Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th k khu vực đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (tóm tắt)

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (tóm tắt)
... húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th v K khu vc xó ụng Cu, huyn Thanh Sn, tnh Phỳ Th c thc hin vi mc tiờu v nhim v sau: Mc tiờu: - Nghiờn cu c im a húa phúng x t nhiờn cỏc nguyờn t U, Th, K; Hong Th ... v mụi trng phúng x ti cỏc khu vc; - Nghiờn cu c im a húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th, K; - Lun gii mi liờn quan gia giỏ tr cỏc tham s phúng x (U, Th, K) o c ti khu vc nghiờn cu v t kt qu phõn ... ú; xỏc nh mt cỏch cú c s khoa hc, thc tin ca nhng khu vc c nghiờn cu v kh nng tn ti v phỏt trin dõn c, kinh t xó hi Khu vc Thanh Sn Phỳ Th vi cỏc th n pegmatit cú k ch thc: rng t vi n vi chc một,...
 • 27
 • 69
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th k khu vực đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ
... a húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th v K khu vc xó ụng Cu, huyn Thanh Sn, tnh Phỳ Th c thc hin vi mc tiờu v nhim v sau: Mc tiờu: - Nghiờn cu c im a húa phúng x t nhiờn cỏc nguyờn t U, Th, K; - ỏnh ... v mụi trng phúng x ti cỏc khu vc; - Nghiờn cu c im a húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th, K; - Lun gii mi liờn quan gia giỏ tr cỏc tham s phúng x (U, Th, K) o c ti khu vc nghiờn cu v t kt qu phõn ... 1.3.3.3 Khoỏng sn Theo bỏo cỏo a cht v khoỏng sn nhúm t Thanh Sn Thanh Thy ca Vin a cht v Khoỏng sn, din tớch nghiờn cu cú cỏc d thng phúng x thori - urani nm cỏc th n pegmatit, d thng phúng x...
 • 63
 • 80
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th k khu vực đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********** HOÀNG TH HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA PHÓNG XẠ CÁC NGUYÊN TỐ U, Th K KHU VỰC XÃ ĐÔNG C U, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ TH Chuyên ngành: Khoáng vật học Địa hóa ... khu vực; - Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ nguyên tố U, Th, K; - Luận giải mối liên quan giá trị tham số phóng xạ (U, Th, K) đo đƣợc khu vực nghiên cứu từ k t phân tích mẫu với tồn th n ... huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th ” đƣợc th c với mục tiêu nhiệm vụ sau: Mục tiêu: - Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ tự nhiên nguyên tố U, Th, K; - Đánh giá ảnh hƣởng hàm lƣợng nguyên tố U, Th, K...
 • 12
 • 49
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ trên địa bàn Hương Cần, huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ trên địa bàn xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
... động Từ lý trên, nên chọn đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ địa bàn Hương Cần, huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ Trong đề tài này, tập trung nghiên cứu hộ nông dân ... NÔNG LÂM - PHÙNG ĐỨC LINH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯƠNG CẦN, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ... nhiên, kinh tế, hội Hương Cần - Nghiên cứu nguồn lực phục vụ sản xuất nông hộ - Phân tích nhân tố tác động đến phát triển kinh tế nhóm hộ - Đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế hộ địa phương...
 • 98
 • 267
 • 13

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây khúc khắc (smilax glabra roxb.) ở thượng cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây khúc khắc (smilax glabra roxb.) ở xã thượng cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ
... NÔNG LÂM NINH KHẮC BẨY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY KHÚC KHẮC (SMILAX GLABRA ROXB.) XÃ THƢỢNG CỬU, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành : Lâm Học Mã số : 60 62 02 ... tượng nghiên cứu: Hom hạt Khúc khắc lấy giống Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống phương pháp giâm hom điều kiện vườn ... trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống Khúc khắc (Smilax glabra Roxb.) Thƣợng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 87
 • 510
 • 5

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Khúc Khắc (Smilax Glabra Roxb.) Ở Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Khúc Khắc (Smilax Glabra Roxb.) Ở Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
... NÔNG LÂM NINH KHẮC BẨY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY KHÚC KHẮC (SMILAX GLABRA ROXB.) XÃ THƯỢNG CỬU, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành : Lâm Học Mã số : 60 62 02 ... biện pháp kỹ thuật nhân giống Khúc khắc (Smilax glabra Roxb.) Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Mục tiêu Mục tiêu chung Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống Khúc khắc, ... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hom hạt Khúc khắc lấy giống Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống phương pháp...
 • 87
 • 177
 • 0

LỄ LẬP TĨNH CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở BẢN HẠ THÀNH, TÂN LẬP, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

LỄ LẬP TĨNH CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở BẢN HẠ THÀNH, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
... sống sinh hoạt người Dao Tiền qua lễ lập tĩnh để qua thấy vai trò ý nghĩa lễ lập tĩnh với sống người 12 Dao Tiền Hạ Thành, Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nói riêng người Dao nói chung ... cụ thể nghiên cứu nghi lễ lập tĩnh người Dao Tiền Hạ Thành, Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Nghi lễ lập tĩnh nghi lễ nói chung cho cộng đồng người Dao, nhóm Dao địa bàn khác lại có ... lễ lập tĩnh đời sống người Dao Tiền; … Nhiệm vụ nghiên cứu đóng góp đề tài : - Đề tài tập trung vào nghiên cứu nghi lễ Lập Tĩnh người Dao Tiền Hạ Thành, Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; ...
 • 101
 • 533
 • 3

Quy hoạch sử dụng đất cự thắng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 – 2015

Quy hoạch sử dụng đất xã cự thắng  huyện thanh sơn  tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 – 2015
... + Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp + Quy hoạch sử dụng đất chưa sử dụng 3.1.5 Xây dựng kế hoạch sử dụng đất + Kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ 2007 đến 2010 + Kế hoạch sử dụng đất năm giai ... cho người dân cần lập quy hoạch sử dụng đất cho tương lai Với lý việc xây dựng phương án “ Quy hoạch sử dụng đất Cự Thắng - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 2015 ” cần thiết 1.2.Mục ... Quy hoạch sử dụng đất đai cấp (bao gồm xã, phường, thị trấn) Quy hoạch sử dụng đất cấp gọi quy hoạch sử dụng đất chi tiết 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ Quy hoạch, kế hoạch hoá việc sử dụng đất...
 • 51
 • 467
 • 0

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG CỦA NGUYÊN TỐ ARSEN potx

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG CỦA NGUYÊN TỐ ARSEN potx
... vựng Thch anh arsenopyrit-cassiterit Thch anh arsenopyrit-cassiterit Thch anh arsenopyrit-cassiterit Thch anh -arsenopyritLng u vng Thch anh -arsenopyritVai o - Cao Rm vng Thch anh -arsenopyritXuõn ... cha arsen ph bin nht cỏc m nhit dch l arsenopyrit i a s cỏc trng hp gp arsen cỏc vựng qung sulfur a kim, cỏc m vng, antimon, thu ngõn, cobalt, molybden, ng, thic Bng Hm lng arsenopyrit v arsen ... thỏc2341 Arsen t cỏc vựng qung Nghiờn cu lp th nhng cỏc vựng qung cú d thng arsen cng thy chỳng cú hm lng arsen cao, chng t cỏc vựng qung arsen cao, chỳng cỏc lp th nhng Bng nờu lờn hm lng arsen...
 • 32
 • 298
 • 1

ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ chú ý của học sinh trường phổ thông dân téc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”

ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân téc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”
... hỡnh nh c gi l trớ nh hỡnh tng Trí nhớ ngắn hạn Phân loại trí nhớ Trí nhớ hình tợng Trng i hc S phm H Ni K55A Trí nhớ phản xạ Khoa Sinh hc Lớp Trí nhớ dài hạn Trí nhớ cảm xúc -7- Khoỏ lun tt nghip ... Th Thu sinh ngn nht 279,25ms Tc gim thi gian phn x thớnh giỏc ng qua mi lớp dao ng t 11,51 n 24,22ms Hình 3.12 Thời gian phản xạ thính giác vận động học sinh theo khối lớp So sỏnh thi gian phn ... cu v trớ nhớ ngn hn ca hc sinh cỏc a phng khỏc cho kt lun vi trớ nh th giỏc ca hc sinh tt hn trớ nh thính giỏc 1.3 Chú ý 1.3.1 Khỏi nim ý v tỡnh hỡnh nghiờn cu chỳ ý trờn th gii Chú ý [6] l mt...
 • 54
 • 364
 • 0

Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ chú ý của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu năng lực trí tuệ, thời gian phản xạ cảm giác – vận động, trí nhớ và chú ý của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
... trí nhớ Trí nhớ hình tượng Trí nhớ dài hạn Trí nhớ phản xạ Trí nhớ cảm xúc Lu thụng hng phn vũng noron c im S lng hn ch ca trớ nh Sơ đồ cách phân loại trí nhớ [5] ngn hn Phi trung cao Thi gian ... rng chỳ ý l hot ng tõm lớ phc liờn quan vi cỏc quỏ trỡnh sinh lí thn kinh [6] Chú ý c chia lm loi [17]: ý khụng ch nh, chỳ ý cú ch nh, chỳ ý sau cú ch nh Chú ý khụng ch nh l loi chỳ ý khụng cú ... mi lớp dao ng t 11,51 n 24,22ms Hình 3.12 Thời gian phản xạ thính giác vận động học sinh theo khối lớp So sỏnh thi gian phn x thớnh giỏc ng ca hc sinh gia cỏc lớp nhn thy mc chờnh lch gia v...
 • 57
 • 420
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án Quy hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2015 2025

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án Quy hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2015 2025
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TIẾN DŨNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ, GIAI ĐOẠN 2015- 2025 ... phần quy hoạch phát triển lâm nghiệp ổn định cho huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2025 2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá trạng Quy hoạch phát triển lâm nghiệp địa bàn huyện Thanh Sơn tỉnh ... tế địa phương, nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Đó lí hình thành đề tài: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất phương án Quy hoạch phát triển lâm nghiệp địa bàn huyện Thanh Sơn,...
 • 94
 • 205
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, giai đoạn 2015 2025

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, giai đoạn 2015  2025
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ^ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TIẾN DŨNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẨT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ, GIAI ĐOẠN 2015- 2025 ... địa phương, nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Đó lí hình thành đề tài: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất phương án Quy hoạch phát triển nghiệp địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh ... phần quy hoạch phát triển lâm nghiệp ổn định cho huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2025 2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá trạng Quy hoạch phát triển lâm nghiệp huyện Thanh Sơn tỉnh Phú...
 • 94
 • 67
 • 0

Ứngs dụng phần mềm MicroStation TMV Map biên tập bản đồ địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Ứngs dụng phần mềm MicroStation và TMV Map biên tập bản đồ địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
... tin tài liệu liên quan - Phương pháp tin học : sử dụng phần mềm MicroStation SE TMV Map để biên tập đồ địa Cơ sở liệu - Số liệu đo đạc từ thực địa Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - ... cứu phần mềm MicroStation phần mềm TMV Map: Các thao tác ứng dụng phần mềm việc biên tập đồ địa - Nghiên cứu quy trình biên tập đồ địa chính: Nắm bắt bước biên tập đồ địa giúp cho việc học tập ... tập đồ địa từ số liệu đo đạc trực tiếp thực địa Mục tiêu đề tài - Ứng dụng phần mềm MicroStation TMV Map để biên tập đồ địa Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1:1000 8 Nội dung...
 • 74
 • 1,040
 • 2

dục. Để góp phần tiếp tục phát triển giáo dục, việc tìm ra: "Một số biện pháp triển khai thực hiện hội hoá giáo dục ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

dục. Để góp phần tiếp tục phát triển giáo dục, việc tìm ra:
... gia phối hợp công tác giáo dục Để góp phần tiếp tục phát triển giáo dục, việc tìm ra: "Một số biện pháp triển khai thực hội hoá giáo dục huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ " việc quan trọng cần ... Lý luận hội hoá công tác giáo dục 1.2.1 Một số khái niệm liên quan - hội hoá, hội hoá giáo dục, hội hoá giáo dục THCS - hội hóa 11 hội hóa trình hội nhập cá nhân vào hội hay ... chương: - Chương Cơ sở lý luận việc triển khai hội hoá công tác giáo dục phổ thông - Chương Thực trạng triển khai hội hoá giáo dục huyện miền núi Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ - Chương Đề xuất biện...
 • 113
 • 588
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng công nghệ gps xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính cho cụm 07 xã miền núi thuộc huyện thanh sơn tỉnh phú thọvị trí địa lý huyện thanh sơn tỉnh phú thọbáo cáo thực tập tại ubnd xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọđánh giá về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện thanh thuỷ tỉnh phú thọnội dung và những hoạt động trong công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc mường ở huyện thanh sơn tỉnh phú thọthực trạng của công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc mường ở huyện thanh sơn tỉnh phú thọ hiện naynhững thành tựu đạt được trong công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc mường ở huyện thanh sơn tỉnh phú thọnhững hạn chế trong công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc mường ở huyện thanh sơn tỉnh phú thọ hiện naykhái quát tình hình kinh tế xã hội của huyện thanh thủy tỉnh phú thọnghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền vững khu vực đồ sơnnghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện thành của tỉnh phú thọnghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịcông trình nghiên cứu nghiên cứu các mô hình liên kết giữa sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn huyên thanh ba – tỉnh phú thọnghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2020môi trường và con ngườithực trạng rác thải và quản lý rác thải tại ðịa bàn xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học