HIV, hoa liễu, – Điều trị, phẫu thuật không phải do bệnh tật như: an dưỡng, điều dưỡng; thực hiện kế hoạch hóa sinh đẻ,… – Hậu quả của việc chơi một môn thể thao có tính chuyên nghiệp 24 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở... nạn hành khách – Bh tai nạn lái xe và tai nạn con người theo chỗ ngồi trên xe cơ giới – Bh tai nạn thuyền viên – Bh tai nạn học sinh – Bh tai nạn người đi du lịch 21 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN 5.2.3 Bảo hiểm sức khỏe • Bệnh tật: là sự biến chất về sức khỏe do bất kỳ nguyên nhân gì, bao hàm cả nguyên nhân lây truyền • BH sức khỏe: nhằm đảm bảo về tài chính cho NĐBH khi gặp rủi ro ốm đau, bệnh... 19 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN • Trả tiền BH – Chết: NBH trả toàn bộ STBH của HĐ – Thương tật thân thể do tai nạn: để trả tiền BH cho trường hợp thương tậ, NBH sử dụng Bảng tỷ lệ trả tiền BH thương tật Việc trả tiền BH theo bảng được tuân thủ theo các quy đinh: ST trả BH = Tỷ lệ trả tiền BH thương STBH của x tật tương ứng HĐ 20 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN • Các nghiệp vụ BH – Bh tai nạn... NĐBH /Người thụ hưởng các khoản tiền theo quy định của hợp đồng khi tai nạn xảy ra, làm cho NĐBH bị chết hoặc thương tật thân thể 16 5.2 Các nghiệp vụ BH con người ở VN • Phạm vi BH – Chết do tai nạn – Thương tật thân thể do tai nạn – Phạm vi BH mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do NĐBH có hành động cứu người, cứu tài sản của NN, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp 17 5.2 Các nghiệp. .. BH con người ở VN • Loại trừ BH (tiếp) – NĐBH tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách (phi hành đoàn được bảo hiểm tai nạn trong một điều kiện bảo hiểm riêng) – NĐBH tham gia đánh nhau, trừ trường hợp phòng vệ chính đáng – Các rủi ro có tính chất thảm họa nhiễm phóng xạ, động đất, núi lửa… – Các rủi ro với hậu quả xã hội lan rộng, ví dụ chiến tranh, đình công 19 5.2 Các nghiệp . CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI1NỘI DUNG5.1. Khái quát về BH con người 5.2. Một số nghiệp vụ bảo hiểm con người ở Việt Nam25.1 BH con người 75.1.3. Phân loại BH con người •BH nhân thọ•BH con người phi nhân thọ–BH tai nạn–BH sức khỏe –BH kết hợp5.1. Khái quát về BH con
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI ppt, Tài liệu CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI ppt, Tài liệu CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI ppt, CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI, Nhóm sản phẩm trường hợp sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay