Đôi nét về bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (cực chất)

Đôi nét về bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (cực chất)

Đôi nét về bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (cực chất)
... giá trị nhỏ a  Minf a   f 1   Vậy giá trị nhỏ biểu thức P  Đẳng thức xảy a  b  c  Bài toán : Cho hàm số f x   a  x  b  c  x  ( a,b, c  R  ) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ ... c   f 0   Max   0,c   Vậy giá trị nhỏ hàm số f x  a  b   c đạt x  ac a b Giá trị lớn hàm số f x  b  a  c đạt x  c a  b Giá trị lớn hàm số f x  a  b  c đạt x  a ... thiên ta thấy f t   f 4  Vậy giá trị lớn biểu thức P 39 39 Đẳng thức xảy a  b  c  Bài toán : Cho số thực dương a, b, c thỏa mãn a  b  c  Tìm giá trị nhỏ biểu thức : P  a2 a  b c...
 • 19
 • 61
 • 0

SKKN một số trao đổi về bài toán giá trị nguyên của biểu thức.

SKKN một số trao đổi về bài toán giá trị nguyên của biểu thức.
... giá trị nguyên C 0, -1,-2, -3 giá trị tơng ứng x 3, 1, , Ngoài việc tìm giá trị nguyên biểu thức phải tìm miền giá trị hàm số giúp cho tìm cực trị biểu thức Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị ... x= x= -1 biểu thức A nhận giá trị nguyên Lu ý: Khi giải tập tìm giá trị nguyên phân thức theo phơng pháp miền giá trị biểu thức mẫu biểu thức nguyên không đổi dấu Khi nói miền giá trị biểu thức ... x = x = 2 nhận giá trị nguyên x Vũ Trọng Quyền Vậy với x { 2, 0, 4, 2} biểu thức nhận giá trị nguyên Ví dụ : Tìm giá trị nguyên x để biểu thức x 3x + nhận giá trị x 6x + nguyên ? x 3x +...
 • 8
 • 465
 • 3

Hướng dẫn học sinh cách nhìn bài toán giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nhiều biến về bài toán một biến

Hướng dẫn học sinh cách nhìn bài toán giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nhiều biến về bài toán một biến
... khả quan Từ mạnh dạn đưa cách nhìn toán giá trị lớn nhỏ nhiều biên toán biến gồm : Cách chuyển từ nhiều biến gom thành biến ( phương pháp dồn biến bản) Cách chuyển cô lập biến ( phương pháp tiếp ... tuyển tỉnh, ôn thi vào trường Đại học ,Cao đẳng vận dụng” hướng dẫn học sinh cách nhìn toán giá trị lớn nhiều biến toán biến vào học sinh trường THPT Trần Phú - Nga Sơn ,các em tiếp thu phát ... đpcm) III BÀI TẬP ÁP DỤNG ( x − y ) ( 1− x y ) P= ( 1+ x ) ( 1+ y ) Bài Tìm giá trị lớn nhỏ 2 Bài Tìm giá trị lớn nhỏ : P = ( xy + y ) + x + xy 2 2 với x + y = Bài 3.Tìm giá trị lớn nhỏ : P =...
 • 10
 • 374
 • 0

Tài liệu Đôi nét về tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động pdf

Tài liệu Đôi nét về tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động pdf
... tiêu chuẩn kiểm toán hoạt động Tiêu chuẩn kiểm toán hoạt động phân loại theo nhiều cách khác Tuy nhiên, tài liệu kiểm toán hoạt động thấy đề cập đến việc phân loại tiêu chuẩn kiểm toán hoạt động, ... phương pháp khác để đưa tiêu chuẩn phân tích liệu hoạt động khứ đơn vị kiểm toán Tóm lại : Trong kiểm toán hoạt động, kiểm toán viên phải cố gắng đánh giá đắn đối tượng kiểm toán để đáp ứng mong ... hữu ích việc xác định tiêu chuẩn đánh giá “hợp lý” chúng, chúng xem tiêu chuẩn tiêu chuẩn kiểm toán Phương thức để xác định tiêu chuẩn kiểm toán Do đặc thù loại hình kiểm toán nên nguyên tắc...
 • 6
 • 234
 • 2

chương 6 bài toán giá trị ban đầu đối với phương trình vi phân thường

chương 6 bài toán giá trị ban đầu đối với phương trình vi phân thường
... Runge – Kutta bậc – Phương pháp Runge – Kutta bậc • Các hàm Matlab • Bài tập Mở đầu (1) • Bài toán tìm nghiệm phương trình vi phân (PTVP) thường chia làm loại: toán giá trị ban đầu toán điều kiện ... Mở đầu: Phương trình vi phân Phương pháp Euler – Phương pháp Euler thuận – Phương pháp Euler cải biên – Phương pháp Euler ngược • Phương pháp Runge – Kutta – Phương pháp Runge – Kutta bậc – Phương ... vào vi c ta cần tìm nghiệm thỏa mãn điều kiện ban đầu hay điều kiện biên • Đa số toán giá trị ban đầu mô tả hệ thống xét phụ thuộc thời gian lời giải toán phụ thuộc vào điều kiện thời điểm ban đầu...
 • 35
 • 829
 • 0

Đôi nét về tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động pps

Đôi nét về tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động pps
... sánh đánh giá hoạt động Trong việc lựa chọn tiêu chuẩn, kiểm toán viên có trách nhiệm sử dụng tiêu chuẩn hợp lý, đạt được, phù hợp với mục tiêu kiểm toán hoạt động. ”(2) Tiêu chuẩn kiểm toán chuẩn ... tổ chức kiểm toán có khác biệt Thứ ba, tính đa dạng hoạt động chức đối tượng kiểm toán, điều dẫn đến việc tiêu chuẩn chung dùng kiểm toán hoạt động Vì vậy, kiểm toán hoạt động, kiểm toán viên ... đạt mục đích kiểm toán đánh giá đắn đối tượng kiểm toán mức độ cao, mức độ tuyệt đối, tạo tin cậy người sử dụng Phân loại tiêu chuẩn kiểm toán hoạt động Tiêu chuẩn kiểm toán hoạt động phân loại...
 • 19
 • 154
 • 1

phương pháp dạy học các bài toán giá trị nhỏ nhấtgiá trị lớn nhất ở lớp 9 trung học cơ sở

phương pháp dạy học các bài toán giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất ở lớp 9 trung học cơ sở
... nghiên cứu v ề đối tượng học sinh Trung học sở, chưa có công trình nghiên cứu sâu vào nghiên cứu Phương pháp dạy học bài toán Giá trị nhỏ và giá trị lớn lớp Trung học sở Mục tiêu và nhiệm ... ghi chép điều cần thiết cho tiết dạy sau tốt hơn, hiệu tiết dạy trước - Thực chuyên đề Phương pháp dạy học bài toán Giá trị nhỏ và giá trị lớn lớp Trung học sở tổ chuyên môn để tranh thủ ... GTLN toán lớp Trung học sở Tuy nhiên việc biên soạn toán sách chưa hoàn chỉnh hạn chế phương pháp giải Bài toán tìm giá trị lớn giá trị nhỏ có ý nghĩa quan trọng chương trình toán phổ thông Chuyên...
 • 7
 • 286
 • 2

SKKN Hướng dẫn học sinh cách nhìn bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

SKKN Hướng dẫn học sinh cách nhìn bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
... Cộng vế với vế ( đpcm) III BÀI TẬP ÁP DỤNG ( x − y ) ( 1− x y ) ( 1+ x ) ( 1+ y ) Bài Tìm giá trị lớn nhỏ P = 2 Bài Tìm giá trị lớn nhỏ : P = Bài 3.Tìm giá trị lớn nhỏ : P = 2 ( xy + y ) + x ... tuyển tỉnh, ôn thi vào trường Đại học ,Cao đẳng vận dụng” hướng dẫn học sinh cách nhìn toán giá trị lớn nhiều biến toán biến” vào học sinh trường THPT Trần Phú - Nga Sơn ,các em tiếp thu phát ... minh Như “ cách nhìn “ đưa toán nhiều biến toán giá trị lớn nhất, nhỏ biến quen thuộc phát huy có hiệu Trong trình giảng dạy lớp khối 12 ôn thi đội tuyển tỉnh, ôn thi vào trường Đại học ,Cao đẳng...
 • 8
 • 211
 • 0

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhấtbài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian
... đạt giá trị nhỏ b MA  MB đạt giá trị lớn Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ... đạt giá trị nhỏ  MI nhỏ  M hình chiếu Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ...  tọa độ điểm H Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian Ví dụ 3: Trong không gian...
 • 18
 • 962
 • 0

Bài toán giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
... Bài 3: Cho 0;2 x  0, y  0, x  y  Tìm giá trị lớn nhỏ biểu thức P  32 x  y Đs: max P  10  y ((1;0)); P  Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số y   3   y    log 3 ;1  log 3 ... giá trị lớn nhỏ hàm số y  x 1 x2 1 đoạn Đs: max y   1;2  f (1); y   f ( 1) Bài 2: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  (3  x ) x  đoạn Đs: max y  3; y  Bài 3: Cho 0;2 x  ... Các toán hàm số ôn thi đại học  F ' ( x) F (x) F (4) F (0) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy để (1) có nghiệm  F (0)  m  F (4) 12  m  12 2  C BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài 1: Tìm giá trị lớn nhỏ hàm...
 • 6
 • 87
 • 0

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhấtbài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian
... đạt giá trị nhỏ b MA  MB đạt giá trị lớn Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ... đạt giá trị nhỏ  MI nhỏ  M hình chiếu Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ...  tọa độ điểm H Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian Ví dụ 3: Trong không gian...
 • 18
 • 190
 • 1

Bài toán giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
... Bài 3: Cho 0;2 x  0, y  0, x  y  Tìm giá trị lớn nhỏ biểu thức P  32 x  y Đs: max P  10  y ((1;0)); P  Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số y   3   y    log 3 ;1  log 3 ... giá trị lớn nhỏ hàm số y  x 1 x2 1 đoạn Đs: max y   1;2  f (1); y   f ( 1) Bài 2: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  (3  x ) x  đoạn Đs: max y  3; y  Bài 3: Cho 0;2 x  ... Các toán hàm số ôn thi đại học  F ' ( x) F (x) F (4) F (0) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy để (1) có nghiệm  F (0)  m  F (4) 12  m  12 2  C BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài 1: Tìm giá trị lớn nhỏ hàm...
 • 6
 • 75
 • 0

MỘT SỐ BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG CÁC ĐỀ THI TỐ NGHIỆP THPT QUỐC GIA

MỘT SỐ BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG CÁC ĐỀ THI TỐ NGHIỆP THPT QUỐC GIA
... hàm số vào tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số là: “MỘT SỐ BÀI TỐN GTLN – GTNN TRONG CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA Trong đề tài tơi tập trung vào phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá ... MỘT SỐ BÀI TỐN GTLN- GTNN TRONG CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA Đề tài: MỘT SỐ BÀI TỐN GTLN - GTNN TRONG CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU LỜI NĨI ĐẦU : Hàm số ... giá trị nhỏ hàm số đoạn số ứng GV: NGUYỄN THÀNH HƯNG – TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO Page MỘT SỐ BÀI TỐN GTLN- GTNN TRONG CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA dụng nhỏ tốn tìm giá trị lớn nhất, giá...
 • 23
 • 334
 • 0

Bài giảng Đôi nét về tác giả Xuân Diệu

Bài giảng Đôi nét về tác giả Xuân Diệu
... I. TIỂU DẪN 1. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÁC GIẢ Xuân Diệu (1916- 1985) - Tên khai sinh: Ngô Xuân Diệu - Quê cha Hà Tĩnh, quê mẹ Quy Nhơn, xa gia đình từ nhỏ ... những người còn trẻ mới thích đọc Xuân Diệu,  mà  đã thích thì phải mê. Xuân Diệu không như Huy Cận  vừa bước vào làng thơ đã được người ta dành ngay  cho chỗ ngồi yên ổn. Xuân Diệu đến giữa chúng ta  tới nay đã ngót năm năm mà những tiếng khen chê  ... ệt Nam ­ Hoài Thanh,  Hoài Chân không tiếc lời" Bài thơ vội vàng a Xuất xứ:  “ Vội vàng” thơ tiêu biểu Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám Bài thơ in tập “Thơ thơ” Xuân Diệu - xuất năm 1938 b Thể loại : ...
 • 8
 • 241
 • 0

Xem thêm