Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp amoni oxalat đến một số đặc tính của viên gốm urani dioxit

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp amoni oxalat đến một số đặc tính của viên gốm urani dioxit

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp amoni oxalat đến một số đặc tính của viên gốm urani dioxit
... văn Nghiên cứu ảnh hưởng chất tạo lỗ xốp amoni oxalat đến số đặc tính viên gốm urani dioxit (UO2)” phần nhỏ thuộc lĩnh vực nghiên cứu Nội dung nghiên cứu luận văn: Điều chế bột UO2, chế tạo viên ... gốm UO2 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng amoni oxalat đến phân bố kích thước lỗ xốp viên gốm UO2 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng amoni oxalat đến kích thước hạt viên gốm UO2 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm ... viên gốm UO2 với hàm lượng amoni oxalat khác Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng amoni oxalat đến độ co ngót tỷ trọng viên gốm UO2 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng amoni oxalat đến tỷ số O/U viên gốm...
 • 15
 • 86
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp Amoni Oxalat đến vài đặc tính của viên gốm Urani Dioxit

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp Amoni Oxalat đến vài đặc tính của viên gốm Urani Dioxit
... Trn bt: Bt UO2 c trn vi amoni oxalat theo cỏc t l amoni oxalat khỏc (t 0,1% n 2% theo lng) Cỏch trn: amoni oxalat c trn k vi tng lng nh bt UO2 n ht Vic trn phi m bo amoni oxalat phõn b u bt nguyờn ... hy nhit ca amoni oxalat Gin phõn tớch nhit ca amoni oxalat c ch hỡnh 25 33 Hỡnh 25: Gin phõn tớch nhit ca amoni oxalat T gin phõn tớch nhit ta cú th thy, t 90 - 101oC , amoni oxalat bt u ... lng amoni oxalat n co ngút ca viờn gm UO2 36 3.3.2 nh hng ca hm lng amoni oxalat n t trng viờn gm 37 UO2 3.4 nh hng ca hm lng amoni oxalat n t s O/U ca viờn gm UO2 38 3.5 nh hng ca hm lng amoni...
 • 62
 • 59
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp amoni oxalat đến vài đặc tính của viên gốm urani dioxit

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp amoni oxalat đến vài đặc tính của viên gốm urani dioxit
... Trn bt: Bt UO2 c trn vi amoni oxalat theo cỏc t l amoni oxalat khỏc (t 0,1% n 2% theo lng) Cỏch trn: amoni oxalat c trn k vi tng lng nh bt UO2 n ht Vic trn phi m bo amoni oxalat phõn b u bt nguyờn ... hy nhit ca amoni oxalat Gin phõn tớch nhit ca amoni oxalat c ch hỡnh 25 33 Hỡnh 25: Gin phõn tớch nhit ca amoni oxalat T gin phõn tớch nhit ta cú th thy, t 90 - 101oC , amoni oxalat bt u ... lng amoni oxalat n co ngút ca viờn gm UO2 36 3.3.2 nh hng ca hm lng amoni oxalat n t trng viờn gm 37 UO2 3.4 nh hng ca hm lng amoni oxalat n t s O/U ca viờn gm UO2 38 3.5 nh hng ca hm lng amoni...
 • 62
 • 145
 • 0

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT TẠO LỖ XỐP AMONI OXALATE ĐẾN KÍCH THƯỚC VÀ SỰ PHÂN BỐ LỖ XỐP TRONG VIÊN GỐM NHIÊN LIỆU

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT TẠO LỖ XỐP AMONI OXALATE ĐẾN KÍCH THƯỚC VÀ SỰ PHÂN BỐ LỖ XỐP TRONG VIÊN GỐM NHIÊN LIỆU
... trọng viên gốm Hình 3: Ảnh hưởng hàm lượng amoni oxalate đến tỷ trọng viên thiêu III.3 Ảnh hưởng amoni oxalate đến phân bố kích thước lỗ xốp viên thiêu ( Ảnh SEM ) ( Ảnh kim tương ) Hình 4: Hình ảnh ... chất phụ gia tạo lỗ xốp IV KẾT LUẬN Sự có mặt amoni oxalate làm cho viên gốm xốp hơn, kích thước lỗ xốp tăng dải phân bố kích thước lỗ xốp mở rộng từ 0,5 đến μm, đồng thời tỷ trọng viên gốm giảm ... dải phân bố kích thước giãn tỷ lệ kích thước hạt lớn tăng lên Kích thước lỗ xốp phân bố từ 0.5 µm Điều bột amoni oxalate kích thước khác phân tán bột nên phân hủy cho lỗ xốp kích thước khác...
 • 5
 • 176
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội
... lý tiến hành ñề tài Nghiên cứu ảnh hưởng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain tới sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Bắc Thơm 07 Gia Lâm, Nội hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh - ... 4.1 Ảnh hưởng mức ñạm bón dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ñến thời gian sinh trưởng giống lúa BT07 4.2 15 37 Ảnh hưởng mức ñạm bón dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ... dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ñến số diện tích (LAI) giống lúa BT07 4.1.7 Ảnh hưởng mức ñạm bón dạng phân viên nén kết hợp với chế phẩm Agrotain ñến số SPAD giống lúa BT07 4.1.8...
 • 113
 • 164
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng co lên tính chất từ và hiệu ứng từ điện trở khổng lồ trong vật liệu cu co chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng co lên tính chất từ và hiệu ứng từ điện trở khổng lồ trong vật liệu cu co chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh
... đích nghiên cứu Tìm hiểu hiệu ứng từ điện trở khổng lổ công nghệ chế tạo vật liệu từ điện trở gmr chế tạo phương pháp nguội nhanh 2.3 nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng nguyên tử Co tới tính chất từ ... sắt từ, gọi từ điện trở khổng lồ GMR, vật liệu chế tán xạ tương tự hợp kim gọi vật liệu từ điện trở khổng lồ hiệu ứng MR hợp kim gọi hiệu ứng từ điện trở khổng lồ chế thay đổi điện trở (điện ... khác loại hiệu ứng từ điện trở đo cấu hình đo khác a/: Hiệu ứng từ điện trở thường OMR kim loại từ tính b/: Hiệu ứng từ điện trở dị hướng AMR kim loại sắt từ c/: Hiệu ứng từ điện trở khổng lồGMR...
 • 54
 • 204
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục
... có tính chất điển hình ảnh hưởng đến tiêu chất lượng điện nhiệm vụ quan trọng Trên sở thực tế với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hồ quang điện đến chất lượng điện khu công nghiệp tính toán lựa ... điểm chất liệu vào lò: chất liệu từ đỉnh xuống nhờ gầu chất liệu chất liệu vào bên sườn lò, thủ công, máng hay bán tự động I.3.2 Ảnh hƣởng hồ quang điện đến lƣới điện Phần lớn hồ quang ... nghệ hồ quang điện I.4.3 Khảo sát đặc tính hồ quang điện hồ quang điện hầu hết phụ tải lớn khu công nghiệp nói riêng hay khu vực nói chung Để nghiên cứu ảnh hưởng ta tìm hiểu đặc tính dòng...
 • 99
 • 881
 • 5

Nuôi trồng tạo sinh khối tảo nanochloropsis oculata hibberd và nghiên cứu ảnh hưởng của nó lên sự sinh trưởng, chất lượng thịt gà ri luận văn thạc sĩ sinh học

Nuôi trồng tạo sinh khối tảo nanochloropsis oculata hibberd và nghiên cứu ảnh hưởng của nó lên sự sinh trưởng, chất lượng thịt gà ri luận văn thạc sĩ sinh học
... đề tài Nuôi trồng tạo sinh khối tảo Nanochloropsis oculata Hibberd nghiên cứu ảnh hưởng lên sinh trưởng, chất lượng thịt Ri Mục tiêu đề tài - Nhằm xác định mật độ nuôi tảo ban đầu tốt thời ... Nanochloropsis oculata Hibberd 38 3.5 Ảnh hưởng chế phẩm tảo Nanochloropsis oculata lên trình sinh trưởng Ri 39 3.5.1 Ảnh hưởng chế phẩm tảo Nanochloropsis oculata lên trình sinh ... để thu sinh khối tảo Nanochloropsis oculata Hibberd, từ đưa quy trình nuôi trồng phù hợp để nuôi thu sinh khối tảo Nanochloropsis oculata Hibberd làm nguyên liệu cho việc tác động lên Ri - Xác...
 • 69
 • 292
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lá trầu lên một số vi khuẩn có trong chế phẩm EM và xác định tỷ lệ phối trộn tạo chế phẩm bokashi trầu

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lá trầu lên một số vi khuẩn có trong chế phẩm EM và xác định tỷ lệ phối trộn tạo chế phẩm bokashi trầu
... ca vi sinh vt ch phm EM: Trong ch phm EM cú khong 80 loi vi sinh vt c k khớ v ym khớ thuc 10 ging khỏc Chỳng bao gm cỏc vi khun quang hp, vi khun c nh Nit, x khun, vi khun lactic v nm men Cỏc vi ... phi trn dch lỏ tru vi EM * EM lờn men to vi dung dch EM th cp - Nguyờn liu: Nc R ng Dm Ru EM Trong 1000ml dung dch EM th cp cú 600ml nc + 100ml r ng + 100ml dm +100ml ru v 100ml EM - Phng phỏp pha ... nng khỏng vi khun Vibrio Harveyi ca Bokashi Bng 3.5 Tru Kết thí nghiệm tìm nồng độ chất chiết Trầu thích 37 Bng 3.6 Bng 3.7 Bng 3.8 hợp khả ức chế vi khuẩn Vibrio Harveyi Sự tăng trởng chiều...
 • 38
 • 418
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu ảnh hưởng của bột khoáng Sericit đến tính chất và quá trình chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên " potx

