ĐỀ tài điều TRA THÀNH PHẦN sâu hại cà PHÊ CHÈ, DIỄN BIẾN và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sâu đục THÂN MÌNH TRẮNG XYLOSTRECHUS QUADIES CHEVR

Đề tài " Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân mình trắng Xylostrechus quadies Chevr"" pdf

Đề tài
... Điều tra tình hình sản xuất phê vùng nghiên cứu 14 2.3.2 Điều tra thành phần sâu hại phê chè .14 2.3.3 Điều tra diễn biến sâu đục thân trắng hại phê 15 2.3.3.1 Điều tra tỷ lệ ... góp phần giải vấn đề với Chiềng Pha tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân trắng Xylostrechus quadies Chevr năm 2010 ... có sâu >50% ) 2.3.3 Điều tra diễn biến sâu đục thân trắng hại phê 2.3.3.1 Điều tra tỷ lệ phê bị sâu đục thân trắng gây hại - Chọn cố định vườn phê tuổi kinh doanh, vườn ha, hàng điều tra...
 • 57
 • 516
 • 0

Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân mình trắng Xylostrechus quadies Chevr

Điều tra thành phần sâu hại cà phê chè, diễn biến và một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân mình trắng Xylostrechus quadies Chevr
... 2.3.1 Điều tra tình hình sản xuất phê vùng nghiên cứu 2.3.2 Điều tra thành phần sâu hại phê chè 2.3.3 Điều tra diễn biến sâu đục thân trắng hại phê 2.3.3.1 Điều tra tỷ lệ phê bị sâu đục ... Ảnh hưởng che bóng đến tỉ lệ sâu đục thân trắng 2.3.4.2 Ảnh hưởng tuổi đến đến tỉ lệ phê bị sâu đục thân trắng gây hại 2.3.4.3 Ảnh hưởng chế độ chăm sóc đến đến tỉ lệ phê bị sâu đục thân trắng ... tài: Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân trắng Xylostrechus quadies Chevr năm 2010 xã Chiềng Pha Thuận Châu, Sơn La năm 2010” 3.2 Thành phần sâu...
 • 57
 • 1,693
 • 4

Điều tra thành phần loài hệ thực vật rừng nghập mặn một số nhân tố môi trường tác động đến chúng ở xã hộ độ xuân hội hà tĩnh

Điều tra thành phần loài hệ thực vật rừng nghập mặn và một số nhân tố môi trường tác động đến chúng ở xã hộ độ và xuân hội  hà tĩnh
... - Điều tra thành phần loài thảm thực vật rừng ngập mặn, sở lập danh lục loại thực vật địa điểm nghiên cứu So sánh độ đa dạng thành phần loài thực vật Xuân Hội Hộ Độ Tĩnh - Tính u cuả số ... với Hộ Độ Với độ mặn từ 18 250/00 thảm thực vật Xuân Hội không thấy xuất mà có họ ngập mặn Hộ Độ điều chứng tỏ độ mặn tác động trực tiếp đến phân bố hệ thực vật rừng ngập mặn, độ mặn phân ... mặn Hộ Độ Xuân Hội - Tĩnh Cây ngập mặn chiếm u tuyệt đối địa bàn Hộ Độ Xuân Hội, thực vật ngập mặn chia làm hai loại: Cây ngập mặn thực (True mangove) gia nhập vào rừng ngập mặn (Phan...
 • 46
 • 449
 • 0

Thành phần một số yếu tố ảnh hưởng đến sữa của bà mẹ tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh

Thành phần và một số yếu tố ảnh hưởng đến sữa của bà mẹ tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
... 60 thành phần dinh dưỡng thành phần miễn dịch sữa mẹ cho bú từ tháng đến tháng số phường nội thành thành phố Nội thành phố Hồ Chí Minh Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến thành phần sữa mẹ ... khoáng sữa mẹ mẹ thành phố Nội thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng Đáng ý hàm lượng selen sữa mẹ 44 thành phố Hồ Chí Minh không có, tổng số 30 mẫu với kết 0, 61 mẫu sữa mẹ thành phố Nội ... nồng độ số vitamin sữa mẹ thành phố Nội Hồ Chí Minh Bảng hình cho thấy hàm lượng số vitamin sữa mẹ số phường thành phố Hồ Chí Minh cao so với mẹ số phường thành phố Nội, hàm lượng...
 • 75
 • 357
 • 1

Đánh giá tình hình một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tâm thần phân liệt động kinh tạiHương Long, thành phố Huế

Đánh giá tình hình và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh tại xã Hương Long, thành phố Huế
... cứu đánh giá qua đề tài: "Đánh giá tình hình số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống bệnh nhân tâm thần phân liệt động kinh Hương Long, thành phố Huế" , với mục tiêu: Xác định tỷ lệ mắc bệnh tâm ... điểm vào tháng 12 - 2008 2.2.2 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống bệnh nhân tâm thần động kinh - Qua bảng điều tra chất lượng sống bệnh nhân tâm thần phân liệt đánh giá lại - Tình hình ... tra chất lượng sống bệnh nhân động kinh đánh giá lại + Mối liên quan đến tuổi phát bệnh chất lượng sống bệnh nhân động kinh 15 + Mối liên quan tuổi phát bệnh khả giao tiếp bệnh nhân động kinh...
 • 42
 • 187
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng sản xuất một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của lợn đực giống LANDACE YORKSHIRE DUROC nuôi tại công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang

Luận văn đánh giá khả năng sản xuất và một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của lợn đực giống LANDACE YORKSHIRE và DUROC nuôi tại công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang
... Landrace, Yorkshire Duroc nuôi t i Công ty C ph n gi ng chăn nuôi B c Giang ˝ 1.2 M c ñích, yêu c u 1.2.1 M c ñích + ðánh giá s c s n su t c a l n ñ c gi ng Landrace, Yorkshire Duroc nuôi t i Công ty ... nhanh công tác c i t o gi ng góp ph n ñáng k vào vi c nâng cao su t ch t lư ng ñàn l n nư c ta Công ty C ph n gi ng chăn nuôi B c Giang, trung tâm gi ng l n c a t nh B c Giang có ngành chăn nuôi ... p Tôi xin chân thành c m ơn th y giáo, cô giáo B môn Chăn nuôi, Khoa chăn nuôi nuôi tr ng thu s n, trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ñã góp ý ch b o ñ lu n văn c a ñư c hoàn thành Tôi xin g...
 • 91
 • 577
 • 1

Luận văn nghiên cứu tình hình phát sinh gây hại một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu cuốn lá nhỏ hại lúa CNAPHALOCROSIS MEDINALIS GUENEE biện pháp phòng chống trong điề

Luận văn nghiên cứu tình hình phát sinh gây hại và một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu cuốn lá nhỏ hại lúa CNAPHALOCROSIS MEDINALIS GUENEE và biện pháp phòng chống trong điề
... Lepidoptera H ngi sỏng Pyralidae Gi ng Cnaphalocrosis Loi sõu cu n lỏ nh Cnaphalocrosis medinalis Guenee Phõn b c a sõu cu n lỏ nh Sõu cu n lỏ nh Cnaphalocrosis medinalis Guenee cú phõn b Chõu , Chõu Phi, ... al., 1986) [48],[73] Trong s chỳng, ph bi n l loi Cnaphalocrosis medinalis Guenee V trớ phõn lo i c a loi sõu cu n lỏ nh Cnaphalocrosis medinalis Guenee nh sau: Gi i ủ ng v t Animalia Ngnh chõn ... g m nhúm: b t m i, ký sinh v sinh v t gõy b nh Sâu lúa loại nhỏ có th nh phần thiên địch phong phú Trờn th gi i ủó phỏt hi n ủ c 103 loi thu c b cỏnh mng v b hai cỏnh ký sinh pha phỏt d c (tr...
 • 160
 • 767
 • 2

Mô tả thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương

Mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương
... Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương 3 2.2 Phân tích thực trạng việc triển khai Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản ... sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương với mục tiêu: (1) tả thực trạng quản người bệnh v Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương; (2) tả thực trạng việc triển ... áp dụng Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện đề xuất cải thiện quy trình 14 5.2.1 Thực trạng quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương ...
 • 62
 • 479
 • 1

nghiên cứu thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 - 2012

nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 - 2012
... việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn thành phố cần thiết Xuất phát từ vấn đề nêu trên, chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tạ Thái Nguyên, tỉnh Thái ... 3.3.2 Giá đất quy định địa bàn thành phố Thái Nguyên 50 3.4 Xác định yếu tố ảnh hưởng tới giá đất thành phố Thái Nguyên 54 3.4.1 Ảnh hưởng loại đường phố đến giá đất 54 3.4.2 Ảnh hưởng vị ... Căn vào giá quy định UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2012 điểu kiện thực tế thành phố Thái Nguyên Tôi chọn 12 đường phố địa bàn thành phố để xác định số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất : loại đường phố, ...
 • 82
 • 351
 • 0

Nghiên cứu sự phát triển thể chất,tinh thần một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu sự phát triển thể chất,tinh thần và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương
... hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: Nghiên cứu phát triển thể chất, tinh thần trẻ SGTBS loạn sản tuyến giáp điều trị Bệnh viện Nhi Trung ơng Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng đến kết điều trị trẻ ... Đặc điểm nhóm nghiên cứu 39 3.2 Sự phát triển thể chất trớc sau điều trị 41 3.3 Sự phát triển tinh thần trớc sau điều trị 52 3.4 Một số yếu tố ảnh hởng đến kết điều trị 54 Chơng ... theo kết điều trị: - Kết điều trị tốt + Sự phát triển thể lực: SDS chiều cao cân nặng trẻ + Sự phát triển tinh thần: số thông minh DQ IQ (thơng số trí tuệ) trung bình 70 - Kết điều trị cha tốt...
 • 109
 • 223
 • 0

MỘT số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến đạo đức TRONG THỰC HIỆN CÔNG tác CHUYÊN môn, NGHIỆP vụ của điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

MỘT số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến đạo đức TRONG THỰC HIỆN CÔNG tác CHUYÊN môn, NGHIỆP vụ của điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
... Bnh vin Nhi Trung ng, Hi ngh khoa hc iu dng Nhi khoa ton quc ln th VII, Bnh vin Nhi Trung ng, tr.84-89 Phũng iu dng Bnh vin Nhi Trung ng (2009), ỏnh giỏ thc trng tiờm an ton ti Bnh vin Nhi Trung ... khỏm bnh, Bnh vin Nhi Trung ng, Tp Y hc thc hnh (724) Lờ Ngc Bỡnh (2003), Nghiờn cu tỡnh trng nhim khun tit niu mc phi ti mt s khoa lõm sng Bnh vin Bch Mai ti NCKH tr 10 Hong Trung Kiờn, Nguyn ... CầU TRONG 24 GIờ ĐầU BệNH NHÂN CHấN THƯƠNG Sọ NãO NặNG Nguyễn Viết Quang, Nguyễn Viết Quang Hiển TểM TT t : Chn thng s nóo gõy nờn hin tng viờm sau chn thng xy C th ỏp ng li phn ng viờm ny qua nhiu...
 • 5
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận điều trị chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ươngthực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm và một số yếu tố ảnh hưởng ở các bếp ăn tập thể tại hai bệnh viện phong da liễu miền bắcnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến môi trường làm việc tại co op mart long xuyênnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của kh với dịch vụ khám bệnh tại khoa khám theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ươngthực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã gio châu huyện gio linh của tỉnh quảng trị và xã hòa hiệp huyện cư kuin của tỉnh đắc lắcmột số yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty cổ phần kinh đôphân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty cổ phần kinh đô kdcmột số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh tại hgđmột số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nhà tiêu hvs tại hgđmột số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu tại các hộ gia đìnhđánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế môi trường amp xã hội trong và sau khi thực hiện dự án khu dân cư intrescogt dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị trường trong nước của ngành dệt may thành phố đà nẵngmột số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định vấn đềĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh