Đề cương học kỳ 1 hóa học 10 năm học 2016 thpt nguyễn khuyến

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến
... 22.A [1] 32.D [1] 42.A [1] 3.C [1] 13 .C [1] 23.D [1] 33.C [1] 43.D [1] 4.B [1] 14 .B [1] 24.B [1] 34.D [1] 44.D [1] 5.D [1] 15 .D [1] 25.A [1] 35.B [1] 45.A [1] 6.D [1] 16 .D [1] 26.A [1] 36.B [1] 46.A [1] 7.B [1] 17 .B [1] ... 7.B [1] 17 .B [1] 27.C [1] 37.B [1] 47.C [1] 8.A [1] 18 .A [1] 28.D [1] 38.B [1] 48.D [1] 9.C [1] 19 .D [1] 29.C [1] 39.C [1] 49.B [1] Trang 6/5_mã đề 093 10 .C [1] 20.A [1] 30.B [1] 40.C [1] 50.D [1] ... môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO-2 thành CrO 2- D Trong môi trường axit, Zn oxi hóa Cr3+ thành Cr2+ HẾT Trang 5/5_mã đề 093 ¤ Ðáp án ðề thi: 1. A [1] 11 .A [1] 21. A [1] 31. C [1] 41. D [1] 2.B [1] 12 .A [1] ...
 • 6
 • 362
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến
... 2.B [1] 12 .A [1] 22.A [1] 32.D [1] 42.A [1] 3.C [1] 13 .C [1] 23.D [1] 33.C [1] 43.D [1] 4.B [1] 14 .B [1] 24.B [1] 34.D [1] 44.D [1] 5.D [1] 15 .D [1] 25.A [1] 35.B [1] 45.A [1] 6.D [1] 16 .D [1] 26.A [1] 36.B [1] 46.A [1] ... 46.A [1] 7.B [1] 17 .B [1] 27.C [1] 37.B [1] 47.C [1] 8.A [1] 18 .A [1] 28.D [1] 38.B [1] 48.D [1] 9.C [1] 19 .D [1] 29.C [1] 39.C [1] 49.B [1] Trang 6/5_mã đề 093 10 .C [1] 20.A [1] 30.B [1] 40.C [1] 50.D [1] ... môi trường kiềm, Br2 oxi hóa thành CrO 2CrO4-2 3+ D Trong môi trường axit, Zn oxi hóa Cr thành Cr2+ D 34,2 gam HẾT Trang 5/5_mã đề 093 ¤ Ðáp án ðề thi: 1. A [1] 11 .A [1] 21. A [1] 31. C [1] 41. D [1] ...
 • 6
 • 138
 • 1

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Khuyến
... 2.B [1] 12 .A [1] 22.A [1] 32.D [1] 42.A [1] 3.C [1] 13 .C [1] 23.D [1] 33.C [1] 43.D [1] 4.B [1] 14 .B [1] 24.B [1] 34.D [1] 44.D [1] 5.D [1] 15 .D [1] 25.A [1] 35.B [1] 45.A [1] 6.D [1] 16 .D [1] 26.A [1] 36.B [1] 46.A [1] ... 46.A [1] 7.B [1] 17 .B [1] 27.C [1] 37.B [1] 47.C [1] 8.A [1] 18 .A [1] 28.D [1] 38.B [1] 48.D [1] 9.C [1] 19 .D [1] 29.C [1] 39.C [1] 49.B [1] Trang 6/5_mã đề 093 10 .C [1] 20.A [1] 30.B [1] 40.C [1] 50.D [1] ... môi trường kiềm, Br2 oxi hóa thành CrO 2CrO4-2 3+ D Trong môi trường axit, Zn oxi hóa Cr thành Cr2+ D 34,2 gam HẾT Trang 5/5_mã đề 093 ¤ Ðáp án ðề thi: 1. A [1] 11 .A [1] 21. A [1] 31. C [1] 41. D [1] ...
 • 6
 • 61
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN HÓA LỚP 10 NĂM HỌC 2010 – 2011

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN HÓA LỚP 10 NĂM HỌC 2010 – 2011
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG 10 KHÔNG CHUYÊN CÂU NỘI DUNG a 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 b 2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng→ 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 5H2O c Fe3O4 ... chứa 6,02 .102 3 nguyên tử Ca 0,5 0,25 a Thể tích mol Ca = Theo độ đặc khít, thể tích nguyên tử Ca = 25,858 × 0, 74 = 3,18 10 23 cm3 23 6, 02 × 10 3V 3 × 3,18 10 −23 πr ⇒ r = = = 1,965 10 8 cm ... + H2SO4 đặc  HI + NaHSO4 → t0 6HI + H2SO4 đặc  H2S + 4H2O + 4I2 → Hạt có số lớp lớp bán kính hạt lớp Hạt số lớp electron, điện tích hạt nhân lớn bán kính hạt nhỏ Theo quy luật biến đổi tuần...
 • 3
 • 521
 • 1

Đề cương ôn tập môn vật lý 10 năm học 2014 2015

Đề cương ôn tập môn vật lý 10 năm học 2014 2015
... = -70 +100 = 30 J 0,75 đ * Chú ý: Học sinh viết sai không viết đơn vị đáp số; lần: trừ 0,25 điểm; toàn bài: trừ 0,5 điểm ĐỀ MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian: 45 phút (không kể ... nhiệt lượng 100 J Chất khí nở đẩy pit – tông lên thực công 70 J Hỏi nội khí biến thiên lượng bao nhiêu? -HẾT - CÂU Câu 2,0 đ Câu 1,5 đ Câu 0,5 đ Câu 3,0 đ ĐÁP ÁN ĐỀ MÔN: VẬT LÝ – LỚP 10 – CHƯƠNG ... hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công học 0,75 0,25 0,75 0,75 ĐỀ Môn: VẬT LÍ 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0 điểm): Nêu nội dung định...
 • 10
 • 475
 • 0

Bài soạn Đề cương ôn kỳ 1

Bài soạn Đề cương ôn kỳ 1
... tứ giác B MÔN TIẾNG VIỆT: Đọc: Ôn từ tuần đến tuần 17 Đọc trả lời câu hỏi nội dung Chính tả: Ôn từ tuần đến tuần 17 Luyện từ câu: Ôn từ tuần đến tuần 17 a) Từ vật, dặc điểm, hoạt đông, trạng ... tiếng đọc hiểu - Sáng thứ sáu 17 /12 /2 010 thi Viết (chính tả + Tập làm văn) Toán  Yêu cầu phụ huynh nhắc nhở ôn tập tốt để đạt kết cao kì thi HKI  Đề thi ban chuyên môn PGD Tp Vũng Tàu ... ? 21 Nhi có 19 hoa, Hằng cho Nhi thêm hoa Hỏi sau nhận hoa Hằng cho, Nhi có hoa ? 22 Ông 63 tuổi Ông bà tuổi Hỏi bà tuổi ? 23 Trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Thảo 14 điểm...
 • 3
 • 221
 • 0

Đề cuong ôn tập HKII hoa 9 (10-11)

Đề cuong ôn tập HKII hoa 9 (10-11)
... Đề cương ôn tập Hóa học lớp HKII – GV: Phạm Thế Huy Câu 17 Chất sau không phản ứng với Na: a CH3OH b C2H5OH c CH3OCH3 d C3H7OH Câu ... 47 Na không tác dụng với chất chất sau đây? a C6H6 b.C2H5OH c.H2O d.CH3COOH Câu 48 Mg tác dụng với chất chất sau đây? a C6H6 b.C2H5OH c.H2O d.CH3COOH -3- Đề cương ôn tập Hóa học lớp HKII – GV: ... axetilen lẫn CO2? Câu 9: Dùng phương pháp hóa học phân biệt: a Mêtan etilen b Mêtan axetilen c) Rượu etylic axit axetic ( cách ) -4- (CH3COO)2Mg Đề cương ôn tập Hóa học lớp HKII – GV: Phạm Thế...
 • 6
 • 131
 • 0

