ôn tập hè lý 10 nhiều dạng

ôn tập 10 nhiều dạng

ôn tập hè lý 10 nhiều dạng
... F2 = 50 .10- 3N; F3 = 78 .10- 3N B F1 = F2 = 70,3 .10- 3N; F3 = 78 .10- 3N C F1 = F2 = 78 .10- 3N; F3 = 70,3 .10- 3N D F1 = F2 = 40,2 .10- 3N; F3 = 78 .10- 3N Câu 14: Hai điện tích q1 = 4 .10- 8C; q2 = -8 .10- 8C ... = 3 .10- 5C B q1 = 3 .10- 5C; q2 = 2 .10- 5C C q1 = 2 .10- 5C; q2 = 1 .10- 5C D q1 = 2 .10- 5C; q2 = 2 .10- 5C Câu 13: Ba điện tích điểm q1 = 4 .10- 8C; q2 = -4 .10- 8C; q3 = 5 .10- 8C đặt khơng khí ba đỉnh A, B, ... tích q1 = 3 .10 C q2 = - 5 .10 C Tìm độ lớn hai điện tích sau cho chúng tiếp xúc ? A -2 .10- 5C B -4 .10- 5C C 8 .10- 5C D 1 .10- 5C -8 Câu 23: Hai cầu nhỏ giống có điện tích q = 2 .10 C, q2 =-6 .10- 8C Cho...
 • 42
 • 222
 • 0

Ôn tập Vật 10- Dạng 3

Ôn tập Vật Lý 10- Dạng 3
... 19 Một vật chuyển động thẳng nhanh dần qua A với vận tốc vAvà đến B thời gian 4s Sau 2s, vật đến C Tính vA gia tốc vật Biết AB = 36 m, BC = 30 m 20 Một vật chuyển động đoạn thẳng AB = 30 0m Vật bắt ... đường s ? 13 Một viên bi chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,2 m/s2 vận tốc ban đầu không Tính quãng đường viên bi thời gian 3s giây thứ ba 14 Một vật chuyển động nhanh dần với vận tốc đầu 36 km/h ... Trong giây thứ tư kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động vật quãng đường 13, 5m Tìm gia tốc chuyển động vật quãng đường dược sau giây 15 Một xe chuyển động thẳng nhanh dần không vận tốc đầu Trong giây...
 • 3
 • 368
 • 0

Ôn tập Vật 10

Ôn tập Vật lý 10
... động vật B Lực nguyên nhân trì chuyển động vật C Không cần có lực tác dụng vào vật vật chuyển động tròn đợc D Nếu lực tác dụng vào vật vật chuyển động đợc Câu 52 Nếu định luật I Niu Tơn vật chuyển ... Do lực tác dụng vào vật biến C Do lực tác dụng vào vật cân D Do lực gây chuyển động vật dã hết tác dụng Câu 53 Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật thu đợc gia tốc ... giống nhau,mỗi xe có khối lợng 2.0 .104 kg.ở cách xa 40 m Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lợng p xe ? lấy g = 9,8 m/s2 A 85 .10- 12p B 85 .10- 8p C 34 .10- 8p D 34 .10- 10p Câu 65 Một tau vũ trụ bay hớng...
 • 18
 • 369
 • 6

on tap vat ly 10

on tap vat ly 10
... đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2 .101 1Pa Lực kéo F tác dụng lên đầu thép để thép dài thêm 2,5mm? A F = 1,5 .101 0N B F = 1,5 .104 N C F = 15 .107 N D F = 1,5 .105 N [] 7.3.1.1.a So sánh nở dài ... Một dầm sắt có độ dài 10m nhiệt độ trời 100 C Khi nhiệt độ trời 400C độ dài dầm bao nhiêu? Biết hệ số nở dài sắt 12 .10 -6 K-1 A xấp xỉ 10, 36 m B xấp xỉ 10, 0036 m C xấp xỉ 10, 036 m D xấp xỉ 13,6 ... kín chứa khí ôxi nhiệt độ 200 C áp suất 1,00 .10 Pa Nếu đem bình phơi nắng 40 C áp suất bình A.O,94 105 Pa B 0,50 105 Pa C.2,00 105 Pa D 1,07 105 Pa 5232_b Một lượng khí nhiệt độ 18 oC tích...
 • 9
 • 274
 • 1

