NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN GIẢN ĐỒ HƯỚNG HỆ ANTEN THẲNG

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN GIẢN ĐỒ HƯỚNG HỆ ANTEN THẲNG

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN GIẢN ĐỒ HƯỚNG HỆ ANTEN THẲNG
... pháp điều khiển giản đồ hướng hệ anten thẳng Bảng : Phân loại giải pháp điều khiển giản đồ hướng hệ anten thẳng 24 Hệ anten thẳng thường gặp với khoảng cách phần tử nửa bước sóng, đồng pha, đẳng ... điều khiển giản đồ hướng hệ anten thẳng cách điều khiển pha trọng số tác động lên phần tử hệ anten, nhận hệ anten ULA, quét búp sóng quanh hướng mạn ( Cũng điều khiển giản đồ hướng hệ anten ... vấn đề điều khiển giản đồ hướngcủa hệ anten thẳng Đó giải pháp điều khiển pha, điều khiển biên độ, điều khiển kết hợp pha-biên độ trọng số phần tử hệ anten thẳng nhằm cải thiện đặc tính hệ anten...
 • 35
 • 192
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp điều khiển trong mạng IP trên WDM và ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT

Nghiên cứu các giải pháp điều khiển trong mạng IP trên WDM và ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT
... KHIỂN IP TRÊN WDM CHO MẠNG ĐƯỜNG TRỤC CỦA VNPT 3.1 Hiện trạng mạng truyền tải IP WDM giải pháp điều khiển mạng đường trục VNPT VNPT sớm nhận rõ vai trò khả mạng NGN bước chuyển sang mạng viễn thông ... với giải pháp điều khiển GMPLS cho mạng đường trục NGN VNPT Về phần quản lý điều khiển: Áp dụng mô hình ngang hàng cho mạng IP/ WDM mạng mạng lõi nút mạng HNI, HPG, DNG, HCM CTO mạng biên Sử dụng ... tầng mạng viển thông thực chức điều khiển IP/ DWDM giải pháp IP/ MPLS/DWDM 1.2 Một số giải pháp IP WDM 1.2.1 Giải pháp IP/ SDH /WDM Có thể thực cách đơn giản để truyền dẫn khung SDH có đóng gói IP...
 • 12
 • 431
 • 0

NGHIÊN cứu các PHƯƠNG PHÁP điều KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG hệ THỐNG UMTS

NGHIÊN cứu các PHƯƠNG PHÁP điều KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG hệ THỐNG UMTS
... điều khiển công suất hệ thống thông tin di động hệ ba UMTS Chương 3: Nghiên cứu thuật toán điều khiển công suất cho hệ thống UMTS là: điều khiển công suất bước động DSSPC điều khiển công suất thích ... khiển công suất UMTS phân thành loại:  Điều khiển công suất vòng hở (open-loop)  Điều khiển công suất vòng kín (close-loop) gồm: • Điều khiển công suất vòng (inner-loop) • Điều khiển công suất ... lệch công suất phát thực tế công suất phát tham khảo Phương pháp giảm bớt tượng trôi công suất Sự trôi công suất xảy có điều khiển công suất nhanh đường xuống Trong IS-95 có điều khiển công suất...
 • 79
 • 188
 • 0

Đề tài “Nghiên cứu các phương pháp điều khiển Robot công nghiệp” pot

Đề tài “Nghiên cứu các phương pháp điều khiển Robot công nghiệp” pot
... quan Robot công nghiệp Chương trình bày khái niệm Robot, loại Robot điển hình, ứng dụng Robot Chương Các phương pháp điều khiển Robot công nghiệp Chương trình bày phương pháp điều khiển Robot ... robot 1.5.3 Hệ thống điều khiển robot Bộ điều khiển thiết kế từ vi xử lý, vi điều khiển, điều khiển logic khả trình PLC máy tính – Liên quan đến đặc điểm làm việc robot chia toán điều khiển robot ... tọa độ Đề Đồ án tập trung nghiên cứu phương pháp luật điều khiển chuyển động + Điều khiển tinh gọi điều khiển lực, áp dụng cho robot có tương tác với môi trường làm việc Khi yêu cầu điều khiển...
 • 95
 • 1,435
 • 5

nghiên cứu các phương pháp điều khiển thông minh và đề xuất cấu trúc điều khiển vị trí ổ đỡ từ

nghiên cứu các phương pháp điều khiển thông minh và đề xuất cấu trúc điều khiển vị trí ổ đỡ từ
... khiển đỡ từ nhằm nâng cao chất lƣợng hệ thống vấn đề đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Luận văn với đề tài "Nghiên cứu hƣơng pháp điều khiển thông minh đề xuất cấu trúc điều khiển vị trí ... lập - Tự Do - Hạnh phúc THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CƢÚ CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH VÀ ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỠ TỪ Học viên : Nguyễn Thị Tuyết ... đỡ từ" nhằm mục đích đề xuất phƣơng pháp điều khiển cho đỡ từ Đó phƣơng pháp điều khiển mờ chỉnh định mờ tham số điều khiển PID Luận văn gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Tổng quan đỡ từ phƣơng pháp...
 • 80
 • 110
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong mạng NGN

Nghiên cứu các phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong mạng NGN
... Chương : Tổng quan tắc nghẽn mạng Chương : Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn Chương : Phương pháp điều khiển tắc nghẽn mạng NGN Chương 4: Mô phương pháp điều khiển tắc nghẽn Do đề tài phức ... PHÁP ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN TRONG MẠNG NGN Trong chương 3, sở phương pháp điều khiển tắc nghẽn trình bày chương 2, học viên trình bày khái quát mạng NGN từ đề xuất phương pháp điều khiển tắc nghẽn ... dụng tài nguyên cách hiệu 1.2 Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn 1.2.1 Các đặc điểm chung Các phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn phân loại dựa đặc điểm chung sau: • Điều khiển tiếp nhận...
 • 68
 • 126
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp tăng diện tích tưới của hệ thống thủy nông Pa Khoang - Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu các giải pháp tăng diện tích tưới của hệ thống thủy nông Pa Khoang - Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên
... PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực phạm vi hệ thống thủy nông Pa Khoang Nậm Rốm với diện tích tưới 3.500 Đối tượng nghiên cứu khía cạnh tưới hệ thống IV NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội ... nhu cầu nước dùng hệ thống - Tính toán cân nước hệ thống 1.3 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tưới hệ thống thủy nông Pa Khoang Nậm Rốm - Nghiên cứu cân nước hệ thống điều kiện ... nước đến - Nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình nhằm nâng cao hiệu tưới hệ thống - Nghiên cứu đề xuất giải pháp phi công trình nhằm nâng cao hiệu tưới hệ thống Phương pháp nghiên cứu Luận...
 • 150
 • 414
 • 0

Slide NGHIÊN cứu vấn đề đảm bảo QUỸ đạo CHUYỂN ĐỘNG của ô tô BẰNG các giải PHÁP điều KHIỂN hệ THỐNG TRUYỀN lực

Slide NGHIÊN cứu vấn đề đảm bảo QUỸ đạo CHUYỂN ĐỘNG của ô tô BẰNG các giải PHÁP điều KHIỂN hệ THỐNG TRUYỀN lực
... NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu Chương 1: QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC  QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ Hinh1 Quan hệ động học ô mô hình ... NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1.CHƯƠNG I: QŨY ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC CHƯƠNG II: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN XE Ô TÔ CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TÁC ĐỘNG HỆ THỐNG TRUYỀN ... đến quỹ đạo chuyển động ô Ô I TƯỢNG: - Hệ thống truyền lực xe ô  NHIỆM VỤ: - Biên dịch, tổng hợp tài liệu nghiên cứu - Đưa giải pháp tác động lên hệ thống truyền lực  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 33
 • 304
 • 0

NGHIÊN cứu vấn đề đảm bảo QUỸ đạo CHUYỂN ĐỘNG của ô tô BẰNG các giải PHÁP điều KHIỂN hệ THỐNG TRUYỀN lực

NGHIÊN cứu vấn đề đảm bảo QUỸ đạo CHUYỂN ĐỘNG của ô tô BẰNG các giải PHÁP điều KHIỂN hệ THỐNG TRUYỀN lực
... -Lái -Vị trí -Vận tốc -Lực -Gió, độ nghiêng -Bề mặt đuờng -Vận tốc -Xe Hỡnh 1.19 H ng Xe Ngi 36 Mt khỏc, ta cú s iu khin lỏi xe c biu din nh hỡnh 1.20: Phanh/ ga Quay vô lăng 0, v0 Nhiễu Xe...
 • 173
 • 294
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam
... định, biết độ cao trắc địa dị thờng độ cao Độ cao trắc địa điểm xác định từ kết đo GPS Chính lí mà phơng pháp đo cao xét đợc gọi đo cao GPS 1.2 Các phơng án triển khai Các phơng án đo cao GPS dựa ... cầu độ xác yếu tố ảnh hởng chính, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao độ xác đo cao GPS điều kiện nớc ta Nhiệm vụ cụ thể cần giải - Phân tích chất đo cao GPS - Đánh giá yếu tố ảnh hởng đến kết xác ... triển khai đề tài NCKH cấp Bộ có tiêu đề : Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ xác đo cao GPS điều kiện Việt Nam Dới mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ cụ thể giải trình triển khai thực đề tài nói Mục...
 • 40
 • 614
 • 5

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng điều nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu (Quyển 2)

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng điều nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu (Quyển 2)
... Trung Bộ (NCNNDHNTB) tiến hành thực đề tài Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thị trường để phát triển vùng điều nguyên liệu phục vụ chế biến xuất vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ” (Đề tài nhánh: ... PHỤC VỤ CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU DÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TRUNG TÂM NCNN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ) THUỘC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC ...
 • 329
 • 113
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng điều nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu (Quyển 1)

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng điều nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu (Quyển 1)
... tài Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thò trường để phát triển vùng điều nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu Mã số: KC 06-04NN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Nội dung Các nội dung công ... pháp khoa học cơng nghệ thị trường để phát triền vùng điều ngun liệu phục vụ chế biến xuất Mã số: KC.04.06.NN Cơ quan chủ trì: Viện khoa học KTNN Miền Nam Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học Cơng nghệ ... (Anacardium occidentale L.) Thuộc đề tài : « Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thò trường để phát triển vùng điều nguyên liệu phục vụ chế biến xuất » MÃ SỐ KC.06.04 NN Chủ nhiệm đề tài : GS TS Phạm...
 • 233
 • 127
 • 0

Luận văn Nghiên cứu các giải pháp xử lý và bảo vệ công trình điều kiện thiên tai trượt lở đất đá ở Quảng Nam

Luận văn Nghiên cứu các giải pháp xử lý và bảo vệ công trình điều kiện thiên tai trượt lở đất đá ở Quảng Nam
... Thiờn tai trt l t trờn th gii v Vit Nam 1.2 Cỏc gii phỏp x thiờn tai trt l t CHNG 2: NGHIấN CU GII PHP X Lí TRT L T 2.1 Nguyờn c bn cụng trỡnh qun gim trng lng v phn ỏp 2.2 Nguyờn c ... CC GII PHP X Lí V BO V CễNG TRèNH TRONG IU KIN THIấN TAI TRT L T QUNG NAM Chuyên ngành : xây dựng công trình thuỷ Mã số : 60-58-40 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ... hu Qung Nam l mt tnh ven bin thuc vựng Nam Trung B Vit Nam cú ta a khong 10802616 n 10804404 kinh ụng v t 1502338 n 1503843 v bc Phớa bc giỏp thnh ph Nng v tnh Tha Thiờn-Hu, phớa nam giỏp...
 • 90
 • 304
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện và điện lực cầu giấy hà nộinghiên cứu các giải pháp xây dựng thư viện sốnghiên cứu các giải pháp giảm thiểu sự tác động của gió bão lốc đối với các công trình xây dựng8 nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp vpn trên nền công nghệ mplsluận văn nghiên cứu các giải pháp về qos và chất lượng mạng của các hãng pdftài liệu nghiên cứu các giải pháp về qos và chất lượng mạng của các hãng docxnghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp quản lí nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăngnghiên cứu các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 20112015nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắtnghiên cứu các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối trung áp việt namnghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yênnghiên cứu các giải pháp an toàn bảo mật cho mạng lõi 3g và ứng dụng cho vinaphonecác giải pháp điều khiển tắc nghẽnufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 03 11 1522269ufma so kx 06 11 1522270(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12N I DUNG CHI TI T M N H Cufbien ban giao nhan san pham khcn235281f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22455uftai ve tai day22456uftai ve tai day22459De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNhệ thống lạnh RefrigerationQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013