Chuyên đề 2 phương pháp bảo toàn nguyên tố

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ 4 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON pdf

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ 4 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON pdf
... 75%; 11,2 gam C 35% v 65%; 11,2 gam D 45 % v 55%; 1,12 gam Hng dn gii Ta c : nX = 0 ,4 mol; MX = 42 S ng chộo: N O :4 43 2 01 N O :3 4 24 n O: N : N O n 43 o n l O n m N O N , nO o l %N ... dn gii: 8,96 0 ,4 khớ S mol ca hn hp kh : n (mol) 22 ,4 :3 NO V : 0 ,4 : NO n (mol (m 0 ,4 NO n NO n 0,1 NO NO Vỡ Vn : 20,3 4 n Gi n l húa tr ca M Quỏ trỡnh nhng electron: Mne M (1) ... C 50 ,4 lớt D 5, 04 lớt Hng dn gii: Nhn xột : Kt thỳc cỏc phn ng trờn ch cú Cu v O2 thay i s oxi húa: Cu Cu2+ + 2e O2 + 4e 2O20 ,45 0,9 x 4x 4x = 0,9 x = 0,225 VO2 = 0,225 x 22 ,4 = 5, 04 lớt...
 • 16
 • 520
 • 7

Chuyên đề 6 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẠP HỢP Z CÁC SỐ NGUYÊN. potx

Chuyên đề 6 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẠP HỢP Z CÁC SỐ NGUYÊN. potx
... – Phương pháp giải số toán chia hết : *) phương pháp : Để chưng minh A(n) chia hết cho b, xét trường hợp số chia n cho p Bài toán 1: Chứng minh với n  Z : A(n) = n(n2 + 1)(n2 + 4) M Giải : ... dụ : Chứng minh : a) Trong số nguyên liên tiếp, có số chia hết cho (chẵn) ; b) Trong số nguyên liên tiếp, có số chia hết cho ; c) Trong k số nguyên liên tiếp, có số chia hết cho k ; *) Phương pháp ... số, trường hợp có thừa số chia hết cho Vậy A(n) M , với n  Z Ví dụ : Chứng minh : a) Tổng số nguyên liên tiếp chia hết cho ; b) Tổng số nguyên liên tiếp chia hết cho ; c) Tổng 2k + số nguyên...
 • 13
 • 1,172
 • 7

Chuyên đề 2 Phương pháp chứng từ kế toán

Chuyên đề 2 Phương pháp chứng từ kế toán
... theo công dụng chứng từ Chứng từ mệnh lệnh  Chứng từ chấp hành  Chứng từ liên hợp 2. 2 PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN  Phân loại theo số lần sử dụng chứng từ Chứng từ lần  Chứng từ nhiều lần ... người khác ký tên chứng từ kế toán, chịu trách nhiệm nội dung chứng từ kế toán - Chứng từ kế toán lập dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định Điều 18 Luật Kế toán Chứng từ điện tử phải in ... gạch chéo, chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa giá trị toán ghi sổ kế toán Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán phải hủy bỏ cách gạch chéo vào chứng từ viết sai  Lập chứng từ - Chứng từ kế toán phải...
 • 14
 • 159
 • 0

Tài liệu Chuyên đề các phương pháp giải toán hóa học pdf

Tài liệu Chuyên đề các phương pháp giải toán hóa học pdf
... mờ chất hóa học Trên thực tế, HS quen giải phương pháp đại số, gặp toán tìm cách giải phương pháp đại số, thường bế tắc Ta giải toán phương pháp mang tính đặc trưng hóa học hơn, phương pháp bảo ... g Phương pháp ghép ẩn số Cách giải: Một số toán cho thiếu kiện nên giải phương pháp đại số ta có số ẩn nhiều số phương trình có dạng vô định, không giải Nếu dùng phương pháp ghép ẩn số ta giải ... 10,08g Qua việc giải toán phương pháp đại số ta thấy việc giải hệ phương trình đại số nhiều phức tạp, thông thường HS lập phương trình đại số mà không giải hệ phương trình Về mặt hóa học, dừng lại...
 • 8
 • 444
 • 7

Chuyên đề các phương pháp giải toán hình học không gian ôn thi đại học

Chuyên đề các phương pháp giải toán hình học không gian ôn thi đại học
... a  Cách Chứng minh: a  (Q) // (P) TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012  BÀI TOÁN 11: Dựng thi t ... thẳng   Phương pháp:  Cách Chứng minh đường thẳng  với mặt phẳng chứa đường  Cách Nếu đường thẳng cắt sử dụng phương pháp dùng hình học phẳng để chứng minh  Cách Dùng Vectơ  BÀI TOÁN 15: ... cách từ điểm đến mặt phẳng TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012  Phương pháp: Chọn (P) đường thẳng...
 • 23
 • 2,664
 • 4

2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pot

2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pot
... (vừa đủ) thu kết tủa C dung dịch D Lượng KCl dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có A a Tính khối lượng kết tủa C b Tính % khối lượng KClO3 có A Câu 12: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, cho ... tỉ khối so H2 20,4 Tìm m Câu 13: Cho 0,1 mol este tạo axit lần axit rượu lần rượu tác dụng hoàn toàn với NaOH thu 6,4 gam rượu lượng muối có khối lượng nhiều lượng este 13,56% (so với Trang lượng ... toàn lượng kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng là? Câu 30: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bình kín thời gian, thu 4,76 gam chất rắn hỗn hợp khí X Hoà tan hoàn toàn...
 • 12
 • 265
 • 0

Chuyên đề "Các phương pháp giải Toán chia hết trong Z".

Chuyên đề
... " m, n Î Z ( ( ) ) 4/ Phương pháp 4: Nguyên tắc Drichlet: “ Có n + thỏ nhốt vào n chuồng có chuồng có hai thỏ trở lên (nhiều thỏ) ⇒ Trong toán học: “Có n + số nguyên đem chia cho n có hai số nguyên ... số có ba chữ số) chọn hai số mà viết liền ta số có sáu chữa số chia hết cho Giải: Ta có: Trong số tự nhiên (mỗi số có ba chữ số) chia cho , ta hai số có số dư r Giả sử: abc = 7p + r ; def = 7q ... 144n- 1.11 + + 11 - + 133.144n ù133 M ê ú ë û p 3/ Phương pháp 3: Dùng định lý phép chia có dư: Để chứng minh A ( n) M " n Î N Xét trường hợp chia n cho p ,1 Ta có n = pq + r với r = , p - p...
 • 3
 • 753
 • 15

Chuyên đề "Các phương pháp giải Toán đa thức".

Chuyên đề
... = m n m - n M " m , n Î Z ( ( ) ) 4/ Phương pháp 4: Nguyên tắc Drichlet: “ Có n + thỏ nhốt vào n chuồng có chuồng có hai thỏ trở lên (nhiều thỏ) ⇒ Trong toán học: “Có n + số nguyên đem chia cho ... 11n - + 133.144n = é 121.133 144n - + 144n - 1.11 + + 11n - + 133.144n ù133 M ê ú ë û p 3/ Phương pháp 3: Dùng định lý phép chia có dư: Để chứng minh A ( n ) M " n Î N Xét trường hợp chia n ... + n tuỳ ý: a - b = ( a - b) a + a b + + b ) *Ví dụ 3: CMR: với n chẵn 20n + 16n - 3n - 1M 323 Giải: Ta thấy: 323 = 17.19 n n n- n- n- Ta có: 20 - = ( 20 - 3) 20 + 20 + + ( ( = 17 ( 16 ) ) =...
 • 3
 • 186
 • 0

Chuyên Đề - Các phương pháp Giải Toán Hàm Số bậc nhất

Chuyên Đề - Các phương pháp Giải Toán Hàm Số bậc nhất
... C©u 23.Cho hàm số bậc y = (2 - a)x + a Biết đồ thị hàm số qua điểm M(3;1), hàm số đồng biến hay nghịch biến R ? Vì sao? C©u 24 Cho hàm số bậc y = ( 1- 3m)x + m + qua N(1 ;-1 ) , hàm số đồng biến ... trêng THCS M· thµnh – yªn thµnh – nghƯ an *** Tỉ KH tù nhiªn Chuyên đề II Hàm số Hàm số bậc Gi¸o viªn biªn so¹n: Ngun B¸ Phóc Hµm sè lµ ch¬ng häc t¬ng ®èi khã vµ chøa ®ùng ... víi ®êng th¼ng y = (2m-3)x +2 C©u 32 a) Xác định hàm số y = ax + b (a ≠ 0), biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = + 2x Và qua điểm M (1; 2) b) Vẽ đố thị ( D1) hàm số vừa tìm câu (a) đường...
 • 22
 • 434
 • 18

Chuyên đề 3 phương pháp giải toán aminaminoxit protein

Chuyên đề 3 phương pháp giải toán aminaminoxit protein
... RNH 3HCO3  Cn H 2m 1NH + H CO3  C m H m 1NH3 HCO3 hay C m1H 2m  5O3 N  C n H 2n 3O3 N vớ i n = m+1  (5)  Muối trung hòa : CnH2n+6O3N2 hay [RNH3]2CO3 2RNH2  H CO3   RNH3  CO3  ... , Cu(NO3)2 xảy theo phương trình : 3RNH2 + FeCl3 + 2RNH2 3H2O  Fe(OH )3  + Cu(NO3)2 + + 3RNH3Cl 2H2O  Cu(OH)2 + 2RNH2NO3  Thường hay cho m kết tủa : Fe(OH )3 Cu(OH)2 Ví dụ 1: Cho 9,3g amin ... )  C2H8O3N2 + NaOH  CH3-NH-CH3 + HNO3 ( X CH3-NH(NO3)-CH3) Lưu ý : Các chất CH3NH2; CH3-NH-CH3;C2H5-NH2 NH3 tồn khí  Tính Chất : Lấy thí dụ axit-aminopropanoic với : NaOH; H2SO4;CH3OH có mặt...
 • 47
 • 779
 • 3

báo cáo chuyên đề các phương pháp bảo quản thực phẩm

báo cáo chuyên đề các phương pháp bảo quản thực phẩm
... Lịch sử bảo quản thực phẩm Mục đích, yêu cầu cảu bảo quản thực phẩm Nguyên nhân gây hư hỏng thực phẩm Nguyên nhân trình biến chất thực phẩm Nguyên lý bảo quản thực phẩm Các phương pháp bảo quản ... sử bảo quản thực phẩm Công nghiệp thực phẩm Trồng trọt & chăn nuôi Săn bắt & hái lượm Phơi, xấy Xông khói Bảo quản thực phẩm Ướp muối Bảo quản lạnh Lên men Mục đích, yêu cầu bảo quản thực phẩm ... Sunfit, • Phụ gia thực phẩm/ Chất bảo quản • Rượu etylic • Hung khói • Kháng khuẩn : Nisin, Tylozin, biomyxin, Tetraxyclin, Các phương pháp bảo quản Các phương pháp bảo quản thực phẩm Vật lý •...
 • 137
 • 497
 • 0

Chuyên đề SKKN Phương pháp học toán hình học phần tứ giác Môn toán lớp 8 THCS Pá Hu

Chuyên đề SKKN Phương pháp học toán hình học phần tứ giác Môn toán lớp 8 THCS Pá Hu
... Khách thể: Học sinh lớp + Đối tợng nghiên cứu: "Phơng pháp học toán hình học phần tứ giác" Môn toán - lớp IV Phạm vi nghiên cứu Các phơng pháp học toán hình học phần tứ giác, môn toán lớp V Nhiệm ... Phơng pháp học toán hình học- phần tứ giác Môn toán- lớp II Mục đích nghiên cứu: Cung cấp cho học sinh lớp số kiến thức cách học, phơng pháp học toán hình học phần tứ để học sinh tiếp thu nhớ ... Tóm tắt số phơng pháp học tập nói chung, toán hình học nói riêng - Hớng dẫn học sinh số phơng pháp học toán hình học phần tứ giác, môn toán - lớp VI Phơng pháp nghiên cứu: - Phơng pháp nghiên cứu...
 • 20
 • 429
 • 2

chuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toan

chuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toan
... r r ur u u u r r ∆ p = p − p1 = mv2 − mv1 = F ∆t -Nếu vector phương biểu thức trở thành F ∆t = p2 − p1 -Vector chiều(+) có giá trị (+) - Vector ngược chiều(+) có giá trị (-) Dạng 3:Định luật ... động ngược với chiều dương chọn v < b Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) không phương, ta cần sử dụng hệ thức vector: p s = p t biểu diễn hình vẽ Dựa vào tính ... Những lưu ý giải toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng: a Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) phương, biểu thức định luật ' bảo toàn động lượng viết...
 • 18
 • 13,422
 • 500

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON docx

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON docx
... chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu (cho Fe = 56) A 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 B 0,05 mol Fe2(SO4)3 0,02 mol Fe dư C 0,02 mol Fe2(SO4)3 ... hoàn toàn, thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu Giá trị m A 1,92 B 0,64 C 3,84 D 3,20 Câu 17 Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg x mol Zn vào dung dịch chứa mol ... Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0,12 mol FeSO4 Câu 27 Nung 8,96 gam Fe không khí hỗn hợp A gồm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 A hòa tan vừa vặn dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay khí NO sản phẩm khử Số mol NO bay A...
 • 3
 • 426
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de cac phuong phap giai toanchuyên đề các phương pháp giải toán hình học không gian ôn thi đại họcchuyên đề 2 phương pháp tam giác bằng nhauchuyên đề các phương pháp bảo quản thócchuyên đề các phương pháp bảo quản xoàichuyên đề phương pháp bảo toàn nguyên tốchuyên đề phương pháp bảo toàn điện tíchchuyên đề phương pháp bảo toàn electronchuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toanđể giữ nguyên chất lượng quả dâu sau thu hoạch phải được bảo quản ngay có 2 phương pháp bảo quản trái dâu tươiphương pháp bảo toàn nguyên tốphương pháp bảo toàn mol nguyên tốvideo phương pháp bảo toàn nguyên tốbài tập về phương pháp bảo toàn nguyên tốphương pháp bảo toàn khối lượng nguyên tốufma so kx 03 11 1522269ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22460bctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNBAI 2 xac dinh dungcu dienPhieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVBáo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)10. To trinh sua doi Dieu leQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