Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng

92 1,037 4
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 15:49

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trờng đại học kinh tế quốc dân Khoa luật kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: pháp luật về hợp đồng thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thuỷ lợi tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi hải phòng Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi hải phòng Giáo viên hớng dẫn : TS. Nguyễn Hợp toàn Sinh viên thực hiện : Trần Thành Thắng Lớp : Luật Kinh doanh K45 Hà nội 2007 M U Vit Nam sau nhng thng trm ca lch s vi nhng cuc chin tranh li nhng hu qu nng n ó dn bc ra ỏnh sỏng ca vn minh vi s phỏt trin v mi mt ca nn kinh t. S ch o ỳng n ca ng v Nh nc ó hng nn kinh t Vit Nam t ch c ch k hoch hoỏ tp trung, quan liờu bao cp chuyn i thnh nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn cú s qun lý ca nh nc, ngy cng thu c nhng thnh qu quan trng v mi mt. Vi s phỏt trin ngy cng cao ca cụng ngh khoa hc k thut v ỏp dng hp lý nhng thnh qu ca cuc cỏch mng khoa hc k thut: nhng phng thc, nhng dõy truyn sn xut hin i, nn kinh t trong nc ó cú nhng bc phỏt trin nhy vt, thu c nhng thnh qu rt ỏng khớch l. S u t ỳng n cng nh Nh nc cú mt chớnh sỏch kinh t m, khuyn khớch u t nc ngoi v s m rng nn kinh t cỏ th mang li cho th trng Vit Nam di con mt ca cỏc nh u t trong nc v quc t l mt th trng thun li v y kh quan, cú th mang li nhng li nhuõn ln, v l mt th trng y sc thu hỳt i vi cỏc nh u t. Nm 2007 nn kinh t Vit Nam ỏnh du mt s kin mt bc ngot ln cú th thay i ton b mt ca nn kinh t, em li mt li th khụng nh cho nn kinh t, cac doanh nghip cng nh hng hoỏ Vit Nam. ú l Vit Nam chớnh thc tr thnh thnh viờn chớnh thc ca t chc thng mi th gii (WTO). Nhng cng cú th nn kinh t ton cu. Mc du cỏc doanh nghip Vit Nam cũn nhiu yu kộm, trc vic gia nhp WTO s cho thy cỏc doanh nghip ú cú sc cnh tranh vi cỏc 2 doanh nghiệp nước ngoài để mà tiếp tục tồn tại phát triển hay không? Vì chúng ta không thể chờ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mới gia nhập WTO được vì lúc đó các doanh nghiệp trên thế giới cũng đã phát triển vượt bậc rồi. Vấn đề làm sao để các doanh nghiệp Việt Nam sức cạnh tranh sức hút với các nhà đầu tư quốc tế. Đó là chúng ta phải một nền kinh tế với các sở kĩ thuật, hạ tầng hiện đại. Các công trình giúp ta thể yên tâm giúp ta tập trung sản xuất tránh hậu quả tiêu cực nặng nề từ thiên nhiên như phòng chống bão lũ. Với các diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết việc xây dựng các công trình thuỷ lợi ý nghĩa to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. Là nguyên nhân gián tiếp cho một sự phát triển của nền kinh tế. Việc ký kết thực hiện hợp đồng xây dựng thông qua đấu thầu ngày một phổ biến đòi hỏi các doanh nghiệp phải đấu thầu. Qua đợt thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng Thuỷ Lợi Hải Phòng, quan sự giúp đỡ của công ty em đã thấy tầm quan trọng của vấn đề này do đó em chọn đề tài: “Pháp luật về hợp đồng thực tiễn thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng”. + Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương I: sở lý luận sở pháp lý Chương II: Thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thuỷ lợi tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng. Chương III: Một số giải pháp nhằm làm tăng tiến độ thực hiện công trình đảm bảo chất lượng công trình bàn giao đúng thời hạn. 3 CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN, SỞ PHÁP LÝ I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG A. CÁC KHÁI NIỆM 1. Khái niệm Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trước diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết, quy mô của các công trình xây dựng thuỷ lợi ngày càng lớn, đa dạng. Vì vậy hoạt động đấu thầu ngày càng phổ biến, tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể kinh tế. Vì vậy phải hiểu rõ bản chất của hợp đồng xây dựng, đấu thầu những vấn đề xung quanh nó để hiểu cặn kẽ được những vấn đề cần thiết. Ta phải hiểu rõ những vấn đề sau Điều 1: Hoạt động xây dựng là các vấn đề bao gồm quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng các hoạt động khác liên quan đến xây dựng công trình. => Như vậy hoạt động xây dựng là một tổng thể các hoạt động liên quan đến nó, từ khâu khởi đầu đến khi hoàn thành một công trình. Điều 2: Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, thể phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng các công trình khác. 4 => Để xây dựng một công trình thì hợp đồng phải được kí kết giữa các biên là bên chủ đầu tư (Bên A) bên thi công (bên B) vậy cần hiểu rõ hợp đồng xây dựng là gì? Điều 3: 1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập cho các công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình các công việc khác trong hoạt động xây dựng. 2. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được xác lập bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình, loại công việc các mối quan hệ của các bên hợp đồng trong hoạt động xây dựng các thể nhiều loại với nội dung khác nhau. Điều 4: Nội dung chủ yếu của hợp đồng trong hoạt động xây dựng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng bao gồm các nội dung: 1. Nội dung công việc phải thực hiện 2. Chất lượng các yêu cầu kỹ thuật khác của công việc 3. Thời gian tiến độ thực hiện 4. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao 5.Giá cả, phương thức thanh toán 6. Thời hạn bảo hành 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 8. Các thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng 9. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để đi tới kí kết hợp đồng ngày một phổ biến mang tính khách quan, cạnh tranh cao cho các bên dự thầu đảm bảo sự hợp lý trong sử dụng vốn công trình. Đấu thầu bao gồm nhiều giai đoạn rất nhiều lý luận xung quanh. Ta cần làm rõ đấu thầu bản chất của nó: 5 Điều 5: Đấu thầu 1. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu. 2. Đấu thầu trong nước là cuộc đấu thầu chỉ các nhà thầu trong nước tham dự. 3. Đấu thầu quốc tế là cuộc đấu thầu các nhà thầu trong ngoài nước tham dự. 4. Xét thầu là quá trình bên mời thầu xem xét, phân tích, đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu. 5. Bên mời thầu là chủ dự án chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện hợp pháp của chủ dự án, chủ đầu tư được giao trách nhiệm thực hiện công việc đấu thầu. Điều 6: 1. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài năng lực pháp luật dân sự, đối với cá nhân còn phải năng lực hành vi dân dự để ký kết thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự năng lực hành vi dân sự của nhà thầu trong nước được xét theo pháp luật Việt Nam, đối với nhà thầu nước ngoài được xét theo pháp luật của nước nơi nhà thầu mang quốc tịch. Nhà thầu phải đảm bảo sự độc lập về tài chính của mình. 2. Nhà thầu là nhà xây dựng trong đấu thầu xây lắp nhà cung cấp trong đấu thầu mua sắm hàng hoá: là nhà tư vấn trong đấu thầu tuyển chọn tư vấn, là nhà đầu tư trong đấu thầu lựa chọn đối tác đầu tư. 3. Nhà thầu thể tham gia dự thầu độc lập hoặc liên doanh với các nhà thầu khác. Trường hợp liên doanh phải văn bản thoả thuận giữa các thành viên tham gia liên danh về trách nhiệm chung riêng đối với công việc thuộc gói thầu phải người đứng đầu liên danh. Điều 7: Gói thầu Là toàn bộ dự án hoặc một phần công việc của dự án được phân chia theo tính chất kỹ thuật hoặc trình tự thực hiện dự án. Trong trường hợp 6 mua sắm, gói thầu thể là một hoặc một loại đồ dùng, trang thiết bị hoặc phương tiện. Gói thầu được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng. Điều 8: Hồ sơ mời thầu 1. Là toàn bộ tài liệu do bên mời thầu lập, bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu được dùng làm căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu. Hồ sơ mời thầu được người thẩm quyền hoặc cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi phát hành. 2. Đóng thầu: là thời điểm kết thúc việc nộp hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. 3. Mở thầu: là thời điểm tổ chức mở các hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. Điều 9: Giá gói thầu 1. Là giá được xác định cho từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu của dự án trên sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán được duyệt. 2. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong hồ sơ dự thầu sau khi trừ phần giảm giá nếu có, bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. 3. Giá đề nghị trúng thầu là giá được người thẩm quyền hoặc cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu để làm căn cứ do bên mời thầu thương thảo hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. như vậy giá trúng thầu không được lớn hơn giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt. Điều 10: Giá ký hợp đồng Là giá được bên mời thầu nhà thầu trúng thầu thoả thuận sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng phải phù hợp với giá trúng thầu, hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu. Giá ký hợp đồng cùng các điều khoản cụ thể về 7 thanh toán được ghi trong hợp đồng sở để thanh toán vốn cho gói thầu. Điều 11: Kết quả đấu thầu Là nội dung phê duyệt của người thẩm quyền hoặc cấp thẩm quyền về tên nhà thầu trúng thầu loại hợp đồng. Điều 12: Thương thảo hoàn thiện hợp đồng Là việc nhà đầu tư đặt một khoản tiền (tiền mặt, séc, bảo lãnh của ngân hàng hoặc hình thức tương đương) vào một địa chỉ với một thời gian xác định theo quy định trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo trách nhiệm của nhà thầu đối với hồ sơ dự thầu. Điều 13: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Là việc Nhà thầu trúng thầu đặt một khoản tiền (tiền mặt, séc, bảo lãnh của ngân hàng hoặc hình thức tương đương) vào một địa chỉ với một thời gian xác định theo quy định trong hồ sơ mời thầu kết quả đấu thầu để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký. 2. Phân loại đấu thầu a. Trên phương diện chủ đầu tư: Đấu thầu là một phương thức cạnh tranh trong xây dựng nhằm lựa chọn người nhận thầu (khảo sát thiết kế, thi công xây lắp, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật kinh tế đặt ra cho việc xây dựng công trình. b.Trên phương diện của nhà thầu: Đấu thầu là một hình thức kinh doanh mà thông qua đó nhà thầu giành hội được nhận thầu, khảo sát, thiết kế, mua sắm máy móc thiết bị. c. Trên phương diện quản lý của nhà nước Đấu thầu là một phương thức quản lý thực hiện dự án đầu tư mà thông qua đó lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của bên mời thầu đáp ứng được các yêu cầu bên mời thầu trên sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. 8 3. Sự ra đời quá trình phát triển của đấu thầu xây dựng ở Việt Nam. a. Sự ra đời của hoạt động đấu thầu xây dựng Trong những năm trước 1998 quá trình thực hiện đầu tư xây dựng bản ở Việt Nam hầu hết chỉ được tiến hành theo phương thức giao thầu. Mà trong quy chế giao thầu. mà trong quy chế giao thầu nhận thầu xây dựng được ban hành theo quyết định số 217 HĐBT ngày 8/8/1985 một số điều quy định về đấu thầu xây dựng nhưng lại không ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nên chỉ một số ít các công trình đấu thầu được thực hiện. Đến ngày 9/5/1988 HĐBT về chính sách đổi mới chế quản lý xây dựng bản. Trong đó điều 7 quyết định đã quy định từng bước thực hiện đấu thầu trong xây dựng bản đối với công tác khảo sát thiết kế công trình, tham gia đấu thầu là một cách thành thạo công việc, sở vật chất kỹ thuật hiện đại để thực hiện, khuyến khích việc thi tuyển phương án thiết kế xây dựng. Để thực hiện các nội dung được quy định trong các văn bản vào ngày 10/11/1989 bộ xây dựng đã ban hành thông tư hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện đấu thầu trong hoạt động xây dựng. Trên sở đó một số tỉnh, thành phố đã ban hành các thông tư hoặc quy chế về đấu thầu cụ thể đổi mới các công trình của sở, địa phương đó. Nhằm làm tăng hiệu quả quản lý Nhà nước trong xây dựng bản rút kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn việc triển khai, tiến hành thực hiện thông tư hướng dẫn ngày 10/11/1989 bộ xây dựng đã ban hành quy chế thần kèm theo quyết định số 620/BXD – VKT ngày 30/3/1994 của bộ trưởng bộ xây dựng - Điều chỉnh sửa đổi một số điều lệ, chính phủ đã ban hành nghị định số 43CP ngày 16/7/1996 về quy chế đấu thầu trong xây dựng ở nước ta được sử dụng phổ biến từ năm 1994 trở đi. 9 b. Tình hình hoạt động phát triển của phương thức đấu thầu của nước ta: - Kể từ khi các văn bản của Nhà nước về đấu thầu xây dựng, số lượng các công trình được tổ chức đấu thầu còn ít mới chỉ tập trung ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh… - Đến nay hầu hết các công trình xây dựng đều tham gia đấu thầu tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu. Nhưng vẻ như công tác đấu thầu còn nhiều hạn chế bị động không nêu cao được tính khách quan dân chủ. 4. Hình thức đấu thầu a. Đấu thầu rộng rãi Hình thức đấu thầu này không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai các điều kiện thời gian dự thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo trên tờ thông tin về đấu thầu trang Web về đấu thầu của nhà nước của bộ, ngành địa phương tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Qua đó ta thể thấy rằng đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu áp dụng trong hoạt động đấu thầu. Các hình thức khác nhau chỉ áp dụng khi đủ căn cứ được người thẩm quyền chấp nhận trong khoa học đấu thầu. b. Đấu thầu hạn chế Hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) đủ kinh nghiệm năng lực tham dự trong trường hợp thực tế chỉ ít hơn 5. Bên mời thầu phải báo cáo chủ dự án trình người thẩm quyền xem xét quyết định. Chủ dự án quyết định danh sách nhà thầu tham dự trên sở đánh giá của bên mời thầu về kinh nghiệm năng lực các nhà thầu, song phải đảm bảo khách quan công bằng đúng đối tượng. Hình thức này chỉ được xem xét khi áp dụng các điều kiện sau: 10 [...]... trị phạt không quá 2% giá trị hợp đồng 21 CHƯƠNG II THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THUỶ LỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI HẢI PHÒNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 1 Quá trình hình thành phát triển Công ty xây dựng thuỷ lợi Hải phòng doanh nghiệp nhà nước hạng I được thành lập từ ngày 07 tháng 02 năm 1986, tiến thân là công ty công trình thuỷ lợi Hải Phòng Đến năm 2002 được thành... giám sát, thực hiện nghiệm thu công trình theo hợp đồng f Hợp đồng xây dựng hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng, ký kết hợp đồng trừ trường hợp các bên thoả thuận khác 3 Giấy phép xây dựng công trình Quy định tại điều 17 Nghị định số 16/2005/ NĐ – CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự toán đầu tư xây dựng công trình - Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải giấy... - Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, từng hạng mục công trình xây dựng Công trình xây dựng đưa vào sử dụng Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo - Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình - Chỉ được... công chuẩn bị các tài liệu để phục vụ cho việc nghiệm thu công trình bàn giao công trình - Chủ đầu tư xây dựng công trình trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng Người tham gia nghiệm thu, bàn giao công 17 trình phải chịu trách nhiệm cá nhân về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình thi công xây dựng công trình bàn giao công trình xây dựng 7 Bảo hành công trình. .. - Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được ký kết sau khi bên giao thầu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo quy định - Hợp đồng xây dựng phải được xác lập bằng văn bản theo mẫu do Bộ xây dựng quy định - Việc ký kết thực hiện hợp đồng xây dựng phải tuân thủ quy định nghị định này các quy định pháp luật khác về hợp đồng liên quan 2 Giai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng + Quy định tại. .. vực xây dựng bản các lĩnh vực khác nhằm bảo toàn phát triển vốn, thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao 23 động, tăng lợi tức cho các cổ đông, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển công ty ngày càng lớn mạnh 3 Công ty tư cách pháp nhân Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật. .. thành đủ hồ sơ theo quy định + Điều kiện bàn giao - Bảo đảm các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng - Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng - Nhà thầu thi công xây dựng công trình trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng, thu dọn hiện trường lập bản vẽ, hoàn công. .. của UBND thành phố Hải Phòng với chức năng nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng chốn lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, xây dựng các công trình phục vụ Nông nghiệp, công nghiệp các thành phần kinhtế khác Những năm qua, công ty XD thuỷ lợi Hải Phòng đã thi công nhiều công trình thuỷ lợi lớn của thành phố đang mở rộng địa bàn thi công trên phạm vi toàn quốc Các công trình do công ty công đều đảm bảo tiến... nghiệp nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 4 Phạm vi hoạt động kinh doanh + Toàn quốc + Công ty được phép lập kế hoạch tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục tiêu của công ty 5 Vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng. .. hành công trình Được quy định tại điều 82 Bộ luật Xây dựng quy định tại điều 29 30 của Nghị định số 209/2004/ NĐ – CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng - Nhà thầu thi công xây dựng công trình trách nhiệm bảo hành công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình trách nhiệm bảo hành thiết bị công trình - Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa . Khoa luật kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thuỷ lợi tại công ty cổ. Chương II: Thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thuỷ lợi tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng. Chương III: Một số giải pháp nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng, Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng, Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng, Khái niệm, Sự ra đời của hoạt động đấu thầu xây dựng, Phân loại đấu thầu Phương thức đấu thầu Hợp đồng, Mục đích Ý nghĩa, bản chất của đấu thầu:, Nguyên tức chung ký kết hợp đồng trong hoạt động xây dựng Giai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng, Giấy phép xây dựng cơng trình Ngơn ngữ trong hợp đồng Chất lượng và u cầu kỹ thuật. Nghiệm thu bàn giao cơng trình xây dựng, Thanh toán hợp đồng, Ngành nghề kinh doanh Cơng ty có tư cách pháp nhân Phạm vi hoạt động kinh doanh, Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính, tổ chức Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch kỹ thuật, Chức năng nhiệm vụ của phòng kế tốn tài vụ Chức năng nhiệm vụ của ban quản lý dự án, Lao động Tình hình lao động a. Mơ hình tổ chức bộ máy, Vốn điều lệ của cơng ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng Tình hình hoạt động SXKD trước khi cổ phần hố., Điều kiện để bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng:, Hình thức thanh tốn: Chuyển khoản 7.4. Đồng tiền thanh tốn: Tiền Việt Nam Trong trường hợp xẩy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện, Yêu cầu chung Công tác chuẩn bị, An tồn trong vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ thi cơng An tồn trong sử dụng điện. An tồn trong thi cơng xây lắp. An tồn trong gia cơng đặt buộc cốt thép. An tồn trong thi cơng bê tơng., Mặt tích cực Tham gia đấu thầu. Chuẩn bị thi cơng., Xây dựng cơ chế xử lý vi phạm kỷ luật lao động Xây dựng chế độ trách nhiệm vật chất với cá nhân., Hình thức khen thưởng Tiêu chuẩn để xét khen thưởng. - Lao động tiên tiến Chế độ làm việc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay