Mạch lạc trong thơ phạm tiến duật

Mạch lạc trong thơ Phạm Tiến Duật

Mạch lạc trong thơ Phạm Tiến Duật
... phê bình thơ Phạm Tiến Duật Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Các tác phẩm thơ Phạm Tiến Duật - Phạm vi nghiên cứu: Mạch lạc thơ Phạm Tiến Duật biểu nhiều loại, phạm vi luận ... Mạch lạc thơ Phạm Tiến Duật để khảo sát mạch lạc thơ ông Với nghiên cứu đạt được, mong muốn bổ sung thêm hướng tiếp nhận mạch lạc thơ nói chung, mạch lạc theo quan hệ thời gian, không gian thơ ... thấy số thơ có chứa mạch lạc theo quan hệ thời gian thơ Phạm Tiến Duật chiếm tới 94% tổng số thơ khảo sát Đây số cao Dưới bảng số liệu số thơ mạch lạc theo quan hệ thời gian thơ Phạm Tiến Duật: ...
 • 127
 • 278
 • 0

Mạch lạc trong thơ phạm tiến duật

Mạch lạc trong thơ phạm tiến duật
... phê bình thơ Phạm Tiến Duật Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Các tác phẩm thơ Phạm Tiến Duật - Phạm vi nghiên cứu: Mạch lạc thơ Phạm Tiến Duật biểu nhiều loại, phạm vi luận ... Mạch lạc thơ Phạm Tiến Duật để khảo sát mạch lạc thơ ông Với nghiên cứu đạt được, mong muốn bổ sung thêm hướng tiếp nhận mạch lạc thơ nói chung, mạch lạc theo quan hệ thời gian, không gian thơ ... Chương 2: Mạch lạc theo quan hệ thời gian thơ Phạm Tiến Duật Chương 3: Mạch lạc theo quan hệ không gian thơ Phạm Tiến Duật PHẦN NỘI DUNG Chƣơng I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Lý thuyết mạch lạc 1.1.1...
 • 15
 • 51
 • 0

Khóa luận Hình tượng người chiến sĩ trong thơ Phạm Tiến Duật

Khóa luận Hình tượng người chiến sĩ trong thơ Phạm Tiến Duật
... tượng thơ kháng Mỹ Thơ kháng Mỹ thực kho tàng chứa đựng nhiều hình tượng, hình tượng điển hình hình tượng người lính có hình tượng khác, hình tượng người phụ nữ, hình tượng nhân dân, hình tượng ... số hình tượng thơ 1.2.2 Hình tượng người lính thơ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ Chương HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH TRONG THƠ PHẠM TIẾN DUẬT, TỪ CHÂN DUNG ĐẾN BẢN CHẤT 2.1.….Từ chân dung… 2.1.1 Là người ... công Phạm Tiến Duật phương diện sáng tạo hình tượng nghệ thuật Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hình tượng người lính nhà thơ Phạm Tiến Duật Trong khuôn khổ khóa luận...
 • 42
 • 2,845
 • 14

Vẻ đẹp hình tượng người lính trong thơ Phạm Tiến Duật

Vẻ đẹp hình tượng người lính trong thơ Phạm Tiến Duật
... dung người lính trận Vẻ đẹp hình tượng người lính thơ Phạm Tiến Duật vẻ đẹp anh hùng, dũng cảm, lạc quan, yêu đời… Lê Thị Thủy 12 ĐHSP Văn – Sử K50 Vẻ đẹp hình tượng người lính thơ Phạm Tiến Duật ... ĐHSP Văn – Sử K50 Vẻ đẹp hình tượng người lính thơ Phạm Tiến Duật Chương III VẺ ĐẸP HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH QUA PHONG CÁCH THƠ PHẠM TIẾN DUẬT Bước vào chiến tranh, Phạm Tiến Duật niên tốt nghiệp ... Phong cách thơ Phạm Tiến Duật với thể vẻ đẹp người lính Lê Thị Thủy ĐHSP Văn – Sử K50 Vẻ đẹp hình tượng người lính thơ Phạm Tiến Duật NỘI DUNG Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I Phạm Tiến Duật - đời...
 • 38
 • 1,878
 • 44

Hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong kháng chiến chốngMỹ trong thơ Phạm Tiến Duật

Hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong kháng chiến chốngMỹ trong thơ Phạm Tiến Duật
... người chiến sĩ lái xe làm nên kỳ tích phi thường Vẻ đẹp hào hùng họ tỏa sáng thơ; đủ làm sống lại lòng thời oanh liệt anh đội cụ Hồ Chất anh hùng ca dạt tạo nên vẻ đẹp người chiến sĩ cách mạng kháng ... nghệ thuật đời sống chiến tranh, Phạm Tiến Duật thành công việc khắc họa người chiến sĩ lái xe Trường Sơn hình ảnh, chi tiết vừa chân thực, gân guốc, mộc mạc vừa lãng mạn nên thơ “Xe Chỉ cần chạy ... vẻ đẹp người chiến sĩ cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước Cùng với chủ đề ngợi ca vẻ đẹp người chiến sĩ, khác với nhà thơ Phạm Tiến Duật “Bài thơ tiểu đội xe không kính”, nhà văn Lê Minh Khuê...
 • 5
 • 290
 • 0

Đề tài chiến tranh trong thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu

Đề tài chiến tranh trong thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu
... vấn đề nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống đề tài chiến tranh thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu. Vì luận văn vào phương diện Đề tài chiến tranh thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức ... thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu Chương 3: Nghệ thuật thể đề tài chiến tranh thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu 12 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH TRONG THƠ CHỐNG ... bình Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu thành công nhiều đề tài khác nhau, đề tài chiến tranh ám ảnh anh Đã có nhiều công trình, nghiên cứu thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu...
 • 135
 • 321
 • 2

Hiệu quả sử dụng các yếu tố ngôn ngữ của phong cách hội thoại trong thơ phạm tiến duật

Hiệu quả sử dụng các yếu tố ngôn ngữ của phong cách hội thoại trong thơ phạm tiến duật
... hay phong cỏch hi thoi 1.3 c im ca phong cỏch hi thoi 1.3.1 c im ng õm 14 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Đại - K29A Ngữ văn S dng tt c cỏc bin th phỏt õm to nờn s phong phỳ, a dng Trong phong ... Ngữ văn Khoá luận tốt nghiệp PHN NI DUNG C s lý lun 1.1 Khỏi nim phong cỏch ngụn ng hi thoi (Phong cỏch sinh hot hng ngy) Theo PGS TS inh Trng Lc cun Phong cỏch hc ting Vit thỡ Phong cỏch sinh ... Nguyễn Quang Đại - K29A Ngữ văn Khoá luận tốt nghiệp Phõn tớch kt qu thng kờ 3.1 S dng t ng ca phong cỏch ngụn ng hi thoi 3.1.1 Bin õm to t khu ng S phong phỳ ca ngụn ng thuc phong cỏch hi thoi l...
 • 49
 • 185
 • 0

Vần và nhịp trong thơ phạm tiến duật luận văn thạc sỹ ngữ văn

Vần và nhịp trong thơ phạm tiến duật luận văn thạc sỹ ngữ văn
... bật vần nguyên tắc hiệp vần thơ Phạm Tiến Duật - Tìm hiểu cách tổ chức nhịp thơ Phạm Tiến Duật - So sánh ngôn ngữ thơ Phạm Tiến Duật với số nhà thơ thời, nhận diện phong cách ngôn ngữ thơ Phạm Tiến ... Lan năm 2005, Phong cách thơ Phạm Tiến Duật, luận văn thạc sỹ Lê Thị Vân năm 2008 Anh, Đặc sắc thơ Phạm Tiến Duật thời chiến tranh chống Mỹ, luận văn thạc sỹ Nguyễn Xuân Luận, năm 2009 Nói chung, ... Tiến Duật Ngôn ngữ thơ Phạm Tiến Duật qua tập Vầng trăng quầng lửa, luận văn thạc sỹ năm 2002 Dương Thị Minh Nguyệt, Thi pháp ngôn ngữ thơ Phạm Tiến Duật thời kỳ chống Mỹ, Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn...
 • 117
 • 144
 • 0

Phân tích hình ảnh những người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật.

Phân tích hình ảnh những người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật.
... gian khổ xích họ lại gần Bài thơ kết thúc nhận thức sâu sắc người lính lái xe: Không kính, xe đèn, Không có mui xe, thùng xe có xước Xe chạy miền Nam phía trước: Chỉ cần xe có trái tim Có thể ... cản bước tiến người lái xe nói riêng dân tộc ta nói chung “Trái tim" trái tim yêu thương đồng bào miền Nam, trái tim nguyện chiến đấu nghiệp giải phóng đất nước Bài thơ tiểu đội xe không kính có ... lính lái xe Tình cảm gắn bó chiến lái xe diễn tả đúng, hợp phong cách ngang tàng đáng yêu họ: Những xe từ bom rơi Đã họp thành tiểu đội, Gặp bè bạn suốt dọc đường tới Bắt tay qua cửa kính...
 • 3
 • 470
 • 0

Phong cách thơ Phạm Tiến Duật

Phong cách thơ Phạm Tiến Duật
... Đại học thái nguyên TRNG I HC S PHM Nguyễn Thị Thung Phong cách thơ Phạm Tiến Duật Luận văn thạc sĩ văn học Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 Ngi hng ... Vi ý ngha ny, ngi ta cú th phõn bit c phong cỏch ln nh phong cỏch thi i, phong cỏch tro lu, phong cỏch dõn tc, phong cỏch cỏ nhõn ca tỏc gi Phong cỏch l quy lut thng nht cỏc yu t chnh th ngh thut, ... Tin Dut 1.1 KHI NIM PHONG CCH Cú nhiu cỏch din t khỏc bn v phong cỏch Trong Lun ny, chỳng tụi thng nht theo cun T in thut ng hc Lờ Bỏ Hỏn, Trn ỡnh S, Nguyn Khc Phi ch biờn: "Phong cỏch ngh thut...
 • 126
 • 4,447
 • 9

Phong cách thơ Phạm Tiến Duật.pdf

Phong cách thơ Phạm Tiến Duật.pdf
... Đại học thái nguyên TRNG I HC S PHM Nguyễn Thị Thung Phong cách thơ Phạm Tiến Duật Luận văn thạc sĩ văn học Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 Ngi ... Vi ý ngha ny, ngi ta cú th phõn bit c phong cỏch ln nh phong cỏch thi i, phong cỏch tro lu, phong cỏch dõn tc, phong cỏch cỏ nhõn ca tỏc gi Phong cỏch l quy lut thng nht cỏc yu t chnh th ngh thut, ... Tin Dut 1.1 KHI NIM PHONG CCH Cú nhiu cỏch din t khỏc bn v phong cỏch Trong Lun ny, chỳng tụi thng nht theo cun T in thut ng hc Lờ Bỏ Hỏn, Trn ỡnh S, Nguyn Khc Phi ch biờn: "Phong cỏch ngh thut...
 • 126
 • 1,493
 • 5

Nhà thơ Phạm Tiến Duật

Nhà thơ Phạm Tiến Duật
... Tuyển tập Phạm Tiến Duật phần (thơ trường ca) trao Giải thưởng văn học 2007 Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Nhà thơ Phạm Tiến Duật sinh ngày 14/1/1941 Thanh Ba, Phú Thọ, gia đình có cha nhà giáo ... đối ngoại Hội Nhà văn Những năm tháng chiến tranh để lại dấu ấn sâu đậm thơ Phạm Tiến Duật Với thơ tiếng Nhớ, Tiểu đội xe không kính, Lửa đèn, Gửi em cô niên xung phong , Phạm Tiến Duật coi "ngọn ... làm thơ in thơ nhiều trước, xuất dày đặc với nhiều tiểu luận văn chương sau làm MC nhiều năm cho số chương trình VTV Phạm Tiến Duật tôn vinh nhà thơ Trường Sơn huyền thoại Ông nhận giải thưởng Nhà...
 • 5
 • 877
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cái tôi ttrữ tình trong thơ phạm tiến duâtcái tôi trữ tình trong thơ phạm tiến duậtkhóa luận hình tượng người chiến sĩ trong thơ phạm tiến duậtviet bi van thuyet minh gioi thieu ve nha tho pham tien duat va hinh anh nguoi linh lai xe trong bai tho ve tieu doi xe khong kinhmạch lạc trong tác phẩm nam caothông tin về nhà thơ phạm tiến duậtgiới thiệu về nhà thơ phạm tiến duậtvĩnh biệt nhà thơ phạm tiến duậtchân dung nhà thơ phạm tiến duậtảnh nhà thơ phạm tiến duậtvợ nhà thơ phạm tiến duậtphong cách thơ phạm tiến duậtbài thơ đi trong rừng của phạm tiến duậthãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện vời người lính lái xe trong tác phẩm bài thơ tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật viết bài văn cuộc gặp gỡ và trò chuyện đósuy nghĩ của em về hình ảnh những chiến sĩ lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật văn mẫuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học