Union budget 2015 16 summary

Union budget 2015 16 summary

Union budget 2015  16 summary
... power projects, each of 4,000MWs 2nd unit of Kundankulam nuclear p;lant to be established in 2015- 16 Tax free bonds to be introduced for Rail and Road projects Agriculture Rs.25,000 Rural Infrastructure ... plan increased from Rs.1,00,000 to Rs.1,50,000 Transport allowance increased from Rs.800 to Rs .160 0 per month Contribution made in name of girl child will be tax free under section 80C Interest ... money laundering act Indirect taxes Goods and Services Tax (GST) will be introduced form April 2 016 Custom duty decreased on raw materials Subsidy decreased on Petrol and Diesel Petrol prices increased...
 • 3
 • 68
 • 0

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (16)

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (16)
... Thanh Văn, ngày 17 tháng 10 năm 2014 Duyệt BGH Xác nhận tổ Người đề Trần Thị Thúy ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu (4 điểm) 1) 0,5 đ - Theo đề ta có P.T cao, chín muộn x T thấp, ... trình TĐC, thúc đẩy phản ứng sinh hóa xảy nhanh chóng + Hoocmon mà phần lớn Protein có vai trò điều hòa trình TĐC - (0,5đ) Ngoài Protein tham gia vào vận động thể, kháng thể để bảo vệ thể cung ... hóa học: C, H O, N - Mỗi phân tử Proteein gồm nhiều chuỗi pôlipeptit - Khối lượng lớn - Khối lượng nhỏ - ADN quy định cấu trúc protein - Cấu trúc Protein phụ thuộc vào cấu tương ứng trúc hóa học...
 • 7
 • 365
 • 2

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (16)

Đề thi và đáp án tham khảo môn sinh học lớp 9 bồi dưỡng 2015 (16)
... Thanh Văn, ngày 17 tháng 10 năm 2014 Duyệt BGH Xác nhận tổ Người đề Trần Thị Thúy ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu (4 điểm) 1) 0,5 đ - Theo đề ta có P.T cao, chín muộn x T thấp, ... trình TĐC, thúc đẩy phản ứng sinh hóa xảy nhanh chóng + Hoocmon mà phần lớn Protein có vai trò điều hòa trình TĐC - (0,5đ) Ngoài Protein tham gia vào vận động thể, kháng thể để bảo vệ thể cung ... hóa học: C, H O, N - Mỗi phân tử Proteein gồm nhiều chuỗi pôlipeptit - Khối lượng lớn - Khối lượng nhỏ - ADN quy định cấu trúc protein - Cấu trúc Protein phụ thuộc vào cấu tương ứng trúc hóa học...
 • 7
 • 105
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2015 (16)

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2015 (16)
... 4− c ! Hotline:)0976)266)202)) Chi)tiết:)Mathlinks.vn! 2 Đăng)ký)nhóm)3 )học) sinh)nhận)ưu)đãi )học) phí))) 5! ! Theo!giả !thi t!a,b,c!là!độ!dài!3!cạnh!một!tam!giác!có!thể!suy!biến!(!tức!có!thể!xảy!ra! ... − x − 2) +1) ≥ x (1) Hotline:)0976)266)202)) Chi)tiết:)Mathlinks.vn! 2 Đăng)ký)nhóm)3 )học) sinh)nhận)ưu)đãi )học) phí))) 2! ! +)!Nếu! −1≤ x ≤ ⇒ VP(1) ≤1≤ VT(1) ;!bất!phương!trình!luôn!đúng.! +)!Nếu! ... K, ta có HK ⊥ SI (1) Hotline:)0976)266)202)) Chi)tiết:)Mathlinks.vn! Đăng)ký)nhóm)3 )học) sinh)nhận)ưu)đãi )học) phí))) 3! ! Ta có AC ⊥ HI, AC ⊥ SH ⇒ AC ⊥ (SHI) (2) Từ (1), (2) suy ra: HK ⊥ (SAC),HK...
 • 7
 • 69
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lí tỉnh Gia Lai 2015 (16)

Đề thi thử đại học môn vật lí tỉnh Gia Lai 2015 (16)
... Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa, thời điểm t1 vật gia tốc a1 = 10 m/s2 vận tốc v1 = 0,5m/s; thời điểm t2 vật gia tốc a2 = m/s2 vận tốc v1= 0,2m/s Lực kéo tác dụng lên vật có ... chân không D sóng ngang Câu 24: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số ω Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật : A x = Asinωt π B x = Asin(ωt ... treo thẳng đứng dao động tự do, biết khoảng thời gian lần diễn lò xo bị nén vecto vận tốc, gia tốc chiều 0,05π (s) Lấy g = 10 m/s Vận tốc cực đại vật là: A 20 cm/s B 10 cm/s C 10 cm/s D m/s Câu...
 • 6
 • 46
 • 0

Đề và hướng dẫn học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 tham khảo bồi dưỡng 2015 (16)

Đề và hướng dẫn học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 tham khảo bồi dưỡng 2015 (16)
... succeeded in finishing the project in time for the presentation Thanh Văn, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Duyệt BGH Xác nhận tổ Người đề Phan Thị Huyền ... on/ until/ NO PREP) Friday Frankie started working for her law firm (at/ in/ on/ until/ NO PREP) 199 5 Franklin began working on the project (at/ in/ on/ until/ NO PREP) yesterday READING: I Choose ... 9 around us gives us vital information about our environment A The sounds are heard B That the...
 • 7
 • 197
 • 1

Global fraud report 2015 16

Global fraud report 2015 16
... procurement fraud in China GLOBAL FRAUD REPORT 2015/ 2 016 | 49 CHINA REPORT CARD PREVALENCE Companies affected by fraud AREAS OF FREQUENT LOSS Percentage of firms reporting loss to this type of fraud ... exposure GLOBAL FRAUD REPORT 2015/ 2 016 | 37 BRAZIL REPORT CARD PREVALENCE Companies affected by fraud LOSS Average percentage of revenue lost to fraud AREAS OF FREQUENT LOSS Percentage of firms reporting ... TOMMY HELSBY GLOBAL FRAUD REPORT 2015/ 2 016 | 13 There is a curious contradiction in this year’s Global Fraud Survey statistics: the proportion of respondents reporting at least one fraud in their...
 • 86
 • 146
 • 0

ma trân đề lớp năm 2015 16

ma trân đề lớp năm 2015 16
... - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên:……………………… Lớp: … ĐỀ, BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 -2 016 Môn: Toán - Lớp Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Nhận xét giáo ... NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2015 - 2 016 Môn: Toán - Lớp Họ tên: Lớp: 1ª1 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm: Câu : a Đọc, viết ... CƠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP Năm học 2015 - 2 016 (Thời gian làm bài: 40 phút) BÀI 1: Em đọc đưa tiếng sau vào mô...
 • 14
 • 186
 • 0

Union budget, railway budget and awards

Union budget, railway budget and awards
... www.BankExamsToday.com Railway Budet 2015-16 - Analysis and Highlights This year's Railway budget speech was a heavy dose of honesty Railway minster Suresh Prabhu's speech shown the real condition of railways ... GK DIGEST FEBRUARY 2015 www.BankExamsToday.com Union Budget 2015-16 Finance Minsiter Arun Jaitley introduced Union Budget 2015-16 It was a budget for corporates as corporate tax reduced from ... transaction and forms part of BOP BOT includes only the visible items – so it is a narrower term and is included in the broader term BOP Understanding BOP and BOT  Balanced BOP is when forex payment and...
 • 72
 • 154
 • 0

Summary of 2013 Budget Measures Policy Changes doc

Summary of 2013 Budget Measures Policy Changes doc
... A.2 Summary of 2013 Budget Measures Policy Changes Contents Page No A.5 Taxation Measures Income Tax Universal Social Charge PRSI Other Income ... treatment of the termination of carry forward of certain losses, which apply to capital allowances remaining unused after the end of the tax life of the building, where the investor is in receipt of ... donations to charitable and other approved bodies, including the introduction of a blended rate of relief of 31% Details of the changes are contained in Annex E A.5 - +€1m +€1m - -€25m (from 2014) -...
 • 12
 • 266
 • 0

FY 2013 BUDGET SUMMARY AND ANNUAL PERFORMANCE PLAN pdf

FY 2013 BUDGET SUMMARY AND ANNUAL PERFORMANCE PLAN pdf
... restored wetland acres Restored wetlands and upland buffers increase prime wildlife habitat and water storage capacity, and lead to a net increase in wetland acres on agricultural land Wetlands filter ... programs, and performance goals Budget and Performance Plan Terms: Ÿ Budget Authority is the authority to commit funds of the Federal Treasury Congress provides this authority through annual appropriations ... Strategic Plan and Annual Performance Plan, please refer to Performance. gov for information on Federal Priority Goals and the agency’s contributions to those goals, where applicable The 2013 Cuts,...
 • 131
 • 211
 • 0

BUDGET SUMMARY 2013 - INCOME TAX docx

BUDGET SUMMARY 2013 - INCOME TAX docx
... The rate of tax has been increased from 30% to 33% The new rate of tax applies to gifts and inheritances taken after December 2012 Tax- free thresholds The Capital Acquisitions Tax tax-free thresholds ... OMSP €340 121 - 130g 18% of OMSP €360 131 - 140g 19% of OMSP €380 141 - 155g 23% of OMSP €460 156 - 170g 27% of OMSP €540 171 - 190g 30% of OMSP €600 191 - 225g Tobacco Products Tax (TPT) 34% ... January 2013 UNIVERSAL SOCIAL CHARGE (USC) The Standard Rates of USC are unchanged for 2013: USC Thresholds 2012 2013 Rate Income up to €10,036.00 Income from €10,036.01 to €16,016.00 Income above...
 • 6
 • 202
 • 0

Xem thêm