Đề cuong ôn tập HKII hoa 8 (10-11)

Đề cuong ôn tập HKII hoa 8 (10-11)
... 3O2  2Al2O3 → → Al2(SO4)3 + 3H2 d 2Al + 3H2SO4 → CaCO3 k CaO + CO2 o o o o o Trang - Đề cương ôn tập môn hóa học lớp năm hoc 2010-2011 t l CaO + H2O → Ca(OH)2 e 3H2 + Fe2O3  2Fe + 3H2O → ... + Bari clorua −− → Bari nitrat + Bạc clorua o o o o o o o ……………………Hết……………………… Trang - Đề cương ôn tập môn hóa học lớp năm hoc 2010-2011 ... c 0,3mol d Kết khác Câu 23: Thể tích 0,15 mol khí SO2 đktc là: a 22,4 l b 33,6 l c 44 ,8 l d 3,36 l B Bài tập tự luận Câu1: Viết cơng thức, phân loại hợp chất có tên gọi sau: Canxi cacbonat…………...
 • 3
 • 76
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Sinh học - Trường THPT Nguyễn Khuyến - TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Sinh học - Trường THPT Nguyễn Khuyến - TP. Hồ Chí Minh
... 5 /12 8 10 5 /10 24 B 15 /12 8 315 /15 36 C 15 /256 10 5/ 512 D 5 /12 8 10 5/ 512 Câu 17 Trong việc giải thích nguồn gốc chung loài sinh vật, vai trò thuộc A chế cách li B trình phân li tính trạng C trình giao ... sát di truyền độc lập Tỉ lệ giao tử có NST đơn bội n tổng số loại giao tử sinh từ thể ba AAaBBb A 1/ 9 B 4/9 C 1/ 4 D 1/ 36 Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Đề: 511 Câu 30 Quá trình hình thành ... với thu F1 10 0% hoa đỏ Khi cho F1 lai phân tích thu F2 có tỷ lệ: đỏ : hồng : trắng Khi cho F1 tự thụ phấn thu F2 với tỷ lệ kiểu hình A đỏ : hồng : trắng B 12 đỏ : hồng : trắng C đỏ : hồng : trắng...
 • 5
 • 262
 • 0

Đề cương ôn hè môn Hóa lớp 10 lên lớp 11 năm 2015

Đề cương ôn hè môn Hóa lớp 10 lên lớp 11 năm 2015
... sắc, trạng thái? Tính chất hóa học: Tác dung với kim loại, hiđro nước Điều chế: – Brom: Dùng clo oxi hóa NaBr: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 – Iot: Dùng clo, brom oxi hóa NaI Cl2 + 2NaI → 2NaCl + ... KNO3 Ozon: – Tính chất hóa học đặc trưng: tính oxi hóa mạnh, mạnh oxi 2Ag + O3 → Ag2O + O2 2KI + O3 + H2O → 2KOH + O2 + I2 – Ứng dụng II Lưu huỳnh: Vị trí, cấu hình, số oxi hóa hợp chất: -2, 0, ... hóa hợp chất: -2, 0, +2, +4, +6 Tính chất hóa học: Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử – Tác dụng với kim loại (- Ag, Au, Pt) với hiđro → S thể tính oxi hóa – Tác dụng với phi kim (- I2 N2) → S...
 • 8
 • 317
 • 0

Đề Cương Học Phần Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

Đề Cương Học Phần Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
... tưởng =)) Nhà Xuất Bản S.E.O 2016 A Phần 1: Triết học Mác Lênin Câu 1: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức; nguyên tắc khách quan triết học a Vật chất - Phạm trù triết học - Chỉ thực khách ... d Ý nghĩa phương pháp luận - Không đề cao thực tiễn, hạ thấp vai trò luận để rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm - Không đề cao luận mức đến độ rời xa thực tiễn, rơi vào bệnh chủ quan ... dưỡng, rèn luyện nhân cách) Câu : Nguyên mối liên hệ phổ biến Câu 2: Nguyên mối liên hệ phổ biến Nhà Xuất Bản S.E.O 2016 a Mối liên hệ: - Phạm trù triết học - Sự quy định, tác động, chuyển hóa...
 • 17
 • 217
 • 0

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 năm 2014 tham khảo và bồi dưỡng

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 năm 2014 tham khảo và bồi dưỡng
... 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO True: - They did not study They failed the exam Tình có thật: -Họ không học Họ thi rớt Conditional: ... lamp post _ taxi was damaged, but driver of taxi was not hurt 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO VIII Will and be going to: be going to: diễn ... meeting was interesting I went to it yesterday -… 10 I met Mary She asked me to give you this XI COMPARATIVE 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Equality(So sánh...
 • 15
 • 863
 • 5

Đề thi thử đại học môn toán năm 2011 trường THPT Nguyễn Khuyến pps

Đề thi thử đại học môn toán năm 2011 trường THPT Nguyễn Khuyến pps
... http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! ÁP ÁN Câu Ý N i dung I + MX : D = » + S bi n thi n • Gi i h n: lim y = +∞; lim y = +∞ x →−∞ i m 2,00 1,00 0,25 ... i m 2,00 1,00 0,25 x →+∞ • x = y ' = x − x = x ( x − 1) ; y ' = ⇔   x = ±1 • 0,25 B ng bi n thi n 0,25 yCT = y ( −1) = −1; yCT = y (1) = −1; yC§ = y ( ) = • th 0,25 1,00 Ta có f '( x) = x ... nghi m tương ng v i i m 3    (1; −1) , (a;b)=  ;±  3  http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! V y i u ki n c n hai ti p n c a (C) t i A B song song v i a + ab + b − =...
 • 7
 • 240
 • 0

Đề thi thử ĐH môn Hóa lần 1 khối A, B năm 2011 trường thpt Nguyễn Du pptx

Đề thi thử ĐH môn Hóa lần 1 khối A, B năm 2011 trường thpt Nguyễn Du pptx
... Mã đề < /b> : 10< /b> 7 01C 0 2B 03C 04C 05C 06C 07D 0 8B 09D 10< /b> C 11< /b> C 12< /b> D 13< /b> C 14< /b> B 15< /b> B 16< /b> A 17< /b> B 18< /b> B 19< /b> B 2 0B 21D 22D 23A 24A 2 5B 26A 27A 28A 29C 30C 31A 32D 33A 34D 35D 36D 37C 38A 39A 4 0B 41D 4 2B 4 3B 4 4B 45A 46A ... vo 10< /b> 0 ml dung d ch ch a h n h p NaOH 0,2M v Ba(OH)2 0,1M, thu ủ c m gam k t t a Giỏ tr c a m l http://ebook.here.vn Th vi n thi < /b> tr c nghi m A 1,< /b> 970 B 1,< /b> 182 C 2,955 D 3,940 Câu 46 : Cho 0 ,1 < /b> ... ủ c dung d ch X Cho 11< /b> 0 ml dung d ch KOH 3M vo X, thu ủ c a gam k t t a M t khỏc, n u cho 15< /b> 0 ml dung d ch KOH 3M vo X thỡ cng thu ủ c a gam k t t a Giỏ tr c a m l A 14< /b> ,685 B 18< /b> ,690 C 17< /b> , 710< /b> D...
 • 5
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn hóa lớp 10đề thi học kỳ 1 hóa 10de cuong on tap hoc ky 1 vat ly 10đề cương ôn tập học kỳ 1 lịch sử 10đề kiểm tra giữa học kỳ 1 vật lý 10de thi ky 1 hoa hoc 9đề cương học sinh giỏi hóa 10đề cương học kỳ 2 lớp 10đề thi học kỳ 1 hóa lớp 8đề cương ôn tập môn hóa học lớp 10đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 10đề thi học kỳ môn hóa lớp 10đề thi học kỳ 1 hóa 12đề thi học kỳ 1 tiếng anh 10đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng anh 10Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả