slide Thuế Gía Trị Gia Tăng 2016 PGS.TS LÝ PHƯƠNG DUYÊN Khoa ThuếHải Quan Học Viện Tài Chính

slide Thuế Gía Trị Gia Tăng 2016 PGS.TS PHƯƠNG DUYÊN Khoa ThuếHải Quan Học Viện Tài Chính

slide Thuế Gía Trị Gia Tăng 2016 PGS.TS LÝ PHƯƠNG DUYÊN Khoa ThuếHải Quan Học Viện Tài Chính
... 2000 200 2200 150 50 Ngi TD g D 2200 LPD, Khoa Thue-Hai quan, HVTC C IM Giỏn thu Lu thoỏi ỏnh nhiu giai on Tớnh trung lp Tớnh lónh th LPD, Khoa Thue-Hai quan, HVTC CC VN BN PHP LUT THAM CHIU ... có xác nhận hải quan (đối với HH) nh ng không đủ thủ tục, hồ sơ lại: không tính thuế GTGT đầu ra, không đợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào - HH gia công XK chuyển tiếp, Hàng hoá gia công XK chỗ không ... ghi giá toán 220.000 đ/sản phẩm Thuế suất thuế GTGT áp dụng cho sản phẩm tiêu thụ 10% Yêu cầu: Xác định thuế GTGT đầu doanh nghiệp tháng LPD, Khoa Thue-Hai quan, HVTC 44 THU GTGT U VO L tng...
 • 82
 • 368
 • 0

1 Đại cương về thuế PGS.TS PHƯƠNG DUYÊN Khoa ThuếHải Quan Học Viện Tài Chính

1 Đại cương về thuế PGS.TS LÝ PHƯƠNG DUYÊN Khoa ThuếHải Quan Học Viện Tài Chính
... tiêu dùng Thuế tài sản 08/27 /16 Ly Phuong Duyen, Khoa Thue- Hai quan , HVTC 19 Dựa vào phương thức đánh thuế Thuế trực thu Thuế gián thu 08/27 /16 Ly Phuong Duyen, Khoa Thue- Hai quan , HVTC ... ban hành Thuế Trung ương Thuế địa phương 08/27 /16 Ly Phuong Duyen, Khoa Thue- Hai quan , HVTC 21 Căn vào mối quan hệ thuế với thu nhập Thuế luỹ tiến Thuế luỹ thoái Thuế tỷ lệ 08/27 /16 Ly Phuong ... ban hành thuế Căn vào mối quan hệ thuế với thu nhập Căn vào cách xác định thuế suất 08/27 /16 Ly Phuong Duyen, Khoa Thue- Hai quan , HVTC 18 Căn vào đối tượng chịu thuế Thuế thu nhập Thuế tiêu...
 • 27
 • 383
 • 0

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt- 2016 slide bài giảng của PGS.TS PHƯƠNG DUYÊN Khoa Thuế - Hải Quan Học Viện Tài Chính

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt- 2016 slide bài giảng của PGS.TS LÝ PHƯƠNG DUYÊN Khoa Thuế - Hải Quan Học Viện Tài Chính
... qun thu; Thụng t s 26/2015/TT-BTC ngy 27/2/2015 Ly Phuong Duyen - HVTC Nhng chung Khỏi nim c im ỏnh thu Ly Phuong Duyen - HVTC Thu TTB l gỡ? Thuế TTĐB sắc thuế thuộc loại thuế tiêu ... Duyen - HVTC 12 Np no? Cơ sở sản xuất nộp thuế TTĐB tiêu thụ hàng hoá Cơ sở gia công nộp thuế TTĐB xuất trả hàng gia công Cơ sở nhập hàng hoá chịu thuế nộp thuế TTĐB nhập hàng hoá khâu nhập tiêu ... đa gia công Giá tính thuế = -( 1+ thuế suất thuế TTĐB) Đối với dịch vụ: Giá dch v Giá tính thuế = (1+ thuế suất thuế TTĐB) Ly Phuong Duyen - HVTC 29 Lu ý 1 C s sn...
 • 46
 • 271
 • 1

Thuế Xuất Nhập Khẩu- 2016 slide bài giảng của PGS.TS PHƯƠNG DUYÊN Khoa Thuế - Hải Quan Học Viện Tài Chính

Thuế Xuất Nhập Khẩu- 2016 slide bài giảng của PGS.TS LÝ PHƯƠNG DUYÊN Khoa Thuế - Hải Quan Học Viện Tài Chính
... XK - - - Khi hàng NK: Miễn thuế NK, miễn thuế GTGT hàng NK Khi trả hàng gia công: + Miễn thuế XK + Thuế GTGT 0% tiền gia công Khi tiêu thụ hàng nước: + Truy thu thuế NK, thuế GTGT hàng NK + Thuế ... NK để sản xuất hàng XK - - Trong thời hạn nộp thuế ( 275 ngày) + Khi NK: chưa phải nộp thuế NK, thuế GTGT hàng NK + Khi XK: Nộp thuế XK (nếu có) Thuế GTGT 0% hàng XK Hết thời hạn nộp thuế (sau ... hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan sang khu phi thuế quan khác Hàng hóa phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên NN xuất LPD, HVTC 13 MT S KHI NIM Khu phi thu quan l khu vc a cú ranh gii xỏc nh, c...
 • 63
 • 367
 • 3

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2016 slide bài giảng của PGS.TS PHƯƠNG DUYÊN Khoa Thuế - Hải Quan Học Viện Tài Chính

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2016 slide bài giảng của PGS.TS LÝ PHƯƠNG DUYÊN Khoa Thuế - Hải Quan Học Viện Tài Chính
... = nhập tính - lập quỹ thu KH&CN Ly Phuong Duyen, HVTC x Thu suất thu TNDN 12 THU NHP TNH THU V THU NHP CHU THU Thu nhp = tớnh thu Thu nhp = chu thu Thu nhp - Thu nhp c chu thu thu Doanh thu ... triển khoa học công nghệ Đối với đơn vị nghiệp Ly Phuong Duyen, HVTC 11 NP BAO NHIấU? Thu TNDN Thu nhập tính phải nộp = thu kỳ kỳ tính thu tính thu Thu TNDN phải nộp Thu suất ì thu TNDN Thu ... Duyen, HVTC 18 VD - doanh thu tính thu Một doanh nghiệp nộp thu GTGT theo phơng pháp khấu trừ năm tính thu có: - Doanh thu bán hàng cha có thu GTGT: 200.000 triệu đ, đó: doanh thu hàng xuất 80.000...
 • 87
 • 654
 • 6

luận văn tốt nghiệp học viện tài chính Đề tài Nâng cao năng lực công tác tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam

luận văn tốt nghiệp học viện tài chính Đề tài Nâng cao năng lực công tác tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam
... TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần ... Thực trạng công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam 2.2.1 Các văn pháp lý sử dụng thẩm định giá trị doanh nghiệp Avalue Việt Nam Căn văn quy định chung: ... phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam • Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt nam (Avalue Vietnam) số công ty Thẩm định giá chuyên nghiệp Việt Nam, thành lập theo Nghị định...
 • 113
 • 291
 • 1

Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản (học viện tài chính)

Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản (học viện tài chính)
... dịch vụ định giá bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định pháp luật - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản ... doanh bất động sản - Việc định giá bất động sản phải dựa tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng bất động sản giá thị trường thời điểm định giá - Việc định giá bất động sản phải ... I./ Giới thiệu dịch vụ định giá BĐS Định giá tài sản (bất động sản) Định giá ước tính giá trị quyền sở hữu tài sản (BĐS) cụ thể hình thái tiền tệ cho mục đích xác định Định giá việc ước tính...
 • 28
 • 167
 • 0

BÀI GIẢNG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP của học viện tài chính

BÀI GIẢNG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP của học viện tài chính
... 2 học phần: định giá doanh nghiệp II Các yếu tố ảnh hởng đến giá trị DN I Doanh nghiệp nhu cầu xác định giá trị DN định giá Doanh nghiệp IV Các phơng pháp định giá cổ phần hoá DNNN ... phơng pháp Xác định giá trị TS - Cách thứ hai: Đánh giá lại giá trị tài sản theo giá thị tr ờng thời điểm định giá Giá trị tài sản chênh lệch giá trị TS theo giá thị tr ờng với giá trị thị tr ờng ... phiếu mà doanh nghiệp phát hành Giá trị doanh nghiệp (tổng thể) tổng giá trị loại cổ phiếu cộng giá trị trái phiếu mà doanh nghiệp lu hành giá trị khoản nợ khác 38 3.2.3.1 Phơng pháp định giá chứng...
 • 70
 • 1,050
 • 2

bài giảng định giá tài sản hoàn chỉnh học viện tài chính

bài giảng định giá tài sản hoàn chỉnh học viện tài chính
... 05/25/14 Tài sản Giá trị tài sản Thẩm định giá Giá trị thị trường Giá trị phi thị trường TS NMH - HVTC 44 ChươngII: Khái niệm nguyên tắc thẩm định giá kinh tế thị trường khái niệm tài sản định ... Định Giá Tài Sản chương Chương 1: địnhgiá tài sản nghề KTTT: 44 Chương 2: khái niệm nguyên tắc TĐG: 45 109 Chương 3: định giá bất động sản: 110 159 Chương 4: định giá máy móc ... cầu định giá theo giá thị trường xuất ngày tăng: + Định giá để mua bán, chấp, bồi thường, tính thuế + Định giá để phát báo cáo tài + Định giá DN để CPH, sáp nhập, giao, khoán cho thuê + Định giá...
 • 203
 • 1,314
 • 2

trắc nghiệm định giá tài sản có đáp án học viện tài chính

trắc nghiệm định giá tài sản có đáp án học viện tài chính
... Là tài sản luân chuyển sản xuất Là tài sản sử dụng nhanh chóng sản xuất Là tài sản đầu t ngắn hạn Câu 22: Tài sản cố định tài sản sử dụng lâu dài tài sản nh nào? Là tài sản hữu hình thuộc bất ... cứu môn học gì? Là quy trình, nguyên tắc phơng pháp định giá tài sản *Là khái niệm, quan điểm, quy trình, nguyên tắc cà phơng pháp định giá tài sản Là khái niệm phơng pháp định giá tài sản Là ... chức thẩm định giá lập nêu rõ ý kiến thức trình thẩm định giá, mức giá thẩm định (thể tiền vật ngang giá) tài sản mà khách hàng yêu cầu thẩm định giá Đúng *Sai Câu 155: Chứng th thẩm định giá: Là...
 • 22
 • 2,023
 • 3

Chuyên đề Định giá tài sản bảo hiểm Học viện Tài chính

Chuyên đề Định giá tài sản bảo hiểm Học viện Tài chính
... Định giá mảnh đất trống nay, anh/chị định giá nh nào? Tình định giá đề xuất cho nhóm II Định giá công trình xây dựng nay, anh/chị định giá nh nào? Tình định giá đề xuất cho nhóm II Định giá bất ... giá tài sản Thẩm định giá ớc tính giá trị quyền sở hữu tài sản cụ thể hình thái tiền tệ cho mục đích đợc xác định rõ Thẩm định giá việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị ... chung nhất: tài sản cải vật chất tinh thần (nguồn lực) có giá trị chủ sở hữu 3 Giá trị tài sản Giá trị tài sản ợc đo đơn vị tiền tệ biểu tiền Xác định thời điểm định lợi ích mà tài sản mang lại...
 • 99
 • 371
 • 0

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp (học viện tài chính)

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp (học viện tài chính)
... tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việc giảm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... chức kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp Đối tượng tính giá thành sản phẩm sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp sản xuất hoàn thành cần tính ... hành sản xuất sản phẩm + Giá thành định mức Giá thành định mức giá thành sản xuất sản phẩm tính sở xác định mức chi phí hành tính cho dơn vị sản phẩm + Giá thành sản xuất thực tế Giá thành sản xuất...
 • 71
 • 266
 • 1

Đánh giá giáo trình intelligent business, trình độ cơ bản dành cho sinh viên không chuyên tiếng anh năm nhất học viện tài chính; những gợi ý trong việc chỉnh sửa và sử dụng giáo trình

Đánh giá giáo trình intelligent business, trình độ cơ bản dành cho sinh viên không chuyên tiếng anh năm nhất học viện tài chính; những gợi ý trong việc chỉnh sửa và sử dụng giáo trình
... (Đánh giá giáo trình Intelligent Business, trình độ dành cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm Học viện Tài Chính; gợi ý việc chỉnh sửa sử dụng giáo trình ) MINOR PROGRAM THESIS FIELD: ENGLISH ... OF INTELLIGENT BUSINESS - ELEMENTARY FOR THE FIRST YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT ACADEMY OF FINANCE; SUGGESTIONS FOR BOOK USE AND ADAPTATION (Đánh giá giáo trình Intelligent Business, trình ... THESIS FIELD: ENGLISH TEACHING METHODOLOGY CODE: 60140111 SUPERVISOR: Assoc Prof Dr NGUYỄN VĂN ĐỘ HÀ NỘI – NĂM 2015 DECLARATION I hereby state that I, Doan Thi Thuy, being an M.A candidate of the Faculty...
 • 8
 • 119
 • 1

Slide Quản tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản tài chính công

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
... TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH, HÀ NỘI – 2010) NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ TCC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN ... THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.1.1 KHÁI NIỆM 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM 1.1.3 CHỨC NĂNG 1.1.4 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC Câu hỏi gợi ý nghiên ... quả  Công bằng xã hội  Tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QLTCC 1.2.1 KHÁI NIỆM 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM 1.2.3 YÊU CẦU 1.2.4 NỘI DUNG 1.2.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CU...
 • 29
 • 1,516
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình định giá tài sản của học viện tài chínhbài tập định giá tài sản học viện tài chínhgiai bai tạp định giá tài sản 2 cô mai học viện tài chínhtrắc nghiệm định giá tài sản có đáp án học viện tài chínhkế toán quản trị học viện tài chínhslide kế toán ngân hàng học viện tài chínhbài tập kế toán quản trị học viện tài chínhgiáo trình kế toán quản trị học viện tài chínhtài liệu kinh tế chính trị thi cao học học viện tài chínhslide bài giảng kế toán tài chính học viện tài chínhtài liệu kinh tế chính trị học viện tài chínhslide kinh tế vĩ mô học viện tài chínhgiáo trình nghiệp vụ thuế học viện tài chínhslide nguyên lý kế toán học viện tài chínhbài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại học viện tài chínhTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 9. Undersea worldUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 4. Learning a foreign languagechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Bài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRIN