Lý thuyết độ từ hóa trong hệ spin giả hai chiều

thuyết độ từ hóa của các hệ spin giả hai chiều (TT)

Lý thuyết độ từ hóa của các hệ spin giả hai chiều (TT)
... nhiệt độ hai thời điểm Chương 2: Độ từ hóa phổ sóng spin gần Bogoliubov Tiablikov Chương 3: Độ từ hóa phổ sóng spin màng mỏng từ lớp hai lớp spin nguyên tử CHƯƠNG 1: HÀM GREEN NHIỆT ĐỘ HAI THỜI ... tham số giảm giá trị độ từ hóa giảm (ví dụ: τ=0.01, m=0.93(0.91) η=1.7(0.005)) - Độ cong độ từ hóa phụ thuộc vào giá trị spin giá trị tham số dị hướng η Nhiệt độ Curie phụ thuộc giá trị spin tham ... 0.2 Hình 3.9: Sự phụ thuộc độ từ hóa m màng mỏng từ hai lớp vào nhiệt độ Nhận xét: Như độ từ hóa tỷ lệ thuận với tăng cường độ tương tác trao đổi lớp spin với cường độ tương tác trao đổi lớp Ek...
 • 33
 • 84
 • 0

thuyết độ từ hóa của các hệ spin giả hai chiều

Lý thuyết độ từ hóa của các hệ spin giả hai chiều
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lê Thị Ngân LÝ THUYẾT ĐỘ TỪ HÓA CỦA CÁC HỆ SPIN GIẢ HAI CHIỀU Chuyên ngành: Vật Thuyết Vật Toán Mã số: 60440103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... phổ lương sóng spin độ từ hóa phụ thuộc nhiệt độ Chương 3: Độ từ hóa phổ sóng spin màng mỏng đơn lớp hai lớp spin nguyên tử Áp dụng biểu thức thiết lập cho màng mỏng từ gồm vài lớp spin nguyên tử ... ρ=1.7, nhận thấy giá trị độ từ hóa tăng giá trị spin tăng Tại nhiệt độ, giá trị Spin tăng độ từ hóa trường hợp S=2, ρ=1.7 Như vậy, đường cong độ từ hóa phụ thuộc vào giá trị spin tham số dị hướng...
 • 81
 • 104
 • 0

nghiên cứu ứng dụng thuyết độ tin cậy trong thiết kế tối ưu hệ thống phòng chống lũ – áp dụng cho một hệ thống đê cụ thể khu vực hạ lưu sông hồng hoặc sông thái bình

nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế tối ưu hệ thống phòng chống lũ – áp dụng cho một hệ thống đê cụ thể khu vực hạ lưu sông hồng hoặc sông thái bình
... Mô tả hệ thống Liệt kê cố thảm họa xảy Xác đinh xác suất xảy cố định lượng hậu Tần suất mức độ thiệt hại Kết hợp XS thiệt hại Rủi ro đánh giá Tiêu chuẩn, tiêu chí Ra định điều chỉnh Cấp độ rủi ... i hc Cụng ngh Delft vi mc tiờu nghiờn cu cp nht cụng ngh tớnh toỏn, nghiờn cu phng phỏp mụ phng an ton cỏc h thng theo thuyt tin cy vi sai s rt nh v tin cy cao Kt qu d ỏn l cỏc tiờu tin ... theo tin cy gn õy ti M l d ỏn thit k, quy hoch h thng phũng chng l bo v vựng New Orleans vi tin cy cho phộp ca h thng []=4.2 Nga v Trung Quc: ó ng dng thuyt tin cy nh lng an ton cụng trỡnh...
 • 138
 • 391
 • 0

thuyết cân bằng pha trong hệ một cấu tử

Lý thuyết cân bằng pha trong hệ một cấu tử
... tính khối lượng hệ END END CHƯƠNG CÂN BẰNG PHA TRONG HỆ MỘT CẤU TỬ II CÂN BẰNG PHA CHO HỆ CẤU TỬ 2.1 Mở đầu Hệ cấu tử hệ gồm chất nguyên chất Cân pha hệ cấu tử cân trạng thái tập hợp chất Sự chuyển ... hợp khác gọi chuyển pha hệ cấu tử II CÂN BẰNG PHA CHO HỆ CẤU TỬ Các trình chuyển pha II CÂN BẰNG PHA CHO HỆ CẤU TỬ 2.1 Mở đầu Áp dụng quy tắc pha Gibbs ta có: - Nếu hệ gồm pha: c = k – f + = – ... kiện cân pha: Xét hệ dị thể bao gồm nhiều cấu tử nhiều pha nằm cân với Hệ tồn cân pha với điều kiện cân sau: Điều kiện cân nhiệt: cân bằng, nhiệt độ tất pha phải Điều kiện cân học: cân bằng, ...
 • 46
 • 434
 • 7

Giáo trình thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện

Giáo trình lý thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện
... THAY THÃÚ THAM SÄÚ TRA ÂỈÅÜC x”d, Sâm,m TÊNH TRONG ÂÅN VË CỌ TÃN x" d U âm Sâm TÊNH CHÊNH XẠC TRONG ÂVTÂ S U2 x " cb âm d S âm U cb TÊNH GÁƯN ÂỤNG TRONG ÂVTÂ x" d Scb Sâm u N % U âm 100 S ... v Ucb = Utb thç: X *H = I cb I NH = S cb S NH QUẠ TRÇNH QUẠ ÂÄÜ Chỉång 3: TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN I NGÀÕN MẢCH PHA TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN: Xẹt mảch âiãûn pha âäúi xỉïng âån gin (hçnh 3.1) ... theo hàòng i”f säú thåìi gian T”d VII.3 Dng cün cn: Trong chãú âäü lm viãûc bçnh thỉåìng hồûc ngàõn mảch trç, qua cün cn khäng cọ dng âiãûn Trong quạ trçnh quạ âäü, åí cün cn dc trủc xút hiãûn...
 • 65
 • 1,958
 • 3

THUYẾT ĐỘ TIN CẬY TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH doc

LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH doc
... cấu độ tin cậy hệ thống Cơ cấu độ tin cậy biểu thị dạng giải tích, dạng bảng dạng sơ đồ khối Hiểu biết cấu độ tin cậy hệ thống cần thiết để xác định độ tin cậy hệ thống Trong phân tích độ tin cậy ... khác mà độ tin cậy cụm có ảnh hưởng đến độ tin cậy tổ hợp máy, khái niệm hệ thống để thân máy khái niệm phần tử để cụm máy riêng biệt Nếu độ tin cậy phần tử đồng thời xác định độ tin cậy hệ thống ... xuất thiết bị – Cả hai loại chi phí P(t)op: độ tin cậy tối ưu d – Chi phí sử dụng Độ tin cậy nc ol P(t)op v Hình 1.2 Mối quan hệ độ tin cậy chi phí sản xuất, sử dụng w Khi nghiên cứu đồ tin cậy...
 • 6
 • 304
 • 7

Ứng dụng xử ngôn ngữ tự nhiên trong hệ tìm kiếm thông tin trên văn bản tiếng Việt

Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong hệ tìm kiếm thông tin trên văn bản tiếng Việt
... tăng hiệu hệ thống tìm kiếm 1.4 Hệ thống tra cứu thông tin ứng dụng xữ ngôn ngữ tự nhiên Theo [1], trình lập mục hệ thống tìm kiếm thông tin ứng dụng kỹ thuật xử ngôn ngữ tự nhiên phải ... luận Trong tiểu luận báo cáo cố gắng trình bày cách tổng hợp ứng dụng xử tự động ngôn ngữ tự nhiên vào hệ thống tìm kiếm thông tin văn Chúng ta thấy việc ứng dụng bước xử ngôn ngữ tự nhiên ... trình bày kiến trúc hệ thống tìm kiếm thông tin ứng dụng xử ngôn ngữ tự nhiên Tuy nhiên ví bước xử ngôn ngữ tự nhiên phức tạp với thời gian xử nhiều nên việc triển khai hệ thống thực tế...
 • 14
 • 286
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng thuyết độ tin cậy trong thiết kế đê chắn sóng dạng thùng trìm cửa sông Mỹ Á - tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế đê chắn sóng dạng thùng trìm cửa sông Mỹ Á - tỉnh Quảng Ngãi
... đánh giá tính phù hợp thiết kế đê chắn sóng theo thuyết độ tin cậy ứng dụng thuyết độ tin cậy thiết kế đê chắn sóng tường ứng áp dụng cho cửa sông Mỹ Á tỉnh Quảng Ngãi 3.2 Phương pháp ... chung đê chắn sóng nói riêng Nghiên cứu tiêu chuẩn thiết kế đê chắn sóng theo thuyết độ tin cậy nước giới, kế thừa kết nghiên cứu thiết kế đê chắn sóng tường ứng theo thuyết độ tin cậy nước ... ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thực luận văn Thạc sĩ với đề tài Nghiên cứu ứng dụng thuyết độ tin cậy thiết kế đê chắn sóng dạng thùng trìm cửa sông Mỹ Á - tỉnh Quảng Ngãi tác giả hoàn thành...
 • 124
 • 768
 • 1

Ứng dụng thuyết độ tin cậy trong phân tích ổn định công trình ngầm và áp dụng cho một đường hầm ở thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong phân tích ổn định công trình ngầm và áp dụng cho một đường hầm ở thành phố Hồ Chí Minh
... dng c phng trỡnh hm tin cy tớnh toỏn n nh cụng trỡnh ngm theo thuyt tin cy Chng III: ng dng thuyt tin cy tớnh toỏn n nh cho mt ng hm giao thụng Thnh ph H Chớ Minh Trong chng ny tỏc gi ... Pw = h w w đỉnh hầm Pw D.w đỉnh hầm = Pw P ng đỉnh P ng hầm = (P đ + Ptran + Pbuild ).K (D ').K đáy hầm Pw (D. ').K đáy hầm Pđ đáy hầm Pv = P đ + Ptran + Pbuild + Pw đáy hầm Pđ Pv = P đ + ... ỏn v quy trỡnh cho vic s dng thuyt v tin cy tớnh toỏn n nh cụng trỡnh ngm Tớnh toỏn c th cho mt cụng trỡnh ngm i tng v phm vi nghiờn cu Nghiờn cu phỏt trin ng dng thuyt tin cy phõn tớch...
 • 628
 • 530
 • 1

TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG HỆ BÁN DẪN HAI CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ

TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG HỆ BÁN DẪN HAI CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ
... trường lượng tử cho hệ nhiều hạt, sử dụng phương trình ñộng lượng tử cho ñiện tử hệ bán dẫn hai chiều ñể tính toán dòng âm ñiện lượng tử siêu mạng trường âm ñiện từ lượng tử hố lượng tử Những ... Tính toán hiệu ứng âm-ñiện-từ hệ bán dẫn hai chiều phương pháp phương trình ñộng -2- lượng tử ñể nghiên cứu Mục tiêu phương pháp nghiên cứu Đê tài nghiên cứu tính toán dòng âm ñiện lượng tử, ... CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG HỆ BÁN DẪN HAI CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ Mã số: Đ2014-03-61 Xác nhận quan...
 • 30
 • 60
 • 0

EXCITON TRONG hệ bán dẫn HAI CHIỀU

EXCITON TRONG hệ bán dẫn HAI CHIỀU
... lượng tử bán dẫn (hệ bán dẫn 2D) chủ yếu phụ thuộc vào trạng thái liên kết electron lỗ trống, hay nói cách khác, phụ thuộc vào lượng liên kết exciton Trong cấu trúc hệ bán dẫn thấp chiều, điện ... đến exciton bán dẫn trở nên thuận tiện nhiều 1.4 Sơ lược hệ thấp chiều Vào năm 80 kỉ XX, thành tựu bật ngành vật lý học chuyển hướng nghiên cứu từ vật liệu bán dẫn khối sang bán dẫn thấp chiều Trong ... điện tử tích hợp thấp chiều, số thiết bị ứng dụng công nghệ bán dẫn thấp chiều Trong thành tựu bán dẫn thấp chiều, hai nhà khoa học bật nhận giải Nobel Vật lý năm 2000, hai nhà vật lý Zhores...
 • 77
 • 257
 • 2

BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG

BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện  các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG
... Cấp xác 0.2 dùng dụng cụ đo lường mẫu  Cấp xác 0.5 dùng công tơ điện  Cấp xác 1dùng đo lường dụng cụ lắp bảng  Cấp xác 3, 10 dùng truyền động cho CB  Đối với hệ thống bảo vệ rơle tùy độ xác ... oTương máy biến dòng điện 20 Có thể dùng biến áp đo lường cho bảo vệ Tuy nhiên, kinh tế nên thường dùng biến áp đo lường cho nhiều bảo vệ Chọn biến điện áp theo dụng cụ điện có yêu cầu cấp xác ... đồ đấu dây biến điện áp vào Rơle 18 Máy biến điện áp khí cụ điện có nhiệm vụ biến đổi điện áp sơ cấp U1 điện áp thứ cấp U2 tươn ứng với thiết bị đo lường thông qua tỷ số KU o Điện áp U thường...
 • 32
 • 558
 • 4

sử dụng sơ đồ duy trong việc hệ thống củng cố kiến thức hóa học hữu cơ cho học sinh khối 12 nâng cao

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc hệ thống củng cố kiến thức hóa học hữu cơ cho học sinh khối 12 nâng cao
... rằng: việc sử dụng NGƯỜI THỰC HIỆN : LÊ THỊ MỸ HỢP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY HỆ THỐNG, KHẮC SÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC HỮU CƠ đồ dạy học hệ thống, khắc sâu kiến thức hóa học hữu cho học sinh, giúp nâng ... THỐNG, KHẮC SÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC HỮU CƠ 2.2 Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng đồ việc hệ thống củng cố kiến thức nâng cao kết học tập môn hóa học hữu cho học sinh khối 12 nâng cao không? ... tài sử dụng dồ để hệ thống, khắc sâu kiến thức hóa học hữu cho học sinh khối 12 nâng cao kiểm chứng NGƯỜI THỰC HIỆN : LÊ THỊ MỸ HỢP 10 SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY HỆ THỐNG, KHẮC SÂU KIẾN THỨC HÓA...
 • 42
 • 1,465
 • 3

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC BẰNG SƠ ĐỒ DUY TRONG DẠY – HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY – HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12
... Trường PTTH Trường Chinh Hệ thống hóa kiến thức đồ Địa 12 Chương trình chuẩn Giáo viên: LÊ XUÂN KHẢI Trường PTTH Trường Chinh 10 Hệ thống hóa kiến thức đồ Địa 12 ... Trường PTTH Trường Chinh 11 Hệ thống hóa kiến thức đồ Địa 12 Chương trình chuẩn Giáo viên: LÊ XUÂN KHẢI Trường PTTH Trường Chinh 12 Hệ thống hóa kiến thức đồ Địa 12 ... PTTH Trường Chinh Hệ thống hóa kiến thức đồ Địa 12 Chương trình chuẩn Giáo viên: LÊ XUÂN KHẢI Trường PTTH Trường Chinh Hệ thống hóa kiến thức đồ Địa 12 Chương trình chuẩn...
 • 43
 • 2,978
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết xã hội hóa trong xã hội họctrật tự hóa trong hệ phân tánthiết kế và vận dụng bản đồ tư duy trong quản lý trong dạy học và tổ chức các hoạt động gd trong nhà trườnghệ thống lý thuyết bài tập hóa họchữu cơ và phương pháp sử dụng trong việcbồi dưỡng học sinh giỏicác lý thuyết về tự do hoá thƣơng mạilý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử tự do trong bán dẫn khốilý thuyết đồ họalý thuyết đồ họagiáo trình lý thuyết đồ họaly thuyet do hoa may tinhtư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thịlý thuyết đồ họa ps cs4đề thi lý thuyết đồ hoạlý thuyết đồ thị trong pascallý thuyết đồ thị khoa học tự nhiênTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetPhieu dong gop y kien 2014A Chuong trinh - the le bieu quyet4. Thuyet minh BCTC 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cu