Tap chi hanh vi tuan thu thue TNCN

Tap chi hanh vi tuan thu thue TNCN

Tap chi hanh vi tuan thu thue TNCN
... (2009), thu thu nhập cá nhân Vi t Nam mang nhiều nét đặc thù ảnh hưởng đến hành vi TTT thu nhập cá nhân sau: Thứ nhấ t , thu thu nhậ p cá nhâ n tạ i Vi t Nam ghi nhậ n mộ t đố i tượ n g nộ p thu ... nguyện, ngăn ngừa trốn thu đảm bảo số thu ngân sách nhà nước Lý thuyết tuân thủ thu thu nhập cá nhân tổng quan nghiên cứu TTT hành vi thực thi nghóa vụ thu người nộp thu Theo chuẩn mực châu ... thức tạm miễn thu khiến người nộp thu tránh thu cách gửi tiết kiệm thay góp vốn kinh doanh Đặc điểm thu thu nhập cá nhân Vi t Nam Thu thu nhập người có thu nhập cao ban hành Lệnh 50LCT/HĐNN8...
 • 14
 • 37
 • 1

Tác động của xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Tp. Hồ chí minh

Tác động của xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Tp. Hồ chí minh
... xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế NNT, trính phân tìch phát số yếu tố có tác động mạnh xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế Các nhân tố lịch sử bị kiểm tra hồ thuế đánh ... trốn thuế Vì vậy, xác suất bị kiểm tra yếu tố khả thi kiểm chứng Vi t Nam Từ lý trên, sinh vi n định chọn đề tài nghiên cứu “ Tác động xác suất bị kiểm tra tới hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế ... người nộp thuế 100,0 % nên tuân thủ thuế? % within Mức độ tuân thủ thuế % of Total 32 Mức xác suất bị kiểm tra người nộp thuế nên tuân thủ thuế kết hợp Mức độ tuân thủ thuế Mức độ tuân thủ thuế...
 • 63
 • 663
 • 9

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... hưởng nhân tố đến rủi ro tuân thủ thu - thu nhập nhân Đưa giải pháp nhằm thúc đẩy người nộp thu tuân thủ thu thu nhập nhân tốt Các khái niệm 5.1 Tuân thủ thu Vi c tuân thủ thu người ... Trang Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thu TNCN PGS TS Nguyễn Minh Hà vấn đề điển hính phương pháp tiếp cận thay nghiên cứu tuân thủ thu 6.2.2 Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thu ... tuân thủ thu Yếu tố lịch sử kiểm tra hồ thu (đã bị kiểm tra hồ thu hay chưa) tác - động đến tính tuân thủ thu Khả bị kiểm tra hồ thu sau bị kiểm tra tác động đến tính tuân thủ thu ...
 • 17
 • 318
 • 1

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TPHCM

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TPHCM
... n p thu thu nh p nhân Thu thu nh p nhân d a thu nh p gia c nh c a m i nhân c th , i thu tiêu dùng hay thu thu nh p doanh nghi p c a th c th i Hai nhân có m t m c thu nh p ch u thu ... t thu , phí thu khác thu c ngân sách b ng 21,21% c thu t thu thu nh p nhân b ng 38% thu thu nh p nhân c c u phát hi ác nhân t n hành vi tuân th thu thu nh hoàn thi n tuân th t cm ng th góp ... SPSS ng c a bi n (nhân t c tính m u nh n hành vi tuân th thu thu nh p nhân 1.5 , V Hai 200 có Ba là, nghiên c u ch t p trung vào nhân t ch y u n hành vi tuân th thu thu nh p nhân M t s y u...
 • 84
 • 584
 • 4

Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp - Trường hợp tỉnh Bình Dương

Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp - Trường hợp tỉnh Bình Dương
... phân tích ñ ng hành vi c a NNT ñ i v i tuân th thu Hình 1.1 Mô hình nhân t tác ñ ng ñ n hành vi tuân th thu Các nhân t nh hư ng ñ n hành vi ngư i n p thu Thái ñ tuân th Không tuân th Doanh nghi ... r t nhi u nhân t tác ñ ng ñ n hành vi tuân th thu c a DN m i nhân t tác ñ ng m c ñ khác Trên s nghiên c u c a nhà khoa h c v hành vi tuân th thu theo hai cách ti p c n kinh t hành vi ñã trình ... bày 21 ñây, tác gi t ng k t l i có 26 nhân t tác ñ ng ñ n hành vi tuân th thu có tính ph bi n sau: B ng 1.1: Tóm t t nhân t nh hư ng ñ n hành vi tuân th thu STT Các nhân t I Đ c ñi m doanh nghi...
 • 121
 • 2,065
 • 25

Nghiên cứu các yếu tố tác động đền hành vi tuân thủ thuê của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Nghiên cứu các yếu tố tác động đền hành vi tuân thủ thuê của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vĩnh long
... Pham vi thu thap du lieu Be tai thu thap so lieu tu cac doanh nghiep dang hoat dong san xuat kinh doanh co phat sinh giao dich voi co quan thue tinh Vinh Long tren pham vi toan tinh gom 09 don vi ... nghien cuu loai hinh doanh nghiep nho va vua Tac gia chua tim thay de tai nghien cuu hanh vi tuan thu thue cua cac doanh nghiep nho va vua tai tinh Vinh Long Be tai thuc hien ngoai viec xac dinh cac ... cua hanh vi xa hoi Chu the cua hanh vi phap luat la cong dan, co quan, to chuc nha nuoc, to chuc xa hoi Hanh vi phap luat co pham vi bieu hien khac voi cac hanh vi dao duc va cac hanh vi xa hoi...
 • 118
 • 214
 • 1

Phân tích các chi phí trong việc tuân thủ thuế của các doanh nghiệp.doc

Phân tích các chi phí trong việc tuân thủ thuế của các doanh nghiệp.doc
... VỀ CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ 4.3.1 Nhận xét chung doanh nghiệp chi phí thời gian chi phí tiền tuân thủ thuế Khi hỏi ý kiến doanh nghiệp nhận định “Với thủ tục hành thuế ... chi phí tuân thủ thuế các quy định luật thuế 41 4.3.1 Nhận xét chung doanh nghiệp chi phí thời gian tuân thủ thuế 41 4.3.2 Nhận xét chung doanh nghiệp chi phí tiền tuân thủ thuế Chương ... 0,0 0,0 0,0 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ 4.1 PHÂN TÍCH THỜI GIAN TUÂN THỦ THUẾ 4.1.1 Tổng số sử dụng cho hoạt động liên quan đến thuế Để tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp bỏ...
 • 81
 • 1,089
 • 16

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà tại chi cục thuế phú nhuận

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà tại chi cục thuế phú nhuận
... B: Các câu hỏi khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thu thu nhập nhân hộ kinh doanh cho thu nhà kê khai Chi cục Thu Quận Phú Nhuận mức độ tuân thủ thu thu nhập nhân hộ kinh doanh ... trạng tuân thủ thu Thu nhập nhân hộ kinh doanh cho thu nhà chi cục thu Phú Nhuận -6- Chương 4: Mô hình nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thu TNCN Chi cục Thu Quận Phú Nhuận ... hộ kinh doanh cho thu nhà nên em chọn đề tài : Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thu Thu nhập nhân hộ kinh doanh cho thu nhà chi cục thu Phú Nhuận để làm khóa luận tốt nghiệp đại...
 • 89
 • 371
 • 11

hậu quả pháp lý của hành vi gian lận thuế thu nhấp doanh nghiệp

hậu quả pháp lý của hành vi gian lận thuế thu nhấp doanh nghiệp
... khoản thu , bị truy cứu trách nhiệm hình xử phạt hành hành vi gian lận 11 CHƯƠNG III HẬU QUẢ PHÁP LÍ CỦA HÀNH VI GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP Để hạn chế hành vi gian lận thu thu nhập doanh ... PHÁP LÍ CỦA HÀNH VI GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP a Xử lí hành b Xử lí hình CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH VI GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THU THU ... NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ GIAN LẬN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thu thu nhập doanh nghiệp gì? a Khái niệm Căn vào Điều Điều Luật thu thu nhập doanh nghiệp năm 2008 đưa khái niệm sau: Thu thu nhập doanh...
 • 26
 • 1,358
 • 3

Chuyên đề thực tập Các hành vi chiến lược của tập đoàn Thái Tuấn trên thị trường nội địa (2013)

Chuyên đề thực tập Các hành vi chiến lược của tập đoàn Thái Tuấn trên thị trường nội địa (2013)
... 41 4.2 42 ix GI I THI U 1.1 Ngành C i tiêu dùng , làm V Tuy nhiên, hành vi ý 1.2 hành vi -2012 hành vi i phù 1.3 Câu nào? 1.4 khung phân tích Công ty D báo cáo tài phòng ban 2008 ... 3.1.2 ên 17 3.1.3 19 3.2 19 3.2.1 19 3.2.2 20 viii 3.3 Phân tích hành vi 3.3.1 22 22 3.3.2 K 25 3.3.3 q 26 3.3.4 ... 211.6 2008 2009 200 157.5 150 100 50 2007 2010 2011 2012 : Phòng Kinh doanh (2013) suy thoái lên 3.3 Phân tích hành vi Công ty D 3.3.1 3.3.1.1 hao tài s × 120% 90% T × 130% 22 , trang 3.3 n (phòng...
 • 56
 • 123
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân tại huyện giồng trôm tỉnh bến tre

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân tại huyện giồng trôm tỉnh bến tre
... 2.1.2 Hành vi gian l n thu 2.2 CÁC HÌNH TH C GIAN L N THU TNCN T CHUY N QUY N S D NG NG T C CÁC NGHIÊN C U V HÀNH VI GIAN L N 2.4 TÓM C CÁC NGHIÊN C U C V HÀNH VI GIAN ... th l n thu s t n t i hành vi gian a gian l n thu t n t mu n gi ng thu c c thu thu i n p thu ch p nh n hành vi gian l n thu Gian l n thu s gi m b t n u ho qu n lý thu t hi u qu cao Theo vi ng ... nhân vi n; cách nhìn nh n c Các nghiên c u th gi i nv n o cao c p v i Các nghiên c u c Tuy u cu c nghiên c u chuyên sâu v hành vi gian l n thu m tra thu c giá cho th y m t s nh n xét v hành vi...
 • 88
 • 373
 • 5

PHÂN TÍCH CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1 TPHCM.PDF

PHÂN TÍCH CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1 TPHCM.PDF
... th lu t thu 1. 1.2 N i dung c a m t s chi phí tuân th thu 1. 1.2 .1 Chi phí tuân th g p chi phí tuân th ròng u tiên, c n phân bi t chi phí tuân th g p (ho c chi phí tuân th xã h i) chi phí tuân th ... chi phí tuân th thu 1. 1.3 Các nhân t làm chi phí tuân th thu 14 1. 1.4 T m quan tr ng c a vi c c t gi m chi phí tuân th thu 16 1. 1.5 Vai trò c a thông tin k toán vi c phân tích chi ... p c a doanh nghi p nh v a 8 1: T ng quan v chi phí tuân th thu thu nh p doanh nghi p c a doanh nghi p nh v a 1. 1 T ng quan v chi phí tuân th thu 1. 1 .1 Khái ni m v chi phí tuân th thu Trên th...
 • 145
 • 220
 • 3

Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp hạn chế hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại quận 5

Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp hạn chế hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại quận 5
... KT1 150 thu khai thác qua KT 23. 750 truy thu KT 132 truy thu KT 12.317 truy thu KT KT 1.346 1 35 13.663 90% truy thu + 58 % 40 KT2 150 KT3 150 KT4 90 54 0 151 100.000 1. 454 152 26.9 15 101% 103% 35. 611 ... thêm qua 44 truy thu vi VPHC 11 54 2 181 723 409 / 409 07 1.236 / 1.236 53 1.682 45 1.727 59 / 157 157 148 - 1 .52 1 - / 17 - 1 .52 1 5. 390 383 5. 773 - - - : - 45 n -KD, an - 2.3.2 Các -CCT-KT3 ngày ... 100.000 1. 454 152 26.9 15 101% 103% 35. 611 8 35 162 36.446 108% 127% 10. 355 456 91 10.811 101% 55 % 53 4 21. 250 90 28. 750 25. 461 161 26. 250 83.744 4.091 54 0 87.8 35 100% 89% Ngoài s - - - - ban - : 41 -...
 • 80
 • 197
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chống thất thu thuế tncnxử lý vi phạm về thuế tncntài liệu ôn tập môn hành vi tổ chứcbáo cáo thực tập ngành hành chính văn thưbài tập về hành vi của người tiêu dùngbài tập về hành vi người tiêu dùngbài tập môn hành vi người tiêu dùngxử lý truy thu thuế tncnđịnh khoản truy thu thuế tncncơ sở lý luận về sự tuân thủ thuếcơ sở lý luận về tuân thủ thuếgiải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế tncn trên địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninhhoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm nâng cao sự tuân thủ thuế của doanh nghiệpbài tập nhóm hành vi tổ chức group and teamtạp chí hạnh phúc và tình yêuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả