3275KHĐT VX Báo cáo sơ kết 5 năm 20112015 tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 20112020 DP7686201601DP7686201601.pdf

3275KHĐT VX Báo cáo kết 5 năm 20112015 tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 20112020 DP7686201601DP7686201601.pdf

3275KHĐT VX Báo cáo sơ kết 5 năm 20112015 tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 20112020 DP7686201601DP7686201601.pdf
... 0,2 75 16.4 65 120.449 28371 9.47 0,13 7 ,53 55 .08 0.8 25 1.100 0.2 75 1.3 75 18.429 1.08 3.23 4.30 1.08 18.2 0.28 3.41 1.06 100 1 ,55 18.78 5. 84 84.8 0.72 7.28 10.9 100 0,86 8 .58 12.83 13.1 7,64 14 .55 ... 61,4 163,8 57 1,2 69,7 2 85, 6 932 82,1 118,4 197 ,5 107,7 -i hc 467 ,5 629.2 838.4 -Thcs 44,3 60.2 - Tin s 11,8 17,1 89 .5 493,2 10 .5 157 ,8 6 85 45, 1 65 8,1 7,3 2,3 692,9 1 .54 9 9,2 864 5, 7 3 ,5 179 Tllac ... 57 0 199 56 143 163 37 ,5 16,3 21,2 142 95 44,7 50 ,3 24,8 15, 3 9,4 5, 9 17,7 0,6 0 ,5 6 65 332 108 224 190 76 33,3 42,7 1 65 124 64,1 59 ,9 28,9 21,6 13,8 7,8 22,6 2,2 1,4 0,8 (%) 2020 2011 35 2015...
 • 42
 • 158
 • 0

đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2001-2008 và định hướng phát triển đến năm 2020

đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2001-2008 và định hướng phát triển đến năm 2020
... mặt đánh giá tình hình thực Quy hoạch cấp tỉnh 14 2.2 Những tiêu chí đánh giá tình hình thực Quy hoạch phát triển công nghiệp .14 Sự cần thiết đánh giá Quy hoạch định hướng phát triển ... phương án phát triển 21 Phương pháp xác định định hướng phát triển cấp tỉnh 21 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2001-2008 ... phát triển A - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Xuất phát từ thực tiễn đó, định chọn đề tài Đánh giá tình hình thực Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2001-2008 định hướng...
 • 80
 • 566
 • 0

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011x

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011x
... Chính trị hội ổn định; quốc phòng, an ninh trật tự an toàn hội bảo đảm Những kết góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2011 ... đoàn kết gây trật tự an toàn hội Công tác phân giới cắm mốc biên giới với Campuchia triển khai tích cực theo tiến độ, kế hoạch đề Công tác phòng chống tội phạm tệ nạn hội quan tâm đạo có kết ... sỹ/vạn dân, 100% kế hoạch; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có nhân viên y tế Giáo dục đào tạo có bước phát triển Tích cực triển khai thực đổi chế quản lý giáo dục, chế tài chính, phát triển đội ngũ...
 • 4
 • 939
 • 5

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001-2002 trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm 2001-2005

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001-2002 trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm 2001-2005
... 2001-20 05- Bộ thủy sản II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN 2001-2002 Trong năm thực kế hoach 2001-2002, ngành Thuỷ sản quan ... chủ yếu kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản 2001-20 05 năm đầu thực kế hoạch 2001-2002 Bảng 2.1: Các tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển thuỷ sản 2001-20 05 hai năm đầu 2001-2002 CHỈ TIÊU 1-Tổng sản lượng ... ngành thuỷ sản thực hoàn thành kế hoạch đề Tình hình thực kế hoach tăng trưởng kinh tế ngành thuỷ sản Hai năm đầu (2001- 2002) thực kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản, với phấn đấu liên tục ngành...
 • 42
 • 189
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010 docx

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010 docx
... hội chủ nghĩa BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰA TRÊN KẾT QUẢ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 200 6-2 010 TỔNG QUAN VỀ BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM ... 200 6-2 008 Thực 1. 05 0-1 .100* 9 4-9 8* 1.69 0-1 .760* 7, 5- 8 ,0 7, 7-8 ,2 9, 5- 1 0,2 3-3 ,2 Mục tiêu 200 6-2 010 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰA TRÊN KẾT QUẢ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 200 6-2 010 ... TRÊN KẾT QUẢ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 200 6-2 010 hội kinh doanh rộng mở toàn cầu Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thực tạo nhiều hội phát triển, thúc đẩy cải cách nước nhằm phát...
 • 167
 • 290
 • 0

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2015

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2015
... ngày 15 /4/ 20 15 167 tỷ 0 05 triệu đồng, đạt 58 ,23% kế hoạch năm; doanh số thu nợ đạt 146 tỷ 0 94 triệu đồng, 68,69% kế hoạch; qua đó, nâng tổng dư nợ lên 2 85 tỷ 7 95 triệu đồng, 84, 318% kế hoạch ... kỳ vào ngày 10 25 tháng Chủ tịch UBND huyện Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải yêu cầu, khiếu nại vướng mắc vụ việc phát sinh Trên báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội tháng ... hướng dẫn Hội đặc thù xã, thị trấn rà soát, củng cố hồ sơ theo quy định pháp luật B CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 20 15 I VỀ KINH TẾ Phân bổ vốn xây dựng nông thôn cho xã, ưu tiên vốn cho 02 Châu...
 • 9
 • 84
 • 0

Bao cao so ket 5 nam GDPC THPT

Bao cao so ket 5 nam GDPC THPT
... tợng 15 - 18 vào học lớp 10 THPT, BTTHPT, năm thứ THCN, DN: - Tổng số: ; tỷ lệ: % - Đánh giá: * Hiệu phổ cập bậc trung học: + Tỷ lệ đối tợng 18 - 21 có tốt nghiệp THPT, BTTHPT, THCN: - Tổng số phải ... Các biện pháp nâng cao chất lợng giáo dục phổ cập: Tăng cờng phối hợp của bậc học: Mầm non, Tiểu học, THCS , THPT để mở rộng mạng lới trờng lớp Duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lợng dạy học ... sĩ số, nâng cao chất lợng dạy học - Về dân số: Thuộc loại trung bình ( so với xã huyện) Phần lớn sống tập trung chủ yếu thôn , tạo điều kiện cho em học đợc dễ dàng - Trình độ dân trí cao có quan...
 • 12
 • 196
 • 0

BÁO CAO KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 20 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

BÁO CAO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 20 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
... PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20 -NQ/ TW TRONG THỜI GIAN TỚI I Nhiệm vụ giải pháp Nhiệm vụ 1.1 Tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 20/ NQ- TW Ban Chấp hành trung ương ... phòng chống cháy nổ đơn vị II Những kiến nghị đề xuất: Không Trên báo cáo kết năm thực Nghị 20 -NQ/ TW của BCH Trung ương Đảng “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh ... Nghị số 20 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đoàn thể công tác xây dựng đội ngũ CBGV,NV thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá; tiếp tục triển khai thực đồng có hiệu Nghị Trung ương Chương...
 • 6
 • 1,373
 • 24

BÁO CÁO KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 25 CỦA ĐẢNG

BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 25 CỦA ĐẢNG
... Nhm trin khai thc có hiệu ni dung Ngh quyt 25- NQ/ TW ca Ban chp hnh Trung ng ng; Nghị 13- NQ/ TU ngày 02 /5/ 2008 Tỉnh uỷ; Nghị 103/2007/NQHĐND ngày 31 /5/ 2007 Hội đồng nhân dân tỉnh Chơng trình 1396/CTr- ... CễNG TC THANH NIấN TRONG THI GIAN TI Tip tc quỏn trit v trin khai thc hin hiu qu Ngh quyt s 2 5NQ/ TW ngy 25/ 7/2008 ca Ban Chp hnh Trung ng ng; to s chuyn bin v nhn thc ca cỏc cp u, lónh o doanh nghip ... doanh nghip, vỡ xó hi - Tip tc trin khai sõu rng, cú hiu qu vic t chc thc hin Ngh quyt s 25- NQ/ TW ngy 25/ 7/2008 ca Ban Chp hnh Trung ng ng (khoỏ X) "v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc niờn...
 • 10
 • 359
 • 0

bao cao so ket -5 năm thực hiện chỉ thị số 21-CTTW của Bộ Chính trị ( Khóa X)

bao cao so ket -5 năm thực hiện chỉ thị số 21-CTTW của Bộ Chính trị ( Khóa X)
... QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ , GIẢI PHÁP TRONG CHỈ THỊ Đánh giá mặt làm được: - Vào đầu năm học nhà trường thành lập ban đạo phòng, chống HIV/ AIDS theo định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm ... PCMT (thực theo giáo trình PCMT Bộ GD&ĐT) cho đơn vị, trường học (nếu có kinh phí) - Tiếp tục thực việc kiểm tra phát người nghiện công tác PCMT trường học, để kịp thời phát yếu công tác đạo thực ... trình thực hiện, trường TH Sông Cầu gặp phải số khó khăn sau: - Trường nằm địa bàn trung tâm nơi giao lưu thông thương hang hóa, có tình hình nghiện ma tuý - nhiễm HIV/ AIDS phức tạp, đời sống...
 • 5
 • 1,095
 • 0

Báo cáo kết 5 năm thục hiện nghi quyết 02

Báo cáo sơ kết 5 năm thục hiện nghi quyết 02
... cần phân tích, so sánh, nhận định để hoàn chỉnh Báo cáo kết tiến hành Tổ chức kết cấp trường theo lịch Đảng địa phương Thành phần mời dự kết cấp trường: Các đ/c UBND huyện, Huyện ủy phân ... - Năm 2012: Hoàn thành 01 huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập bậc Trung học - Năm 20 15: Hoàn thành 40% huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập bậc Trung học Các biện pháp, giải pháp thực Trên báo cáo ... hoàn chỉnh báo cáo nộp cho BCĐ xã, thị PGD; Nơi nhận: TM UỶ BAN NHÂN DÂN Đã ký - Như trên; THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ Thời điểm tháng 12/2010 (Kèm theo Báo cáo số TT 10...
 • 6
 • 802
 • 0

Báo cáo " Pháp luật về thu hồi đất khi thực hiện quy hoạch và chế định trưng dụng đất trong pháp luật Việt Nam " pot

Báo cáo
... trng hp thu hi t theo mc ớch thu hi, thm quyn thu hi m khụng quy nh c th v trỡnh t, th tc thu hi Th thc thu hi c c Lut t nm 2003 quy nh: Chớnh ph quy nh vic bi thng, tỏi nh c cho ngi cú t b thu ... Vit Nam C th hoỏ Hin phỏp nm 1992, Lut t nm 1993 ó quy nh cỏc quyn nng ca ngi s dng t v t ú vic thu hi t nhm thc hin quy hoch xõy dng mi c t Trong lch s lp phỏp Vit Nam cho n nay, thu hi t quy ... phm vi quyn hn ca mỡnh Thm quyn ny c quy nh khụng c phộp u quyn Thm quyn thu hi t c quy nh Lut t nm 2003 (iu 44) bao gm hai ch th l: UBND cp tnh v UBND cp huyn; cỏc ch th ny khụng c phộp u quyn...
 • 9
 • 259
 • 1

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016
... huyện thực Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - h i Huyện năm 2016 Trong quý, tình hình kinh tế - h i địa bàn Huyện ổn định có bước phát triển; số lĩnh vực, tiêu, nhiệm vụ có nhiều kh i ... thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông Trên báo cáo tình hình kinh tế - h i quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mư i. / N i nhận: - UBND ... phí Tiếp tục triển khai thực nhiệm vụ đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn h i; tăng cường thực gi i pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn II Nhiệm vụ lĩnh vực: Lĩnh vực kinh tế: ...
 • 12
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo sơ kết 5 năm nông nghiệp nông dân nông thônbao cao so ket 5 nam gioi viec truong dam viêc nha tu 2009 den naybáo cáo tổng kết 5 năm công tác chứng thựcbáo cáo quy hoạch phát triển nhân lựcmột số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện đông triều tỉnh quang ninh đế năm 2020 dockiến nghị một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kt xh huyện đông triều đến năm 2020quy hoạch phát triển nhân lực việt namquy hoạch phát triển nhân lực đến năm 2020luận văn thạc sĩ giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện hoằng hóa đến năm 2020kết quả thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2001 20082 9 tình hình thực hiện đầu tư phát triển năm 2009 2013báo cáo tổng kết 5 năm thành lập công tymẫu báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nướcbáo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong tràobao cao tong ket 5 nam cuoc van dong quy vi nguoi ngheoTB so 139 giao dich cp TMT cua SSIAMTB giao dich cp TMT cua ong Nguyen Viet Anh Co dong lonNQ so 514 ve tra co tuc nam 2010BC KQ giao dich CP quy so 238 TMT BCBCKQGD cp TMT cua o Bui Quoc Cong Pho TGD ngay 07 10 11BC thay doi so huu cp TMT cua o Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11BC tro thanh co dong lon cp TMT cua ong Bui Quoc Cong ngay 07 10 11TB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Dang Quang Vinh Tong GDBCKQGD co phieu TMT ong Pham Van Hong Uy vien HDQTTB giao dich ban cp TMT cua o Do Manh Tuan Uy vien HDQTBC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012CBTT so 600 vv cham dut HDLD doi voi giam doc tai chinh kem theo QD so 593CBTT so 601 vv giao nhiem vu phu trach phong TCKT kem theo QD so 595BC tinh hinh quan tri Cty quy I 2012 so 211 ngay 05 4 2012CV so 305 cong bo thong tin bat thuong tam ngung hoat dong Chi nhanh Cong tyCong bo thong tin so 954TB giao dich co phieu cua ca nhan lien quan den CDNB Ong Do Manh Tuan 19112012TB giao dich cua co dong noi bo Ong Do Manh Tuan 19112012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2012