Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

95 532 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2014, 16:35

Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh CHƯƠNG MỘT GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 1 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh CHƯƠNG MỘT GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Với công cuộc đổi mới của đất nước, nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu ăn ở của con người cũng được nâng cao hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì hiện nay môi trường sống của con người đang bò đe dọa với nhiều thảm họa như: môi trường không khí ô nhiễm, môi trường sống của con người ngày càng kém chất lượng (đất, nước…). Để đảm bảo phát triển bền vững song song với việc phát triển kinh tế hội, yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng trở thành vấn đề quan tâm của toàn thế giới. Ví dụ: xử lý, ngăn chặn, đề phòng những sự cố hiểm họa do môi trường gây ra, thực hiện công tác quản lý môi trường triệt để… Tây Ninhtỉnh đang trong quá trình phát triển đô thò hoá, công nghiệp hoá, trong đó ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đà phát triển của tỉnh. Đá vôi được phát hiện với trữ lượng lớn tại ấp Sroc Con Trăn thuộc Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ là nguồn cung cấp nhiên liệu cho nhà máy xi măng Tây Ninh cũng là một phát hiện mới. Bên cạnh hiệu quả kinh tế to lớn từ việc khai thác mỏ đá vôi mang lại, khu vực dự kiến khai thác đá vôi ít nhiều cũng ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đặc biệt khu vực khai thác lại nằm ngay trong khu rừng phòng hộ của Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Thực tế cho thấy rằng rừng tự nhiên vốn là một tài sản quý báu của nước ta, nó có ý nghóa vô cùng to lớn cả về mặt môi trường sinh thái, đa dạng sinh học cũng như về khía cạnh khoa học hội. Tuy nhiên trong những năm gần đây do thiên tai xảy ra liên tiếp như: lũ quét, sạt lở, xói mòn, hạn hán… đã gây nên những SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 2 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh hậu quả nặng nề cả về kinh tế hội lẫn về mặt sinh thái, mà nguyên nhân trực tiếp là do mất rừng tự nhiên ở những vùng xung yếu. Rừng phòng hộ nói chung, rừng phòng hộ môi trường nói riêng có tác dụng bảo vệ đất đai, chống cát bay, bảo vệ đê biển, đê sông, chống ô nhiễm ở thành phố, khu công nghiệp… do chức năng phòng hộ môi trường của rừng ngày càng trở nên quan trọng, để đảm bảo cho một môi trường bền vững nhằm phát triển kinh tế – hội, các hoạt động lâm nghiệp của chúng ta đặc biệt chú trọng vào rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Vì thế đồ án sẽ xoay quanh việc tìm hiểu, nghiên cứu về môi trường khu dự kiến khai thác đá vôi đề ra những biện pháp bảo vệ, giảm thiểu ảnh hưởng của việc khai thác mỏ đá vôi tới môi trường, đặc biệt là khu rừng phòng hộ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Khu vực dự kiến khai thác đá vôi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến môi trường khu rừng phòng hộ nên mục tiêu của đề tài sẽ tập trung vào các khả năng ảnh hưởng của việc khai thác đá vôi đến môi trường khu rừng từ đó đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường rừng trong suốt quá trình thực hiện khai thác mỏ đá vôi. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Do khu vực mỏ Sroc Con Trăn nằm ngay trong rừng phòng hộ, nên ảnh hưởng của nó sẽ tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái khu vực do thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tại 105ha (khu vực dự kiến khai thác) vùng lân cận trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp tích cực bảo vệ môi trường rừng khu vực dự kiến khai thác vùng xung quanh. SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 3 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Thu thập, biên hội các số liệu về điều kiện tự nhiên môi trường vùng dự kiến khai thác vùng lân cận tại ấp Sroc Con Trăn, Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. - Khảo sát thực đòa. - Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường rừng tại vùng dự kiến khai thác mỏ. - Nghiên cứu, xác đònh khả năng ảnh hưởng tới môi trường rừng của việc khai thác đá vôi. - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường bảo vệ rừng trong suốt quá trình thực hiện khai thác đá vôi. 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp chính sau đây sẽõ được sử dụng trong nghiên cứu này - Phỏng đoán: Dựa vào kiến thức đã học kinh nghiệm của các chuyên gia về phỏng đoán các tác động của khu vực dự kiến khai thác đá vôi đến môi trường kinh tế hội. - Đánh giá nhanh: Các phương pháp đánh giá nhanh các nguồn ô nhiễm nước, đất, không khí dựa trên các hướng dẫn của WHO. - Tham vấn cộng đồng: Phương pháp này sử dụng nhằm tham khảo các ý kiến của cộng đồng (người dân cơ quan quản lý đòa phương) về hiện trạng rừng việc thực hiện khu vực dự kiến khai thác đá vôi khai thác mỏ nhiên liệu Sroc Con Trăn. SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh - Quan sát quần thể thực vật: Các loài thực vật được xác đònh bằng biện pháp quan sát tại hiện trường, tìm hiểu qua các đơn vò quản lý rừng, người dân đòa phương sống trong khu vực. Sự phân bố mật độ cây cỏ được ghi nhận, kết hợp với tài liệu khoa học do Viện Môi Trường Phát Triển Bền Vững Chi Nhánh Nam nghiên cứu, cùng với ban Quản lý Dự án rừng phòng hộ Tây Ninh cung cấp. SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 5 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh CHƯƠNG HAI ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HỘI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC ĐÁ VÔI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC 2.1.1 Vò trí mỏ 2.1.2 Đặc điểm khí hậu 2.1.3 Đặc điểm chế độ thuỷ văn 2.1.4 Đặc điểm về đòa hình 2.2 HIỆN TRẠNG KINH TẾ HỘI (NƠI CÓ MỎ SROC CON TRĂN) 2.2.1 Tình hình dân số, dân tộc 2.2.2 Một số đặc điểm chung về phát triển kinh tế – hội tại Tân Hoà 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MỎ 2.3.1 Đặc điểm chất lượng không khí tiếng ồn 2.3.2 Đặc điểm chất lượng nứơc 2.3.3 Hiện trạng khu vực hệ thuỷ sinh 2.3.4 Kết luận chung về hiện trạng môi trường hội khu vực dự kiến khai thác SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 6 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh CHƯƠNG HAI ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HỘI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC ĐÁ VÔI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC 2.1.1 Vò trí mỏ Khu vực mỏ đá vôi đá sét Sroc Con Trăn có diện tích khoảng 105 ha thuộc đòa phận ấp Sroc Con Trăn, Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích khu vực mỏ được giới hạn bởi các điểm gốc toạ độ được nêu trong Bảng 1 Hình 1 như sau. Bảng 1: Tọa độ các điểm giới hạn diện tích khu vực mỏ STT Tên Điểm Hệ Tọa Độ UTM Hệ Toạ Độ Việt Nam 2000 X(m) Y(m) X(m) Y(m) 1 R 1 1286990 657800 1287423 657203 2 R 2 1286710 658570 1287143 657972 3 R 3 1285620 658480 1286052 657882 4 R 4 1286020 657380 1286452 656783 Nguồn: Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Vật Liệu Xây Dựng (CCBM) Ngoài ra dự kiến còn có một bãi chứa tạm đất đá phi nguyên liệu dự trữ nguyên liệu nằm ở phía Tây của mỏ với tổng số là 16 ha, chia làm hai khu: SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 7 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh Hình 1: sơ đồ vò trí khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 8 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh - Khu vực 1: là khu chứa đất, đá, phi nguyên liệu bao gồm cát lẫn sỏi laterit, đá vôi, đolomit, sét bột kết. - Khu vực 2: là khu vực dự trữ nguyên liệu đất sét, đá vôi cho nhà máy sản xuất. 2.1.2 Đặc điểm khí hậu Khí hậu của tỉnh Tây Ninh nói chung khu vực Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nói riêng mang đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với hai mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, 11 mùa khô bắt đầu từ tháng 11, 12 đến tháng 4 năm sau. 2.1.2.1 Nhiệt độ không khí Nhiệt độ tại Tây Ninh thay đổi theo mùa trong năm. Nhiệt độ có xu hướng tăng cao vào cuối mùa khô (tháng 4 tháng 5) thấp nhất vào tháng 12. Nhiệt độ không khí trung bình tháng tại tỉnh Tây Ninh trong 20 năm qua được trình bày trong Bảng 2 SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 9 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh Bảng 2: Nhiệt độ không khí trong nhiều năm tại Tây Ninh Tháng Nhiệt độ ( 0 C) Trung bình Cực đại trung bình Cực tiểu trung bình Cực đại tuyệt đối Cực tiểu tuyệt đối 1 25,6 32,2 20,8 35,3 15,6 2 26,6 33,4 20,7 36,4 19,7 3 27,9 34,9 23,2 37,8 18,2 4 28,9 35,3 24,8 39,9 21,4 5 28,4 34,1 24,9 39,0 21,9 6 27,4 32,5 24,4 37,5 19,3 7 27,0 32,0 24,2 37,3 21,5 8 27,0 31,6 24,2 35,2 21,2 9 26,6 31,2 24,0 34,4 20,3 10 26,4 31,0 23,6 33,5 19,3 11 26,0 31,1 22,6 34,3 16,9 12 25,2 31,1 21,0 34,1 15,3 Cả 26,9 32,5 23,2 39,9 15,3 Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Tây Ninh - 2005 Tây Ninh nằm ở vùng vó độ thấp của nội chí tuyến Bắc bán cầu. Điều kiện bức xạ quanh năm dồi dào, ít chòu ảnh hưởng của không khí lạnh cực đới phía Bắc mà chòu chi phối bởi khối không khí nóng ẩm nên chế độ nhiệt ở đây không giống các tỉnh phía Bắc. Một số đặc điểm chính về nhiệt độ ghi nhận được ở Tây Ninh như sau: - Chế độ nhiệt ít biến động qua các tháng trong năm, thường chỉ dao động 0,5– 10 0 C. Tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm là tháng 4 tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 tháng 12. Chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng nóng nhất tháng lạnh nhất khoảng 3,7 0 C. SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 10 [...]... BA TÀI NGUYÊN RỪNG 3.1 HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI TÂY NINH 3.2 HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC ĐÁ VÔI SROC CON TRĂN 3.2.1 3.2.2 3.3 Hiện trạng rừng Các loài động vật ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 29 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh CHƯƠNG BA TÀI NGUYÊN RỪNG 3.1 HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI TÂY NINH Rừng Tây Ninh phần lớn là rừng thứ sinh... gỗ khai thác hàng năm Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vò tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sản lượng khai thác gỗ 1000 m3 18 19 21 27 39 40 Nguồn: Tổng hợp SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 31 Đồ án tốt nghiệp 3.2 GVHD: Th.s Lê Minh Chánh HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI SROC CON TRĂN 3.2.1 Hiện trạng rừng Hình 3: Hiện trạng khu rừng dự khai thác kiến Diện tích khu vực dự kiến khai. .. thác đá vôi không nằm trong vùng đệm hoặc vùng lõm của vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát cách mỏ Sroc Con Trăn trên 50km về phía Tây, khu bảo tồn thiên nhiên Dương Minh Châu cách khu vực dự kiến khai thác đá vôi trên 30 km về phía Nam, khu bảo tồn đất ngập nước hồ Dầu Tiếng cách khu vực dự kiến khai thác đá vôi trên 10 km về phía Nam Mặc không nằm trong các khu. .. triển kinh tế của Việc này được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo đòa phương người dân trong vùng Hầu hết họ đều mong muốn nhà máy sớm đi vào xây dựng hoạt động góp phần làm thay đổi mạnh mẽ khu vực Tân Hoà Mặt khác, việc bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học ở vùng ven khu vực dự kiến khai thác đang sẽ là vấn đề cần được UBND đòa phương Ban Quản lý khu vực dự kiến khai thác quan tâm đúng... suối khu vực dự kiến khai thác đá vôi đã có dấu hiệu nhiễm vi sinh, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép (TCVN 5942-1995) 2.3.3 Hiện trạng khu hệ thuỷ sinh Hệ thống sông suối khu vực mỏ đá vôi đá sét Sroc Con Trăn gồm sông Cần Lê Chàm – trục chính nằm rìa phía Đông khu mỏ, nhận nước từ các suối nhánh bắt nguồn từ các đỉnh cao 50 – 60m ở khu vực mỏ đá vôi như suối Ben, suối Xã. .. Nguồn: Viện Môi Trường Phát Triển Bền Vững – Chi Nhánh Nam 04.2006 SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 21 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh Ghi chú: K-1: Tại ngã 3 đường vào vò trí khai thác mỏ K-2: Trong khu vực trung tâm nhà máy xi măng Tây Ninh K-3: Ranh giới phía Đông Bắc của khu vực mỏ k-4: Ranh giới phía Tây Nam của khu vực mỏ k-5:Trong khu vực trung tâm mỏ đá vôi Sroc Con Trăn Nhận xét:... trôi, xói mòn) - Khu vực khai thác đá vôi nằm trong ấp Sroc Con Trăn, Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Đây là nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp, trình độ văn hoá rất thấp do vùng này tập trung chủ yếu là người dân tộc (Khmer, Tày, Stiêng…) - Từ những đặc điểm tự nhiên, kinh tế hội như trên có thể thấy việc xây dựng nhà máy xi măng Tây Ninh nói chung, việc khai thác đá vôi phục vụ nhà... yêu cầu cao về bảo vệ sử dụng đất, phải xây dựng rừng phòng hộ kết hợp sản xuất, đảm bảo tỷ lệ che phủ của rừng tối thiểu 50% Qua tìm hiểu nghiên cứu thì rừng phòng hộ này được xếp vào vùng xung yếu, rừng phòng hộ với mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất được xác đònh... các khu bảo tồn thiên nhiên nhưng khu vực dự kiến khai thác đá vôi nằm trong vùng rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng Hiện nay, trên diện tích 105 ha vùng khu vực dự kiến khai thác đá vôi, tài nguyên sinh vật rất nghèo nàn, phần lớn là trảng cỏ cây bụi Việc hình thành các kiểu rừng có liên quan chặt chẽ giữa sự hình thành các thảm thực vật tự nhiên với vùng đòa lý điều kiện khí hậu Trong mỗi kiểu rừng được... tôm 5-7 kg cá các loại (chủ yếu là cá Mè vinh, Mè lúi…) Do đặc tính giàu dinh dưỡng của sông suối, cần thiết phải giám sát việc xả thải trong quá trình khai thác vận hành mỏ xuống sông suối ở khu vực SVTH: Nguyễn Thò Ngọc Anh Trang 27 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Minh Chánh 2.3.4 Kết luận chung về hiện trạng môi trường hội khu vực dự kiến khai thác - Chất lượng không khí trong khu vực . nhiên và môi trường vùng dự kiến khai thác và vùng lân cận tại ấp Sroc Con Trăn, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. - Khảo sát thực đòa. - Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và rừng. ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC ĐÁ VÔI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC DỰ KIẾN KHAI THÁC 2.1.1 Vò trí mỏ Khu vực mỏ đá vôi và đá sét Sroc Con Trăn có diện tích. rừng tại vùng dự kiến khai thác mỏ. - Nghiên cứu, xác đònh khả năng ảnh hưởng tới môi trường và rừng của việc khai thác đá vôi. - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và bảo vệ rừng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay