TCVN 8421:2010 Công trình thuỷ lợi Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

Chuyên đề xác định tải trọng động tất tác dụng lên công trình theo TCXDVN375 2006

Chuyên đề xác định tải trọng động tất tác dụng lên công trình theo TCXDVN375 2006
... (Tham khảo thêm tác giả Nguyễn Lê Ninh - Động đất thiết kế công trình chịu động đất- NXB Xây dựng 2007) Tóm lại nêu bớc ngắn gọn việc xác định tải trọng động đất lên công trình theo phơng pháp ... Pk đó: Gk tổng trọng lợng tải trọng thờng xuyên (tĩnh tải) ; Pk trọng lợng tải trọng tạm thời (hoạt tải sử dụng) E,i hệ số tổ hợp tải trọng, hệ số tổ hợp E,i xét đến khả tải trọng tạm thời Pk ... Khi tất dạng dao động đợc xét đến đợc xem độc lập với nhau, giá trị lớn EE hệ tác động động đất lấy bằng: EE = E Ei đó: EE hệ tác động động đất xét (lực, chuyển vị, vv ); EEi giá trị hệ tác động...
 • 14
 • 128
 • 1

XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THEO TCXDVN375-2006 BẰNG QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN

XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THEO TCXDVN375-2006 BẰNG QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN
... n Bài báo ã trình bày quy trình tính toán ơn gi n xác nh t i tr ng ng t tác d ng lên công trình theo TCXDVN 375: 2006 (phương pháp phân tích tĩnh l c ngang tương ương) Trong quy trình này, ã ... m xây d ng công trình agR = 0.0806g (tương ương vùng IIA theo UBC: 1997 hay c p VII theo MSK-64) So sánh gi a tính toán l c ng t tác d ng lên công trình theo tiêu chu n UBC: 1997 theo tiêu chu ... ng c a nhà công trình phía dư i; ng ngang theo hư ng ang móng ho c nh c a ph n c ng λ = 0.85 n u T1 ≤ TC v i nhà công trình có t ng, λ = 1.0 v i trư ng h p khác c Phân b l c ng t theo phương...
 • 6
 • 229
 • 0

Khảo sát thiết định tải trọng động đất tác dụng lên công trình cầu ở việt nam trên cơ sở xác suất thống kê

Khảo sát thiết định tải trọng động đất tác dụng lên công trình cầu ở việt nam trên cơ sở xác suất thống kê
... Các giá trị SA sở cho trình khảo sát tác động quy luật tải trọng động đất ảnh hưởng đến công trình sở xác suất thống Ứng với vùng, trị chuẩn phổ gia tốc đối ứng (gọi tắt SV) xác định trả lời ... Khảo sát đặc tính phát sinh động đất sở xác suất thống Sau xác định giá trị SV, vào giá trị này, toán xuất giá trị SA tương tứng tiến hành khảo sát sở xác suất thống Trước tiên, để xác định ... sinh động đất tuân theo Renewal Process, sử dụng công thức (4), hàm phân bố xác suất phổ gia tốc đối ứng tác dụng lên công trình xác định, với chu kỳ sử dụng công trình TS Từ hàm phân bố xác suất...
 • 8
 • 147
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 2: LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI pdf

Tài liệu CHƯƠNG 2: LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI pdf
... khác §2.2 ÁP LỰC THỦY TĨNH VÀ THỦY ĐỘNG §2.2 ÁP LỰC THỦY TĨNH VÀ THỦY ĐỘNG §2.2 ÁP LỰC THỦY TĨNH VÀ THỦY ĐỘNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §3.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA ... §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.3 TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG §2.4 ÁP LỰC BÙN CÁT §2.5 TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT §2.5 TÁC ... trọng tác động thường xuyên, tạm thời dài hạn, tạm thời ngắn hạn đồng thời tác dụng lên công trình §2.1 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP CỦA CHÚNG Tổ hợp tải trọng đặc biệt: Gồm tải trọng tác động...
 • 23
 • 519
 • 3

Quy phạm tải trọng lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi

Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi
... điều 5-3 quy phạm Chú thích: Cần lấy chu kỳ thay đổi tải trọng sóng chu kỳ trung bình sóng 5.5 Khi tính toán công trình thuỷ lợi chịu tác dụng tải trọng công trình truyền lên cọc néo, lên phần ... công trình thuỷ lợi; yếu tố sóng nhỏ trị số cho phép không cần tính tải trọng sóng Tải trọng gió, dòng chảy sóng lên công trình 5.2 Thành phần tải trọng ngang Rx dọc Ry (tấn) tác dụng gió lên ... quy phạm Chú thích: Khi xác định lực va chạm tàu buộc bến lên công trình bến cần phải xét tới tải trọng tác dụng sóng có yếu tố vợt trị số cho phép theo yêu cầu quy trình, quy phạm thiết kế công...
 • 71
 • 392
 • 0

CHƯƠNG 2: LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

CHƯƠNG 2: LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
... trọng tác động thường xuyên, tạm thời dài hạn, tạm thời ngắn hạn đồng thời tác dụng lên công trình §2.1 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP CỦA CHÚNG Tổ hợp tải trọng đặc biệt: Gồm tải trọng tác động ... nâng đỡ đặt công trình - Áp lực nước va khai thác bình thường c) Tải trọng tạm thời đặc biệt: - Áp lực thấm, áp lực nước §2.1 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP CỦA CHÚNG - Tải trọng áp lực kẽ rỗng ... động thường xuyên, tạm thời dài hạn, tạm thời ngắn hạn, hai tải trọng tác động tạm thời đặc biệt đồng thời tác động lên công trình Một hai tải trọng tạm thời đặc biệt hiểu thay tải trọng tương...
 • 5
 • 383
 • 3

CHƯƠNG 2: LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI potx

CHƯƠNG 2: LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI potx
... óng h Đư ờngr bì s tung nhóng Mức nư ớc t ĩ nh h/ h hO ch h/ buớc s óng Chân óng s H ì 3ư nh 2:Cáchông ố t s củaóng s s Đ3.3 TC NG CA SểNG - Cú súng nc n ụng (0,5 > H > Hgh = (1,25 ữ 1,8)hp%), ... s ca súng trung bỡnh: T gD gh g tra th (3-6) theo n bao cú cp 1: v g W W2 W T gt g h g tra cp 2: , W W W Đ2.3 TC NG CA SểNG Chn cp hn cp trờn T cú: ú gh W2 h = ( ) g W g W = W g g = ... Pmax, Mmax (hỡnh 3-4): a) b) s c ) ch d) ho e) đ h h/ Pmax H H H ì 3ư đồ l s nh 4:Sơ ápực óngên l côngr nh m ặtt ợngư uhẳng t ì có h l t đứng Đ2.3 TC NG CA SểNG sheo3ư : s ksh( 7) t ( 7) = ;3ư...
 • 23
 • 835
 • 0

GIÁO TRÌNH LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI pdf

GIÁO TRÌNH LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI pdf
... Pmax, Mmax (hỡnh 3-4): a) b) s c ) ch d) ho e) đ h h/ Pmax H H H ì 3ư đồ l s nh 4:Sơ ápực óngên l côngr nh m ặtt ợngư uhẳng t ì có h l t đứng Đ2.3 TC NG CA SểNG sheo3ư : s ksh( 7) t ( 7) = ;3ư ... ( 23) 3ư ( 24) 3ư p ky, = Đ2.5 TC NG CA NG T x y Wđ Fđ H1 Fđ Fđ 0, 42H Fđ y H ì 3ư :Lực nh 10 quání l nư ớcănghêm động nên tnh ápực t t đấtgây - Tng ỏp lc nc tng thờm l W = 0,6 KH2...
 • 24
 • 256
 • 1

Thực hành tính toán tải trọng động đất tác động lên công trình

Thực hành tính toán tải trọng động đất tác động lên công trình
... qt phương pháp tính tốn tải trọng động đất Tính tốn tải trọng động đất chia thành nhóm: Phương pháp phân tích đàn hồi tuyến tính phương pháp phi tuyến Phương pháp đàn hồi tuyến tính (Linear analysis) ... CHỈNH B Thực hành tính tốn tải trọng động đất tác dụng lên cơng trình Sau trình bày hai cách phân tích tĩnh lực ngang tương đương phổn phản ứng dạng dao động cho tốn Từ đưa nhận xét kết tính Bài ... đàn hồi tuyến tính (Linear analysis) Những hệ tác động động đất hệ tác động khác kể đến thiết kế chịu động đất xác định sở ứng xử đàn hồi – tuyến tính kết cấu Tùy thuộc vào đặc trưng kết cấu nhà,...
 • 17
 • 283
 • 0

Tải trọng một số lưu ý về tải trọng va tầu động đất

Tải trọng và một số lưu ý về tải trọng va tầu và động đất
... va tu gia phng tin v kt cu cu PC - Xỏc xut cu b sp cu tu va Mt s lu ý v tớnh va tu Biu xỏc nh xỏc xut PG Mt s lu ý v tớnh va tu Biu xỏc nh xỏc xut PC Mt s lu ý v tớnh va tu Lc va tu Ps lc va ... ý l tt c cỏc ti trng theo h qui trỡnh mi u c phõn tich v tớnh toỏn trờn c s lý thuyt xỏc sut" Mt s lu ý v tớnh va tu Tiờu chun chp thun ri ro tớnh ti xỏc xut va tu v hu qu ca va tu Xỏc xut va ... trng & T hp Mt s lu ý v ti trng hot ti v giú Mt s lu ý v ti trng ng t Mt s lu ý v ti trng va tu Ti trng v ký hiu Ti trng : Cỏc ti trng sau õy cn phi xột ti thit k Tờn ti trng Ký hiu 22 TCN 272 -...
 • 31
 • 693
 • 7

Pháp luật về hợp đồng thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng
... hợp đồng 21 CHƯƠNG II THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THUỶ LỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI HẢI PHÒNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY Quá trình hình thành phát triển Công ty xây dựng ... tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công ... công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng + Kết cấu đề tài gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận sở pháp lý Chương II: Thực tiễn thực hợp đồng xây dựng công trình thuỷ lợi công ty cổ phần xây dựng...
 • 92
 • 657
 • 0

Luận văn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 1 bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

Luận văn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
... QU N LÝ D ÁN ð U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 2 .1 Khái ni m thu t ng - Khái ni m v d án ñ u xây d ng công trình D án ñ u xây d ng công trình theo ñ nh nghĩa c a lu t Xây d ng: D án ñ u xây ... trình t , th t c l p d án ñ u xây d ng công trình 51 4 .1. 2 Qu n công tác l a ch n nhà th u ho t ñông xây d ng 56 4 .1. 3 Qu n công tác thi công xây d ng công trình 65 4 .1. 4 Qu n ... chi phí ñ u xây d ng công trình 79 4 .1. 5 Qu n ngu n nhân l c tham gia d án 88 4 .1. 6 Nh ng t n t i công tác qu n d án ñ u xây d ng công trình thu l i t i Ban Qu n ð u Xây d ng thu...
 • 130
 • 4,639
 • 29

TCVN 8636 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC BẰNG THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO LẮP ĐẶT

TCVN 8636  2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC BẰNG THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT
... số 362/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2011 TCVN 8636 : 2011 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8636 : 2011 Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực thép - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, chế tạo lắp đặt Hydraulic ... 44 TCVN 8636 : 2011 Lời nói đầu TCVN 8636 : 2011 Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực thép - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, chế tạo lắp đặt, chuyển đổi từ 32 TCN E 5-7 4, theo quy định ... 1,5.P0 43 TCVN 8636 : 2011 Thư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN 8298 : 2009 : Công trình thủy lợi - Chế tạo lắp ráp thiết bị khí, kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật [2] TCVN 2245 - 99: Hệ thống ISO...
 • 44
 • 1,425
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8732:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8732:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
... TCVN 8732:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - thuật ngữ định nghĩa Phạm vi áp dụng (Scope) Các thuật ngữ mô tả đất (Terminologies gor description of soils) Các thuật ngữ định nghĩa chất đất ... có đất, theo 8217:2009 "Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại" 3.4 Đất trương nở (expansive soil) Là đất có khả tăng thể tích bị làm ẩm ướt; phân loại chi tiết đất trương nở đề cập TCVN ... mà đó, đất bắt đầu bị xói ngầm Tương tự vậy, građien xói ngầm giới hạn gradien thủy lực mà đó, đất bắt đầu bị xói ngầm - Đối với công trình thủy lợi, đất đất đắp, độ bền thấm đất có ý nghĩa đặc...
 • 17
 • 233
 • 0

tcvn 2008 công trình thủy lợi- chế tạo lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật

tcvn 2008 công trình thủy lợi- chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật
... dn TCVN 501 7-8 9 - Hn kim loi - Thut ng v nh ngha TCVN 557 5-1 991 - Kt cu thộp tiờu chun thit k TCXD 17 0-1 989 - Kt cu thộp - Gia cụng lp rỏp v nghim thu - Yờu cu k thut TCVN 176 5-7 5 n TCVN 176 7-7 5 ... ci, 4-B trc quay ỏy Hỡnh A.4 - Kt cu trc quay nh kộo: 1-Trc quay, 2- Cht, 3-Tm b, 4- Cỏnh van C Hỡnh A. 5- Kt cu ming m: 1-B , 2- Ming m, 3-Vt liu chốn (ming chốn), 4- B Hỡnh A. 6- Lp t ti 29 TCVN: ... Di Trờn Di 43 TCVN: 2008 b a b a a a Tâm lỗ cống Tâm lỗ cống Tâm khe van b +2 -1 +3 -1 +3 -1 +5 -2 3 4 a b b a +3 -1 +5 -2 +2 -1 3 5 5 +5 -0 1 2 2 B +2 -1 4 1 1 1 +8 -0 0,5 +2 -1 Tâm khe van...
 • 62
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính tải trọng động đất tác dụng lên công trìnhtải trọng động đất tác dụng lên công trìnhxác định tải trọng động đất tác dụng lên hệ theo công thứctải trọng lớn nhất tác dụng lên bánh xe bánh d đã được xác định ở bước tính bánh xe có trị số bằng pmax 162558 nvéc tơ tải trọng động đất tác dụng lên hệlực tác dụng lên công trình thủy lợilực tác dụng lên công trình thủy lợi gvc ths phạm quang thiềntrên cánh dầm có tải trọng tập trung tác dụng trong mặt phẳng bản bụng mà bên dưới không có sườn tăng cường phải kiểm tra độ bền nén cục bộ của mép trên bản bụng theo công thứctải trọng gió tĩnh tác dụng tại từng cao trìnhtính toán lực tác dụng lên công trình§1 1 tính toán lực tác dụng lên công trìnhxác định các lực tác dụng lên công trình theo bài toán phẳngxác định ngoại lực tác dụng lên mặt cắt cốngtải trọng và tổ hợp tải trọng mộ số lưu ý về tải trọng va tàu và động đấtđònh lý phát biểu độ biến thiên động năng của 1 chất điểm trong 1 chuyển dóc nào đó bằng công của ngoại lực tác dụng lên chất điểm trong chuyển dốc đóPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây