Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia
... quc gia cú tr s chớnh s 24 Quang Trung - H Ni v 12/86 Duy Tõn, Cu Giy, H Ni 46 Ban lãnh đạo nhà xuất Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Khối biên tập Khối Khối sản xuất, ... ti ó xut bn giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 65 13 Bng 3.12 Tỡnh hỡnh cụng tỏc o to giai on 2011-2014 ti NXB Chớnh tr quc gia 67 C cu phõn b biờn viờn Nh xut bn Chớnh tr Quc gia C cu gii ... nghim gia cỏc BTV cng cú vai trũ quan trng vic nõng cao kin thc - Nõng cao nng lc i ng BTV cũn l vic nõng cao k nng x lý cụng vic, bao gm: K nng v XDKHT v khai thỏc bn tho; K nng v ngụn ng, giao...
 • 99
 • 221
 • 4

Thực trạng nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trong hai năm 2007 - 2008

Thực trạng nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trong hai năm 2007 - 2008
... Chương 1: Năng lực kinh doanh ý nghĩa việc nâng cao lực kinh doanh nhà xuất Chính trị quốc gia Chương 2: Thực trạng hoạt động nâng cao lực kinh doanh Nhà xuất Chính trị quốc gia hai năm 2007 2008 ... hoạt động nâng cao lực kinh doanh hoạt động xuất phát hành, người viết định chọn đề tài: Thực trạng nâng cao lực kinh doanh Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật hai năm 2007 2008 NXB lớn ... hoạt động nâng cao lực hiệu kinh doanh Nhà xuất Chính trị Quốc gia 61  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA TRONG ĐIÊU...
 • 6
 • 147
 • 3

Công tác biên tập xuất bản mảng sách tuyên truyền đối ngoại của nhà xuất bản chính trị quốc gia

Công tác biên tập xuất bản mảng sách tuyên truyền đối ngoại của nhà xuất bản chính trị quốc gia
... ưu điểm công tác biên tập xuất sách tuyên truyền đối ngoại Nhà xuất Chính trị quốc gia Nhà xuất Chính trị quốc gia coi công tác biên tập, xuất công tác trọng tâm, nhân tố định tồn Nhà xuất Được ... đặt công tác biên tập - xuất mảng sách tuyên truyền đối ngoại Nhà xuất Chính trị quốc gia Trên sở nhận thức rõ thành tựu hạn chế công tác biên tập xuất sách tuyên truyền đối ngoại Nhà xuất Chính ... đối ngoại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Với đề tài Công tác biên tập - xuất mảng sách tuyên truyền đối ngoại Nhà xuất Chính trị quốc gia đối tượng nghiên cứu công tác lựa chọn, biên tập, xuất sách...
 • 56
 • 273
 • 1

Công tác xuất bản bộ sách điện tử hồ chí minh toàn tập tại nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật tiểu luận cao học

Công tác xuất bản bộ sách điện tử hồ chí minh toàn tập tại nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật tiểu luận cao học
... điện tử xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật (Nhà xuất Chính trị quốc gia) Chương 2: Quy trình số hóa sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất lần thứ ba Nhà xuất Chính trị quốc gia CHƯƠNG ... CHUNG VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ XUẤT BẢN SÁCH ĐIỆN TỬ TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT (NXB Chính trị quốc gia) 1.1 Khái quát sách điện tử Ở phần nội dung này, để khái quát sách điện tử, đồng ... nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu quy trình biên tập xuất sách điện tử Hồ Chí Minh toàn tập, sở tìm hiểu khái quát hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật, qua...
 • 30
 • 273
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

Luận văn thạc sỹ: Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật
... Đại học kinh tế quốc dân MAI THU HằNG TạO ĐộNG LựC LAO ĐộNG TạI NHà XUấT BảN CHíNH TRị QuốC GIA Sự THậT Chuyên ngành: QUảN TRị NHÂN LựC Ngời hớng dẫn khoa học: Pgs TS NGUYễN VĩNH GIANG Hà nội, ... LựC LAO ĐộNG TạI NHà XUấT BảN CHíNH TRị QuốC GIA Sự THậT Chuyên ngành: QUảN TRị NHÂN LựC Hà nội, năm 2013 i TểM TT LUN VN Lý chn ti: Bt c t chc no cng c to thnh bi yu t ngi ngi lao ng s dng ... giai on 2010 2012 .Error: Reference source not found Hỡnh 1.1: Thỏp nhu cu ca Maslow .Error: Reference source not found trờng Đại học kinh tế quốc dân MAI THU HằNG TạO ĐộNG LựC LAO ĐộNG TạI...
 • 150
 • 223
 • 3

tóm tắt luận văn thạc sĩ Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

tóm tắt luận văn thạc sĩ Tạo động lực lao động tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật
... Chức Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 2.1.2.2 Nhiệm vụ Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật 2.1.2.3 Tổ chức máy Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật 2.1.2.4 Đội ngũ lao động Nhà xuất 2.1.3 ... thuyết tạo động lực cho người lao động Chương 2: Phân tích thực trạng tạo động lực lao động Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật Chương 3: Phương hướng, giải pháp nhằm tạo động lực lao động Nhà xuất ... chung: Tạo động lực lao động mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật 3.2.Quan điểm cải tiến công tác tạo động lực Nhà xuất bản: Tạo động lực lao động phần...
 • 21
 • 318
 • 2

luan van cao hoc hoạt động xuất bản sách điện tử ở nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật hiện nay thực trạng và giải pháp

luan van cao hoc hoạt động xuất bản sách điện tử ở nhà xuất bản chính trị quốc gia  sự thật hiện nay thực trạng và giải pháp
... lý luận sách điện tử, xuất sách điện tử Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật từ năm 2001 đến Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao chất ... văn tìm hiểu thực trạng hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia, từ đưa đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất thời gian tới 5.2 ... đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng sách điện tử Nhà xuất bản, đó, tác giả mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu Hoạt động xuất sách điện tử Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật nay: Thực trạng...
 • 90
 • 474
 • 5

NÂNG CAO PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊNHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TRƯỚC YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI

NÂNG CAO PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TRƯỚC YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI
... cỏc nh xut bn hin Sáchkhác Sáchdịch Sáchkhoa học kỹthuật Sáchmỹthuật Sáchthiếunhi Sáchphápluật Sáchkhoa học xã hội Sáchgiáotrình, giáokhoa Sáchkinhtế Sáchvănhọc SáchL luận chínhtrị 8.6 41.4 4.3 ... GIA - PGS, TS ng Vinh Sng (Ch nhim ti) - Dng Vn Vinh (Th ký ti) - Lờ Ngc Dip - V Th Khỏnh D - ThS Nguyn Th Hng Giang - Phan Minh Hng - Nguyn Thu Hin - Nguyn Th Thỳy Hng - ng Th Bớch Liờn - TS ... 24, 29); Ch th 08/CT-TW v Tng cng s ch o v qun nhm nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc bỏo - xut bn; Ch th 22/CT-TW ca B Chớnh tr v Tip tc i mi v tng cng s lónh o, qun cụng tỏc bỏo chớ,...
 • 122
 • 229
 • 0

Cấu trúc và các qúa trình hình thành đại dương ( Nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội ) - Phụ lục ppsx

Cấu trúc và các qúa trình hình thành đại dương ( Nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội ) - Phụ lục ppsx
... bố lục địa đại dương qúa khứ (c) Sai xét yêu cầu cân đẳng tĩnh (tương tự việc thả mẩu gỗ vào nước) lớp vỏ lục địa mỏng phải có "độ nổi" thấp so với lớp vỏ lục địa dày (câu hỏi 2.2(a), 2.12(d )) , ... phần đỉnh thành máng Câu hỏi 2.5 (a) Là mặt cắt qua sống núi Đại Tây Dương, (b) mặt cắt qua sống đông Thái Bình Dương (b) Hệ thống sống núi Đại Tây Dương có bề mặt địa hình chia cắt mạnh (c) Nói ... dạng địa hình bị chia cắt mạnh (hình 1.9(b )) Tuy nhiên, mép thềm lục địa (a), dạng địa hình độc lập, có độ sâu nông nên mặt cắt đo có mức độ tin cậy khoảng sai số vài mét Để đánh giá (b) hình thái...
 • 23
 • 140
 • 0

Biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao thông vận tải

Biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao thông vận tải
... giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh chơng III 30 Chuyên đề tốt nghiệp Chơng III giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Của nhà xuất giao thông ... động marketing sản xuất kinh doanh nhà xuất Chơng III: Các giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhà xuất giao thông vận tải I Đánh giá hoàn cảnh, điều kiện nhà xuất ... II Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà xuất Đặc điểm hoạt động kinh doanh Nhà xuất Nhà xuất Giao thông vận tải doanh nghiệp Nhà n ớc, trực thuộc Bộ giao thông vận tải, đợc thành lập vào...
 • 50
 • 185
 • 0

Luận văn: Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao thông vận tải ppt

Luận văn: Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản Giao thông vận tải ppt
... pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh chương III 31 Chuyên đÒ tốt nghiệp Chương III CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN ... TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN Đặc điểm hoạt động kinh doanh Nhà xuất Nhà xuất Giao thông vận tải doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ giao thông vận tải, thành lập vào ... TRIỂN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 1- Lịch sử hình thành Ngày / / 1983 đồng ý Bộ văn hóa thông tin việc thành lập Nhà xuất Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải định thành lập Nhà Xuất Tên gọi: Nhà xuất giao...
 • 52
 • 91
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà xuất bản kim đồng

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà xuất bản kim đồng
... ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN LÊ VIỆT HÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... xuất Kim Đồng 66 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG 69 3.1 Một số giả định để xây dựng giải pháp Marketing ... nhằm giúp Nhà xuất xây dựng chiến lƣợc Marketing để thúc đẩy phát triển Nhà xuất Kim Đồng ngày lớn mạnh bền vững Và lý để lựa chọn đề tài: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao lực cạnh tranh...
 • 91
 • 127
 • 4

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà xuất bản kim đồng

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà xuất bản kim đồng
... ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN LÊ VIỆT HÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... động Marketing kinh doanh Nhà xuất Kim Đồng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG ... Bookmark not defined 3.2 Một số để xây dựng giải pháp Marketing Nhà xuất Kim Đồng Error! Bookmark not defined 3.3 Các giải pháp nâng cao hoạt động Marketing Nhà xuất Kim Đồng Error!...
 • 13
 • 52
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đỗ minh cương nguyễn thị doan 2001 phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học việt nam nhà xuất bản chính trị quốc gia hà nộichon sach giao vien toan 7 tap 1 cua nha xuat ban giao duccam nang on luyen thi dai hoc mon sinh nha xuat ban dai hoc quoc giatra thủy lực mạng lưới cấp thoát nước lâm minh triết nguyễn phước dân nguyễn thanh hùng nhà xuất bản đại học quốc gia tp hcm 2003phuong huong va giai phap nang cao chat luong xuatban giao trinh phuc vu cho nhu cau dao tao cua hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh trong tinh hinh moinăng lực và kinh nghiệm của nhà thầukê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầunăng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danhkê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chínhđề tài một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản giao thông vận tải ppsxmột số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản giao thông vận tải7 chu văn cấp 2003 nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nxb chính trị quốc gia hà nộibộ giáo dục và đào tạo  triết học  dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học 3 tập nxb chính trị quốc gia hà nội 1997cao học học viện chính trị quốc gia hồ chí minhbài tập cơ lý thuyết cua nha xuat ban gtvtGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔITiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityLuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namSẢN XUẤT POLYURETHANETiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốCông nghệ Sản xuất izo octangiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namCấu hình FTP trên windowsGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6Siêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0