Kinh lup table 2 _Chia đa thức nhiều căn

Kính lúp TABLE tập 2 chia đa thức nhiều căn – tác giả đoàn TRÍ DŨNG

Kính lúp TABLE tập 2 chia đa thức nhiều căn – tác giả đoàn TRÍ DŨNG
... định: 2  x   Ta có: 3x2  2x   x  x    3 x 2  3x     x   x2  x   x   x  x2   x   x  x  BẠN ĐỌC TỰ GIẢI NỐT 2| KÍNH LÚP TABLE TẬP 2: CHIA ĐA THỨC ĐA CĂN http://facebook.com/groups/casiomen/ ...   x2      x 1  x 1 1  1 x  x    BẠN ĐỌC TỰ LÀM NỐT 4|KÍNH LÚP TABLE TẬP 2: CHIA ĐA THỨC ĐA CĂN http://facebook.com/groups/casiomen/ - TEL: 09 029 20389 [ĐOÀN TRÍ DŨNG HÀ HỮU ...  2 A   x chứa x  Xét A  1 x  x  CALC 1000 kết Như A  1 x  x   3|KÍNH LÚP TABLE TẬP 2: CHIA ĐA THỨC ĐA CĂN http://facebook.com/groups/casiomen/ - TEL: 09 029 20389 [ĐOÀN TRÍ DŨNG...
 • 11
 • 282
 • 1

Kính lúp TABLE tập 7 phương pháp nghiệm bội kép trong chứng minh bất đẳng thức – tác giả đoàn TRÍ DŨNG

Kính lúp TABLE tập 7 phương pháp nghiệm bội kép trong chứng minh bất đẳng thức – tác giả đoàn TRÍ DŨNG
... Để tìm hệ số  ,  , ta giải hệ :   g x  f x   '       x   Trong đó,  giá trị điểm rơi toán cần tìm   Ta gọi hệ hệ đánh giá hệ số nghiệm bội Để chứng minh đánh giá trên, ta sử ... Đánh giá cần tìm: Chọn  ,  cho:  Nghiệm hệ đánh giá hệ số nghiệm bội:    Bài 1: Cho a, b, c   x  x2    0 x1 x2 27 ,  8 Bài giải x2 27  x   x  10  x  1 Ta có: f ... kiện biểu thức:  a  b   b  c   c  a 2  12  Điểm rơi: a  b  b  c  c  a      Đánh giá cần tìm: Chọn  ,  cho:  Nghiệm hệ đánh giá hệ số nghiệm bội:    Bài giải  x3...
 • 7
 • 356
 • 0

Tiết 2-Nhân đa thức với đa thức (01)

Tiết 2-Nhân đa thức với đa thức (01)
... 11x – đa thức tích Ñinh Vaên Khoa – THCS Nguyeãn Bænh Khieâm - Hội An • 1/Qui tắc: Ví dụ : Sgk • 1/Qui tắc :Muốn nhân đa thức với đa thức, ta nhân đa thức nầy với hạng tử đa thức cộng tích với ... nhân đa thức biến ta thực cách, biến trở lên thực theo cách , không thực theo cách Ñinh Vaên Khoa – THCS Nguyeãn Bænh Khieâm - Hội An HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • - Học quy tắc nhân đa thức với đa thức ... x2 + 10x – Ñinh Vaên Khoa – THCS Nguyeãn Bænh Khieâm - Hội An • 1/Qui tắc: Vậy muốn nhân đa thức với đa thức Ví dụ : Làm tính nhân: ta làm ? (x – )( 6x2 – 5x +1) = x ( = +( ) = x.6x2 + x.(– 5x)...
 • 17
 • 1,482
 • 5

Tiết 2-Nhân đa thức với đa thức

Tiết 2-Nhân đa thức với đa thức
... nhân đa thức (x 2) với đa thức 6x3 17x2 + 11x -2 6x2 5x + 1, ta nhân hạng tử đa thức x với hạng tử đa thức 6x2 5x + cộng tích lại với -GV:Ta nói đa thức 6x3 17x2 + 11x tích đa thức x đa thức ... kiến thức bài? - GV: Nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Giáo viên: Đặng Đức Hiệp Trờng TH&THCS Đồng Lâm Giáo án đại só Năm học 2010-2011 4.5 Hớng dẫn nhà : - Học thuộc qui tắc nhân đa thức ... 6x3 17x2 + 11x tích đa thức x đa thức 6x2 5x + -GV:Vậy muốn nhân đa thức với đa thức ta làm ? -HS nêu qui tắc SGK tr7 - GV đa qui tắc lên bảng phụ để nhấn mạnh cho HS nhớ GV: Yêu cầu HS nhận...
 • 4
 • 936
 • 7

Phép chia đa thức nhiều biến và một số ứng dụng

Phép chia đa thức nhiều biến và một số ứng dụng
... iđêan vành đa thức biến Chương giới thiệu thuật toán chia với dư vành đa thức nhiều biến Phần đầu Chương xét iđêan đơn thức vành đa thức nhiều biến, từ xây dựng thuật toán chia vành đa thức nhiều ... 2.3 Thuật toán chia đa thức nhiều biến Như nhắc phần mở đầu, thuật toán Euclid vành đa thức biến trường mở rộng cho trường hợp nhiều biến chia hai đa thức nhiều biến đa thức biến hệ tử cao ... Euclid vành đa thức nhiều biến không vành Euclid nữa, chí không vành chính, chưa có ` `phép chia với dư'' Vì thế, tự nhiên, người ta cần tìm công cụ để nghiên cứu đa thức vành đa thức nhiều biến...
 • 41
 • 1,064
 • 0

Luận văn đề tài tính đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế và cách thức tiếp cận nghiên cứu

Luận văn đề tài tính đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế và cách thức tiếp cận nghiên cứu
... II: TÍNH ĐA DẠNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ 13 CHƯƠNG III: CÁCH THỨC TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU NHỮNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ TRÊN TOÀN CẦU 15 CHƯƠNG IV: THỰC TẾ ĐA ... quốc tế Trang 14 Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế CHƯƠNG III: CÁCH THỨC TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU NHỮNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ TRÊN TOÀN CẦU 3.1 Khái niệm chung nghiên cứu thị trường quốc tế Thị trường ... hình thức mua lại xây Hoặc họ đầu tư gián tiếp cách mua cổ phiếu, cổ phần Trang 12 Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế CHƯƠNG II: TÍNH ĐA DẠNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ Môi trường kinh doanh quốc...
 • 71
 • 234
 • 1

Bài giảng vật lý : Kính lúp part 2 docx

Bài giảng vật lý : Kính lúp part 2 docx
... TIẾT 80 : KÍNH LÚP B’ B NỘI DUNG 1 .Kính lúp công dụng Cách ngắm chừng điểm cực cận cách ngắm chừng vô cực Số bội giác kính lúp -Khái niệm (SGK) - Biểu thức: G  k Đ  O A’ CC F ... viễn: G CV vô cực:   Đ f Khi ngắm chừng vô cực G không phụ thuộc vò trí đặt mắt (không phụ thuộc l) Nêu vài ứng dụng kính lúp sống? Những ứng dụng kính lúp Người cao tuổi đọc báo kính lúp ... = k 2. Độ bội giác kính lúp -Khi ngắm chừng cực Đ viễn: GV  k OC V Từ Đ G  k  d'  l GC = k Khi ngắm chừng điểm cực viễn | d’| + l = OCV Từ Đ G  k d'  l  Đ G  k OC V TIẾT 80 : KÍNH LÚP...
 • 5
 • 204
 • 1

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 Bài 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 Bài 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ppt
... hợp đa thức 12x2 + 10x – biến xếp = 6x3 – 17x2 + 11x – ta trình bày Quy tắc : Muốn nhân đa thức sau với đa thức ta nhân hạng tử đa thức với hạng tử đa thức cộng tích với Chú ý : 6x2 – 5x + x x 2 ... - 12x2 + 10x - 6x3 - 5x2 + x 6x3 -1 7x2 + 11x - Hoạt động : Ap dụng a/ x+3 nhóm x +3x - 5x nhóm x +6x + 4x – 15 b/ S = D x R = (2x + 3y) (2x – 3y) = 4x2 – 6xy + 6xy – 9y2 = 4x2 – 9y2 Với x = 2, 5 ... xy – y2 Giáo viên ghi = x2 – nhận xét hai ví dụ trên: y2 b/ (x – 2) (6x2 – a) / Đa thức có 5x + 1) = x (6x2 – biến 5x + 1) – 2( 6x2 – 5x b/ Đa thức có + 1) biến Đối với trường = 6x3 – 5x2 + x...
 • 9
 • 1,502
 • 2

Tiết 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC pptx

Tiết 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC pptx
... 3.Vào bài: Qua học vừa ta thấy qui tắc nhân đơn thức với đa thức tương tự qui tắc nhân số với tổng Vậy qui tắc nhân đa thức với đa thức ntn? 4.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG ... BẢNG TRÒ  Hđ1: Qui tắc: Hs thực vào bảng 1)Qui tắc: -Gv nêu yêu cầu nhân đa thức x-2 6x2-5x+1 theo bước -Nhân hạng tử x-2 với đa thức 6x2- *Qui tắc: sgk (A+B)(C+D)=AC+A Đs 6x3-17x2+11x-2 D+BC+BD ... biểu qui tắc (½ xy-1)(x3-2x-6) hạng tử) sgk = ½ xy(x3-2x-6)-1(x3- -Từ nêu qui tắc nhân đa thức với đa thức  H 2: Thực ?1 sgk 2x-6) (½ xy-1)(x3-2x-6)= ½ = ½ x4y-x2y-3xy- Gv gọi hs lên bảng thực...
 • 5
 • 214
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức
... ( -2) .1 (x – 2) (6x2 – 5x + 1) = = x.6x 22 ++ (-5x) + + + + -2) .6x2 ++ -2) .(-5x) ++ -2) .1 = 6x3 – 5x2 + x – 12 x2 + 10 x 2 = 6x33 – 17 x 22 + 11 x 2 = 6x – 17 x + 11 x 2 Quy tắc: SGK/Tr Muốnquát: đa thức ... 6) 1 = xy.x + xy.(-2x) + xy.(-6) + ( -1) .x + ( -1) .(-2x) + ( -1) .(-6) 2 = x y − x 2y − 3xy − x + 2x + 2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức x – với đa thức 6x2 – 5x + 6x2 – 5x + x x -2 - 12 x2 ... luận  2 - Nhân đa thức với đa thức Quy tắc Ví dụ: Nhân đa thức x – với đa thức 6x2 – 5x + Giải (x – 2) (6x2 – 5x + 1) = x.(6x2 – 5x + 1) 2. (6x2 – 5x + 1) 6x xx.(-5x) xx .1 ( ( -2) .6x ( ( -2) .(-5x)...
 • 19
 • 379
 • 0

Kinh nghiệm giải bài toán đa thức bằng máy tính cầm tay(MTCT) ở bậc THCS

Kinh nghiệm giải bài toán đa thức bằng máy tính cầm tay(MTCT) ở bậc THCS
... 1265 Tìm nghiệm đa thức : bn Vậy đa thức 156x3 – 413 x2 – 504 x+ 1265 phân tích thành Dạng 5: Tính giá trị đa thức Dạng 5.1: Tính giá trị đa thức giá trị biến (đa thức cho trước) Bài toán: Tính giá ... nào? toán đặt đa thức g(x) = P(x) – k(x) kết nhận đa thức bậc (Cùng bậc với P(x) k(x) bậc mà g(x) = P(x) – k(x) ) có hệ số cao Nên kết sai đa thức g(x) tìm đa thức bậc Vậy ta cần giải toán ... tài: “Một số kinh nghiệm giải toán đa thức bậc THCS MTCT ” giúp định hướng cho học sinh dạng tập đa thức phương pháp giải dạng toán Giúp cho học sinh tự tin việc giải dạng tập đa thức cách sáng...
 • 14
 • 407
 • 0

Kinh nghiệm giải bài toán đa thức bằng máy tính cầm tay(MTCT) ở bậc THCS

Kinh nghiệm giải bài toán đa thức bằng máy tính cầm tay(MTCT) ở bậc THCS
... 1265 Tìm nghiệm đa thức : bn Vậy đa thức 156x3 – 413 x2 – 504 x+ 1265 phân tích thành Dạng 5: Tính giá trị đa thức Dạng 5.1: Tính giá trị đa thức giá trị biến (đa thức cho trước) Bài toán: Tính giá ... nào? toán đặt đa thức g(x) = P(x) – k(x) kết nhận đa thức bậc (Cùng bậc với P(x) k(x) bậc mà g(x) = P(x) – k(x) ) có hệ số cao Nên kết sai đa thức g(x) tìm đa thức bậc Vậy ta cần giải toán ... tài: “Một số kinh nghiệm giải toán đa thức bậc THCS MTCT ” giúp định hướng cho học sinh dạng tập đa thức phương pháp giải dạng toán Giúp cho học sinh tự tin việc giải dạng tập đa thức cách sáng...
 • 28
 • 268
 • 0

Xem thêm