BÀI GIẢNG CHIẾN lược xúc TIẾN

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược xúc tiến quốc tế docx

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược xúc tiến quốc tế docx
... I Mục đích chiến lược xúc tiến quốc tế II Chiến lược xúc tiến quốc tế III.Công cụ xúc tiến quốc tế I M ục đích c chi ến l ược xúc ti ến qu ốc t ế I M ục đích c chi ến l ược xúc ti ến qu ốc ... thị trường II Chi ến l ược xúc ti ến qu ốc t ế Chiến lược kéo: • Khái niệm: II Chi ến l ược xúc ti ến qu ốc t ế Chiến lược kéo: • Khái niệm: - Chiến lược kéo chiến lược thu hút, lôi kéo khách ... Giống nhau: chiến lược xúc tiến bán hàng Khác nhau: Đối tượng mà chiến lược kéo hướng tới người tiêu dùng cuối cùng, đối tượng chiến lược đẩy trung gian phân phối - Công cụ chiến lược kéo sử...
 • 32
 • 503
 • 5

BÀI GIẢNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TOÀN CẦU

BÀI GIẢNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TOÀN CẦU
... CHIẾN LƯỢC XÚC TẾN TOÀN CẦU Chiến lược xúc tiến toàn cầu, nghiên cứu nội dung sau: Rào cản hoạt động xúc tiến Kế hoạch chiến lược xúc tiến toàn cầu Các yếu tố xúc tiến NỀN TẢNG ... Decisions CÁC BƯỚC THIẾT LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TOÀN CẦU XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG NHẮM TỚI XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC XÁC ĐỊNH NGÂN SÁCH XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG XÁC ĐỊNH THÔNG ... cản-Restrictions Chi phí-Costs RÀO CẢN TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TOÀN CẦU Khác biệt ngôn ngữ Luật pháp, qui định phủ Khác biệt phương tiện truyền thông RÀO CẢN XÚC TIẾN Khác biệt văn hóa Khác biệt kinh tế Khác...
 • 9
 • 178
 • 0

slide bài giảng marketing căn bản chương 9 chiến lược xúc tiến

slide bài giảng marketing căn bản chương 9 chiến lược xúc tiến
... truyền/ QHCC Hỗn hợp xúc tiến - Sản phẩm - Giá - Phân phối - Xúc tiến Hỗn hợp marketing Thò trường mục tiêu Hình 9. 1: Vai trò xúc tiến marketing- mix Hệ thống truyền thông Marketing công ty đại ... tiếp 9. 1 KHÁI QUÁT VỀ XÚC TIẾN  Khái niệm xúc tiến:Xúc tiến nỗ lực doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhỡ khuyến khích khách hàng mua sản phẩm hiểu rõ doanh nghiệp Nhờ xúc tiến ... thoái Các giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm Hình 9. 6: Mức hiệu tương đối công cụ xúc tiến giai đoạn khác chu kỳ sống SP 15 9. 3 Các thành phần HH xúc tiến 9. 3.1 QUẢNG CÁO (Advertising) ª Khái niệm:...
 • 41
 • 1,417
 • 1

slide bài giảng marketing căn bản chương chiến lược xúc tiến

slide bài giảng marketing căn bản chương chiến lược xúc tiến
... XÚC TIẾN • 2- TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÚC TIẾN • Hỗn hợp xúc tiến hiệu góp phần cho thành công chiến lược Marketing Tạo khác biệt cho SP, phân khúc TT, thúc đẩy tiêu thụ, xây dựng NH…  cần xúc tiến ... quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÚC TIẾN Khái niệm Hỗn hợp xúc tiến Tầm quan trọng xúc tiến marketing KHÁI NIỆM XÚC TIẾN hoạt động giao tiếp với KH thể ... 5- CHIẾN LƯC CỦA CÔNG TY: – Chiến lược công, phòng thủ – Chiến lược đẩy, chiến lược kéo Chiến lược đẩy Trung gian phân phối Người tiêu thu Trung gian phân phối Nhà sản xuất Người tiêu thụ thu Chiến...
 • 30
 • 433
 • 0

slide bài giảng marketing căn bản chương 7. chiến lược xúc tiến ( promotion strategy)

slide bài giảng marketing căn bản chương 7. chiến lược xúc tiến ( promotion strategy)
... xuất SP cạnh tranh - Cắt giảm chương trình xúc tiến mạnh, khuyến trì để bán hết SP Chiến lược kéo chiến lược đẩy a Chiến lược đẩy (Push strategy): - Các hoạt động xúc tiến hướng đến nhà phân phối ... nhân b Chiến lược kéo (Pull strategy): - Các hoạt động xúc tiến hướng đến người tiêu dùng - Người tiêu dùng yêu cầu SP nhà phân phối, nhà phân phối đặt hàng nhà XS Quảng cáo, khuyến mạnh Chiến ... 2 Mục đích xúc tiến: - Thông báo - Khuyến khích - So sánh - Thuyết phục - Nhắc nhở Tầm quan trọng xúc tiến Xúc tiến giúp : - Tạo khác biệt SP - Phân khúc thị...
 • 18
 • 591
 • 0

slide bài giảng marketing chương 9 chiến lược xúc tiến

slide bài giảng marketing chương 9 chiến lược xúc tiến
... XÚC TIẾN • 2- TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÚC TIẾN • Hỗn hợp xúc tiến hiệu góp phần cho thành công chiến lược Marketing Tạo khác biệt cho SP, phân khúc TT, thúc đẩy tiêu thụ, xây dựng NH…  cần xúc tiến ... quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÚC TIẾN Khái niệm Hỗn hợp xúc tiến Tầm quan trọng xúc tiến marketing KHÁI NIỆM XÚC TIẾN hoạt động giao tiếp với KH thể ... 5- CHIẾN LƯC CỦA CÔNG TY: – Chiến lược công, phòng thủ – Chiến lược đẩy, chiến lược kéo Chiến lược đẩy Trung gian phân phối Người tiêu thu Trung gian phân phối Nhà sản xuất Người tiêu thụ thu Chiến...
 • 30
 • 370
 • 1

Bài giảng môn marketing quốc tế Chiến lược xúc tiến quốc tế

Bài giảng môn marketing quốc tế Chiến lược xúc tiến quốc tế
... Xúc tiến truyền thông cty để thông tin ảnh hưởng đến khán thính giả Xúc tiến TC liên quan đến quản trò XT nhiều QG Mục tiêu: bán SP xây dựng hình ảnh cty Hoạt động: Quảng cáo quốc tế Khuyến quốc ... Hoạt động: Quảng cáo quốc tế Khuyến quốc tế Quan hệ công chúng Bán hàng cá nhân NỘI DUNG CHỦ YẾU Những áp lực quảng cáo quốc tế Các đònh quảng cáo quốc tế: Chọn đại lý (cty) quảng cáo Thông điệp ... tế • (Mỹ Anh có 500 đại lý QC giới) CHỌN ĐẠI LÝ QUẢNG CÁO QT SELECTING THE GLOBAL AGENCY • Có hai lựa chọn: Chọn cty quảng cáo quốc tế có văn phòng quốc có văn phòng nước Chọn cty quảng cáo quốc...
 • 43
 • 202
 • 1

Bài tiểu luận:chiến lược xúc tiến maketing sản phẩm X-Men pptx

Bài tiểu luận:chiến lược xúc tiến maketing sản phẩm X-Men pptx
... trình xúc tiến sản phẩm X-Men Phân tích thực trạng đối thủ cạnh tranh Đưa biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện trình xúc tiến sản phẩm X-men 3.Nội dung nghiên cứu: Sơ lược sản phẩm dầu gội X-Men ... 1.Những lợi ích xúc tiến +Xây dựng hình ảnh cho công ty sản phẩm +Thông tin đặc trưng sản phẩm +Xây dựng nhận thức sản phẩm +Quảng bá sản phẩm có +Tái định vị hình ảnh công dụng sản phẩm bán chậm ... PHÁP XÚC TIẾN SẢN PHẨM A.CƠ SỞ LÝ LUẬN ,THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÚC TIẾN I KHÁI NIỆM VỀ XÚC TIẾN Xúc tiến nỗ lưc doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhở khuyến khích khách hàng mua sản...
 • 58
 • 2,768
 • 3

Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại PJICO HẢI PHÒNG.doc.DOC

Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại PJICO HẢI PHÒNG.doc.DOC
... i Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm tác dụng chiến lợc xúc tiến hỗn hợp I - Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giống nh hoạt động kinh doanh khác, nhằm ... hoạt động kinh doanh bảo hiểm tác dụng chiến lợc xúc tiến hỗn hợp Chơng II : Những nội dung chiến lợc xúc tiến hỗn hợp hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chơng III : Tình hình thực chiến lợc xúc tiến ... bảo hiểm có liên quan đến chiến lợc Để hiểu rõ hơn, ta lần lợt nghiên cứu tác dụng chiến lợc xúc tiến hỗn hợp hoạt động kinh doanh bảo hiểm nội dung II- tác dụng chiến lợc xúc tiến hỗn hợp hoạt...
 • 91
 • 827
 • 13

Đánh giá và hoàn thiện chiến lược xúc tiến xúc tiến cho nhãn hiệu L’ovité nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Đẹp.pdf

Đánh giá và hoàn thiện chiến lược xúc tiến xúc tiến cho nhãn hiệu L’ovité nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Đẹp.pdf
... Minh Đánh giá hoàn thiện chiến lƣợc xúc tiến xúc tiến cho nhãn hiệu L’ovité nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Đẹp” làm chuyên đề tốt nghiệp Mục đích đề tài: Phân tích, đánh ... trung chủ yếu vào phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến công ty Phân tích nhân tố tác động đến lực cạnh tranh công ty Từ làm sở để hoàn chiến lƣợc xúc tiến tăng lực cạnh tranh công ty Luận văn ... xúc tiến công ty năm 2008 đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện thành phần hoạt động xúc tiến công ty  Hạn chế đề tài là: Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp có nhiều yếu tố nhƣ: lực sản xuất, sản phẩm, ...
 • 84
 • 441
 • 7

Xây dựng chiến lược xúc tiến cho dòng sản phẩm Dumex Gold trong 6 tháng cuối năm 2010.pdf

Xây dựng chiến lược xúc tiến cho dòng sản phẩm Dumex Gold trong 6 tháng cuối năm 2010.pdf
... hay hiệu mang đến cho xã hội Những lợi ích xúc tiến: Xây dựng hình ảnh cho công ty sản phẩm  Thông tin đặc trưng cho sản phẩm Xây dựng nhận thức sản phẩm  Quảng bá sản phẩm có  Tái định ... công cụ xúc tiến dùng để xây chiến lược hỗn hợp xúc tiến mình? Một số công ty tìm cách để xây dựng chiến lược xúc tiến cách thay công cụ với để làm mục đích chọn công cụ nào tiết kiệm cho công ... hƣởng đến chiến lƣợc xúc tiến Nhà Marketing chọn hai chiến lược hỗn hợp xúc tiến chiến lược đẩy chiến lược kéo để tạo mức tiêu thụ  Chiến lược đẩy: đòi hỏi hoạt động Marketing nhà sản xuất...
 • 67
 • 507
 • 2

Thực trạng chiến lược xúc tiến chương trình “Du hoc Mỹ”.pdf

Thực trạng chiến lược xúc tiến chương trình “Du hoc Mỹ”.pdf
... chiến lược xúc tiến chương trình “Du hoc Mỹ” - Chương phân tích thị trường du học Mỹ, phân tích đối thủ cạnh tranh công ty - Đồng thời chương sâu vào phân tích hoạt động xúc tiến mà công ty thực ... ty thực truyền thông cho 50 doanh nghiệp Các chương trình bật mà Indochina thực hiện: chương trình digital coupon, chương trình lì xì xuân, chương trình dream connecting…, bên cạnh công ty thực ... xây dựng chiến lược xúc tiến sản phẩm lý thuyết sử dụng liên quan trực tiếp đến chiến lược xúc tiến : Below The Line, Above The Line… lý thuyết hành vi tiêu dùng, marketing trực tuyến Chương 3:...
 • 104
 • 325
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược xúc tiếnxây dưng chiến lược xúc tiến marketingbài giảng chiến lượcbài giảng chiến lược chiêu thịtài liệu chiến lược xúc tiếnbài giảng chiến lược sản phẩm quốc tếĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiểnTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôBài giảng kỹ thuật vi xử lýBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 2Bài giảng điện tử công suất và truyền động điệnBài giảng điều khiển mờBài giảng thông tin vệ tinhBài giảng thực tập máy điệnBài giảng thiết kế mẫu 3Bài giảng nghệ thuật trang điểmTập bài giảng môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam ( trình độ cđđh )