TCVN 8486 : 2010 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC LỖ LỌC BẰNG THÉP THỬ SÀNG ƯỚT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI
... mối nối Cường độ chịu kéo mối nối đánh giá tỷ số phần trăm (%) cường độ chịu kéo mối nối cường độ chịu kéo vật liệu (vải địa kỹ thuật) P = 100% TMN TVL (3) đó: P tỷ số cường độ chịu kéo mối nối ... trị cường độ chịu kéo mối nối 8.2.1 Tính giá trị cường độ chịu kéo mối nối mẫu riêng rẽ Cường độ chịu kéo mối nối mẫu riêng rẽ tính theo công thức sau: T= F W (1) đó: T cường độ chịu kéo mối nối ... 8.3.1 Cường độ chịu kéo lớn mối nối xác tới 0,1KN/m 8.3.2 Cường độ chịu kéo điểm đứt mối nối xác tới 0,1 KN/m 8.3.3 Đối với tính chất, giá trị tiêu biểu sau cần xác định: - Giá trị trung bình; - Độ...
 • 5
 • 436
 • 0

TCVN 2694:2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN ĐỒNG BẰNG PHÉP THỬ TẤM ĐỒNG

TCVN 2694:2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN ĐỒNG BẰNG PHÉP THỬ TẤM ĐỒNG
... gases (Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng khí đốt hóa lỏng) ASTM D 4177 Practice for automatic sampling of petroleum and petroleum products (Dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu tự động) ... Báo cáo độ ăn mòn đồng theo phân loại qui định Bảng Báo cáo thời gian nhiệt độ phép thử theo mẫu sau: Độ ăn mòn đồng (Xh/Y °C), phân loại Zp Trong đó: X thời gian thử, tính giờ; Y nhiệt độ thử, ... vệ đồng không tiếp xúc với tay người lần đánh bóng cuối Bảng ăn mòn chuẩn đồng ASTM 7.1 Bảng chuẩn ăn mòn đồng ASTM bao gồm chụp (tái hiện) màu đồng thử nghiệm tiêu biểu mức độ xỉn ăn mòn tăng...
 • 10
 • 1,619
 • 15

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC Nhóm I NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT Phương pháp xác định hàm ppt

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC Nhóm I NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT Phương pháp xác định hàm ppt
... axit clohidric N tiêu tốn chuẩn độ, tính ml; M-kh i lượng mẫu thử, tính g; X2- hàm lượng natri cacbonat xác định theo i u 3.4.2; 0,04-lượng natri hidroxit tương ứng v i ml dung dịch axit clohidric ... axit clohidric để chuẩn độ tổng lượng bazơ dung dịch v i thị metyl da cam Hàm lưọng natri hidroxit hiệu tổng lượng bazơ hàm lượng natri cacbonat xác định theo 3.4.2 2.2 Thuốc thử dung dịch Axit ... trước) dừng l i Dùng axit clohidric 0,1 N chuẩn độ tiếp kết thúc Lượng axit clohidric tiêu tốn V2 ( Kể lượng axit clohidric 0,1 N sau quy N) Thêm giọt dung dịch thị metyla dacam tiếp tục chuẩn lúc...
 • 5
 • 199
 • 3

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình pot

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình pot
... sở xác định giá ca máy thi t bị thi công (Ban h nh kèm theo Thông t số: 06 /2010/TT-BXD ng y 26/5/2010 Bộ Xây dựng Hớng dẫn phơng pháp xác định giá ca máy v thi t bị thi công xây dựng công trình) ... máy thi t bị 103 15,5 T Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) Định mức tiêu hao Th nh phần - cấp bậc thợ điều nhiên liệu, khiển máy lợng1 ca Nguyên giá ... 682,000 Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 309 135 CV www.giaxaydung.vn 240 14 38 Số TT Loại máy thi t bị Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) ...
 • 95
 • 701
 • 0

TCVN 3753 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC

TCVN 3753 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC
... khảo) Phương pháp xác định độ chảy dầu FO cặn nhiệt độ quy định A.1 Phương pháp xác định độ chảy dầu FO cặn nhiệt độ quy định A.1.1 Quy định chung A.1.1.1 Các tính chất dòng chảy nhiệt độ thấp dầu ... Độ chảy, phương pháp TCVN 3753 (ASTM D 97), sử dụng để xác định đặc tính dòng nguội Tuy nhiên phương pháp khác so với TCVN 3753 (ASTM D 97) ch : (1) Phương pháp giới hạn cho dầu FO cặn (2) cung ... độ ghi 8.7 báo cáo điểm đông đặc theo TCVN 3753 (ASTM D 97), điểm đông đặc theo TCVN 3753 (ASTM D 97), tùy theo yêu cầu 10 Độ chụm độ lệch 10.1 Dầu bôi trơn, dầu chưng cất dầu FO cặn 10.1.1 Độ...
 • 12
 • 1,309
 • 13

TCVN 2693 : 1995 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN

TCVN 2693 : 1995 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN
... hiệu chỉnh lại điểm chớp lửa sau: Điểm chớp lửa hiệu chỉnh = C + 0,25 (101,3 - p) Điểm chớp lửa hiệu chỉnh = C + 0,033 (760 -p) Trong đ : C: điểm chớp lửa quan sát tính theo °C p: áp suất môi ... P: áp suất môi trường tính theo mmHg 9.2 Ghi lại điểm chớp lửa quan sát xác tới 0,5°C Điếm chớp lửa hiệu chỉnh điểm chớp lửa cốc kín mẫu kiểm tra 10 Độ xác 10.1 Tiến hành thử nghiệm sản phẩm dầu ... Tiến hành châm lửa thử nhiệt độ thử cách điểm chớp lửa dự đoán từ 17 - 28°C Nếu điểm chớp lửa sản phẩm 110°C sau lần tăng thêm 1°C tiến hành châm lửa lần Nếu điểm chớp lửa sản phẩm 110°C sau...
 • 6
 • 653
 • 6

TCVN 6701: 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHỔ HUỲNH QUANG TÁN XẠ TIA X

TCVN 6701: 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHỔ HUỲNH QUANG TÁN XẠ TIA X
... tán x Thiết bị quang phổ tia X phải vận hành theo qui định sử dụng x ion hóa) Ý nghĩa sử dụng 4.1 Tiêu chuẩn qui định phương pháp đo nhanh x c tổng hàm lượng lưu huỳnh dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ ... Energy-Dispersive X- Ray Fluorescerice Spectroscopy (Phương pháp x c định lưu huỳnh dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ phổ huỳnh quang tán x tia- X) ASTM D 4927 Test Method for Elemental Analysis of Lubricant ... Tiêu chuẩn qui định phương pháp x c định phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật giới hạn qui định hàm lượng lưu huỳnh dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ 4.4 Khi áp dụng tiêu chuẩn vật liệu dầu mỏ có khác đáng...
 • 10
 • 486
 • 4

TCVN 2698 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT Ở ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

TCVN 2698 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT Ở ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
... (Phương pháp xác định áp suất cho sản phẩm dầu mỏ (Phương pháp tự động)) ASTM D 5191 Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) (Phương pháp xác định áp suất cho sản phẩm ... phẩm dầu mỏ (Phương pháp mini)) ASTM D 5482 Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method-Atmospheric) (Phương pháp xác định áp suất cho sản phẩm dầu mỏ (Phương pháp mini - áp ... Column) (Phương pháp xác định thành phần cất dầu thô (Cột có 15 đĩa lý thuyết)) ASTM D 4177 Pratice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp...
 • 33
 • 1,285
 • 11

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9172 : 2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9172 : 2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT
... độ đến khối lượng không đổi Ghi khối lượng chén cặn thu (m2) 7.3 Tính kết Hàm lượng silic dioxit (SiO2), tính phần trăm (%), theo công thức: %SiO2 = m1 − m2 × 100 m đ : m 1: Khối lượng chén bạch ... sau: - Các thông tin cần thiết để nhận biết mẫu thử cách đầy đủ; - Viện dẫn tiêu chuẩn này; - Các bước tiến hành thử khác với quy định tiêu chuẩn (ghi rõ tài liệu viện dẫn); - Các kết thử; - Các ... gam (g); m 2: Khối lượng chén bạch kim kết tủa sau xử lý axit flohydric, tính gam (g); m: Khối lượng mẫu lấy để phân tích, tính gam (g) Chênh lệch cho phép hai kết xác định song song không lớn...
 • 3
 • 307
 • 2

SKKN Địa lí 12: Phương pháp xác định cách vẽ biểu đồ địa lí 12

SKKN Địa lí 12: Phương pháp xác định cách vẽ biểu đồ địa lí 12
... biểu đồ Biện pháp thực * Giới thiệu cách vẽ - xác định biều đồ Địa lý lớp 12 Để xác định đợc yêu cầu tiến hành vẽ biểu đồ, học sinh cần hiểu khái niệm biểu đồ 2.1 Khái niệm Biểu đồ hình vẽ cho ... thực hành vẽ biểu đồ tập vẽ biểu đồ, đó: - Học sinh không xác định đợc yêu cầu đề - Học sinh không xác định đợc kiểu biểu đồ vẽ việc xử bảng số liệu (nếu có) - Học sinh cha vẽ đợc biểu đồ thích ... sinh xác định đợc cách vẽ biểu đồ chiếm tỉ lệ không cao Do đó, tiến hành khảo sát phơng pháp xác định cách vẽ biểu đồ tập địa lý lớp 12 cho học sinh lớp 12C4 (2008 2009 ) , kết nh sau: Lớp 12 %...
 • 9
 • 423
 • 0

Tuổi địa chất và phương pháp xác định

Tuổi địa chất và phương pháp xác định
... nghiệm địa niên đại, phương pháp quan trọng phương pháp Rubidi- Stronti, phương pháp Kali - Argon, phương pháp Urani - Thori - Chì, phương pháp Samari - Neodymi, phương pháp Carbon -14 Phương pháp ... - Stronti phương pháp định tuổi áp dụng rộng rãi địa chất Phương pháp cho phép xác định tuổi khoáng vật đá có chứa rubidi mica, sét, felspat, granit Phương pháp Kali - Argon phương pháp sử dụng ... định tuổi tất thể địa chất Đá có tuổi già Trái Đất loại đá biến chất tìm thấy Canada xác định tuổi 3,96 tỷ năm Việc xác định tuổi di tích khảo cổ thuộc văn hoá vài nghìn năm xác định nhờ carbon...
 • 5
 • 889
 • 21

Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh

Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh
... NỘI DUNG Những vấn đề giao dịch kỳ hạn Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn Bảo hiểm rủi ro tỷ giá hợp đồng kỳ hạn Ứng dụng giao dịch kỳ hạn kinh doanh GIAO DICH KỲ HẠN LÀ GÌ? Là giao dịch mua/ ... không bảo hiểm rủi ro tỷ giá Tính vẽ đồ thị biểu diễn gốc lãi quy VND trường hợp bảo hiểm rủi ro tỷ giá ỨNG DỤNG GIAO DỊCH KỲ HẠN TRONG KINH DOANH Lựa chọn đồng tiền đầu tư: 1.1 Nhà đầu tư có đồng ... P=0 GIAO DICH KỲ HẠN LÀ GÌ? Ngày ký kết hợp đồng: ngày hôm Ngày giá trị kỳ hạn: FVD = (T+ 2)+ n T: Ngày hôm T+ 2: ngày giá trị giao n: số ngày kỳ hạn Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn Xác định...
 • 47
 • 730
 • 1

Phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm

Phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm
... Học Thực Phẩm 79 – Trương Định, Q.1, Tp.HCM trình bày bảng 2.3 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm phương pháp xây dựng mô hình toán - Để xác định tỷ lệ nước đóng băng ... với độ xác R2 > 99,5% theo qui luật hàm mũ Vì vậy, để xác định tỷ lệ nước đóng băng theo nhiệt độ lạnh đông vật liệu nhóm công thức (13) thiết lập Kết nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nước đóng băng ... hành thực nghiệm HTL hai cấp nén DL-3 để xác định T τ, xem kết đo đạc cột [Te], cột [τ] bảng 3, 4, Điểm đóng băng (Tkt) tôm sú, tôm bạc tôm thẻ xác định thực nghiệm, xem bảng (phương pháp xác định...
 • 11
 • 540
 • 3

Phương pháp xác định trình tự axit nucleic bằng phương pháp của sanger

 Phương pháp xác định trình tự axit nucleic bằng phương pháp của sanger
... phương pháp điện di gel polyacrylamid điều kiện biến tính để băng đoạn oligonucleotid có kích thước khác - Thu kết phương pháp tự ghi, chụp ảnh, làm phim phóng xạ tự ghi cho gel điện di đọc trình ... riêng biệt (ddATP, ddCTP, ddTTP) điện di khác Các băng ADN xác định nhờ việc gắn đồng vị phóng xạ vào mồi, ddNTP Dựa vào để đọc trình tự ADN Các bước tiến hành: - Cắt ADN enzyme cắt giới hạn, ... Ví dụ: Nếu ta thêm ddCTP vào hỗn hợp phản ứng tổng hợp ADN trình tổng hợp chỗi polipeptid dừng lại vị trí C Nếu thêm ddGTP vào hỗn hợp gặp ddGTP chuỗi polynucleotit...
 • 4
 • 7,382
 • 117

Xem thêm

Từ khóa: trình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm hội thảotrình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm brainstormingtrình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm storyboardingtrình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm áp dụng usecasetrình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm áp dụng prototypingphương pháp xác định kích cỡ lô hàngphương pháp xác định kích thước mẫuphương pháp xác định crôm trong mẫu nước bằng phổ hấp thụ nguyên tử tcvn 6222 1996phương pháp xác định chất rắn lơ lửng trong nướcphương pháp xác định vị trí tài lộcphương pháp xác định trình tự axit nucleic bằng phương pháp của sangercác phương pháp xác định giá vốn của hàng hoá tiêu thụii phương pháp xác định nhiệt độ bề mặt bằng dữ liệu ảnh hồng ngoại nhiệt landsatiii phương pháp xác định nhiệt độ bề mặt bằng ảnh hồng ngoại nhiệt asterphương pháp đánh dấu kích thước lỗ th�Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hìnhKể chuyện - Không nỡ nhìnTuần 22. Nhà bác học và bà cụUnit 3. A trip to the countrysideUnit 11. Traveling around VietnamUnit 5. Work and playUnit 2. Personal informationĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2LIÊN MÔN NGỮ VĂN NHÌ QUỐC GIATuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt Namkhoa họcBài 1. Con người cần gì để sống?Tìm số trung bình cộngPhép cộngPhép cộngPhép cộngTìm số trung bình cộngPhép trừ phân sốPhép cộng phân sốGiới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11