CHÁNH NIỆM GUNARATANA

Học tiếng anh qua báo Rèn luyện chánh niệm ảnh hướng tích cực đến não bộ ra sao

Học tiếng anh qua báo Rèn luyện chánh niệm ảnh hướng tích cực đến não bộ ra sao
... likely to benefit from mindfulness training Bài Dịch Rèn luyện chánh niệm ảnh hướng tích cực đến não sao? Các nghiên cứu chứng minh tập luyện thiền quán (chánh niệm - mindfulness) làm cải thiện ... sinh học liên kết việc tập luyện thiền quán với hiệu giảm căng thẳng bệnh liên quan đến căng thẳng “Nếu việc luyện tập thiền quán cải thiện sức khỏe người ta, việc luyện tập sâu ảnh hưởng đến ... cứu phát triển mô hình cho thấy ảnh hưởng thiền quán đến sức khỏe thông qua cách giảm căng thẳng Công trình này, công bố tạp chí Những Hướng Dẫn Hiện Tại Trong Khoa Học Tâm Lý (Current Directions...
 • 3
 • 230
 • 0

Quan niệm về con người đạo lí trong tiểu thuyết hồ biểu chánh trước cách mạng tháng tám

Quan niệm về con người đạo lí trong tiểu thuyết hồ biểu chánh trước cách mạng tháng tám
... thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 29 2.2 Đặc điểm tính cách 45 2.2.1 Nhìn chung nét đặc điểm tính cách nhân 46 vật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 2.2.2 Những đặc điểm tính cách thể ngời đạo tiểu thuyết ... Hồ Biểu Chánh, nhng yêu cầu đề tài, trọng đề cập tới viết liên quan đến vấn đề quan niệm ngời đạo tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc cách mạng tháng Khi bàn giá trị t tởng tác phẩm Hồ Biểu Chánh, ... chung quan niệm ngời giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc cách mạng tháng Chơng 2: Quan niệm ngời đạo lý nhìn từ góc xung đột nghệ thuật đặc điểm tính cách nhân vật Chơng 3: Quan niệm...
 • 72
 • 647
 • 2

SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH docx

SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH docx
... biến đổi quan niệm người văn chương Tìm hiểu quan niệm người tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nhận biểu thay đổi quan niệm thẩm mĩ người thời kì đầu trình đại hóa NỘI DUNG 2.1 Sự kế thừa quan niệm ... nhận vấn đề mà người trở nên bi quan, tuyệt vọng Con người cá nhân tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh tin vào luật nhân quả, vào quan niệm thiện thắng ác Con người cá nhân tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nhận diện ... phù hợp với thời đại Quan niệm người tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thể rõ đặc điểm nói Dù theo quan niệm nhà nho Hồ Biểu Chánh đổi thay định có nhìn mẻ, Hồ Biểu Chánh lại người tỏ tình nghĩa...
 • 12
 • 527
 • 0

Phật Tử Quan Niệm Thế Nào Là Ăn Uống Đúng Với Pháp Chánh pptx

Phật Tử Quan Niệm Thế Nào Là Ăn Uống Đúng Với Pháp Chánh pptx
... việc ăn chay quan trọng, ngày đó, ăn chay Nếu không không ăn chay Riêng việc chấp ăn chay ăn mặn, với người qua tâm phân biệt, nói đến việc tự với chay, mặn Còn với chúng sanh đây, giới luật Phật ... kiện mà Phật đặt Ăn chay không mà Phật tử phải cúng mặn liệu điều kiện mà Phật đặt có hội đủ, để ăn mặn mà không lỗi không? Vì việc trình bày trên, với Ht, Ht ủng hộ việc ăn chay Dù ăn chay chưa ... đặt làm chưa xong, tập ăn mặn phá chưa nổi, chấp vào ăn chay tốt "tự tại" với chay mặn kiểu số người làm Đó nói lý, Ht ý đả phá việc ăn mặn Bởi có nghiệp riêng Không phải muốn làm Có người ăn...
 • 3
 • 148
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh.'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hồ biểu chánh.'
... Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trớc hết ngời đạo lý Biểu đạo lý với Hồ Biểu Chánh phơng diện tự giác ý thức nghệ thuật Trong Bức th hối ... XIX bị phá tan tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh [3] Nh vậy, quan niệm nghệ thuật ngời tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh toàn diện Tuy chịu ảnh hởng quan niệm ngời đạo lý văn học trung đại, nhng Hồ Biểu Chánh có ... Thế Uyên khẳng định vấn đề tình dục tự nhiên vào tiểu thuyết Hồ Biểu 17 Đinh Trí Dũng Quan niệm nghệ thuật Hồ Biểu Chánh, Tr 13-18 Chánh: Hồ Biểu Chánh có đề cao đạo lý Khổng giáo tác phẩm mình,...
 • 6
 • 477
 • 1

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 10 docx

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 10 docx
... trị tài sản cho chủ sở hữu Còn ROA (Thu nhập sau thuế /Tài sản) phản ánh mức sinh lợi toàn danh mục tài sản doanh nghiệp - Khả Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân 43 Giáo trình Tài doanh nghiệp quản ... động đầu t, tài chính; từ hoạt động bất thờng Tài sản = Tài sản lu động + Tài sản cố định 44 Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Chơng 2: Phân tích tài doanh nghiệp Các thành phần lại đợc phân tách ... đợc yếu tố tác động tới ROE doanh nghiệp: khả tăng doanh thu, công tác quản chi phí, quản tài sản đòn bẩy tài áp dụng vào doanh nghiệp X ta có: ROE (N-1) = 3,44% 184,7/ 71 71/38,3 ROE(N)...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 9 ppt

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 9 ppt
... dụng tổng tài sản : Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân 39 Giáo trình Tài doanh nghiệp 184,7 Năm N - : = 2,6 71 195 ,7 Năm N : = 2,03 96 ,3 Tỷ lệ trung bình ngành là: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản có ... phải thu 360/DT Trong phân tích tài chính, kỳ thu tiền đợc sử dụng để đánh giá khả thu tiền toán sở khoản phải thu doanh thu 38 Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Chơng 2: Phân tích tài doanh nghiệp ... suất sử dụng tổng tài sản: Chỉ tiêu đợc gọi vòng quay toàn tài sản, đợc đo tỷ số doanh thu tổng tài sản cho biết đồng tài sản đem lại đồng doanh thu Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = DT/TS Từ...
 • 5
 • 184
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 8 ppt

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 8 ppt
... hữu doanh nghiệp so với phần tài trợ chủ nợ doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng phân tích tài Bởi lẽ, chủ nợ nhìn vào số vốn chủ sở hữu công ty để thể mức độ tin tởng vào bảo đảm an toàn cho nợ ... dân 33 Giáo trình Tài doanh nghiệp tài sản chuyển thành tiền giai đoạn tơng đơng với thời hạn khoản nợ Từ số liệu Bảng cân đối kế toán ta có: Tỷ số toán hành: 55,6 Năm N - = = 2,71 20,5 80 ,1 Năm ... cho việc đánh giá điều kiện cân tài doanh nghiệp Nó đợc xác định phần chênh lệch tổng tài sản lu động tổng nợ ngắn hạn, phần chênh lệch vốn thờng xuyên ổn định với tài sản cố định ròng Khả đáp ứng...
 • 5
 • 172
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 7 pps

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 7 pps
... Chơng 2: Phân tích tài doanh nghiệp có mối quan hệ nhân với Điều cho phép phân tích ảnh hởng tỷ số tỷ số tổng hợp 2.3.2 Nội dung phân tích tài 2.3.2.1 Phân tích tỷ số tài Trong phân tích tài chính, ... Giáo trình Tài doanh nghiệp Bên tài sản Tài sản lu động (tiền chứng khoán ngắn hạn dễ bán, khoản phải thu, dự trữ); tài sản tài chính; tài sản cố định hữu hình vô ... nhà phân tích Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân 29 Giáo trình Tài doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm nội dung chi tiết khoản mục báo cáo tài số môn học liên quan 2.3 Phơng pháp nội dung phân tích tài...
 • 5
 • 221
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 6 pptx
... nghiệp chơng Phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài đợc nhà quản bắt đầu ý từ cuối kỷ IXX Từ đầu kỷ XX đến nay, phân tích tài thực đợc phát triển đợc trọng hết nhu cầu quản doanh nghiệp ... nhiều hội để phân tích tài chứng tỏ thực có ích vô cần thiết Những ngời phân tích tài cơng vị khác nhằm mục tiêu khác 2.1.1 Phân tích tài nhà quản trị Nhà quản trị phân tích tài nhằm đánh giá hoạt ... Nội dung phân tích sử dụng phơng pháp phân tích nh nào? Đó nội dung đợc đề cập chơng 2.1 Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài sử dụng tập hợp khái niệm, phơng pháp công cụ cho phép xử thông...
 • 5
 • 173
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 5 ppsx
... Giáo trình Tài doanh nghiệp 400.000 = 0, 25 1200.000 + 400.000 Số cổ phần doanh nghiệp A trả cho cổ đông Doanh nghiệp B là: 0, 25 2400 = 800 cổ phần - 0, 25 Vậy tổng cổ phần doanh nghiệp ... cho bên bán đợc ghi vào bên tài sản doanh nghiệp mua Trong trờng hợp số tiền phải trả cao giá trị hợp thị trờng loại tài sản hữu hình mua phần tiền cao đợc ghi vào mục tài sản vô hình doanh ... doanh nghiệp đợc gộp chung vào với Giao dịch không tạo tài sản vô hình BCĐKT khấu trừ dần tài sản vô hình vào lợi nhuận báo cáo thu nhập Ví dụ cách thức lập báo cáo tài theo phơng pháp: BCĐKT...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 4 pdf
... nghiệp hệ thống tài chính? Cơ sở tảng hoạt động tài doanh nghiệp? Mục tiêu nghiên cứu tài doanh nghiệp? Khái niệm tài doanh nghiệp quan hệ tài doanh nghiệp? Nội dung quản tài doanh nghiệp? ... tài doanh nghiệp Việt Nam Nguyên tắc quản tài doanh nghiệp? Liên hệ thực tiễn Việt Nam Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân 23 Giáo trình Tài doanh nghiệp Chơng 10 tái cấu trúc doanh nghiệp Trong ... 1: Tổng quan tài doanh nghiệp doanh nghiệp, hình thức nắm giữ tài sản doanh nghiệp, thành phần kết cấu nguồn tài trợ doanh nghiệp v.v Đây nội dung đợc đề cập chơng cụ thể giáo trình Câu hỏi...
 • 5
 • 165
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 3 pps

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 3 pps
... nhà quản bên doanh nghiệp giác độ nhà quản doanh nghiệp nên có hai cách tiếp cận chế quản tài doanh nghiệp: chế quản tài doanh nghiệp chế quản tài doanh nghiệp Giáo trình Tài doanh ... góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Bởi vậy, quản tài doanh nghiệp tốt có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quản tài quốc gia 1.7 Nguyên tắc quản tài doanh nghiệp Hoạt động tài ... kiện định cách nghiên cứu tác động định tới thị giá cổ phiếu * Gắn kết lợi ích ngời quản với lợi ích cổ đông Nhà quản tài chịu trách nhiệm phân tích, kế hoạch hóa tài chính, quản ngân...
 • 5
 • 212
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 2 ppsx
... lu động, tức quản tài sản ngắn hạn doanh nghiệp Hoạt động tài ngắn hạn gắn liền với dòng tiền nhập quỹ dòng tiền xuất quỹ Nhà quản tài cần phải xử lệch pha dòng tiền Quản ngắn hạn ... thành từ tài sản lu động tài sản cố định Tài sản cố định tài sản có thời gian sử dụng dài thờng bao gồm tài sản hữu hình tài sản vô hình Tài sản lu động thờng có thời gian sử dụng ngắn, thành phần ... Cân đối kế toán Giải đáp cho vấn đề dự toán vốn đầu t - trình kế hoạch hóa quản đầu t dài hạn doanh nghiệp Trong trình này, nhà quản tài phải tìm kiếm hội đầu t cho thu nhập đầu t đem lại...
 • 5
 • 249
 • 0

Xem thêm