Giáo án anh 8 kì 1 thí điểm 2016 2017

Giáo án anh 8 1 thí điểm 2016 2017

Giáo án anh 8 kì 1 thí điểm 2016 2017
... Presentation 15 minutes Remember the structure and the adverbs 3.Practice 10 minutes Năm học 2 016 -2 017 tent - Telephone numbers: 08 842 540 55 83 9 211 02 526 307 04 497 662 0 211 88 9 5 01 * Talk about ... conversation (Work in pairs) Năm học 2 016 -2 017 - Exercise (P.20) 1b 5i 9g 2f 6c 10 h 3j 7e 11 d 4a 8k Exercise2 (P.20, 21) Complete the dialogue Ba: Hello 257 012 Bao: May I speak to Ba please ... write a message for Nancy ` Post writing 10 minutes (Ask sts to look at the passage P.23) Homework minutes Năm học 2 016 -2 017 Date: November 12 Time: 11 .00 For: Nancy Message: Tom called about...
 • 102
 • 385
 • 0

Giáo án Anh 8 I

Giáo án Anh 8 kì I
... prepositions of places to talk about the positions of funiture in the house III) Teaching aids : Ss'book ,2 pictures on P 28, 29 Procedure Stages / Steps/ Teacher's activities Ss' activities Activity ... - In the middle of the kitchen there is a table with chairs - The lighting fixture is above the table and directly beneath the lighting fixture is a vase with flowers Activity 4: Post- writing ... share with their partners - Correct the mistakes from the description (if any) folder: cap ho so beneath : phia duoi towel rack gia phoi khan dish rack : gia bat dia lihgting fixture Work individually...
 • 121
 • 469
 • 2

GIAO AN SU 8 KI 1 MAU MOI

GIAO AN SU 8 KI 1 MAU MOI
... câu nói Anh Mác? 4’ Hoạt động 4: Củng cố GV treo bảng phụ H1: Yêu cầu học sinh làm tập Hs điền ki n vào mốc thời gian trắc nghiệm - Năm 16 40 - Tháng 8/ 16 42 - Ngày 30 /1/ 1649 - Tháng 12 /1 688 H2: ... đoạn1: (16 42 -16 48) bùng nổ nội chiến quân đội nhà vua quân Quốc hội b Giai đoạn 2: (16 49 -1 688 ) - Ngày 30 /1/ 1649 Sác lơI bò xử tử -> nước Anh trở thành nước cộng hòa - Tháng 12 /1 688 chế độ quân ... mạng Hà Lan Anh Lãnh đạo Mục tiêu Kết Đáp án - Năm 16 40 Quốc hội thành lập - 8/ 16 42 nội chiến bùng nổ - Ngày 30 /1/ 1649 Sác lơI bò xử tử -> nước Anh trở thành nước cộng hòa - Tháng 12 /1 688 chế độ...
 • 6
 • 454
 • 3

Giáo án Anh 8 2

Giáo án Anh 8 kì 2
... Thanh Luong Secondary School Lesson plan 8- Term II - School year: 20 08- 20 09 Period 58 Date of planning : Date of teaching: : Classes: 8A, 8B unit : A first -aid course Lesson : Write: p84 -85 ... Teacher: Nguyen Thi Que Thanh Luong Secondary School 39 Lesson plan 8- Term II - School year: 20 08- 20 09 - Ex6 P57 - Ex4, 5, P61, 62 - Ex 7, 8, P63, 64 - Ex3, P66 - Ex 8, P 68, 69 IV/ Homework - Ask ... P 82 , 87 , 88 , posters Procedure Stages / Steps/ Teacher's activities Ss' activities Note board Teacher: Nguyen Thi Que Thanh Luong Secondary School 11 Lesson plan 8- Term II - School year: 20 08- ...
 • 102
 • 294
 • 6

giáo án TD 8 (kì 1)

giáo án TD 8 (kì 1)
... năng: + Thực mức từ nhịp 18 25 + HS thực tốt động tác bổ trợ Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn II/ phơng pháp giảng dạy: -Thực hành III/ chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt 10.Học ... pháp giảng dạy: -Thực hành III/ chuẩn bị: 13 .Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt 14.Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv IV/ tiến trình lên lớp: nội dung 18 Lợng vận phơng pháp tổ chức GV: Trn c Tun ... túc, tự giác, nhanh nhẹn II/ phơng pháp giảng dạy: -Thực hành III/ chuẩn bị: 17 .Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt 18. Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv IV/ tiến trình lên lớp: nội dung 24 Lợng vận...
 • 69
 • 179
 • 0

GIÁO ÁN ANH 8 - TUẦN 1

GIÁO ÁN ANH 8 - TUẦN 1
... people - Read the Listen and read and fnd the new words, the strucuture Rút kinh nghiệm sau dạy: Tuần Tiết Ngày soạn: 11 / 08 /2009 Ngày dạy : 21 / 08 / 2009 Unit 1: My friends Lesson - Getting ... minutes) - Ask Ss to read the model dialogue - pairs read the model dialogue - Bây em nhìn tranh, sử dụng từ - Work in pairs gợi ý khung miêu tả tranh để bạn em đoán em dang miêu tả - Call some ... chuyện - Call some ps to read these words in front of - Some Ss read the words the class - Have Ss play a game: Simon says - Play game of Simon says - Remind Ss remember all the classroom - Listen...
 • 6
 • 199
 • 0

Giáo án anh 8(kỳ 1- chia làm 2 phần)

Giáo án anh 8(kỳ 1- chia làm 2 phần)
... today? 2. Checking up (7) - T calls ss to rewrite new words 22 Nguyễn khắc Chính - THCS Yên L Giáo án Tiếng Anh (20 09 20 10) - T gets feedback and give marks 8A1 8A3 8a5 3.New lesson ( 32) Teacher's ... khắc Chính - THCS Yên L Giáo án Tiếng Anh (20 09 20 10) - Ss use form Write P .24 to write a message using the information from the message they have just read in Write2 P .23 4.Post - writing: - ... Lam- Mrs Linh_ Mr Thanh Ss practice in pairs Giáo án Tiếng Anh (20 09 20 10) Example: S1: This person is short and thin.She has long blond hair S2: Is this Mary? S1: Yes *LISTEN 12' a/ Pre- listening...
 • 29
 • 179
 • 0

Giáo án anh 8. kỳ 1(phần 2)

Giáo án anh 8. kỳ 1(phần 2)
... gives marks 8A2.8A3 3.New lesson ( 32) Teacher's activities T Students' activities 5' I / Warm up : Brainstorming - tidy up 31 Nguyễn khắc Chính THCS Yên L Giáo án Tiếng Ang 8( 2009 2010) - our ... lesson 35 Nguyễn khắc Chính THCS Yên L phòng gd&đt yên dũng Giáo án Tiếng Ang 8( 2009 2010) kiểm tra 45'(số 1) trờng THCS Yên L Môn Anh Name; Class; 8a Câu I Chia động từ ngoặc(2đ) Nga (usually/go) ... the prepositions in the table T does an example Giáo án Tiếng Ang 8( 2009 2010) 12 b) I'm going to Laos in January c) We must be there between 8.3 0 and 9.15 d) The bank closes at p.m If you arrive...
 • 90
 • 203
 • 0

GIÁO ÁN ANH 8 - KỲ 1

GIÁO ÁN ANH 8 - KỲ 1
... silence (2') While-speaking + Asks Ss to come to the board and put the sentences in order + Correct mistakes Answers ( 1- b, 2-f, 3-j, 4-a, 5-I, 6-c, 7-e, 8- k, 9-g, 10 -h, 11 -d ) + Work in pair ... exercise 1, 2 ( p16) + T monitors, takes notes & give the correct answers Exercise (page16) Keys: a, 1- is living, 2- sent, 3- was, 4- is b, 1- are, 2- came, 3- showed, 4- introduced Exercise2 (page16) ... exercise (p14) + T monitors, takes notes and give the correct answers 11 1 - reserved in public -reserved in public Activities -telling jokes -doing volunteer work -playing soccer -going to...
 • 99
 • 101
 • 0

Bài giảng Giao an Anh 8 ki II chuan KTKN

Bài giảng Giao an Anh 8 ki II chuan KTKN
... to answers any questions but they People speak English everywhere get point and they can choose another Most children like cartoons number We dont use things carefully Children like candies III ... make and response to requests, offers and promises Listen and name the places and objects in the hospital B.Preparations Materials: Text book, lesson plan, CD, gap fill chart Pictures on page 80 ... head is bandaged Nguyen Thi Lan Huong SaoDo Secondary school, * Lesson plan for English * 2009 -2010 A nurse is pushing an empty wheelchair The eye chart consists of 28 letters Homework ranging...
 • 21
 • 282
 • 1

Gián án giao an anh 7 ki 1

Gián án giao an anh 7 ki 1
... Ss: listen and note down Week 10 Period 30 Unit : work and play Lesson : it's time for recess (B2,B3) Prepared:30 /10 /2 010 Teaching :4 /11 /2 010 Giáo án Tiếng Anh 41 Năm học 2 010 /2 011 Trần Thị Huyền ... Giáo án Tiếng Anh 39 Năm học 2 010 /2 011 Trần Thị Huyền Trờng THCS Đinh Xá Week 10 Period 29 Unit 5: work and play Leson : b it s tme for recess ( b1 ) Prepared:30 /10 /2 010 Teaching :2 /11 /2 010 a ... lesson Unit : After school A1. Ss: listen and note down Week 11 Period 31 Unit : after school Lesson 1: what you do?( A1) Prepared :7/ 11 /2 010 Teaching: 8 /11 /2 010 a Objective : Knowledge : at...
 • 86
 • 178
 • 0

Bài giảng Giáo án CN 8 - 1

Bài giảng Giáo án CN 8 - Kì 1
... 0-2 3-4 5-6 7 -8 9 -1 0 Rút kinh nghiệm 8A 8B 8C 5, HDVN Đọc 18 trả lời câu hỏi ? Có loại vật liệu khí chủ yếu? ? tính chất vật liệu khí gì? phần II khí Tuần - tiết 16 chơng III gia công khí 18 ... hành ( 10 +12 ) Chun b dng c gồm thớc,e ke, compa, giấy A4 để tit sau thc hnh Tuần - tiết 10 18 Vũ văn tởng - trờng thcs mỹ lộc - công nghệ - ngày soạn: 29/ 09/2 010 ngy dy: / /2 010 Bài 10 +12 tập ... c 1. Khung tờn 2.Hỡnh biu din 3.Kớch thc 4.Cỏc b phn Ni dung cn hiu - Tờn gi ngụi nh - T l bn v - Tờn gi hỡnh chiu - Tờn gi mt ct - Kớch thc chung - Kớch thc tng b phn Bn v nh - Nh - : 10 0 -...
 • 76
 • 206
 • 0

Tài liệu Giao an Anh 8 ki II chuan KTKN

Tài liệu Giao an Anh 8 ki II chuan KTKN
... to answers any questions but they People speak English everywhere get point and they can choose another Most children like cartoons number We dont use things carefully Children like candies III ... make and response to requests, offers and promises Listen and name the places and objects in the hospital B.Preparations Materials: Text book, lesson plan, CD, gap fill chart Pictures on page 80 ... head is bandaged Nguyen Thi Lan Huong SaoDo Secondary school, * Lesson plan for English * 2009 -2010 A nurse is pushing an empty wheelchair The eye chart consists of 28 letters Homework ranging...
 • 21
 • 203
 • 0

Giáo án địa 8 1 hà giang

Giáo án địa 8 kì 1 hà giang
... câu =8 Tổng điểm 10 = 10 0% Năm học 2 013 -2 014 Chế độ nước 0.5 đ =20% Thuận lợi khó khăn thiên nhiên châu Á 2đ =80 %= 2.5 điểm=25 % Đặc điểm dân cư 0.5 đ =16 .7 % 1 = 10 % Dân cư Châu Á 3đ =83 .3% = 1 ... tròn Bảng 11 .2: SGK trang 39 48 Trường THCS Nấm Dẩn Năm học 2 013 -2 014 Lớp :8A Tiết (TKB): Ngày dạy : Sĩ số .Vắng: Lớp :8B Tiết (TKB): Ngày dạy : Sĩ số .Vắng: Tiết 18 ÔN TẬP HỌC KÌ I I ... hình 1. 2 14 .1 SGK Kết hợp hình 1. 2 H1.4 a Địa hình, sông ngòi nội dung SGK, nghiờn cứu địa ( sgk) hình, sông ngòi bán đảo Trung ấn theo dàn ý sau: ? Bán đảo Trung ấn có dạng - HọC SINH xác * Bán...
 • 194
 • 187
 • 0

giao an anh 8 ki 2(ca bo)

giao an anh 8 ki 2(ca bo)
... situations: to dinner San Making an invitation San with the rancisco Accepting an invitation Francisco Smiths Declining an invitation IV Comprehension Questions Making a complaint Answer Key - Call ... their books (p. 98) and match the names with the pictures - Call on some Ss to give their answers Ss : Give their answers GV : Lê Thi Thanh Hương 28 THCS Lê Hồng Phong Giáo án Tiếng Anh Activity ... Read (page 83 , 84 ) - Language Focus (page 86 ) I.Aim: Reading for the instructions about some more situations requiring ifirst- aid GV : Lê Thi Thanh Hương THCS Lê Hồng Phong Giáo án Tiếng Anh Năm...
 • 110
 • 450
 • 11

Xem thêm