Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc (NPS)

Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc luận văn ths kinh doanh quản lý 60 34 05 pdf

Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf
... HC KINH T ***** - NGUYN KHC TN HON THIN CễNG TC TUYN DNG, O TO V PHT TRIN NGUN NHN LC TI CễNG TY C PHN DCH V SA CHA NHIT IN MIN BC (NPS) CHUYấN NGNH : QUN TR KINH DOANH M S : 60 34 05 ... cnh kinh t Chu k kinh t v chu k kinh doanh nh hng rt ln n qun tr nhõn lc Trong giai on suy thoỏi kinh t hoc kinh t bt n cú chiu hng i xung thỡ s nh hng trc tip n cỏc chớnh sỏch v nhõn lc ca doanh ... tip n doanh nghip, ngi lao ng v xa hn, cũn tỏc ng n s phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc * i vi doanh nghip - B sung nhõn lc phự hp vi yờu cu hot ng kinh doanh ca doanh nghip - Giỳp cho doanh nghip...
 • 90
 • 203
 • 2

Hoàn thiện đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc

Hoàn thiện đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc
... phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc 3.1.1.2 Chức nhiệm vụ công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc chuyên ... trình Tổng Công ty nghiên cứu xem xét” Ngày 17 tháng năm 2007, Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc thành lập sở tách từ Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại với nhiệm vụ chiến lược ... là: Hoàn thiện đãi ngộ tài Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu công ty năm trước Qua quà trình tìm hiểu nghiên cứu, có nhiều công...
 • 53
 • 96
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc
... dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chương 3: Đánh giá thực trạng kế toán Công ty Cổ phần dịch ... xưởng sửa chữa điện - kiểm nhiệt khỏi Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để thành lập công ty riêng Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc ... TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC 2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 2.1.1 Đặc điểm chung Công tác kế toán Công ty tổ chức theo mô hình kế toán tập...
 • 93
 • 372
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc
... dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chương 3: Đánh giá thực trạng kế toán Công ty Cổ phần dịch ... xưởng sửa chữa điện - kiểm nhiệt khỏi Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để thành lập công ty riêng Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc ... TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC 2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 2.1.1 Đặc điểm chung Công tác kế toán Công ty tổ chức theo mô hình kế toán tập...
 • 95
 • 324
 • 1

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC
... tăng trưởng cổ tức - …… 2.3 Đặc điểm tổ chức số phần hành kế toán chủ yếu 2.3.1 Kế toán tiền mặt 2.3.1.1 Đặc điểm kế toán tiền mặt Công ty Tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, tiền ... nhiệm sở đề nghị Tổng giám đốc Công ty, có trách nhiệm tổ chức quản lý điều hành thực công tác kế toán Công ty, đảm bảo cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác tài kế toán Công ty quy định pháp ... trước Tổng giám đốc Công ty việc điều hành nhiệm vụ đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật nghiệp vụ kế toán Công ty Thực quy định pháp lụât kế toán, tài Công ty; tổ chức điều hành máy kế toán...
 • 63
 • 212
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc
... tăng trưởng cổ tức - …… 2.3 Đặc điểm tổ chức số phần hành kế toán chủ yếu 2.3.1 Kế toán tiền mặt 2.3.1.1 Đặc điểm kế toán tiền mặt Công ty Tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, tiền ... tổ chức quản lý điều hành thực công tác kế toán Công ty, đảm bảo cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác tài kế toán Công ty quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty việc ... Sổ T.hợp toán với NCC Sổ nhật ký chung Sổ TK 331 Sổ TK liên quan 2.3.7 Kế toán toán tiền lương 2.3.7.1 Đặc điểm kế toán toán tiền lương Tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, vấn...
 • 63
 • 238
 • 0

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc
... xưởng sửa chữa điện - kiểm nhiệt khỏi Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để thành lập công ty riêng Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc ... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên Công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền ... toán Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chương 3: Đánh giá thực trạng kế toán Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Do thời gian tiếp cận thực tế không nhiều hạn...
 • 95
 • 391
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC
... đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt đề án định tách Phân xưởng sửa chữa điện - kiểm nhiệt khỏi Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để thành lập công ty riêng Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền ... nhiệm vụ Phân xưởng Sửa chữa nhiệt Phân xưởng Sửa chữa nhiệt đơn vị thuộc khối sản xuất Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chức phân xưởng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhiệt ... năng, nhiệm vụ Phân xưởng Sửa chữa điện điều khiển Phân xưởng Sửa chữa điện điều khiển đơn vị thuộc khối sản xuất Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chức phân xưởng sửa chữa bảo...
 • 13
 • 242
 • 0

Tổng quan về Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Tổng quan về Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc
... xưởng sửa chữa điện - kiểm nhiệt khỏi Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để thành lập công ty riêng Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc ... nhiệm vụ Phân xưởng Sửa chữa nhiệt Phân xưởng Sửa chữa nhiệt đơn vị thuộc khối sản xuất Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chức phân xưởng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhiệt ... năng, nhiệm vụ Phân xưởng Sửa chữa điện điều khiển Phân xưởng Sửa chữa điện điều khiển đơn vị thuộc khối sản xuất Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc Chức phân xưởng sửa chữa bảo...
 • 13
 • 706
 • 6

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc
... hưởng đến tiến độ công tác kế toán toàn công ty 3.2.2 Một vài ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Công ty Thứ nhất, cần nâng cấp phần mềm kế toán: Phần mềm kế toán công ty sử dụng có ... quản lý tiền Công ty không phản ánh chất biến động vốn tiền 3.2 Những nguyên nhân vài ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc 3.2.1 Những ... cầu Công ty Công ty áp dụng phần mềm kế toán Fastaccounting 2006 công ty cổ phần phát triển phần mềm Fast Nhưng phần mềm có phiên 2008 nâng cấp có nhiều tiện ích người sử dụng Thứ hai, tổ chức công...
 • 8
 • 298
 • 1

luận văn quản trị nhân lực một số biện pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng -đào tạo phát triển nhân viên tại công ty cổ phần xây lắp điện 3.8

luận văn quản trị nhân lực một số biện pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng -đào tạo và phát triển nhân viên tại công ty cổ phần xây lắp điện 3.8
... PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 3.8 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU CỦA CƠNG TY: Chiến lược phát triển cơng ty cổ phần xây lắp điện 3.8từ ... tài : Một số biện pháp hồn thiẹn hoạt đơng tuyển dụng –đào tạo phát triển nhân viên Cơng Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 3.8 , để hiểu rõ vấn đềvề cơng tác tuyển dụng –đào tạo phát triển nhân viên mong ... 41 PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN HOẠT DỘNG TUYỂN DỤNG –ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 3.8 43 4.1 Phương hướng mục tiêu cơng ty 43 4.2 Một số biện pháp...
 • 53
 • 175
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT

THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT
... quan cho phát triển công ty tương lai CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY: 2.1 Tình hình nhân công ty: Đến tổng số lao động công ty 62 người Số lượng lao động ... mô Số lao động không thay đổi nhiều qua năm Công ty chủ yếu tuyển nguồn lao động từ bên 2.4 Thực trạng đào tạo phát triển nhân sự: 2.4.1 Công tác đào tạo phát triển: Để sử dụng lao động cách ... vụ bất động sản, bao gồm: - Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản Môi giới bất động sản Định giá bất động sản Đấu giá bất động sản - Tư vấn bất động sản - Quảng cáo bất...
 • 30
 • 549
 • 3

quản trị nhân lựccông tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân sự tại CTy Hồng Lam.doc

quản trị nhân lựccông tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại CTy Hồng Lam.doc
... thực vai trò trách nhiệm họ quản trị nguồn nhân CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ 2.1 Tại Sao Phải Tuyển Dụng Đào Tạo Nhân Sự ? Do nhu cầu nhân kế hoạch dài hạn ngắn ... cho nhân viên khoản đầu tư thích đáng để phát triển nguồn nhân lực 1.2.2 Chú Trọng Quản Lý Hành Chính Hay Khai Thác Phát Triển Nguồn Nhân Lực? Dưới số hoạt động quản trị theo quan điểm nhân ... Dưới khác quản trị nhân theo quan điểm hành theo quan điểm khai thác phát triển: Quản trị nguồn nhân lực  Nhu cầu tuyển dụng, đề  Việc tuyển dụng, đề bạt, bạt hay thuyên chuyển nhân viên thuyên...
 • 155
 • 460
 • 7

LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN ppt

LUẬN VĂN: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN ppt
... VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân hay ... cho công nhân II TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN: Khái niệm: Tuyển mộ tập hợp ứng viên lại, tuyển chọn định xem số ứng viên người hội đủ tiêu chuẩn để làm việc cho công ty Công tác tuyển dụng nhân viên: ... pháp đào tạo quan trọng Phương pháp đào tạo công nhân Đào tạo nơi làm việc Là hình thức đào tạo học viên cách thực công việc trình làm việc họ Cách thức đào tạo có ưu điểm đơn giản công nhân...
 • 17
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcđề cương một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lựchoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty giấy sài gònhoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ thông tin di động miền bắcbao cao thuc tran cong tac tuyen dung dao tao va phat trien nguon nhan lucbáo cáo tốt nghiệp về công tac tuyẻn dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcbao cao ve cong tac tuyen dụng dao tao và phát trien cau nguon nhan lucthực trạng công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lựctuyển dụng đào tạo và phát triển nhân sựđào tạo và phát triển nhân lực tại fptnâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dịch vụ thông tin di động miền bắchoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lựchoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực năm 2014báo cáo tốt nghiệp về công tac tyẻn dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lựccong tác tuyển dụng dài tạo và phát trien nguôn nhân lucĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảm