BÀI GIẢNG KHÁI QUÁT về LỊCH sử TRIẾT học PHƯƠNG tây

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC Phần A & B ppt

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC Phần A & B ppt
... but it always has been, is, and will be an ever-living fire, kindling itself by regular measures and going out by regular measures) Tt c mi vt u trao i vi la v la trao i vi vt nh hng h a < /b> trao i ... tin Xụcrat (pre-Socrated) t th k VII-VI TCN Gm cú : - < /b> Trng phỏi Milờ cú Talet (62 4-5 < /b> 47 TCN), Anaximan (61 0-5 < /b> 46TCN), Anaximen(58 5-5 < /b> 25 TCN) - < /b> Trng phỏi Pitago Pitago (58 0-5 < /b> 00 TCN) sỏng lp - < /b> Trng ... Cỏc i biu: ễguyxtanh (St Augustine, 35 4-4 < /b> 30), Giụnxcụt Erigiena (John Scotus Erigena, 81 5-8 < /b> 77), Tụmat Aquin (Thomas Aquinas, 122 5-1 < /b> 274), Anxem (St Anselm, khong 103 3-1 < /b> 109) - < /b> Phỏi danh (nominalism)...
 • 47
 • 635
 • 6

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC Phần C & D pot

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC Phần C & D pot
... đa d ng, vào ca ngợi đẹp sống th c người 2 Đ c điểm triết h c thời kỳ Ph c hưng: + C c nhà triết h c khoa h c c đấu tranh tách triết h c khoa h c khỏi kiểm soát tôn giáo + Thuyết nhật tâm C pecnic ... (178 9-1 794) - Khoa h c tự nhiên cc tiến nhảy vọt Quá trình phân ngành C h c Niutơn phát triển Phương pháp th c nghiệm đề cao áp d ng rộng rãi khoa h c II Triết h c Tây Âu kỷ XVII C c triết ... ngờ, Đêcactơ tìm c ch chứng minh tồn Thượng đế số thu c tính Thượng đế Với vi c đề cao vai trò tư duy, triết h c Đêcactơ c ý nghĩa tích c c định, với vi c cho lý tính chứng minh tất phương...
 • 89
 • 653
 • 3

Bài giảng triết học nâng cao chương 3 khái lược lịch sử triết học phương tây

Bài giảng triết học nâng cao  chương 3 khái lược lịch sử triết học phương tây
... Lịch sử triết học phương Tây gồm: Lịch sử Triết học Hy Lạp cổ đại Lịch sử Triết học tây Âu thời Trung cổ Phục hưng Cận đại Lịch sử Triết học cổ điển Đức Khái lược Lịch sử Triết học tây Âu ... tượng, toán học, vật lý v.v trình bày triết học triết học tự nhiên định nghĩa triết học khoa học khoa học Ngay từ đời, triết học gắn với khoa học tự nhiên nhu cầu phát triển x.h * Triết học Hy Lạp ... (427 -34 7 tr.c.n): Chủ nghĩa tâm khách quan Arixtốt (38 4 -32 2 tr.c.n): Lôgic học (Oócganôn), Triết học (Siêu hình học) , Khoa học tự nhiên (Vật lý học) , Khoa học xã hội (Đạo đức học, Chính trị học, ...
 • 192
 • 101
 • 0

khái quát về lịch sử văn học việt nam giai doạn 1930 - 1945

khái quát về lịch sử văn học việt nam giai doạn 1930 - 1945
... kỳ văn học chứng kiến đời thể văn với bút chuyên nghiệp : văn phê bình Những bút đại diện mặt ý thức cho xu hướng , trường phái văn học khác II Thành tựu giai đoạn văn học 1930 1945 Văn học ... phóng ,phê bình văn học Thể văn tùy bút ,bút ký có từ lâu đến thời kỳ đại phát triển mạnh , đặc biệt giai đoạn văn học 1930 -1 945 Nhờ đóng góp nhiều bút có tài ,ngôn ngữ văn học phát triển mạnh ... Trước 1930 , có phong trào viết kịch nói , với tác Vũ Đình Long , Vi Huyền Đắc Đến giai đọan văn học 1930 1945 thể loại nghệ thuật thức đại hóa Từ năm 1930 -1 945 , người ta thấy xuất số thể văn...
 • 4
 • 996
 • 12

khái quát về lịch sử văn học việt nam giai đoạn 1930-1945

khái quát về lịch sử văn học việt nam giai đoạn 1930-1945
... kỳ văn học chứng kiến đời thể văn với bút chuyên nghiệp : văn phê bình Những bút đại diện mặt ý thức cho xu hướng , trường phái văn học khác II Thành tựu giai đoạn văn học 1930 – 1945 Văn học ... lớn văn học giai đoạn đưa công hiên đại hóa văn học lên bước có ý nghĩa định Ở giai đoạn nước ta xuất hiên nhiều kiệt tác văn xuôi đại số đỏ Vũ Trọng Phụng , Gió đầu mùa cùa Thạch Lam …Thể văn ... lớp nhà văn Tây học trẻ đông đảo đảm nhiệm Ở thời kỳ nhờ có cách tân sâu sắc , văn học Việt Nam thực đại hóa , từ thơ ca , tiểu thuyết đến kịch nói thể ký …Đi tiên phong cách mạng nhà văn lãng...
 • 4
 • 7,732
 • 58

Bài giảng lịch sử triết học phương tây prof dr vũ tình

Bài giảng lịch sử triết học phương tây  prof dr vũ tình
... nhà triết học vâôt đầu tiên của phương Tây; người quan niêôm “nước” là thực thể vâôt chất đầu tiên, là sở của vạn vâôt và mọi biến đổi vũ trụ b Trường phái Pythgoras Con ... chứng chất phác Logic hình thức II).TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI TRUNG CỔ BỐI CẢNH XÃ HÔôI TÂY ÂU THỜI TRUNG CỔ Thời Trung cổ ở Tây Âu kéo dài từ khoảng đầu Công nguyên đến thế ... triển của tư nhân loại./ III).TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG VÀ CÂôN ĐẠI TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG 1.1 Bối cảnh xã hôôi Tây Âu thời Phục hưng Thế kỷ XV – XVI là thời...
 • 75
 • 258
 • 1

KHÁI lược về LỊCH sử TRIẾT học TRƯỚC MARX

KHÁI lược về LỊCH sử TRIẾT học TRƯỚC MARX
... SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX 2.2.3.2 Một số triết gia tiêu biểu Chương KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX Chương KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX ... KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX d) Aristotle (384-322 tr.CN) Bộ bách khoa toàn thư sống (triết học, logic học, khoa học tự nhiên, sử học, trị học, mỹ học) Người xây dựng môn logic học ... Chương KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX b) Trường phái Mimànsà Tác phẩm: Mimànsà-Sutra Sơ kỳ: không thừa nhận tồn thần Hậu kỳ: thừa nhận tồn thần Chương KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC...
 • 34
 • 179
 • 0

KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC

KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC
... (Phật) b Triết lý Phật giáo: + Quan điểm thể luận: Là trường phái triết học vô thần (nhưng không triệt để), có số yếu tố vật, biện chứng Nhưng nhìn chung trào lưu triết học tâm chủ quan - Về nguồn ... mà Phật cho thực hóa điều tưởng tượng túy, làm chứng II TRIẾT HỌC TRUNG HOA CỔ, TRUNG ĐẠI Hoàn cảnh đời đặc điểm a) Hoàn cảnh lịch sử Lịch sử Trung Hoa cổ đại chia thành hai thời kỳ : + Thời tam ... Quốc Lịch sử Trung Quốc gọi thời kỳ thời kỳ “Bách gia chư tử”, “Bách gia tranh minh” b) Đặc điểm triết học Trung Hoa cổ đại + Nhấn mạnh tinh thần nhân văn, bàn nhiều vấn đề người, vấn đề triết học...
 • 13
 • 228
 • 0

Bài giảng triết học lịch sử triết học phương tây

Bài giảng triết học  lịch sử triết học phương tây
... TRIẾT HỌC Chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 1) TRIẾT HỌC HY LẠP ... khách thể cuối cùng của triết học lẫn thần học, là nguồn gốc của mọi chân lý MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI TRUNG CỔ 1) Triết học kết hợp chặt chẽ với ... của Triết học là lý giải và chứng minh cho sự đúng đắn của Kinh Thánh (triết học kinh viện/ chủ nghĩa kinh viện) Chủ nghĩa kinh viện là triết học chính thống của xã hội Tây...
 • 76
 • 302
 • 0

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC . C: TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG potx

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC . C: TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG potx
.. . vực khoa học, Kinh thánh tác dụng II Triết học Tây Âu cận đại (Thế kỷ XVII-XVIII) Điều kiện lịch sử - Xã hội Tây Âu kỷ XVII-XVIII thời kỳ phương thức sản xuất TBCN phát triển mạnh mẽ, mâu thuẫn .. . - Đặc điểm triết học thời kỳ Phục hưng: + Các nhà triết học khoa học bước đấu tranh tách triết học khoa học khỏi kiểm soát tôn giáo + Thuyết nhật tâm Côpecnic đưa nhiều nhà khoa học phát triển .. . (17891794) - Khoa học tự nhiên có bước tiến nhảy vọt Quá trình phân ngành Cơ học Niutơn phát triển Phương pháp thực nghiệm đề cao áp dụng rộng rãi khoa học 2 Triết học Tây Âu kỷ XVII Các triết gia tiêu...
 • 88
 • 854
 • 4

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC pdf

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC pdf
... coi l quc gia cú nn dõn ch u tiờn ca th gii - Hy Lp cú s giao lu húa vi cỏc nc phng ụng Vo th k VIII-VII TCN, ngi Hy Lp ó cú hot ng buụn bỏn, trao i hng húa vi cỏc nc Cn ụng, nht l Babylụn, Ai...
 • 46
 • 1,029
 • 1

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY pdf

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY pdf
... triết học thần học: + Đối tượng triết học chân lý lý trí, đối tượng thần học chân lý lòng tin tôn giáo, thượng đế khách thể cuối triết học thần học + Chân lý thần học siêu lý trí, nên triết học ... triển triết học Tây Âu thời trung cổ - Nét đặc thù triết học: + Chủ nghĩa tâm thống trị hoàn toàn triết học + Khuynh hướng chủ đạo triết học thời kỳ chủ nghĩa kinh viện (Kinh viện tri thức triết học ... thượng đế thân thiện, cội nguồn hạnh phúc III TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG VÀ CẬN ĐẠI Triết học Tây Âu thời Phục hưng a Điều kiện đời triết học Tây Âu thời Phục hưng - Thời kỳ Phục hưng bao...
 • 88
 • 340
 • 3

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY docx

CHƯƠNG III KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY docx
... triết học thần học: + Đối tượng triết học chân lý lý trí, đối tượng thần học chân lý lòng tin tôn giáo, thượng đế khách thể cuối triết học thần học + Chân lý thần học siêu lý trí, nên triết học ... triển triết học Tây Âu thời trung cổ - Nét đặc thù triết học: + Chủ nghĩa tâm thống trị hoàn toàn triết học + Khuynh hướng chủ đạo triết học thời kỳ chủ nghĩa kinh viện (Kinh viện tri thức triết học ... thượng đế thân thiện, cội nguồn hạnh phúc III TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG VÀ CẬN ĐẠI Triết học Tây Âu thời Phục hưng a Điều kiện đời triết học Tây Âu thời Phục hưng - Thời kỳ Phục hưng bao...
 • 88
 • 259
 • 0

Phân tích các quan điểm triết học về con người trong lịch sử triết học phương đông và lịch sử triết học phương tây trước mác

Phân tích các quan điểm triết học về con người trong lịch sử triết học phương đông và lịch sử triết học phương tây trước mác
... thống triết học khác có quan điểm khác vấn đề người Bài nhóm sau vào Phân tích quan điểm triết học người lịch sử triết học phương Đông lịch sử triết học phương Tây trước Mác II NỘI DUNG Quan điểm ... Môn: Triết học Nhóm 01 - Lớp A1 – Khóa 23 Quan điểm triết học người lịch sử triết học phương Tây trước Mác Thực tế lịch sử cho thấy góc độ tiếp cận giải vấn đề triết học người triết học phương Tây ... có nhiều điểm khác biệt với triết học phương Đông Quan điểm triết học phương Tây trước Mác người có khác ttheo thời kì cụ thể: 2.1 Thời kì cổ đại Cả triết học vật tâm có quan điểm khác người Nhìn...
 • 13
 • 268
 • 0

Xem thêm