Đảng bộ huyện bình lục (hà nam) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014

Đảng bộ huyện bình lục (hà nam) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014

Đảng bộ huyện bình lục (hà nam) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014
... (Hà Nam) lãnh đạo xây dựng nông thôn từ năm 2008 đến năm 2014 , làm luận văn Thạc sỹ ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam để nghiên cứu làm rõ đặc điểm tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông ... lối, sách phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân nước ta thời kì đổi mới.Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu cụ thể huyện Bình Lục xây dựng Nông thôn từ năm 2008 đến năm 2014 Trên sở kế thừa ... nông thôn từ năm 2008 đến năm 2014 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu làm rõ vấn đề Nông thôn ở huyện Bình Lục lãnh đạo Đảng huyện giai đoạn từ năm 2008 đến năm...
 • 15
 • 148
 • 0

Đề xuất một số giải pháp quản lý xây dựng hệ thống công trình phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn mới trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện hoài đức, TP hà nội

Đề xuất một số giải pháp quản lý xây dựng hệ thống công trình phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn mới trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện hoài đức, TP hà nội
... nước ta Chủ đầu Giai đoạn chuẩn bị đầu Nghiên cứu đầu địa điểm Xin chủ trương đầu tư, cho phép lập DA Lập Dự án ĐTXDCT Xin phép xây dựng Phê duyệt Giai đoạn thực đầu Xin định giao ... mặt xây dựng Khảo sát, thiết kế Thẩm định Trình duyệt DAĐTXDCT Thẩm định thiết kế Phê duyệt thiết kế, tổng dự toán Cấp giấy phép xây dựng Đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị Thi công xây dựng công ... tác giả - Giám sát thi công Nghiệm thu, toán Cấp chứng nhận chất lượng Lập HSMT xây lắp, thiết bị Giai đoạn kết thúc xây dựng Sử dụng công trình Dịch vụ kỹ thuật Bảo hành công trình Hỡnh 1.1: Quy...
 • 126
 • 67
 • 0

Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
... phương, chưa đặt việc xây dựng nông thôn bối cảnh đô thị hóa Vì lý trên, lựa chọn đề tài: Xây dựng nông thôn mới bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội làm đề tài luận ... pháp xây dựng nông thôn bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai 4.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ sở lý thuyết xây dựng nông thôn bối cảnh đô thị hóa, học kinh nghiệm xây dựng nông thôn bối cảnh đô ... xây dựng nông thôn bối cảnh đô thị hóa ở huyện Quốc Oai giai đoạn 2016 - 2020 13 Chương Cơ sở lý luận kinh nghiệm xây dựng nông thôn bối cảnh đô thị hóa 1.1 Lý luận xây dựng nông thôn bối...
 • 70
 • 298
 • 1

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng bê tông cho đề án xây dựng nông thôn mới, áp dụng trên địa bàn huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng bê tông cho đề án xây dựng nông thôn mới, áp dụng trên địa bàn huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội
... vùng nông thôn c n K T LU N CH CH NG 2: C BÊ TÔNG C A ng tông đ án xây d ng c .20 NG 21 S LÝ LU N V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L NG ÁN XÂY D NG NÔNG THÔN M I T I CÁC VÙNG NÔNG THÔN ... thi t cho công trình Xác đ nh lo i tông, mác tông đ c dùng công trình 24 Các lo i v t li u xây d ng dùng cho vi c ch t o h n h p tông: Các v t li u đ c dùng cho vi c ch t o tông ph ... ch t l tích ng công trình ng tông cho công trình NTM Ch t l ng tông theo TCVN, tu thu c vào lo i tông nh phân i v i tông làm áo đ c t thép c ng c p xã x p vào lo i tông ng đ theo...
 • 81
 • 147
 • 0

nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh
... phát triển nông thôn giai đoàn nay, năm 2009 Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Một mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn hướng tới là: Xây dựng nông thôn có ... triển làng nghề với xây dựng nông thôn 1.2.1 Tác động chương trình xây dựng nông thôn đến phát triển làng nghề Phát triển làng nghề mục tiêu quan trọng trình xây dựng nông thôn (Vũ Quốc Tuấn, ... triển nông thôn bền vững Hỗ trợ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn Phát triển bền vững môi trường 1.2.2 Vai trò phát triển làng nghề xây dựng nông thôn Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn...
 • 27
 • 196
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

tóm tắt luận án nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh
... phát triển nông thôn giai đoàn nay, năm 2009 Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Một mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn hướng tới là: Xây dựng nông thôn có ... lý luận thực tiễn phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn - Đánh giá thực trạng, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn ... đóng góp luận án 5.1 Đóng góp mặt lý luận luận án Thông qua việc tổng kết học kinh nghiệm phát triển làng nghề bối cảnh xây dựng nông thôn số nước khu vực, số địa phương nước, kế thừa nghiên cứu...
 • 27
 • 150
 • 0

tiểu luận Quy trình triển khai và thực hiện dự án trong xây dựng nông thôn mới

tiểu luận Quy trình triển khai và thực hiện dự án trong xây dựng nông thôn mới
... tiêu chí nông thôn có 75% số xã huyện đạt tiêu chí nông thôn - Một tỉnh đạt tiêu chí nông thôn có 80% số huyện tỉnh đạt nông thôn Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới - Nội dung thực hiện NTM ... gia nông thôn mới; - Nội dung 2: Thực thông tin truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Nội dung xây dựng nông thôn mới Cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn ... chuẩn giám sát Quan sát thực tế So sánh thực tế và kế hoạch Thực hiện biện pháp điều chính Tổ chức triển khai và thực hiện dự án Đánh giá dự án : việc xem xát theo định...
 • 36
 • 121
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh hà tĩnh
... Phát tri n nông thôn cho th y tính đ n n m 2012 vùng B c Trung b m i phê t xong đ án xây d ng nông thôn m i đ t 43%, v y mà nghiên c u gi i pháp KHCN xây d ng c s h t ng giao thông nông thôn th ... c a Trung ng dân, nông thôn, hi n Chính ph tri n khai Ch ng v nông nghi p, nông ng trình MTQG xây d ng nông thôn m i Theo k t qu u tra c a C c Kinh t h p tác Phát tri n nông thôn tính đ n n m ... vùng nông thôn Do v y mà c n nghiên c u áp d ng gi i pháp khoa h c công ngh v xây d ng h th ng th y l i n i đ ng đ phát tri n s n xu t, phát tri n kinh t nông thôn ph c v xây d ng nông thôn m...
 • 117
 • 220
 • 0

Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới
... 10/9/2009 Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn - Thông t số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn; - Thông ... 08/02/2010 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hớng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn - Thông t số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 Bộ xây dựng quy định ... 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 liên Xây dựng - Nông nghiệp phát triển nông thôn - Tài nguyên Môi trờng quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn - Thông báo số 1192-TB/TU ngày...
 • 89
 • 377
 • 1

việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hà nội

việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hà nội
... cho lao động nông nghiệp thủ đô Hà Nội trình xây dựng nông thôn giai đoạn 2008 – 2013 Phân tích kết thực trình xây dựng nông thôn tác động tới việc làm cho lao động nông thôn trình xây dựng nông ... cho lao động nông nghiệp với trình xây dựng nông thôn Làm rõ phân tích đặc điểm lao động nông nghiệp nói chung lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn thủ đô Hà Nội Kết cho thấy trình xây ... giải việc làm cho lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn Đào tạo lao động nông nghiệp chất lượng cao khu vực nông trình xây dựng nông thôn Đưa tiến công nghệ cho lao động nông nghiệp nhằm...
 • 28
 • 165
 • 2

Đảng bộ huyện cát hải lãnh đạo xây dựng lực lượng và tiến hành kháng chiến chống thực dân pháp (1946 1955)

Đảng bộ huyện cát hải lãnh đạo xây dựng lực lượng và tiến hành kháng chiến chống thực dân pháp (1946  1955)
... thế, ch ú n g tô i c h ọ n đ ề tài: Đảng huyện Cát H ải lãnh đạo xây dựng lực lượng tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 1955) làm luận v ăn th ạc s ĩ k h o a h ọ c lịch sử, c h u y ê ... tranh, thự c dân P h áp Đ ô n g D ương, sứ c v v é t bóc lột củ a cải, thú tiê u quy ền dân chủ củ a n h ân dân N g ày 2 /6 /1 , p h t x N h ậ t đổ vào H ả i P hòng, Q u ả n g Y ên T h ự c dân P h ... đời số n g n hân dân tro n g h o àn cảnh k h án g ch iến g ian k h ổ ổn đ ịn h , cán v n h â n dân th êm p h ân kh i, tinh th ần đ o n k ế t q u â n dân đ ợ c tă n g cư n g V iệc xây dự n g v đ...
 • 94
 • 111
 • 0

Đảng bộ huyện chương mỹ, thành phố hà nội lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa từ năm 1998 đến năm 2013

Đảng bộ huyện chương mỹ, thành phố hà nội lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa từ năm 1998 đến năm 2013
... đoạn Từ những lý nêu trên, là một cán phân công trực tiếp tham gia lãnh đạo và quản lý văn hóa địa bàn huyện, chọn vấn đề Đảng bộ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lãnh đạo ... Đảng bộ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa từ năm 1998 đến năm 2013 làm luận văn cao học chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục ... sở địa bàn huyện Chương Mỹ xây dựng phát triển văn hoá từ năm 1998 đến năm 2013 - Kết lãnh đạo, đạo Đảng huyện Chương Mỹ công tác xây dựng phát triển văn hoá từ năm 1998 đến năm 2013 Lịch sử nghiên...
 • 108
 • 478
 • 10

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Bình Sơn tỉnh Quãng Ngãi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Bình Sơn tỉnh Quãng Ngãi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
... tiềm thế mạnh mà huyện vốn có Đó là lý chọn đề tài Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Bình Sơn tỉnh Quãng Ngãi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa để nghiên cứu ... dịch cấu kinh tế địa bàn huyện Bình Sơn 16 2.2.1 cấu kinh tế theo ngành sản xuất huyện Bình Sơn .16 2.2.2 cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp 17 2.2.3 Thực trạng cấu ngành công nghiệp- ... không tiêu thụ được, kinh doanh bị thua lỗ Vì vậy, vấn đề bức thiết đối với huyện Bình Sơn hiện là phải đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH Nhằm...
 • 47
 • 252
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi (full)

Luận văn thạc sĩ Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi (full)
... vào tiêu thức cho vay NHTM chia thành loại sau: cho vay phục vụ kinh doanh công thương nghiệp; cho vay bất động sản; cho vay nông nghiệp; cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu; cho vay tiêu dùng ... Thị phần cho vay hộ kinh doanh tỷ lệ dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng địa bàn khu vực địa lí định Thị phần cho vay phản ánh tương quan ngân hàng ... TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH...
 • 95
 • 423
 • 6

Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
... TD, cho vay theo hạn mức thấu chi 1.2.5 Tăng trưởng thị phần cho vay hộ kinh doanh ngân hàng - Thị phần cho vay hộ kinh doanh tỷ lệ dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng tổng dư nợ cho vay hộ kinh ... thức cho vay như: cho vay lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay đồng tài trợ, cho vay trả góp, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ, cho vay theo hạn mức thấu chi ... dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng so với tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh tất TCTD địa bàn theo thời gian 1.2.6 Tăng trưởng thu nhập cho vay hộ kinh doanh - Thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh...
 • 26
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp xây dựng nông thôn mớisự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mớiphục hồi cổ môi trường trầm tích khu vực cầu kinh an hạ huyện bình chánh tp hồ chí minhcó sự suy giảm chức năng tâm trƣơng thất trái ở bệnh nhân đá i tháo đƣờng chƣ́ c năng tâm thu vẫ n bì nh thƣờ ngđánh giá nguồn lực phát triển nuôi trồng và chế biến thủy sản bình thuậnmột số đánh giá về kết quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn thái bìnhđánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh quản trị nhân lực của công ty cổ phần may mặc parosyđánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lựcyếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lựctính toán áp lực đấtkhái quát tình hình phát triển giáo dục và đào tạo quận bình tânthực trạng về bệnh béo phì của trẻ mầm non ở một số trường mầm non tại quận bình tân thành phố hồ chí minhthực trạng công tác quản lý việc phòng chống bệnh béo phì cho trẻ tại các trường mầm non tại quận bình tân thành phố hồ chí minhthực trạng công tác quản lý việc phòng chống bệnh béo phì cho trẻ tại các trường mầm non tại quận bình tân thành phố hồ chí minh xét theo các chức năng quản lýphẩn thứ nhất những vấn đề lý luận về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tếĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm