Tính toán môi trường sóng, vận chuyển bùn cát và xói lở bờ biển, bãi biển trong bão khu vực ven bờ châu thổ sông hồng

Tính toán môi trường sóng, vận chuyển bùn cát xói lở bờ biển, bãi biển trong bão khu vực ven bờ châu thổ sông hồng

Tính toán môi trường sóng, vận chuyển bùn cát và xói lở bờ biển, bãi biển trong bão khu vực ven bờ châu thổ sông hồng
... HỌC CÔNG NGHỆ - Nguyễn Thiếu Hoa TÍNH TOÁN TRƢỜNG SÓNG, VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ XÓI LỞ BỜ BIỂN, BÃI BIỂN TRONG BÃO KHU VỰC VEN BỜ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật Mã số: 60.52.01.01 ... động bờ biển cửa sông khu vực châu thổ sông Hồng 1.2.1 Cơ chế xói lở bãi biển thường xuyên khu vực ven bờ cửa Hà Lạn – cửa Lạch Giang 1.2.2 Biến động bờ biển khu vực châu thổ sông Hồng tác ... 45 Chƣơng IV TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ XÓI LỞ BỜ BIỂN, BÃI BIỂN TRONG BÃO 46 4.1 Tính toán vận chuyển bùn cát biến động bãi biển theo số liệu đo đạc SUPERTANK - toán mẫu ...
 • 67
 • 330
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Kết quả tính toán lựa chọn hàm vận chuyển bùn cát thích hợp nhất cho đoạn sông Hồng từ Hoà Bình đến Hà Nội nhờ ứng dụng mô hình GSTARS 2.1 " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tải vật liệu đáy cao ứng dụng hình GSTARS 2.1 tính toán lựa chọn hàm vận chuyển bùn cát thích hợp cho đoạn sông Hồng từ Hoà Bình đến Nội Hồ Hòa Bình Hòa Bình Yên Bái Sông Thao m độ thô ... khác cho phép kết luận rằng: hàm vận chuyển bùn cát Enggelund Hansen thích hợp cho đoạn sông Hồng từ Hoà Bình đến Nội Chính vậy, hàm đợc nghiên cứu sử dụng để tính toán vận chuyển bùn cát phục ... số 62 Sông Hồng lgCts = 5,165 0,153lg Sông Đuống Thợng Cát Nội Hình 3.1 Sơ đồ tính đoạn sông nghiên cứu 3.1 tả đoạn sông nghiên cứu Đoạn sông nghiên cứu gồm đoạn sông Đà từ Hoà Bình đến ngã...
 • 13
 • 309
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU CỦA MỘT MÔ HÌNH MỚI TRONG TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT ĐÁY KHÔNG ĐỒNG NHẤT

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU CỦA MỘT MÔ HÌNH MỚI TRONG TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT ĐÁY KHÔNG ĐỒNG NHẤT
... động lực học vận chuyển bùn cát, lớp vận chuyển bùn cát đáy thay đổi theo ứng suất bể mặt đáy lòng dẫn Thật vậy, số nghiên cứu tốc độ vận chuyển lớp vật liệu thơ, hình thành cồn cát hay tính ổn định ... BLM) Trong hình 2, lớp vận chuyển bùn cát đáy, bề mặt đáy lớp mơ tả dạng sơ đồ Nếu so sánh với mơ hình lớp trao đổi, mơ hình xác định rõ ràng bề mặt đáy ranh giới lớp vận chuyển bùn cát đáy lớp ... độ dày lớp đáy thứ nhất, cb nồng độ bùn cát lớp vận chuyển bùn cát, Es chiều dày lớp vận chuyển bùn cát đáy tính tốn theo cơng thức [5]: Es = τ *m d m cb cosθ ( tan φ − tan θ ) (10) Trong θ độ...
 • 10
 • 259
 • 0

Quy luật trao đổi nước vận chuyển bùn cát vùng sinh thái cửa sông ven biển Trung trung bộ (Tam Giang - Cầu Hai) tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quy luật trao đổi nước và vận chuyển bùn cát vùng sinh thái cửa sông ven biển Trung trung bộ (Tam Giang - Cầu Hai) tỉnh Thừa Thiên - Huế
... trình trao đổi nước vận chuyển 31 bùn cát vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 3.1 Trao đổi nước vận chuyển bùn cát sông với đầm 31 phá 3.2 Trao đổi nước vận chuyển bùn cát đầm phá 34 3.3 Trao đổi nước ... TÀI OT- 96 -1 4: QUY LUẬT TRAO Đ ổ i NƯỚC VÀ VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÙNG SINH THÁI CỬA SÔNG VEN BIỂN TRUNG TRUNG BỘ (TAM GIANG - CAU HAI) Hệ đầm phá Tam G iang - Cầu Hai m ột loại hình vực nước điển ... A, -1 28 41 60 53 -1 1 -5 -1 9 10 12 119 -1 77 -3 5 Thuân A, -1 78 30 53 51 -1 5 -3 -1 7 33 68 -5 4 -2 90 -3 17 An A, -1 48 38 58 50 -1 2 -5 -1 8 -5 107 -4 1 -2 06 -1 76 -3 8 54 67 51 -8 -6 -2 1 11 12 169 77 -6 5...
 • 69
 • 179
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU THÍCH NGHI BÙN HOẠT TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG CÓ ĐỘ MUỐI CAO NHẰM ÁP DỤNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nghi n cứu thích nghi bùn hoạt tính sẵn địa phương với môi trường độ muối cao, với định hướng sử dụng bùn hoạt tính thích nghi để xử nước thải nuôi trồng thủy sản Vật liệu phương pháp ... thấy làm thích nghi bùn hoạt tính với điều kiện môi trường muối cao để ứng dụng vào xử nước thải nuôi trồng thủy sản Ở điều kiện thích nghi dạng mẻ, cho tiếp xúc với môi trường độ muối tăng ... ngày, bùn thích nghi với môi trường độ muối 15‰ Hiệu suất xử COD mẫu bùn sau 31 ngày thích nghi với độ muối tăng dần kiểu bậc thang đạt 72% Giá trị cao so với trường hợp cho thích nghi với môi...
 • 10
 • 304
 • 1

nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa vận chuyển gia súc bệnh lở mồm long móng ở một số tỉnh miền trung việt nam

nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa vận chuyển gia súc và bệnh lở mồm long móng ở một số tỉnh miền trung việt nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬN CHUYỂN GIA SÚC VÀ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG MỘT SỐ TỈNH MIỀN ... đưa nhận định xác nhằm có biện pháp phòng chống bệnh LMLM phù hợp hiệu tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xác định mối liên hệ vận chuyển gia súc bệnh LMLM số tỉnh miền Trung Việt Nam Mục ... 2.1.2 Nghiên cứu xác định mức độ lưu hành virus LMLM gia súc vận chuyển - Mô tả mức độ lưu hành virus LMLM trâu, bò, lợn vận chuyển tỉnh nghiên cứu 2.1.3 Nghiên cứu xác định loại hình vận chuyển gia...
 • 93
 • 194
 • 0

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:"MÔ PHỎNG, DỰ BÁO QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN BÙN CÁT LỬNG KHU VỰC CỬA ÔNG" ppt

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:
... 21’ MD4 Khu vực 210 04’ 1070 21’ LG4 210 04’ 1070 22’ Khu vực Luồng Gạc 4.2.2 Mô vận chuyển bùn cát lửng theo dòng chảy Báo cáo mô trình vận chuyển bùn cát lửng cho vùng nghiên cứu điều ... MÔ PHỎNG, DỰ BÁO QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN BÙN CÁT LƠ LỬNG KHU VỰC CỬA ÔNG Trần Hồng Thái, Lê Vũ Việt Phong, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Văn Hải Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường Mở đầu Bùn cát ... thủy lực vận chuyển bùn cát lửng; - Số liệu mực nước triều làm điều kiện biên cho mô hình thủy lực vận chuyển bùn cát lửng; - Số liệu nguồn ô nhiễm khu vực, thu thập từ nghiên cứu liên...
 • 11
 • 279
 • 0

Trách nhiệm xã hội của công ty Phân đạm Hóa chất Hà Bắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Luận văn ThS. Kinh doanh quản lý

Trách nhiệm xã hội của công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
... 1.2.2 Trách nhiệm hội doanh nghiệp lĩnh vực bảo vệ môi trường 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI ... Về công ty Phân đạm Hóa chất Bắc 2.1.2.1 Về vị trí địa Công ty Phân đạm Hóa chất Bắc có tên đầy đủ công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Phân đạm Hóa chất Bắc Vị trí công ty nằm địa ... PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 2.1 Vài nét ngành hóa chất Việt Nam công ty Phân đạm Hóa chất Bắc 2.1.1 Về ngành hóa chất Việt Nam Trên giới công nghiệp hóa chất coi...
 • 98
 • 277
 • 0

Tài liệu Hiện trạng rừng ngập mặn xác định các loài thực vật trồngkhu vực cửa sông, ven biển tỉnh Nghệ An. pptx

Tài liệu Hiện trạng rừng ngập mặn và xác định các loài thực vật trồng ở khu vực cửa sông, ven biển tỉnh Nghệ An. pptx
... Toàn tỉnh Nghệ An có 819,6 rừng ngập mặn, huyện Quỳnh Lưu 343,8 ha, huyện Diễn Châu 260 ha, Nghi Lộc 160 ha, Thành phố Vinh 55,8 Hệ thực vật rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An đa dạng thành phần loài, xác ... nhau, rừng ngập mặn có tính chất chung thích hợp với đất chua mặn, liên quan chặt chẽ với hàm lượng muối nước biển, vậy, rừng ngập mặn từ cửa sông ven biển, ngập triều đến nơi khô cạn kéo dài vào ... vật thị cho môi trường nước lợ Thành phần loài hệ thực vật rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An Từ kết nghiên cứu, xác định 51 loài, 43 chi, 25 họ ngành thực vật bậc cao có mạch ngành dương xỉ (Polypodiophyta)...
 • 5
 • 1,961
 • 11

đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- cđ3- hiện trạng khả năng đầu tư hệ thống x

đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- cđ3- hiện trạng và khả năng đầu tư hệ thống x
... sát thống kê lợng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp Thuộc dự án: Cải thiện chất lợng không khí ô ... tra, khảo sát thống kê lợng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp Thuộc dự án: Cải thiện chất lợng không ... nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp Thuộc dự án: Cải thiện chất lợng không khí ô thị nguồn thải công nghiệp Chủ trì thực dự...
 • 97
 • 1,395
 • 1

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp cđ7 đánh giá khả năng áp dụng công nghệ sạch

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp vá đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp cđ7 đánh giá khả năng áp dụng công nghệ sạch
... giá mức độ ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp Thuộc dự án: Cải thiện chất lợng không khí ô thị nguồn thải công nghiệp ... chuyên đề Tên chuyên đề: BáO CáO ĐáNH GIá QUY MÔ Và HìNH THứC ĐầU TƯ Thuộc nhiệm vụ năm 2007: điều tra, khảo sát thống lợng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trờng khí thải công nghiệp đề xuất biện ... công thơng Viện nghiên cứu khí Báo cáo chuyên đề Tên chuyên đề: đánh giá khả áp dụng công nghệ thân thiện môI truờng Thuộc nhiệm vụ năm 2007: điều tra, khảo sát thống lợng thải, đánh giá mức...
 • 100
 • 1,195
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng GIS tính toán diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính theo bề mặt địa hình thực ở khu vực đồi núi (lấy ví dụ tại xã khai trung, huyện lục yên, tỉnh yên bái)

Nghiên cứu ứng dụng GIS tính toán diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính theo bề mặt địa hình thực ở khu vực đồi núi (lấy ví dụ tại xã khai trung, huyện lục yên, tỉnh yên bái)
... XUÂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH THỬA ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THEO BỀ MẶT ĐỊA HÌNH THỰC KHU VỰC ĐỒI NÚI (LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ KHAI TRUNG, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI) Chuyên ngành: ... việc nghiên cứu ứng dụng chức GIS để tính toán diện tích thực đất khu vực địa hình phức tạp vấn đề có tính cấp thiết khả thi Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng GIS tính toán diện tích đất ... thành lập đồ địa nhƣ nêu mục 1.2.3, thấy diện tích đất đai tính đƣợc phần mềm diện tích hình chiếu mặt phẳng đồ Diện tích xác đo đạc tính toán địa hình phẳng, khu vực đồi núi, bề mặt địa hình gồ...
 • 75
 • 206
 • 0

Luận văn : So sánh tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, tỷ lệ chuyển đổi giới tính (toàn đực), giữa hai phương pháp cho ăn ngâm trong hormone part 7 pot

Luận văn : So sánh tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, tỷ lệ chuyển đổi giới tính (toàn đực), giữa hai phương pháp cho ăn và ngâm trong hormone part 7 pot
... 6,50 7, 00 7, 60 7, 00 7, 00 7, 20 7, 20 7, 20 7, 20 7, 30 7, 40 7, 40 7, 50 7, 50 7, 50 7, 60 7, 60 8,00 4,00 3,89 3,06 3 ,70 4 ,75 4,40 4,43 5, 37 4,29 4,48 5,60 4,26 4,94 4 ,70 4 ,78 3, 57 4,60 3 ,78 4,98 3,98 3 ,78 ... 7, 2 6,3 7, 0 6,3 7, 6 6 ,7 7,5 6,8 6,6 6,4 6,4 6,4 6 ,7 7,4 7, 2 6,3 7, 5 6,2 6,2 6,0 7, 2 7, 3 7, 3 7, 0 7, 6 6,2 7, 2 6,8 6,8 6,3 6,5 7, 6 7, 1 6,8 7, 4 6,3 8,0 6,6 6 ,7 6,2 7, 8 6,0 7, 1 7, 2 7, 7 6,6 6,8 7, 0 8,2 ... 7, 00 7, 32 7, 40 7, 40 7, 50 7, 50 7, 60 7, 70 5,64 4 ,70 4,50 5,96 3,69 3,83 6, 57 6,26 5,04 4,33 4,18 3,50 4,30 5 ,70 6,01 6,10 6,21 5,81 6,04 6,09 6,41 TB 6,18 6, 37 6, 87 4,11 4, 17 5,20 B ng ph l c 5: K...
 • 10
 • 187
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thông số bao gồm các editor thủy động lực tải khuyếch tán chất lượng nước vận chuyển bùn cát và mưa dòng chảy mặtđổi nước và vận chuyển bùn cát giữa đầm phá với biểntính toán vận chuyển bùn cát dọc bờkịch bản tính toán chế độ thủy động lực và xu thế vận chuyển bùn cátcần phải tính toán với sự hỗ trợ của máy tính để chọn hành trình vận chuyển tối ưu và ghép bộ hàng hoá tối ưu để vận chuyển được những khối lượng lớnvận chuyển bùn cát quot tịnh quot và quot tổng cộng quot dọc bờvận chuyển bùn cát theo phương ngang bên ngoài vùng sóng vỗvận chuyển bùn cát theo phương ngang trong vùng sóng vỗsự xác đònh giới tính do môi trường sống của cá thểđổi nước và vận chuyển bùn cát giữa sông với đầm phávận chuyển bùn cát dọc bờkiểm toán môi trường công ty cp xi măng và vlxd cầu đướckhái niệm cơ bản về vận chuyển bùn cátcác hình thức vận chuyển bùn cátmô hình vận chuyển bùn cát theo phương ngang đơn giảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học