TÂM lý GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH PHAN QUỐC tấn

Tâm - Giao tiếp trong kinh doanh

Tâm lý - Giao tiếp trong kinh doanh
... thiết nghiên cứu mơn Tâm l - giao tiếp kinh doanh Nhận biết hình thành phát triển tượng tâm cá nhân xã hội kinh doanh Mơ tả cấu trúc hoạt động giao tiếp ngun tắc giao tiếp; phát triển kỹ nói, ... loại tượng tâm lý:  Dựa vào thời gian tồn vị trí tâm nhân cách Mối quan hệ tượng TL TÂM LÝ Các q trình tâm Các trạng thái tâm Các thuộc tính tâm 3- Phân loại tượng tâm (tt): Dựa ... chủ định tâm Tâm có ý thức: tâm có chủ tâm, chủ thể nhận thức Tâm chưa có ý thức: tâm chủ thể khơng chủ tâm, khơng điều chỉnh nó, khơng nhận thức 3- Phân loại tượng tâm (tt):...
 • 54
 • 1,647
 • 18

Đề cương tâmgiao tiếp trong kinh doanh

Đề cương tâm lí giao tiếp trong kinh doanh
... ngồi giao tiếp 7/13 Chương 11 Ứng dụng tâm lý học Giải mâu thuẩn Phan Thanh Lâm, Tâm Giao tiếp Kinh doanh Chương 12 Ứng dụng tâm lý học Giải vấn đề Phan Thanh Lâm, Tâm Giao tiếp Kinh doanh ... Phan Thanh Lâm, Giao tiếp qua điện thoại 6/12 Phan Thanh Lâm, Giao tiếp & Lễ tân Văn phòng Tâm Giao tiếp Kinh doanh Tâm giao tiếp qua điện thoại Các dạng đặt câu hỏi lúc giao tiếp Chương Chương ... Phan Thanh Lâm, Tâm Giao tiếp Kinh doanh Chương Phát động thi đua học tập Chương Các Học thuyết Tâm giao tiếp  Khái niệm Kỹ giao tiếp Chương (tt) Các Học thuyết Tâm giao tiếp  Học thuyết...
 • 9
 • 1,110
 • 14

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh chương 2 tâm học trong giao tiếp kinh doanh

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh  chương 2 tâm lý học trong giao tiếp kinh doanh
... phương tiện diễn đạt, giao tiếp người    a Tính khí: Là thuộc tính tâm cá nhân, gắn liền với kiểu hoạt động thần kinh tương đối bền vững người  Là động lực hoạt động tâm người biểu thông ... tuộc - Tình hoàn cảnh giao tiếp - Thời gian…  19  Ghi nhớ: Nhận thức thân để xây dựng cho hình ảnh mắt đối tác  Khi giao tiếp kinh doanh ta ta mà đại diện cho tổ chức 20 Ô(I): Chung – Tương ... Cần nghiên cứu kỹ đối tác trước giao tiếp KD để chủ động giao tiếp KD + Nếu không thận trọng có gây rắc rối, đổ vỡ Tuy nhiên cần ý: Việc phân kiểu người có tính thuyết, tương đối Do nhận diện...
 • 26
 • 205
 • 0

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 6 Phản hồi nhằm trình bày về kỹ năng nghe như trông bạn như thế nào Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 6 Phản hồi nhằm trình bày về kỹ năng nghe như trông bạn như thế nào Nguyễn Văn Chương
... Kỹ nghe: Trông bạn nào? Bạn cảm thấy suy nghĩ nào? Phải nói gì? Kỹ đọc Sự lĩnh hội qua đọc tốc độ đọc Kỹ phản hồi Thực phản hồi - Tiếp nhận phản hồi Khoa QTKD-Bộ môn QTNS PHẢN HỒI KỸ NĂNG NGHE ... ngữ đối tượng giao tiếp Dành cho đối tượng thời gian hợp lý để suy nghĩ phản hồi Chân thành tiếp cận lời phản hồi Khoa QTKD-Bộ môn QTNS 41 Tiếp nhận phản hồi Viết: Thường gặp phản hồi phương diện ... PHẦN QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP (Chiến lược giao tiếp) Khoa QTKD-Bộ môn QTNS CHƯƠNG PHẢN HỒI Khoa QTKD-Bộ môn QTNS Quy trình giao tiếp Nhiễu MÔI TRƯỜNG Nhiễu Thông điệp...
 • 50
 • 526
 • 3

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 5 Thông điệp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các nội dung phân biệt tư tưởng và kiến trúc tư tưởng Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 5 Thông điệp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các nội dung phân biệt tư tưởng và kiến trúc tư tưởng Nguyễn Văn Chương
... ng Kiến trúc tưởng Khoa QTKD - BM QTNS THÔNG ĐiỆP TƯ TƯỞNG VÀ KiẾN TRÚC TƯ TƯỞNG Phân biệt tưởng kiến trúc tưởng tưởng Kiến trúc tưởng Khoa QTKD - BM QTNS TƯ TƯỞNG VÀ KiẾN TRÚC ... 13 TƯ TƯỞNG VÀ KiẾN TRÚC TƯ TƯỞNG Kiến trúc tưởng: Sự đặt, phân loại kiện, ý ng, đánh giá, kết luận theo trật tự logic, kết cấu chặt chẽ Khoa QTKD - BM QTNS 14 THÔNG ĐiỆP QUÁ TRÌNH TƯ TƯỞNG ... Để kiến trúc lại viết hay nói cho thích hợp, hữu ích có tính thuyết phục đối ng giao tiếp bạn Khoa QTKD - BM QTNS THÔNG ĐIỆP: CẤU TRÚC THÔNG ĐiỆP tưởng & kiến trúc tưởng Quá trình tưởng...
 • 63
 • 567
 • 1

Báo cáo môn giao tiếp trong kinh doanh THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN

Báo cáo môn giao tiếp trong kinh doanh THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN
... PHẦN II: THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN CHƯƠNG : Mô hình đàm phán giai đoạn đàm phán CHƯƠNG : Các phong cách đàm phán kỹ CHƯƠNG : Chiến thuật thắng – thắng CHƯƠNG ... PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN 11 CHƯƠNG 7: CÁC PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CHỦ YẾU LỰA CHỌN CÁCH TIẾP CẬN TRONG CUỘC ĐÀM PHÁN 12 CHƯƠNG 7: CÁC PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN VÀ NHỮNG ... CÁC PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CHỦ YẾU CÓ THỂ THAY ĐỔI PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN CỦA BẠN? Nhà đàm phán X: 20 55 TC/ĐĐ QĐ/TP A = 75 Nhà đàm phán Y: 45 TC/ĐĐ QĐ/TP A = 50 Nhà đàm phán Z: 15 47...
 • 59
 • 228
 • 0

Tiểu luận môn GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH ĐÀM PHÁN ỨNG DỤNG CÔNG CỤ, SÁCH LƯỢC VÀ KỸ THUẬT

Tiểu luận môn GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH ĐÀM PHÁN ỨNG DỤNG CÔNG CỤ, SÁCH LƯỢC VÀ KỸ THUẬT
... cảm hứng từ bạn giúp hoàn thành sách Tiểu luận: Đàm phán ứng dụng: công cụ, sách lược kỹ thuật (phần 1) CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐÀM PHÁN Tiểu luận: Đàm phán ứng dụng: công cụ, sách lược kỹ thuật ... Tiểu luận: Đàm phán ứng dụng: công cụ, sách lược kỹ thuật (phần 1) 30 CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ XÁC ĐỊNH VỊ THẾ Tiểu luận: Đàm phán ứng dụng: công cụ, sách lược kỹ thuật (phần ... mặt, ESP, phụ kiện giao hàng) sử dụng tức bên đàm phán Nếu hai bên tranh cãi giá, mặc cả, đàm phán Tiểu luận: Đàm phán ứng dụng: công cụ, sách lược kỹ thuật (phần 1) 41 Trước thảo luận làm để định...
 • 74
 • 524
 • 0

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh chương 5 đàm phán và hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh  chương 5 đàm phán và hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh
... tác chuẩn bị đàm phán + Chuẩn bị tốt, phù hợp, chủ động, tự tin, tiết kiệm, thành công, ngược lại chuẩn bị không tốt sễ dẫn đến thất bại + Chuẩn bị tốt định 50 % thành công đàm phán + Công tác chuẩn ... vụ giao hàng g Thanh toán cách thức giao dịch - Thống phương thức toán - Điều kiện thời hạn toán - Trách nhiệm quyền lợi - Thời hạn kết thúc giao dịch Quy trình hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh ... tài liệu ban đầu đàm phán + Đây khâu chuẩn bị có ý nghĩa định cho trình đàm phán + Chiếm nhiều thời gian công tác chuẩn bị + Các tài liệu cần thu thập  Tùy theo nội dung đàm phán để thu thập...
 • 18
 • 281
 • 0

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh chương 1 nguyên của giao tiếp kinh doanh

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh  chương 1 nguyên lý của giao tiếp kinh doanh
... cách 21 - Nóng khôn -Tham thâm  Do vậy: phải nên kiềm chế giao tiếp kinh doanh  Nên: - khống chế trạng thái ngả giao tiếp - biết khoan dung độ lượng - biết kiềm chế giận giữ 22 2.3 .1 Thuật ... TỌA CHUYỂN QUA CHỦ ĐỀ KHÁC TÓM LẠI VÀ KẾT THÚC XỬ LÝ CÁC CÂU HỎI CỦA CỬ TỌA TỪ BIỆT 18 KN: Năng lực khống chế, chi phối điều khiển người giao tiếp -Đặc trưng người có khả thống ngự: Có nhiều ... chủ đề 11 5.Soạn đề cương nói - Phần mở đầu: Chào mừng, tự giới thiệu Nói rõ chủ đề, mục đích Vạch trình tự nói Phần thân bài: Ý cần nói Tóm tắt, kết luận Phần kết: Giải đáp câu hỏi Từ biệt 12 Ánh...
 • 26
 • 222
 • 0

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh chương 4 hình thức, phong cách, sách lược, và nghệ thuật trong giao tiếp, đàm phán kinh doanh

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh  chương 4 hình thức, phong cách, sách lược, và nghệ thuật trong giao tiếp, đàm phán kinh doanh
... cho SV: + Các hình thức phong cách giao tiếp ĐP kinh doanh + Sách lược nghệ thuật giao tiếp ĐP kinh doanh + Biết vận dụng vào hoạt động giao tiếp ĐP kinh doanh + Hình thức giao tiếp cách thức ... gia giao tiếp kinh doanh a) Giao tiếp song phương b) Giao tiếp đa phương 5.1.5 Căn vào chu trình đàm phán a) Đàm phán vòng b) Đàm phán nhiều vòng 5.1.6 Căn vào nội dung giao tiếp kinh doanh a) Đàm ... Đàm phán đầu tư b) Đàm phán thương mại c) Đàm phán cung ứng đầu vào cho sản xuất Giao tiếp kinh doanh thương mại (đàm phán thương mại) Giao tiếp kinh doanh thương mại giao tiếp bên để đàm phán...
 • 24
 • 239
 • 0

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh chương 3 văn hóa trong giao tiếp, đàm phán kinh doanh

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh  chương 3 văn hóa trong giao tiếp, đàm phán kinh doanh
... tập thể” (Philip Kotler) “ Không có người, văn hóa, ngược lại văn hóa người – văn hóa người, chất văn hóa chất người” (Đào Duy Anh, 1946) Vậy: Văn hóa  Toàn di sản người  Bao trùm lên tất vấn ... 4.2.1 Vay mượn giao thoa văn hóa Vay mượn: Là tượng nhân, cộng đồng chủ ý bắt chước đặc điểm văn hóa khác thấy đặc điểm giải tốt vấn đề Giao thoa: Là trình giá trị văn hóa thuộc văn hóa khác cọ ... không lời văn hóa khác + Sự khác biệt quan niệm giá trị (Khách quan cạnh tranh – công - thời gian) + Sự khác biệt tư trình định 4 .3. 1 Văn hóa giao tiếp người Việt Nam  Người Vn thích giao tiếp, ...
 • 32
 • 249
 • 0

Các tình huống giao tiếp trong kinh doanh du lịch thường gặp

 Các tình huống giao tiếp trong kinh doanh du lịch thường gặp
... lý tình huống: Trước tiên phải cử đại diện đích thân giám đốc công ty, thông qua quyền địa phương gặp trực tiếp người dân để trình bày lợi ích việc phát triển du lịch địa phương Có sách bồi thường ... khu du lịch sau ki xây dựng xong Định hướng giúp họ xây dựng phát triển ngành kinh tế dịch vụ thay cho kinh tế nông nghiệp truyền thống Đồng thời, gợi ý cho họ việc hướng theo học ngành du lịch ... đồng ý thời gian gần nhận phối hợp hiệu công ty du lịch người dân địa phương sau khu du lịch vào hoạt động thức Nhân viên phục vụ bàn Tình 1: Trong dự tiệc nhà hàng vị khách làm rơi dao dĩa thức...
 • 9
 • 5,799
 • 91

Tình huống giao tiếp trong kinh doanh

Tình huống giao tiếp trong kinh doanh
... Kiều Nguyễn Thi Thu Phan Thị Kim Thùy Hoàng Nghĩa Thái Đề tài: tiếp giao ống nh hu ột tì anh” “M h qsd g kin tron Nội dung tình huống: “Trưởng phòng sale c.ty Hợp Tiến” gặp “Trưởng đại lý Toàn ... “Trưởng đại lý Toàn Thắng” thương thảo ký kết hợp đồng phân phối giày thể thao Sau ký hợp đồng người tình cờ gặp “trưởng đại lý Hải Hòa” (là bạn trưởng đại lý Toàn Thắng) nhà hàng.Nhờ gặp gỡ c.ty Hợp ... Toàn Thắng  Cảnh “Trưởng phòng sale c.ty Hợp Tiến” “Trưởng đại lý Toàn Thắng” đến nhà hàng, hai tình cờ gặp “trưởng đại lý Hải Hòa”  10 11 12 13 14  “Trưởng phòng sale c.ty Hợp Tiến” gặp gỡ...
 • 17
 • 8,861
 • 49

Xem thêm