Chuong 6 kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

Chuong 6 kinh tế trong nền kinh tế mở

Chuong 6 kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở
... xã) 32 động hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Trước Đổi 19 86) VAI TRÒ FDI TRONG MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Kinh tế tư nhân Kinh tế Nhà nước động hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam ... 2000), 16, 98% (năm 20 06) , 18,97% (năm 2011) 20,1% (năm 2013) 31 Nguồn: Tổng cục thống kê 2014 VAI TRÒ FDI TRONG MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Kinh tế Nhà nước Khu vực nông nghiệp (Kinh tế hợp ... đạt hiệu suất theo quy Nguồn: J Dunning (1981) 30 Sau gần ba thập kỷ thực sách mở cửa FDI nguồn vốn quan trọng phục vụ phát triển kinh tế thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Tính đến...
 • 36
 • 1,009
 • 0

kinh tế chương 8 phân tích trong nền kinh tế mở

kinh tế vĩ mô chương 8 phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở
... động  Nhưng vượt giới hạn cho phép  NHTW can thiệp   04/03/14 Nhằm tránh tác động xấu đến kinh tế 23 I.Thò trường ngoại hối     4.Tỷ giá hối đoái thực(er) Là tỷ giá phản ánh tương quan ... 16000/1 04/03/14 43 II.Cán cân toán (BP)  Các nhân tố ảnh hưởng đến (K):  e trong điều kiện r không đổi   Lãi suất nước r trong điều kiện e không đổi  04/03/14 → K↓ (vốn có khuynh hướng chạy nước ... I.Thò trường ngoại hối   Các khái niệm: Thò trường ngoại hối: thò trường quốc tế mà  đồng tiền quốc gia  đổi lấy đồng tiền quốc gia khác  04/03/14 I.Thò trường ngoại hối ...
 • 100
 • 419
 • 0

Chương 9 phân tích trong nền kinh tế mở

Chương 9 phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở
... ngoại hối Cán cân toán Các sách kinh tế kinh tế mở 05/ 09/ 14 Lê Thị Hường I.Thò trường ngoại hối   Các khái niệm: Thò trường ngoại hối: thò trường quốc tế mà  đồng tiền quốc gia  đổi ... Lê Thị Hường 12 e E1 e1 e0 Sf E Lf1 Lf Lf M0 M1 Hình 9. 1b 05/ 09/ 14 Lê Thị Hường Lượng ngoại tệ 13 e Sf B A Sf1 E e0 E1 e1 Lf M0 Hình 9. 1c 05/ 09/ 14 M1 Lê Thị Hường Lượng ngoại tệ 14 2.Các hệ thống ... đồng tiền  05/ 09/ 14 Lê Thị Hường 19 a.Tỷ giá hối đoái cố đònh (ef): → ef không phù hợp Nguy khủng hoảng tỷ giá mang tính đầu  CSTT không hiệu  05/ 09/ 14 Lê Thị Hường 20 Năm 197 1 phủ Mỹ buộc...
 • 100
 • 493
 • 0

slide bài giảng kinh tế chương 8 phân tích trong nền kinh tế mở

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 8 phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở
... -FDI 10,3 4 ,8 2007 2,9 -0,1 -0,6 0,1 -1,2 -13,1 0,5 -8, 8 2,7 -9.405 -9.470 -8. 306 -10.596 -10.422 48, 561 62, 685 57.096 65, 389 76,436 +Nhập (FOB) 58. 921 75,467 65,402 75, 984 86 ,85 7 -89 4 -915 -1.129 ... 2.702 2.6 48 -49 439 581 - FII (ròng) 6.243 -5 78 1 28 1.5 68 1.692 Lỗi sai sót (EO) -349 -1. 081 -12.1 78 -1.500 Cán cân tổng thể (BOP) 10.199 473 -8. 166 1.2 08 3 .84 2 BOP 2011(f) -7.440 -12. 782 - Cán ... 12/25/2012 Tran Bich Dung 10 III.Tác động sách vó kinh tế mở   YYp: thực CSTK thu hẹp Chính sách tiền tệ:   YYp: thực CSTT thu hẹp  Tran Bich...
 • 13
 • 1,134
 • 1

Chương 8 lý THUYẾT TRONG nền KINH tế mở

Chương 8 lý THUYẾT vĩ mô TRONG nền KINH tế mở
... Hưởng Đến Nền Kinh Tế Mở • Thâm hụt ngân sách phủ => Trong kinh tế mở, thâm hụt ngân sách làm  r =>  NFI => nội tệ  P => NX < 21 Các Chính Sách Sự Kiện Ảnh Hưởng Đến Nền Kinh Tế Mở • Chính ... Kiện Ảnh Hưởng Đến Nền Kinh Tế Mở • Thâm hụt ngân sách phủ • Chính sách thương mại • Những bất ổn trị tình trạng thất thoát vốn 17 Các Chính Sách Sự Kiện Ảnh Hưởng Đến Nền Kinh Tế Mở • Các bước để ... sức mua – thuyết ngang sức mua dựa nguyên gọi quy luật giá Nguyên cho hàng hóa phải bán với mức nơi Nếu không, có hội kiếm lợi nhuận chưa khai thác Những Khái Niệm Cơ Bản 1.2 thuyết...
 • 25
 • 172
 • 0

Bài giảng kinh tế ( trần thị minh ngọc) chương 7 phân tích trong nền kinh tế mở

Bài giảng kinh tế vĩ mô ( trần thị minh ngọc)  chương 7 phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở
... DUNG Cơ sở kinh tế thương mại quốc tế Thị trường ngoại hối Cán cân toán Chính sách ngoại thương Chính sách kinh tế mở Trần Thị Minh Ngọc Cơ sở kinh tế thương mại quốc tế Trần Thị Minh Ngọc ... Omissions - EO) (4 ) Cán cân toán (BP) = (1 ) + (2 ) + (3 ) (5 ) Tài trợ thức (Official Financing) = - (4 ) Trần Thị Minh Ngọc 41 Cán cân toán (1 ) Tài khoản vãng lai (Current account - CA): • Ghi lại ... Nghiệp vụ hối đoái: giao (Spot), kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage), kỳ hạn (Forward), hoán đổi (Swap), tương lai (Future), quyền chọn (Options) Trần Thị Minh Ngọc 14 Thị trường ngoại hối Các...
 • 80
 • 192
 • 0

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC VÀ NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC VĨ MÔ VÀ NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
... nguyên, dự trữ quốc gia, kết cấu hạ tầng, doanh nghiệp,… II NHỮNG MỤC TIÊU VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN Có tăng trưởng bền vững Tăng trưởng bền vững tăng trưởng ổn đònh, liên tục sở tăng trưởng ... nhuận đạt mục đích kinh doanh Tuy nhiên giác độ toàn KTQD, kết doanh nghiệp bán thành phẩm không cấu thành GDP - Mục tiêu thể chỗ, mục tiêu không mục tiêu kinh tế mục tiêu xã hội, đó, ... tiêu xã hội, đó, doanh nhân theo đuổi mục tiêu vi quan tâm đến hiệu kinh tế mà Mâu thuẫn tính toàn xã hội mục tiêu với tính cá nhân mục tiêu kinh tế vi Đó mâu thuẫn bên doanh nhân chạy...
 • 14
 • 434
 • 2

Bài giảng kinh tế - Chương 6 Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 6 Tiền tệ và chính sách tiền tệ
... Thị trường tiền tệ cân cung cầu tiền tệ nhau, tức lãi suất (r) thỏa mãn phương trình: S M = DM r DM SM r0 M1 Lượng tiền 25 IV Chính sách tiền tệ Khái niệm mục tiêu Chính sách tiền tệ tập hợp biện ... giảm cung tiền Giảm lãi suất chiết khấu làm tăng cung tiền 19 III Thị trường tiền tệ Hàm cung tiền theo lãi suất Cung tiền (SM) toàn khối lượng tiền tạo kinh tế Khối lượng tiền bao gồm: Tiền mặt ... Khối lượng tiền tệ  Theo nghĩa hẹp - M1 • • • Gồm khoản tiền sử dụng không bị hạn chế M1= Tiền mặt ngân hàng + Tiền ngân hàng Tiền mặt bao gồm tiền giấy tiền kim loại nằm ngân hàng Tiền theo...
 • 32
 • 1,399
 • 0

chương 6 - kinh tế

chương 6 - kinh tế vĩ mô
... Công - ĐHTM PRINCIPLES OF MICROECONOMICS - CHAPTER MÔ HÌNH COURNOT Q1  a  bQ2  c 2b Q2  • Hàm phản ứng hãng hãng là: a  bQ1  c 2b 15 ThS Phan Thế Công - ĐHTM PRINCIPLES OF MICROECONOMICS - ... Phan Thế Công - ĐHTM PRINCIPLES OF MICROECONOMICS - CHAPTER PHÂN BIỆT GIÁ CẤP I $/Q P1 P2 P3 MC P*4 P5 P6 D MR Q Q 22 ThS Phan Thế Công - ĐHTM 11 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS - CHAPTER PHÂN ... ThS Phan Thế Công - ĐHTM PRINCIPLES OF MICROECONOMICS - CHAPTER So sánh mức giá mức sản lượng hãng thị trường 32 ThS Phan Thế Công - ĐHTM 16 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS - CHAPTER Lý thuyết...
 • 22
 • 181
 • 0

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 6: Dự báo bằng hình nhân tố

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 6: Dự báo bằng mô hình nhân tố
... hình nhân tố) hình nhân tố có dạng tổng quát sau: y t = f ( x1t , x t , , x mt ) + u t ( t = 1,2, , n ) Tùy theo kỹ thuật xây dựng hình, chia hình nhân tố thành: hình nhân tố ... lý sơ thông tin,số liệu Bước 4: Xây dựng hình dự báo kỹ thuật hồi quy OLS Bước 5: Kiểm tra hình Bước 6: Dự báo khoảng dự báo hình nhân tố  Dạng hình: ˆ ˆ ˆ y =a +a 1x  Hệ phương ... hình đa nhân tố Dự báo theo MÔ HÌNH MỘT NHÂN TỐ: Là hình có biến giải thích: y = f(x) + u Trong đó: y tiêu cần dự báo x nhân tố ảnh hưởng  Quy trình thực hiện: Bước 1: Xác định nhân tố...
 • 22
 • 637
 • 1

Ảnh hưởng chương trình tài chính vi của tổ chức tầm nhìn thế giới đến phát triển kinh tế hộ nông dân huyện kim động, hưng yên

Ảnh hưởng chương trình tài chính vi mô của tổ chức tầm nhìn thế giới đến phát triển kinh tế hộ nông dân huyện kim động, hưng yên
... ủ ng c a ti chớnh vi mụ cú th xem l m t tam giỏc cú c nh l: Tớn d ng vi mụ, ti t ki m vi mụ, b o hi m vi mụ Tớn d ng vi mụ Ti t ki m vi mụ Th tr ng ti chớnh vi mụ B o hi m vi mụ (Ph m Th M Dung, ... d i gúc ủ kinh t vỡ v y ủ ủn gi n cỏch g i chỳng tụi quy c g i kinh t h gia ủỡnh nụng thụn n c ta l kinh t h Kinh t h nụng dõn Núi t i khỏi ni m kinh t h c n phõn bi t kinh t h v i kinh t h ... gia ủỡnh Kinh t gia ủỡnh khụng ủ c coi khụng ủ c coi l ủn v kinh t t ch nh kinh t h gia ủỡnh Phỏt tri n kinh t h nụng dõn Trong kinh t phỏt tri n l quỏ trỡnh chuy n bi n v m i m t c a n n kinh t...
 • 122
 • 417
 • 3

Bài 6 : dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân

Bài 6 : dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân
... KINH T CAO V ANG L XU TH CA THI I CC MC CHO RNG: DV L CON CA NN KINH T SXHH , KHI M K/n: Theo lý thuyt kinh t hc, DV l mt loi SP K/n: thuy t hc loi kinh t khụng phi l vt phm m l cụng vic ca t phi ... nm 1985 lờn 36, 6% nm v DV) 27,35% 36, 2000 2000 Cú th ỏnh giỏ rng s chuyn dch c cu kinh t Vit th s chuy dch c t Vi Nam 15 nm (t 1985-2000) l s chuyn dch 1985-2000) chuy dch c cu kinh t theo hng ... ngnh, 155 - phõn ngnh: DV kinh doanh DV thụng tin DV Xõy dng - DV phõn phi DV giỏo dc DV mụi trng DV ti chớnh DV y t DV du lch DV húa gii trớ DV ti 3 c im ca dch v: L SP vụ hỡnh, cht lng DV...
 • 24
 • 80
 • 0

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn huyện chương mỹ, tỉnh hà tây

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn huyện chương mỹ, tỉnh hà tây
... ô N i, g m 12 huy n thành ph thành ph ðông Sơn Tây, có nhi u di tích l ch s văn hoá, danh lam th ng c nh c m ñi m khu công nghi p Trong ñó Chương M huy n n m ph a Tây Nam c a t nh Tây ... tiêu th th t ñ a bàn huy n Chương M , t nh Tây 48 4.1.1 Khái quát tình hình gi t m ñ a bàn huy n Chương M t nh Tây 48 4.1.2 Tình hình phân b ñi m gi t m ñ a bàn huy n Chương M 50 4.1.3 ... ng gi t m gia súc ñ a bàn huy n Chương M – Tây - ðánh giá m c ñ ô nhi m vi khu n nư c s d ng ho t ñ ng gi t m gia súc ñ a bàn huy n Chương M - ðánh giá m c ñ ô nhi m vi khu n th t l n t i...
 • 110
 • 442
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cong nghiep voi phat trien kinh te chuong 6 kinh te phat trien slideslide thuyết trình chương 6 kinh tê trung quôcchương 6 phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing6 yếu tố vĩ môten cac chuong hop cum chu vi mo rong cacke ten cac chuong hop cum chu vi mo rong cacchuơng 6 dõng chảy ổn định trong ống có áptìm hiểu vai trò của chủ nghĩa máclênin với thực tiễn cách mạng việt nam vì sao trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa máclêninhình tượng người phụ nữ trong nền nghệ thuật mớitrong nền độc lập mọi người đều được ấm no tự do hạnh phúcvận dụng tthcm về văn hóa văn nghệ trong nền văn hóa mớichuyên đề 6 bản chất của ngân sách nhà nước phân tích vai trò của ngân sách nhà nước trong việc điều tiết vi mô nền kinh tếchính sách tiền tệ trong nền kinh tế vĩ môđầu tư trong nền kinh tế vĩ môchính sách tài khóa trong nền kinh tế vĩ mô3.SJC 2017.10.17 c1b5182 TL hop DHCD bat thuong 20171.TIG 2017.10.17 06a510a thongbaothaydoiDKKD2.TIG 2017.10.17 6a76542 DKKD TIG lan thu 22Bao cao kiem tra tu cach co dong 2015Văn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 8 BB dai hoiVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 9 BB bau BCHVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 12 BB bau PCTMau 13 De xuat tai cu, khong tai cuMau 14 phieu de xuat tham gia BCH, BTV, ...Mau 15 Phieu bau BCH co, khong co so duMau 16 Phieu bau BCH khong co so duQuy che quan tri Tong Cong tyMau 6 BC tham tra tu cach DBGIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH2. Form cam kết- COMMITMENT3. Form ủy quyền giao nhận ctừ- letter of authorization for deliveringDe nghi chap thuan thay doi cua NDT TC nuoc ngoai_ Phu luc 5Giấy đăng ký mã số giao dịch_Phu luc 1Giay uy quyen cho PHS dang ky trading code CN & TCĐề thi học kì 1 toán lớp 6