Báo cáo
... keo diit cho vat lieu Sericit dugc xir ly bl mat cd tac dung gia tang bin keo diit cho cao su hem la sericit nguyen thuy Sericit xir ly bing aminsilan cd thi trdn hgp vdi cao su din ham lugng 20 ... sir suy giim TC90 ciia hdn hgp cao su /sericit ham lugng sericit Slta va S2ta tang, dd cac gia tri lai tang sir dung cae sericit Sin va S2n tucmg iing Bdng 5: Khi nang luu hoa ciia td hgp CSTN /Sericit ... cao su d nhiet luu hoa Cac gia trj M,„^^ the hien bin cua eao su sau qua trinh luu 11,1 boa Hiu nhu d tit c i cac loai sericit, ham lugng sericit tang len cae gia trj M„,|„ cua hdn hgp CSTN/sericit...
 • 6
 • 342
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng TV đến khả năng tạo rễ của hom Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng TV đến khả năng tạo rễ của hom Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
... điểm sinh vật học, điều kiện sinh thái vùng trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) làm sở chọ địa điểm gây trồng - Nghiên cứu ảnh hưởng Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến ... đến khả tạo rễ hom keo liềm (Acasia crassicarpa) làm cở sở xác định loại chất điều hòa sinh trưởng, nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thích hợp cho phát triển hom keo liềm 3.4 Nội dung nghiên cứu ... dòng keo liềm - Ảnh hưởng loại chất điều hòa sinh trưởng (IBA,NAA) dạng bột đến khả rễ - Ảnh hưởng nồng độ chất IBA, NAA dạng bột đến khả rễ 3.5 Phương pháp nghiên cứu - Vật liệu nghiên cứu chồi...
 • 53
 • 2,188
 • 5

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục pdf

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của lò hồ quang điện đến chất lượng điện năng ở các khu công nghiệp và tính toán lựa chọn thiết bị khắc phục pdf
... có tính chất điển hình ảnh hưởng đến tiêu chất lượng điện nhiệm vụ quan trọng Trên sở thực tế với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hồ quang điện đến chất lượng điện khu công nghiệp tính toán lựa ... điểm chất liệu vào lò: chất liệu từ đỉnh xuống nhờ gầu chất liệu chất liệu vào bên sườn lò, thủ công, máng hay bán tự động I.3.2 Ảnh hƣởng hồ quang điện đến lƣới điện Phần lớn hồ quang ... nghệ hồ quang điện I.4.3 Khảo sát đặc tính hồ quang điện hồ quang điện hầu hết phụ tải lớn khu công nghiệp nói riêng hay khu vực nói chung Để nghiên cứu ảnh hưởng ta tìm hiểu đặc tính dòng...
 • 100
 • 298
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loài vi tảo làm thức ăn đến sự sinh trưởng, tỷ lệ sống, sức sinh sản và chất lượng của artemia franciscana kelloge, 1906

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loài vi tảo làm thức ăn đến sự sinh trưởng, tỷ lệ sống, sức sinh sản và chất lượng của artemia franciscana kelloge, 1906
... hưởng số loài vi tảo làm thức ăn đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, sức sinh sản chất lượng sinh khối Artemia Xác định ảnh hưởng số loài vi tảo làm thức ăn đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, sức ... “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO LÀM THỨC ĂN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, SỨC SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA Artemia franciscana Kelloge, 1906 ” Mục tiêu đề tài: Xác định loại vi tảo thích ... Kết nghiên cứu ảnh hưởng số loài vi tảo làm thức ăn đến sức sinh sản Artemia franciscana thể qua bảng 3.6 Bảng 3.6: Ảnh hưởng số loài vi tảo làm thức ăn đến sức sinh sản (phôi /Artemia cái) Artemia...
 • 96
 • 215
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm có chứa chất kích ứng miễn dịch lên khả năng kháng bệnh xuất huyết lở loét trên cá mú e coioides

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm có chứa chất kích ứng miễn dịch lên khả năng kháng bệnh xuất huyết lở loét trên cá mú e coioides
... Dung (2008a) Prevalence of zoonotic metacercariae in two species of grouper, Epinephelus coioides and Epinephelus bleekeri, and flathead mullet, Mugil cephalus, in Viet Nam, Korean Journal of ... Parasites of healthy and diseased juvenile grouper (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider) and seabass (Lates calcarifer Bloch) in floating cages in Penang, Malaysia, Asian Fisheries Science (3), ... the resistance of gilthead seabream to pasteurellosis Aquaculture.219, 99 109 73 Noya, M., Magarinos, B., Lamas, J., 1995 Interactions between peritoneal exudate cells (PECs) of gilthead seabream...
 • 49
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc dùng các chất tạo ngọt thay thế đường trong bánh kẹonghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đa lượng vi lượng đến khả năng tạo callusnghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ s v tới khả năng tạo màng bc từ vi khuẩn acetobacter xylinum bhn2nghiên cứu ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo đến sự biến đổi hàm lượng prolin và áp suất thẩm thấu trong lá một số giống cây khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mựcnghiên cứu ảnh hưởng của kappa – carrageenan đến chất lượng của surimi cá mối trong bảo quản đôngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả