Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (ĐH Kinh tế Huế)

Tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III docx

Tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III docx
... • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực 24 Dự đoán cung nhân lực • Trong nội tổ chức • Từ bên 25 Dự đoán cung nhân lực nội tổ chức • Phân loại lực lượng lao ... Chương KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC MBA Nguyễn Đức Kiên Cấu trúc trình bày • Vai trò KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực Vai trò KHH ... lượng nguồn nhân lực • Phân tích tình hình di dân • Dự đoán nguồn lao động từ nước 27 28 Cấu trúc trình bày • Vai trò KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cầu nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân...
 • 34
 • 491
 • 7

Tài liệu Bài giảng quản trị nguồn nhân lực . Bài 9 docx

Tài liệu Bài giảng quản trị nguồn nhân lực . Bài 9 docx
.. . Tạo động lực làm việc gì? Các học thuyết tạo động lực làm việc Làm cho công việc có ý nghĩa hơn(làm giàu CV) Vai trò người quản lý I.TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LÀ GÌ? Khái niệm Các giá trị thái .. . trường làm việc thích hợp 1.Khái niệm Tạo động lực làm việc dẫn dắt nhân viên đạt mục tiêu đề với nỗ lực lớn Giả sử bạn có công việc đến hạn phải hoàn tất Bạn cần nhân viên nỗ lực để đạt mục tiêu thời .. . áp dụng trường hợp 2.Giá trị thái độ Người ta không tăng động lực hay bị giảm động lực điều giống Kết luận gì? • Các tình cho thấy phức tạp hành vi người • Nhận thức giá trị khác nhau, thái độ...
 • 30
 • 556
 • 5

Tài liệu Bài 6: bài giảng quản trị nguồn nhân lực ppt

Tài liệu Bài 6: bài giảng quản trị nguồn nhân lực ppt
... điều giảng viên nói Họ chất vấn giảng viên phải theo chuẩn lưu trữ tài liệu ISO từ trước đến họ áp dụng hệ thống quản lý theo cách riêng họ cách xem hiệu người phận quen thuộc Gần điều giảng ... công việc hành khác gửi thông tin trường cho khách hàng theo yêu cầu, cập nhật nguồn liệu khách hàng, chuẩn bị tài liệu cho buổi hội thảo giới thiệu trường ĐH Ngày làm, Lan thấy CV nhiều Khách ... tác máy b Một nhân viên bán hàng quan sát nhân viên có kinh nghiệm sử dụng máy tính tiền c Một giám đốc sản xuất tham gia khóa học Quản lý chất lượng kéo dài tuần d Một chuyên gia nhân hướng dẫn...
 • 62
 • 516
 • 6

Tài liệu Bài giảng Qủan trị nguồn nhân lực.PGS TS Trần Kim Dung ppt

Tài liệu Bài giảng Qủan trị nguồn nhân lực.PGS TS Trần Kim Dung ppt
... Thu hút nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu quản trò nguồn nhân lực Các mô hình quản trò nguồn nhân lực Luật pháp Tài Quản trò Nhân văn Khoa học hành vi Duy trì nguồn nhân ... quyền lực cho nhân viên • Mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp PGS .TS TRAN KIM DUNG PGS .TS TRAN KIM DUNG 23 PGS .TS TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 24 CHƯƠNG 2: Hoạch đònh nguồn nhân lực Cải tổ ... tuyển từ bên Trình giám đốc ký duyệt PGS .TS TRAN KIM DUNG PGS .TS TRAN KIM DUNG 59 PGS .TS TRAN KIM DUNG nhân ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 60 10 Tuyển chọn nhân viên cho nhiệm vụ quốc tế Yêu cầu nhà...
 • 23
 • 7,208
 • 77

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 3 phân tích công việc

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 3 phân tích công việc
... xuất công việc - Khi có thay đổi nội dung công việc Lưu ý:  Phân tích công việc phải dựa vào công việc, không dựa vào người thực công việc II Thực đơn phân tích công việc Nội dung công việc (job-content) ... phân tích công việc mở rộng bao gồm việc thu thập thông tin chế độ đãi ngộ gắn với công việc Sản phẩm phân tích công việc CÔNG TÁC CỤ THỂ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM NHIỆM VỤ MÔ TẢ CÔNG VIỆC ... nghĩa phân tích công việc  Đối với người lao động:  Đối với người quản lý:  Phân tích công việc quan trọng bắt buộc khi: - Doanh nghiệp thành lập việc phân tích công việc tiến hành lần đầu - Khi...
 • 33
 • 1,258
 • 2

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 4 tuyển dụng nhân sự

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 4 tuyển dụng nhân sự
... 3 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN (Con người) TỔ CHỨC (Công việc) Tuyển mộ (Tìm kiếm & Thu hút) Tuyển chọn ( o lường & Đánh giá) Ra định tuyển dụng II TUYỂN MỘ Khái niệm tuyển mộ Tuyển mộ trình ... trình tuyển mộ Tuyển mộ nội Tuyển mộ từ bên Phương pháp tuyển chọn nội Phương pháp tuyển chọn từ bên I KHÁI NIỆM, MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Khái niệm  Tuyển dụng (staffing): trình tuyển ... nghiệm lực (Aptitude test) lực học tập thực công việc       khả sử dụng ngôn ngữ (verbal ability) lực tính toán (numerical ability) tốc độ tri giác (perceptual speed) lực phân tích/lý luận (reasoning...
 • 40
 • 1,440
 • 3

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 5 đào tạo và phát triển nhân viên

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 5 đào tạo và phát triển nhân viên
... hướng cho nhân viên  Đánh giá nhu cầu đào tạo kế hoạch đào tạo  Thực đào tạo chỗ  Đảm bảo chuyển giao 6-4 5 PHÒNG NHÂN SỰ VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo định hướng cho nhân viên  ... việc 6-4 3 Phương pháp phát triển • • • • • Đào tạo lớp học Các trung tâm nguồn lực Luân chuyển Cố vấn Các dự án đặc biệt 6-4 4 QUẢN TRỊ VIÊN CHỨC NĂNG VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo ... 6-3 Sự khác đào tạo phát triển Đào tạo Phát triển Trọng tâm Phạm vi Thời gian Mục đích 6-4 THẢO LUẬN • Đào tạo đem lại lợi ích cho doanh nghiệp? • Khi doanh nghiệp cần tiến hành đào tạo? 6 -5 ...
 • 46
 • 1,700
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 1 tổng quan quản trị nguồn nhân lực

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 1 tổng quan quản trị nguồn nhân lực
...  Chương 1: Tổng quan quản trị NNL Chương 2: Quản trị NNL chiến lược hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích thiết kế công việc Chương 4: Tuyển dụng Chương 5: Đào tạo phát triển nguồn nhân ...   Bản chất họat động Quản trị nguồn nhân lực Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Các chức Quản trị nguồn nhân lực Các vai trò QTNNL   Các doanh nghiệp thành công giới quan niệm người lao động ... nhân lực Chương 6: Quản trị thành tích Chương 7: Quản trị hệ thống đãi ngộ      Slide giảng Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, NXB Lao động xã hội, 2007 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, Quản...
 • 20
 • 838
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 6 quản trị thành tích

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 6 quản trị thành tích
... TIÊU: M - un giúp cho học viên: • Nắm cấu trúc hệ thống quản trị thành tích (HTQTTT) doanh nghiệp • Hiểu rõ mục đích hệ thống quản trị thành tích • Nhận biết hệ thống quản trị thành tích hiệu ... hành vi Quyết định nhân So sánh + + - - + /- ĐG phẩm chất + + - - - ĐG hành vi (BOS) - - + + + ĐG Kết + /- + /- + + + /- Lựa chọn người đánh giá Cấp trực tiếp Khách hàng Cấp Đánh giá nhân viên Tự đánh ... cấp thành tích hội học hỏi, phát triển họ nhằm cải thiện thành tích nhân • Hỗ trợ phát triển cá nhân • Truyền đạt tiêu chuẩn đánh giá thành tích MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH Kết MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN...
 • 46
 • 1,319
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 2 chiến lược & hoạch định nguồn nhân lực

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 2 chiến lược & hoạch định nguồn nhân lực
... điểm yếu - Chiến lược tăng trưởng - Chiến lược ổn định - Chiến lược suy giảm Chiến lược kinh doanh - Chi phí thấp - Khác biệt hóa Hoạt động quản nhân Hoạt động quản nhân • Lập KH nhân •Tuyển ... • Cắt giảm nhân Chiến lược Công ty Chiến lược ổn định ( t hội phát triển) Chiến lược suy giảm Chiến lược nhân • Xác định nhân chủ chốt phát triển chiến lược giữ chân nhân • Cắt giảm nhân để cắt ... Q.hệ quản & nhân viên: cân • Bầu không khí ’cởi mở’  Lập kế hoạch (hoạch định) nguồn nhân lực …là trình dự báo nhu cầu NNL khả cung cấp doanh nghiệp, xác định mức độ thiếu hụt nguồn nhân lực, ...
 • 22
 • 366
 • 2

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 7 quản trị hệ thống đãi ngộ

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 7 quản trị hệ thống đãi ngộ
... thành tích  Ưu điệẢm ◦ ◦  HảỊn chệỐ: ◦ ◦  ◦ ◦ Next Thành tích nhân viên 1/3 1/3 1/3 Xuất sắc 1 2-1 5% 9-1 1% 5-8 % Khá 8-1 1 6-8 4-5 Trung bình 4 -7 4-5 2-3 Đạt yêu cầu 1-3 Không tăng Không tăng Không ... tiện nghi - Thời gian làm việc linh hoạt - Tuần làm việc ngắn - Chia sẻ công việc - Làm việc từ xa - Chức danh ấn tượng đáp ứng yêu cầu tối thiểu phủ, công đoàn quản .nhân viên hiểu hệ thống cảm ... -Tỷ suất lợi nhuận ngành Thị trường lao động -Cung – Cầu -Phân bổ cầu Bản thân nhân viên -Sự hoàn thành công việc -Thâm niên công tác -Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm -Các yếu tố khác Văn hóa...
 • 36
 • 1,339
 • 1

bài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2 - ts phạm phi yên

bài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2 - ts phạm phi yên
... vi Vận dụng nhiều kiến thức Tâm lý vào quản lý Trong phân công công việc Trong bố trí nhóm nhân viên Có giao thoa với mô hình nhân văn Mô hình quản trị theo mục tiêu Giao việc sở bàn bạc, ... vi Mô hình quản trị theo mục tiêu Mô hình Hành mệnh lệnh Mô hình Hành mệnh lệnh Cấp lệnh, cấp thừa hành Ít dân chủ, bàn bạc cấp cấp Ít linh hoạt Phù hợp ? Mô hình luật pháp  Quản trị chủ yếu ... chuyên chở nông sản Trong tháng không tiêu thụ sản phẩm dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tài Hội đồng quản trị định cách chức Giám đốc điều hành Theo bạn, định HĐQT có hợp lý không, sao? • Nguyên...
 • 33
 • 367
 • 1

bài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 1 - ts phạm phi yên

bài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 1 - ts phạm phi yên
... phát triển NNL Bài 7: Đánh giá thành tích nhân viên Bài 9: Quản trị tiền lương Bài 8: Tạo động lực làm việc BÀI NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NỘI DUNG KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ MỤC TIÊU CHỨC ... Bài 1: Nhập môn QT NNL Bài 2: Phương pháp QT NNL yếu tố ảnh hưởng Bài 3: Phân tích công việc Bài 4: Hoạch định NNL Bài 5: Tuyển dụng Bài 6: Đào tạo phát triển NNL Bài 7: Đánh giá thành tích nhân ... GIỚI THIỆU MÔN HỌC SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC: Sử dụng hiệu quản Nguồn nhân lực đóng góp đến 80% vào thành công Doanh nghiệp Hiệu suất Nhân nhân tố quan trọng định hiệu Tổ chức MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Trang...
 • 30
 • 1,018
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị nguồn nhân lực trần kim dungbài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2 ts phạm phi yênslide bài giảng quản trị nguồn nhân lựcvideo bài giảng quản trị nguồn nhân lựcđề cương bài giảng quản trị nguồn nhân lựcbài giảng quản trị nguồn nhân lực ts phạm phi yênbài tập quản trị nguồn nhân lựcbài giảng quản lý nguồn nhân lực xã hộibài giảng quản lý nguồn nhân lựcgiải bài tập quản trị nguồn nhân lựcbài tập quản trị nguồn nhân lực trần kim dungbài giảng môn quản trị nguồn nhân lựcslide bài giảng môn quản trị nguồn nhân lựcbài giảng về quản trị nguồn nhân lựcbài giảng chương 1 quản trị nguồn nhân lựcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Hai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học