Nghiên cứu đặc trưng địa hóa môi trường trầm tích vùng biển đà nẵng từ 0 đến 100 m nước

Nghiên cứu đặc trưng địa hóa môi trường trầm tích vùng biển đà nẵng từ 0 đến 100 m nước

Nghiên cứu đặc trưng địa hóa môi trường trầm tích vùng biển đà nẵng từ 0 đến 100 m nước
... mm tổng lượng m a n m 1.696,1 mm Tổng lượng m a n m 201 2 thấp nhiều so với n m trước (Bảng 1.2) Bảng 1.2 Lượng m a trung bình (mm) tháng n m Đà Nẵng từ n m 200 8 đến n m 201 2 200 8 200 9 201 0 201 1 ... nghiên cứu địa hóa m i trường biển, nhiên hầu hết công trình nghiên cứu đề cập độ sâu - 30 m 30 - 100 m, chưa có công trình đề cập đến toàn m i trường địa hóa từ - 100 m nước Vì vậy, công trình nghiên ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -oo0oo - Lương Lê Huy NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG ĐỊA HÓA M I TRƯỜNG TR M TÍCH VÙNG BIỂN ĐÀ NẴNG TỪ - 100 M NƯỚC Chuyên ngành: Địa chất học M số: 604 402 01 LUẬN...
 • 14
 • 76
 • 0

Nghiên cứu đặc trưng địa hóa môi trường trầm tích vùng biển đà nẵng từ 0 100m nước

Nghiên cứu đặc trưng địa hóa môi trường trầm tích vùng biển đà nẵng từ 0 100m nước
... Cmax 1,63 0, 76 0, 10 0,12 4,69 0, 82 1 ,05 1,73 5,63 Cmin 0, 02 0, 01 ...
 • 85
 • 106
 • 0

nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vùng biển phan thiết - hồ tràm (0 - 30 m nước) phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vùng biển phan thiết - hồ tràm (0 - 30 m nước) phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
... đặc đi m địa hóa m i trờng tr m tích tầng m ặt vùng biển Phan Thiết - Hồ Tr m 43 6.Nguy ô nhi m tr m tích tầng m t thủy ngân Nhìn chung, chất lợng m i trờng tr m tích vùng tốt H m lợng kim loại ... đến m i trờng 3 .Đặc đi m phân bố tr m tích tầng m t Trần Nghi cộng (2003, 2004) phân chia tr m tích tầng m t vùng thành 12 loại khác [9, 10] Trên quan đi m địa hóa m i trờng, 12 loại tr m tích ... Nghiên cứu đặc đi m địa hóa m i trờng tr m tích tầng m ặt vùng biển Phan Thiết - Hồ Tr m 35 Thủy triều mang tính hỗn hợp, nhng thiên nhật triều M a đông, dòng chảy biển có hớng tây nam, tốc...
 • 13
 • 409
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tai khu công nghiệp AMATA

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tai khu công nghiệp AMATA
... Amata Trang39 Đánh giá h iện trạng môi trường đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu quản môi trường KCN Amata- Biên Hòa Chương ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN ... động công nghiệp KCN Amata - Đánh giá hiệu công tác BVMT KCN Amata - Đề xuất kế hoạch, biện pháp nâng cao hiệu công tác quản môi trường KCN Amata 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình thực đề ... Thống kê đề xuất nâng cao hiệu quản số doanh nghiệp khu công nghiệp Amata hội thảo vấn đề Môi trường diển định kỳ hàng năm 58 5.2 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG...
 • 81
 • 819
 • 5

ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH

ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
... bùn Môi trường: lục địa nhiệt đới ẩm ôn đới ẩm KHÁI NIỆM  Phân loại Đá trầm tích Trầm tích vụn học:    Trầm tích sét:     sản phẩm phong hóa học Gắn kết: xi măng sản phẩm phong hóa ... phong hóa hoá học Khoáng vật Trầm tích sinh -hóa Trầm tích phun trào: trung gian trầm tích phun trào KHÁI NIỆM  Kiến trúc đá  Kích thước trầm tích  phân loại đá trầm tích theo độ hạt  Cát cát ... KHÁI NIỆM  Trầm tích     Sản phẩm trình phong hóa (vật lý -hóa học-sinh học), bào mòn, vận chuyển Chưa chuyển hóa thành đá trầm tích Phân bố bề mặt lắng đọng Bao gồm Trầm tích lắng đọng...
 • 29
 • 598
 • 1

Tiểu luân địa hóa môi trường nghiên cứu đặc điểm địa hóa của các kim loại nặng thủy ngân, asen, chì

Tiểu luân địa hóa môi trường nghiên cứu đặc điểm địa hóa của các kim loại nặng thủy ngân, asen, chì
... phụ thuộc nhiều vào tính chất trạng thái môi trường địa hóa Dạng asen tồn chủ yếu nước đất H3AsO4-1 (trong môi trường axid đến trung tính), HAsO4-2 ( môi trường kiềm) Asen nước đất tập trung cao ... Hg - Số nguyên tử 80 - Thủy ngân nguyên tố kim loại biết có dạng lỏng nhiệt độ thường - Thủy ngân có tính dẫn nhiệt dẫn điện tốt - Thủy ngân tạo hợp kim với phần lớn kim loại, bao gồm vàng, nhôm ... thường môi trường tự nhiên Pb thường trạng thái bền vững nên nước, thực vật, sinh vật thường có hàm lượng Pb thấp - Chỉ môi trường định tác nhân nhân tạo Pb dạng linh động Đặc trưng môi trường địa...
 • 28
 • 574
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
... Chánh HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI SROC CON TRĂN 3.2.1 Hiện trạng rừng Hình 3: Hiện trạng khu rừng dự khai thác kiến Diện tích khu vực dự kiến khai thác đá vôi ... vùng dự kiến khai thác vùng lân cận ấp Sroc Con Trăn, Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Khảo sát thực đòa - Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường rừng vùng dự kiến khai thác mỏ - Nghiên ... ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC ĐÁ VÔI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC 2.1.1 Vò trí mỏ Khu vực mỏ đá vôi đá sét Sroc Con Trăn có diện tích...
 • 95
 • 386
 • 0

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG CỦA NGUYÊN TỐ ARSEN potx

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG CỦA NGUYÊN TỐ ARSEN potx
... vựng Thch anh arsenopyrit-cassiterit Thch anh arsenopyrit-cassiterit Thch anh arsenopyrit-cassiterit Thch anh -arsenopyritLng u vng Thch anh -arsenopyritVai o - Cao Rm vng Thch anh -arsenopyritXuõn ... cha arsen ph bin nht cỏc m nhit dch l arsenopyrit i a s cỏc trng hp gp arsen cỏc vựng qung sulfur a kim, cỏc m vng, antimon, thu ngõn, cobalt, molybden, ng, thic Bng Hm lng arsenopyrit v arsen ... thỏc2341 Arsen t cỏc vựng qung Nghiờn cu lp th nhng cỏc vựng qung cú d thng arsen cng thy chỳng cú hm lng arsen cao, chng t cỏc vựng qung arsen cao, chỳng cỏc lp th nhng Bng nờu lờn hm lng arsen...
 • 32
 • 293
 • 1

đặc điểm địa hóa môi trường và nguy cơ ô nhiễm chì tỉnh hà tây (cũ)

đặc điểm địa hóa môi trường và nguy cơ ô nhiễm chì tỉnh hà tây (cũ)
... THọ PRÊ Ô sô ng Đà TÔ lầẻ PRÊ Ô QÔ ẻẳ Điểm ô nhiễm Cu QÔ ẻẳ ĐAN PHƯợNG QÊ ấ é Điểm ô nhiễm Ni Ranh giới huyện Ranh giới xã QÔ ẻẳ TÊ ẩ é SƠN TÂY PRÊ Ô TÊ ẻặ QÔ ẻẳ Hồ Đồng Mô QÔ ẻẳ HOàI ĐứC TÊ ẻặ ... QÊéấ Ô QÔẻẳ Đá phiến Bột QÔẻẳ Cát kết Sét PRÊơ Ô TÔlầẻ Đá vôi QÔẻẳ Hồ Đồng Mô ký hiệu khác QÔẻẳ TÊẻặ Đứt gãy QÊéấ QÊưẩ QÔẻẳ Ranh giới địa chất TÔa A B Đ ờng lập mặt cắt địa chất 21 00' 21 00' tỉnh ... thất QÊ ẩ thành phố Nội TÔ a QÔ ẻẳ 21 00' 21 00' TÊ ẻặ QUốC OAI tỉnh hòa bình QÊ ấ é ĐÔNG QÔ ẻẳ QÔ ẻẳ TÔ lầẻ TÊ ẻặ TÊ ẻặ TÊ ẻặ QÔ ẻẳ QÔ BB B BB B BB B TÔ lầẻ CHƯƠNG Mỹ THANH OAI QÔ QÊ ẩ...
 • 68
 • 412
 • 4

Đặc điểm địa hóa môi trường khu vực tây nam vịnh tiên yên quảng ninh

Đặc điểm địa hóa môi trường khu vực tây nam vịnh tiên yên  quảng ninh
... CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH KHU VỰC TÂY NAM VỊNH TIÊN YÊN 3.1 Đặc điểm địa hóa môi trường nước khu vực Tây Nam vịnh Tiên Yên 3.1.1 .Đặc điểm thủy hóa 3.1.1.1 Độ muối Vịnh Tiên ... khóa luận tốt nghiệp với đề tài Đặc điểm địa hóa môi trường khu vực tây nam vịnh Tiên Yên Quảng Ninh Mục tiêu khóa luận nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường nước trầm tích khu vực tây nam ... -0.72 0.53 -0.73 Mg 3.2 Đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tây nam vịnh Tiên Yên 3.2.1 Đặc điểm môi trường địa hóa trầm tích 3.2.1.1 Hệ số K1 Trầm tích Tây Nam Vịnh Tiên Yên có K dao động khoảng...
 • 58
 • 411
 • 0

Nghiên cứu điều kiện địa chất môi trường nhằm đề xuất các đối tượng nuôi phù hợp trên bãi triều ven biển huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu điều kiện địa chất môi trường nhằm đề xuất các đối tượng nuôi phù hợp trên bãi triều ven biển huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh
... mot càch khàc biét ve hành vi: hàu nhu khòng tuong quan (hoac tuong quan nghich yéu) vói càc thành phàn khàc, phàn bó' rà't tàn man vói he so bién phàn tói 124,6% Xét toàn vinh Tién Yèn, hàm luong ... 99%; hàm lugng san dao dòng tu dén % Trong khu vuc II, hàm iugng càt thàp han, hàm lugng san tii dén 4% Ò cà hai khu vuc déu khòng gap thành phàn càp hat bòt set Truàng càt bùn san phàn bò thành ... phàn bò hep ó phia dòng nam Miéu, trén nén truàng càt bòt Thành phàn tram tich góm bòt, set càt Trong dò bòt chiém hàm lugng cao nhàt (37,5 40,5%), tiép dén càt (32 - 37%) thàp nhàt set, vói hàm...
 • 54
 • 157
 • 0

Khảo sát, đánh giá đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực nam - đông nam Hà Nội

Khảo sát, đánh giá đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực nam - đông nam Hà Nội
... Ngành: Địa chất; Chuyên ngành: Địa chất môi trường Họ tên: Nguyễn Văn Dục Tên công trình chuẩn bị công bố (Tạp chí Địa chất): "Đặc điểm địa hóa môi trường nước khu vực Nam - ông Nam Nội" * ... ngíuôn nước mặt b - Đặc điểm địa hóa môi trường nghiên cứu - pH hai tầng chứa nước Holocen Pleistocen khu vực nghiên cứu năm khoảng từ 6,1 đên 8,05 - Loại hình nước ngầm chủ yếu HCO:, - Ca2 -Mg - ... nước Holocen nên dễ bị nhiễm bẩn nước thải bề mặt Loại hình giếng nước đặc biệt nhiều khu vực Minh Khai-Vĩnh Tuy Nhiều tác giả có nghiên cứu sâu chất lượng nước khu vực Nội khu vực Nam- Đông...
 • 57
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm địa hoá môi trường trầm tíchcác yếu tố ảnh hưởng tới đặc trưng địa hoá môi trường3 đặc điểm địa hóa môi trường trâmf tíchnghiên cứu đặc điểm địa hóađặc điểm địa hoá môi trường của nguyên tố arsen potxđặc điểm địa hóa môi trường và nguy cơ ô nhiễm chì tỉnh hà tây cũđặc điểm địa hóa môi trườngđặc điểm địa hoá môi trường nước biển vùng biển nông ven bờ rạch giá vũng tàunghiên cứu nhận thức của sinh viên trường đại học sư phạm đà nẵng về môn học giáo dục thể chấtđồ án nghiên cứu định hướng qui hoạch môi trường thành phố tuy hoà tỉnh phú yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020đặc tính lý hóa môi trườngđịa hóa môi trườngnghiên cứu đặc trưng dòng chảytiểu luận địa hóa môi trườngnghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngChương trình của thiên chúaĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu