Hệ tư vấn mờ trực cảm và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Nghiên cứu sự biến đổi triệu chứng ứng dụng trong chẩn đoán bệnh cây

Nghiên cứu sự biến đổi triệu chứng và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh cây
... đặc trng bệnh lại không rõ nh bệnh biến màu, bệnh biến dạng phần lớn bệnh phát sinh sớm 1.5 Những biến đổi triệu chứng ứng dụng chẩn đoán bệnh Nhận bíêt đợc trạng thái bệnh đặc trng bệnh để nhận ... gây bệnh để tiến hành chẩn đoán bệnh cần phải kết hợp việc giám định vật gây bệnh, xác định xâm nhiễm để chẩn đoán Những biến đổi triệu chứng thờng biểu chỗ, khác bệnh nhng triệu chứng, bệnh ... bệnh biến đổi cuối dẫn đến thay đổi hình thái bên mắt thờng nhìn thấy đợc Cho nên, triệu chứng bệnh kết loạt biến đổi bệnh lý phức tạp 1.4.1 Trạng thái bệnh Trạng thái bệnh bao gồm loại: biến...
 • 144
 • 185
 • 0

Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh
... phát bệnh truyền nhiễm tương ứng Với ý nghĩa chọn đề tài: Tổng hợp hạt Nano từ tính đính kháng thể ng dụng chẩn đoán bệnh đặc biệt đưa phương pháp đính kháng thể Vibrio Cholerae (01) để chẩn ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PTN CÔNG NGHỆ NANO TRẦN NGỌC TẠO TỔNG HỢP CÁC HẠT NANO TỪ TÍNH CÓ ĐÍNH KHÁNG TH ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nano (Chuyên ngành đào tạo thí ... thư), ứng dụng gọi dẫn truyền thuốc hạt từ tính Hạt nano từ tính tính tương hợp sinh học gắn kết với thuốc điều trị Lúc hạt nano tác dụng hạt mang Thông thường hệ thuốc /hạt tạo chất lỏng từ...
 • 96
 • 158
 • 0

NGHIÊN NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN C-MEAN MỜ LOẠI HAI ỨNG DỤNG TRONG PHÂN ĐOẠN ẢNH

NGHIÊN NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN C-MEAN MỜ LOẠI HAI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN ĐOẠN ẢNH
... NGHIấN CU THUT TON C-MEAN M LOI HAI V NG DNG TRONG PHN ON NH II- NHIM V V NI DUNG: ng dng thut toỏn phõn cm C-mean m loi hai vo phõn on nh + Phõn cm nh bng thut toỏn FCM, C-mean m loi hai + Hin th, ... loi hai khong Trong phn 1.2, chỳng ta ó nghiờn cu v m loi hai, õy chỳng ta s nghiờn cu mt trng hp c bit ca m loi hai m loi hai khong, chỳng c s dng rng rói vỡ khụng phc tớnh toỏn nh m loi hai ... hai chiu c chia thnh hai nhúm: kt hp v khụng kt hp Nu hm thuc hai chiu cú th c biu din thụng qua hai hm thuc mt chiu thỡ ú nú thuc nhúm kt hp Ngc li thỡ l nhúm khụng kt hp Vớ d 1.5: Hm thuc hai...
 • 96
 • 2,475
 • 8

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu quy trình tác

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu quy trình tác
... thể hen phế quản d ứng có tới 4-5% viêm mũi d ứng 15-20% tổng tần số trờng hợp d ứng đạt tới 10-15% d n số giới Ngày không nghi ngờ nhiều bệnh d ứng ( nh Hen phế quản atopy, Viêm mũi d ứng, ... tính d nguyên bụi nhà, loài mạt bụi nhà sản phẩm thải chúng Bụi nhà môi trờng sống mạt Mặt khác, số kết nghiên cứu gần cho thấy sử d ng d nguyên bụi nhà để điều trị cho bệnh nhân hen phế ... phẩm văc xin d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus Có thể điều chế đợc lợng lớn d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus Đã xây d ng đợc quy trình điều chế văcxin d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus...
 • 61
 • 376
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu quy trình phân

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu quy trình phân
... Phõn b ACARIDINA ACAROIDEA PSOROTOIDEA SARCOPTOIDEA Pyrroglyphidae Acacridae Acaridae Glycyphagidae Carpoglyphidae Glycyphagus - Dermatophagoides Pteronyssinus - D sp Sarcoptidae domesticus Tyrophagus ... ch yu ó thu thp Phân lớp Acari B MESOSTIGMATA Phõn b GAMASINA B PROSTIGMATA Phõn bụ ACTINEDIDA DERMANISOIDEA CHELEYTOIDEA TROMBIDIOIDEA DEMOICOIDEA DERMANISIDAE Cheyletiellidae Dermanyssus sp ... chn, chiu, m, gi ca cỏc nh d n v cỏc nh ngh Loi Dermatophagoides pteronyssinus thuc ging Dermatophagoides Bogdanov, 1864 Phõn h Dermatophagoidinae Fain, 1963 H Pyroglyphidae Phõn b Astigmata 10...
 • 24
 • 387
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu giám định phân

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu giám định phân
... Nhà nước KC10-10/06-10: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vacxin chống d ứng từ mạt bụi nhà acarien Dematophagoides pteronyssinus để ứng d ng chẩn đoán, điều trị số bệnh d ứng: Hen phế quản, Viêm ... Hughes (Df) thường có mặt bụi nhà, gây nên triệu chứng bệnh d ứng: hen phế quản, viêm mũi d ứng, viêm kết mạc người (Tilak Jogdand, 1989) Giảm thiểu điều trị d ứng mạt bụi nhà cách sử d ng ... chứng bệnh d ứng: hen phế quản, viêm mũi d ứng, viêm kết mạc nhiều biểu bệnh lý khác Việc sử d ng miễn d ch học liệu pháp đặc hiệu (immunotherapy) d nguyên D pteronyssinus D farinae điều...
 • 56
 • 574
 • 0

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc xây dựng tiêu chuẩn cơ s

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  xây dựng tiêu chuẩn cơ s
... Đây điều kiện thuận lợi cho mạt bụi nhà phát triển, đặc biệt loài phổ biến nh D pteronyssinus Do việc nghiên cứu nghiên cứu đặc tính sinh học d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus để ứng d ng vào ... kết nghiên cứu gần cho thấy s d ng d nguyên bụi nhà để điều trị cho bệnh nhân hen phế quản viêm mũi d ứng cho kết thấp so với d ng d nguyên mạt bụi nhà để điều trị Việt Nam nớc có khí hậu ... nghiên cứu hy vọng đợc thực đề tài nhằm xây d ng hoàn thiện quy trình công nghệ s n xuất vắc xin d nguyên D pteronyssinus để phục vụ công tác d phòng chẩn đoán điều trị bệnh d ứng: HPQ,VMDƯ,...
 • 97
 • 468
 • 0

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu quy trình nuô

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu quy trình nuô
... học công nghệ Công ty Vaccin pasteur Đà lạt Báo cáo kết đề tài nhánh KC 10-10/ 06-10/03 Nghiên cứu quy trình Nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây bệnh d ứng : Hen phế quản, viêm mũi ... đặc trị d ứng, nói cách xác đặc trị mạt sinh vật gây nên bệnh Hen phế quản, Viêm mũi d ứng, viêm kết mạc Sử d ng chế phẩm vaccin điều tiết cân Th1/Th2, thúc đẩy tính đề kháng IgG từ tăng ... miễn d ch ngời bệnh với mạt bụi nhà Xuất phát từ ý tởng trên, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu nhân nuôi mạt bụi nhà D. pteronyssinus với mục tiêu sau; Nghiên cứu loại môi trờng tối u để mạt bụi...
 • 59
 • 336
 • 0

nghiên cứu trình tự gen 5’ – utr ứng dụng trong chẩn đoán sớm csfv (classical swine fever virus) gây bệnh dịch tả heo

nghiên cứu trình tự gen 5’ – utr và ứng dụng trong chẩn đoán sớm csfv (classical swine fever virus) gây bệnh dịch tả heo
... nhận đoạn gen 5 'UTR từ virus CSFV - Tạo dòng gen 5 'UTR E coli - Giải trình tự gen 5 'UTR, so sánh với trình tự công bố giới - Thiết kế mồi để phát CSFV RT-PCR - Xây dựng quy trình chẩn đoán sớm, nhanh, ... VIRUS DỊCH TẢ HEO, CLASSICAL SWINE FEVER VIRUS CSFV 2.5.1 Đặc điểm phân loại [23] Virus dòch tả heo, Classical swine fever virus CSFV, trước xếp vào họ Togaviridae thuộc chi Pestivirus Theo ... AUG đònh vò đầu 5 UTR 2.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ HEO Trước đây, bệnh dòch tả heo chuẩn đoán dựa triệu chứng bệnh tích, phương pháp không đáng tin cậy triệu chứng bệnh thường xuyên...
 • 72
 • 342
 • 0

Tài liệu Xquang tuần hoàn phổi sự ứng dụng trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch ppt

Tài liệu Xquang tuần hoàn phổi và sự ứng dụng trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch ppt
... - Nếu bệnh nhân nằm ngửa (tư chụp phim giường chụp CT ngực) kính ĐMP 1/3 1/3 III NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM- MẠCH: A.TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ... điểm A B) - Tăng tuần hoàn phổi chủ động do: • Tăng cung lượng tim Bệnh tim bẩm sinh - Tăng cung lượng tim • Sinh lý: bệnh nhân sốt cao, phụ nữ có thai, vận động viên • Bệnh lý: thiếu máu mạn ... áp suất tiền mao mạch hay sau mao mạch phổi - Hình ảnh X quang ngực, đặc biệt tuần hoàn phổi, gương phản chiếu sớm trung thành rối loạn chức tim mạch VI TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1.Grainger & Allison’s...
 • 8
 • 3,149
 • 36

siêu âm doppler màu những ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

siêu âm doppler màu và những ứng dụng trong chẩn đoán bệnh
... Hiệu ứng Doppler  Các hệ thống Doppler Doppler liên tục  Doppler xung  Doppler màu Doppler lượng  Một số yếu tố kỹ thuật  Ứng dụng Bệnh lý tim:  Bệnh lý tim bẩm sinh August Bệnh ... Hiệu ứng Doppler  Các hệ thống Doppler Doppler liên tục  Doppler xung  Doppler màu Doppler lượng  Một số yếu tố kỹ thuật  Ứng dụng Bệnh lý tim:  Bệnh lý tim bẩm sinh August Bệnh ... HIỆU ỨNG DOPPLER August 21, 2014 17 DÀN BÀI Hiệu ứng Doppler  Các hệ thống Doppler Doppler liên tục  Doppler xung  Doppler màu Doppler lượng  Một số yếu tố kỹ thuật  Ứng dụng  Bệnh...
 • 192
 • 2,453
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: hệ hỗ trợ ra quyết định và ứng dụng trong bán hàng trực tuyếnvăn tân bùi hoàng hải 2004 ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mô hình mm5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão tạp chí khí tượng thủy văn số 10 2004 tr 14 25hệ thống báo hiệu số 7 và ứng dụng trong tổng đài alcatel 1000 e10trí tuệ xúc cảm và ứng dụng trong công việcxây dựng hệ thống nuôi cấy rễ tóc và ứng dụng trong nghiên cứu sản xuất artemisinin ở cây thanh hao artemisia annua linnxác định đặc trưng của bức xạ photon và electron phát ra từ máy gia tốc electron và ứng dụng trong nghiên cứu quang hạt nhân3 hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng trong đánh giá tài nguyên đất nông nghiệpxác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán phòng trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò sữa do nguyên nhân bệnh lý buồng trứngnghiên cứu sản xuất các gam chuẩn cho rtpcr ứng dụng trong chẩn đoán cúm và kiểm định công hiệu vắc xin sởiứng dụng trong chẩn đoánluận án phương pháp xây dựng hệ mờ dạng luật với ngữ nghĩa dựa trên đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán phân lớphiện tượng tự cảm và ứng dụngphân tích quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sảnđề xuất quy trình và mô hình phần mềm ứng dụng trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử của các doanh nghiệpkhái niệm về phụ tải điện và ứng dụng trong vận hành hệ thống nhà máy thuỷ điệnbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBảng nhân 6Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 22. p-ph, nhBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 9. o, con tap chuong 1