06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL

06 qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi BTTL
... Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi D Chọn lọc tự nhiên sàng lọc, giữ lại biến dị có lợi Câu 11 Quá trình hình thành quần thể thích nghi trình tích luỹ (1) ... quy định (2) thích nghi Lần lượt (1) (2) là: A đột biến kiểu hình B alen kiểu hình C đột biến kiểu gen D alen kiểu gen Câu 12 Yếu tố tạo nên kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi? A Đột biến B ... đặc điểm thích nghi sinh vật chịu chi phối nhân tố nào? 1: đột biến 2: giao phối 3: CLTN 4: cách li 5: biến động di truyền A 1,2,3 B 1,2,3,4 C 1,3,4 D 1,3,4,5 Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn...
 • 2
 • 244
 • 0

Bài 20. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Bài 20. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... CLTN Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật kết trình lịch sử, chịu chi phối nhân tố chủ yếu:  - Quá trình đột biến - Quá trình giao phối - Quá trình CLTN Củng cố Câu Quá trình hình ... II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI KG Màu sắc hình dạng tự vệ sâu bọ a Màu sắc nguỵ trang Ví dụ: Sự hình thành màu xanh lục sâu ăn Chim ăn sâu ... hình thành đặc điểm thích nghi phối của: không chịu chi A Phân li tính trạng, B.CLTN C Đột biến D Giao ph ối Câu Sự phản ứng KG thành KH khác thay đổi môi trường gọi là: A Thích nghi KG B Thích nghi...
 • 9
 • 526
 • 10

bai 27: qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi

bai 27: qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi
... thể có KH thích nghi tồn sẵn quần thể tăng cường mức độ thích nghi đặc điểm cách tích lũy alen tham gia qui định đặc điểm thích nghi III SỰ HỢP LÝ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI GV: đọc ví ... thích nghi sinh vật với môi - Các đặc điểm thích nghi mang tính tương đối trường nào? môi trường thích nghi Hãy lấy thêm ví dụ không hợp lí môi trường khác lại không thích đặc điểm thích nghi ... áp lực CLTN Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN GV: Liên hệ thực tế: Trong trồng trọt, trình hình thành quần thể thích nghi: người ta phải thay đổi thuốc trừ sâu theo chu a Thí nghi m: * Đối tượng:...
 • 3
 • 632
 • 1

Bài 39: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi - Sinh 12

Bài 39: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi - Sinh 12
... - Bài 21 Tiết 39 - Bài 21  Mục tiêu : - Phân biệt thích nghi kiểu gen thích nghi kiểu hình - Hiểu quan niệm đại hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen - Sự hợp lý tương đối đặc điểm thích nghi ... thích nghi I Thích nghi kiểu gen thích nghi kiểu hình: 1) Thích nghi kiểu hình: 2) Thích nghi kiểu gen: II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi: 1)Ví dụ hình thành màu sắc, hình dạng tự vệ ... láC Thích xanh sinh thái, thích nghi sinh học có màu nghi D Rắn độcnghi sinhsắc c, thích môin có màu họ bật nghi di truyề D Thích trường Câu 3: Các nhân tố chi phối hình thành đặc điểm thích nghi...
 • 43
 • 847
 • 4

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... Lamac trình hình thành đặc điểm thích nghi Quan niệm Đacuyn trình hình thành đặc điểm thích nghi Ví dụ Sâu sồi a/ sâu sồi mùa xuân b/ sâu sồi mùa hè Em cho biết đặc điểm đặc điểm thích nghi sâu ... -Các đặc điểm thích nghi mang tính tương đối môi trường thích nghi môi trường khác không thích nghi -Không thể có sinh vật có nhiều đặc điểm thích nghi với nhiều môi trường khác Quá trình hình thành ... Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi Môi trường không bị ô nhiễm Môi bị ô nhiễm Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi Thí nghi m...
 • 23
 • 307
 • 0

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI pps

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI pps
... sau: - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc phần ghi nhớ sgk - Giải thích hình thành đặc điểm thích nghi - Nêu vai trò đột biến, giao phối, CLTN với hình thành đặc điểm thích nghi - Hiện tượng đa hình ... thể cho nó? Sâu ăn có màu bướm để thích nghi với môi trường xanh Cào cào đất có màu xám Giúp thích nghi với môi trường Đặc điểm thích nghi hình thành nào? Cho học sinh đọc ví dụ biến đổi màu sắc ... - Giải thích đặc điểm thích nghi hợp lí tương đối, tìm ví dụ minh hoạ - Phát triển lực tư lí thuyết ( phân tích tổng hợp, so sánh khái quát) II Phương tiện dạy học - sơ đồ giải thích tăng...
 • 16
 • 440
 • 4

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: 1)TN Kiểu hình + Quá trình hình thành 2) TN Kiểu gen  Trong đời sống cá thể, thích nghi thụ động  Trong lòch sử loài tác dụng chọn lọc tự nhiên, đặc ... trường thuộc hình thức thích nghi nào? 2 -Hình dạng bọ que thuộc hình thức thích nghi nào? 3 -Hình thức thích nghi quan trọng hơn? 4-Nói quần thể có tính đa gen, đa hình có khơng? -TK kiểu hình -TN ... thích Đây tượng đa hình cân di truyền III.Sự hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi Ví dụ: Có thể nói chim thích nghi cá ngược lại không ? Vì sao ? III Sự hợp lý tương đối -Những đặc điểm Cá thích...
 • 39
 • 293
 • 0

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI docx

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI docx
... la` đa hình kiểu gen kiểu hình Quá trình đột biến trình giao phối làm cho cá thể quần thể loài sâu không đồng màu sắc Điều củng cố quan niệm Đacuyn giải thích màu sắc ngụy trang sâu kết trình ... đen, vàng va` đỏ (màu sắc báo hiệu) Đặc điểm hay thấy loài có nọc độc (ong bò vẽ) tiết mùi hăng mà chim không thích (bọ xít, bọ rùa) Trong trường hợp khó mà giải thích màu sắc loài ảnh hưởng thức ... nhầm Những trường hợp ngụy trang hình dạng thể bọ que, bọ giải thích ảnh hưởng trực tiếp môi trường mà phải chọn lọc cá thể đột biến biến dị tổ hợp quần thể đa hình 2 Sự tăng cường sức đề kháng...
 • 5
 • 294
 • 0

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... 21§ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐiỂM THÍCH NGHI I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: LK Thích nghi kiểu hình (thích nghi sinh thái):  Là phản ứng kiểu gen thành kiểu hình khác ... đặc điểm thích nghi bẩm sinh hình thành lịch sử loài tác dụng CLTN Thích nghi KH Thích nghi KH LK Thích nghi KG Bướm Kalima II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen: A Màu sắc hình dạng ... bảo thích nghi thụ động thể trước môi trường sinh thái Thích nghi kiểu gen (thích nghi lịch sử):  Là hình thành kiểu gen qui định tính trạng tính chất đặc trưng cho loài, nòi loài  Là đặc điểm...
 • 17
 • 220
 • 0

thuyết trinh sinh học - quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

thuyết trinh sinh học - quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
... 21§ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐiỂM THÍCH NGHI I Thích nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen: LK Thích nghi kiểu hình (thích nghi sinh thái):  Là phản ứng kiểu gen thành kiểu hình khác ... đặc điểm thích nghi bẩm sinh hình thành lịch sử loài tác dụng CLTN Thích nghi KH Thích nghi KH LK Thích nghi KG Bướm Kalima II Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen: A Màu sắc hình dạng ... lúc, quần thể sâu đa hình kiểu gen kiểu hình AABBCCDD < aaB-C-D-< aabbC-D- < aabbccD < aabbccdd …… I Thích nghi KH Thích nghi KG: II Quá trình hình thành ĐĐTN : A Màu sắc hình dạng tự vệ: B Sự...
 • 17
 • 312
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi pdf

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi pdf
... i Quá trình hình thành ñ c ñi m thích nghi Quá trình ñ t bi n B Kh ñ kháng c a ru i mu i ñ i v i DDT do: Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh ch ng DDT phát sinh ... Câu 10 A) B) C S hình thành ñ c ñi m thích nghi th sinh v t (thích nghi ki u gen) k t qu c a c m t trình .(L; l ch s ; C: ch n l c), ch u s chi ph i c a ba nhân t ch y u: trình (B: bi n ... nh ng d ng thích nghi ch gi l i nh ng d ng thích nghi nh t K t qu c a v n gen ña hình, giúp sinh v t d dàng thích nghi ñi u ki n s ng thay ñ i ð t bi n bi n d t h p không ng ng phát sinh, ch n...
 • 5
 • 333
 • 5

Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Quá trình hình thành, đặc điểm các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hà Nội và giải pháp phát triển

Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Quá trình hình thành, đặc điểm các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hà Nội và giải pháp phát triển
... LUẬN CHUNG VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Nhóm: 12 Đề tài: Quá trình hình thành phát triển KCN KCX – Nội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ ... triển tải khu vực CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT HÀ NỘI 2.1 Khái quát vị trí địa lý tình hình phát triển kinh tế Nội Nội nằm Trung ... CHẾ XUẤT HÀ NỘI CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT HÀ NỘI Nhóm: 12 Đề tài: Quá trình hình thành phát triển KCN KCX – Nội...
 • 41
 • 124
 • 0

Hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật

Hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật
... đối đặc điểm thích nghi    Mỗi đặc điểm thích nghi sản phẩm CLTN hoàn cảnh định Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm vốn có lợi trở thành bất lợi bị thay đặc điểm khác thích nghi Ngay hoàn ... I.Giải thích hình thành đặc điểm thích nghi 1.Sự hoá đen loài bướm vùng công nghi p Quan sát hình em có nhận xét gì? Dựa vào vai trò trình đột biến, giao phối CLTN giải thích? Quá trình hình thành ... sinh sản, khả phản ứng thích nghi trước hoàn cảnh  Quá trình hình thành đ  Quan sát hình đây, em có nhận xét gì? hoa liên hình 350C 200C Quá trình hình thành đ III Sự hợp lý tương đối đặc điểm...
 • 8
 • 423
 • 6

Cac nhan to tien hoa va hinh thanh dac diem thich nghi

Cac nhan to tien hoa va hinh thanh dac diem thich nghi
... thành loài B Làm tăng tỉ lệ cá thể thích nghi nội quần thể C Hình thành đđặc điểm thích nghi tương quan cá thể bảo đảm cho tồn phát triển quần thể thích nghi D Làm tăng số lượng lồi quần xã Bài ... xuất sau mang nhiều đặc điểm thích nghi hợp lí sinh vật xuất trước? A Mỗi đặc điểm thích nghi sản phẩm chọn lọc tự nhiên hồn cảnh định B Các đặc điểm thích nghi mang tính hợp lí tương đối C Đột ... alen quần thể B cho sinh vật thích nghi với môi trường sống C sinh vật biến đổi thích nghi theo hướng xác đònh D cho quần thể không bò nhiều tác hại Bài 24 Vai trò chủ yếu chọn lọc tự nhiên tiến...
 • 2
 • 468
 • 5

sự hình thành đặc điểm thích nghi

sự hình thành đặc điểm thích nghi
... HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI - Khái niệm thích nghi : Tập hợp đặc điểm hình thái, tập tính đặc điểm khác nhằm đảm bảo cho tồn phát triển lồi điều kiện sống xác định I Thích nghi kiểu hình ... nghi kiểu hình thích nghi kiểu gen : Thích nghi kiểu hình : Thích nghi kiểu gen : CÂU HỎI THẢO LUẬN So sánh khác thích nghi kiểu gen thích nghi kiểu hình ? - Khái niệm: - Q trình hình thành: - Ảnh ... dụ : - Thích nghi kiểu hình : Tắc kè hoa ; Cây rau mác ;… - Thích nghi kiểu gen : Bọ que ; Bọ II Q trình hình thành đặc điểm thích nghi : Khái niệm : Màu sắc hình dạng tự vệ sâu bọ : Sự tăng...
 • 27
 • 515
 • 0

Xem thêm