Đề cương ôn tâp Vật 10

Đề cương ôn tâp Vật Lý 10
... g=10m/s2 Bài Hệ hai vật m1=1kg, m2=0,5kg nối với sợi dây đợc kéo lên thẳng đứng nhờ lực F=18N đặt lên vật I Tìm gia tốc chuyển động lực căng dây Dây không giãn có khối lợng không đáng kể g=10m/s2 ... Bài Hai vật m1=5kg, m2=10kg nối với sợi dây nhẹ, đặt mặt phẳng ngang không ma sát Tác dụng lực nằm ngang F=18N lên vật m1 a) Phân tích lực tác dụng lên vật dây Tính vận tốc quãng đờng vật sau ... phẳng ngang k=0,1 Lấy g=10m/s2 Thả cho hệ vật chuyển động Tính: + Gia tốc chuyển động vật Quãng đờng vật sau giây kể từ chuyển động + Sức căng dây nối Bài Vật có khối lợng m =100 kg chuyển động mặt...
 • 2
 • 981
 • 13

BAI ON TAP HE LOP 10

BAI ON TAP HE LOP 10
... không a khử hay cho electron c chất khử chất nhờng electron b oxy hóa electron d chất oxy hóa chất nhận electron Câu 13: Phát biểu sau sai a chất khử chất nhờng electron, có số oxi hóa tăng lên, ... 2NaOH NaCl + NaClO + H2O Trong phản ứng Cl2 đóng vai a chất nhờng proton b Chất nhận proton c chất nhờng electron cho NaOH d Vừa chất khử vừa chất oxi hóa Câu 18: Trong phản ứng hóa học, SO2 chất ... chất khử Câu 14: Chọn câu trả lời Trong phản ứng hóa học, nguyên tử nguyên tố kim loại a bị khử b bị oxi hóa c nhận electron d nhận electron bị khử Câu 15: Trong phản ứng: Cl2 + 2KBr a bị khử c...
 • 7
 • 292
 • 2

On tap Vat Ly 10 cb

On tap Vat Ly 10 cb
... động quay + Các lực đồng quy lực có giá cắt điểm + Các lực song song có giá song song.( Trường hợp đặc biệt hai lực có độ lớn song song ngược chiều gọi ngẫu lực) u r + Trọng tâm G vật rắn điểm ... Biết hệ số ma sát trượt bánh xe đường ray 0,2 Lấy g = 10m/s2 Ví dụ 7: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 =20cm có cứng 12,5N/m có vật nặng m = 10g gắn vào đầu lò xo a) Vật nặng m quay tròn mặt phẳng ... quảng đường dài ? Cho hệ số ma sát với mặt phẳng ngang àt = 0,1 Lấy g = 10 m/s2 Ví dụ 10: Một buồng thang máy có khối lượng 10 a Từ vị trí đứng yên đất, thang máy kéo lên theo phương thẳng đứng...
 • 36
 • 230
 • 1

Ôn tập lớp 10

Ôn tập hè lớp 10
... c Al d Zn Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 10, 2 g oxit kim loại hoá trị III cần 331,8 g dung dịch H SO vừa đủ Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10% Xác định công thức oxit kim loại: a Fe O b Cr ... cõu 10 l: A 1,08 gam B 2,4 gam C 4,64 gam D 3,48 gam Cõu 12: Cụng thc ca FexOy cõu (10) l: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Thiu d kin nờn khụng xỏc nh c Cõu 13: X l mt kim loi Hũa tan ht 3,24 gam X 100 ... c nhận electron d nhận electron bị khử Câu 15: Trong phản ứng: Cl2 + 2KBr a bị khử c không bị oxi hóa, không bị khử Br2 + 2KCl, nguyên tố clo b bị oxi hóa d vừa bị oxi hóa, vừa bị khử Câu 16:...
 • 7
 • 257
 • 0

Ôn tập HKI-Lý 10

Ôn tập HKI-Lý 10
... dây mảnh không dãn vắt qua ròng rọc khối lợng không đáng kể gắn mép bàn (HV) Lấy g = 9,8m/s2.Tính gia tốc vật lực căng dây m1 m2 Câu 45: Một vật có khối lợng m1 = 3,7kg nằm mặt không ma sát, ... phơng ngang.Vật đợc nối với vật thứ hai có khối lợng m2 = 2,3kg sợi dây mảnh không dãn vắt qua ròng rọc khối lợng không đáng kể gắn đỉnh mặt phẳng nghiêng (HV) Cho g = 9,8m/s Xác định gia tốc hớng ... Câu 36: Lực hấp dẫn vật có phụ thuộc vào chất môi trờng xung quanh không ? Cõu 37: To ca mt im cú ph thuc gc O c chn khụng ? Giáo viên: Trần Đình Hồng THPT Chuyên...
 • 3
 • 111
 • 0

Bài tập ôn tập vật 10. Trắc nghiệm và tư luận

Bài tập ôn tập vật lý 10. Trắc nghiệm và tư luận
... so với vật B Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật C Vật rơi xuống trước 0,5s so với vật D Vật rơi xuống trước 1s so với vật Câu 2: Một vật rơi tự từ độ cao h xuống mặt đất Biết 2s cuối vật rơi ... đúng) C 1,2kg D 2kg Câu 5: Lực F tác dụng vào vật m làm vật thu gia tốc a , tác dụng vào vật m vật thu 1 gia tốc a Nếu lực tác dụng vào vật m = m +m vật m thu gia tốc bao nhiêu? 2 A a = a a (Đáp ... vuông góc với bờ sông người lái đò phải hướng theo phương lệch góc α so với phương vuông góc Biết vận tốc dòng nước so với bờ sông 0,9m/s đò sang sông thời gian 5phút.Vận tốc đò so với nước sông...
 • 10
 • 1,055
 • 11

On tap vat ly 10 chuong 1 va 2

On tap vat ly 10 chuong 1 va 2
... thành viên Ông: Nguyễn Quốc Thònh GV Làm thư kí 10 Bà : Nguyễn Viết Hoài Trang GV Làm thành viên 11 Ông: Châu Hùng Phong TPTĐ – 5a Làm thành viên 2. 5/ Hội đồng Thi đua – Khen thưởng : Bà : Đinh ... ủy viên Giao cho tổ văn phòng nhập máy – hiệu trưởng ký thơng qua định vào ngày 16 /9 /2 010 Cuộc họp kết thúc lúc 17 30 phút ngày Chủ tọa Thư ký Chữ ký thành viên ... đồng Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên 10 Ông : Đinh Ngọc Tuyển GV Thành viên 2. 7/ Ban đạo tổ chức thực ba vận động phong trào thi đua: Bà : Ông : Bà : Ông : Ông : Ông : Ông...
 • 3
 • 1,172
 • 0

DE CUONG ON TAP DIA LY 10 HKI

DE CUONG ON TAP DIA LY 10 HKI
... trình phong hóa Khái niệm: Là trình phá hủy làm biến đổi loại đá khoáng vật tác đông thay đổi nhiệt độ, nước, oxi, khí cacbonic, axit có thiên nhiên sinh vật - Có loại phong hóa a Phong hóa lí ... SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT Đới tự nhiên Đài nguyên On đới Cận nhiệt Nhiệt đới Kiểu khí hậu Cận cực lục địa On đới lạnh On đới hải dương On đới lục địa (nửa khô hạn) Cận nhiệt gió mùa Cận nhiệt ... phong hóa lí học, hóa học sinh vật? 3: Quá trình bóc mòn gì? Kể tên số dạng địa hình trình bóc mòn tạo thành? 4: Phân tích mối quan hệ ba trình: phong hóa, vận chuyển, bồi tụ? Theo em trình phong...
 • 14
 • 2,625
 • 146

Xem thêm