tuyển tập đề thi HSG huyện Toán 8

tuyển tập đề thi HSG huyện Toán 8

tuyển tập đề thi HSG huyện Toán 8
... thẳng MN nhỏ ĐỀ SỐ 17 Bài 1: (2 điểm) Nguyễn Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh Tuyển tập đề thi HSG huyện Toán Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x + x + b) x + 20 08 x + 2007 x + 20 08 Bài 2: (2điểm) ... 200920 08 + 20112010 chia hết cho 2010 1 b) Cho x, y, z số lớn Chứng minh rằng: + x + + y ≥ + xy ĐỀ SỐ 19 Bài 1: (3đ) Nguyễn Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh Tuyển tập đề thi HSG huyện Toán a) ... diện tích ∆ AHM ? ĐỀ SỐ 21 Bài 1(3 điểm): Tìm x biết: Nguyễn Thành Chung 10 Trường THCS Kỳ Ninh Tuyển tập đề thi HSG huyện Toán x − 17 x − 21 x + + + =4 c) 4x – 12.2x + 32 = 1990 1 986 1004 1 Bài...
 • 12
 • 56
 • 0

tuyển tập đề thi HSG huyện lớp 7 hay nhất

tuyển tập đề thi HSG huyện lớp 7 hay nhất
... cho Đề thi học sinh giỏi huyện Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.3 A/ Phần đề chung Câu (2,5điểm): a (1 ,75 đ) Tính tổng: M = 1 76 1 ì ì4 + 4 17 762 139 76 2 4 17. 762 ... 5(x-2)(x+3) = Đề thi học sinh giỏi huyện Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.4 A/ Phần đề chung Câu (1,5điểm): a (0 ,75 đ) Tính tổng M = 3 27 + ( ) 23 47 47 23 b (0 ,75 đ) Cho ... 10 Vì x Z x = {-6; -2; 0; 1; 3; 4; 6; 10} A Z b (0,5đ) 76 + 75 74 = 74 (72 + 1) = 74 55 55 Bài (4 điểm) a) Chứng minh 76 + 75 74 chia hết cho 55 b) Tính A = + + 52 + 53 + + 549 + 55...
 • 24
 • 362
 • 4

Tuyển tập Đề Thi HSG Toán

Tuyển tập Đề Thi HSG Toán
... = r12 + r22 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THỪA THI N - HUẾ * Môn : Toán * Khóa thi : 2001 - 2002 * Thời gian : 120 phút A Lý Thuyết : (2 điểm) Học sinh chọn hai đề sau : Đề : Nêu điều ... để: số hữu tỉ Sè 15 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THCS TỈNH BẮC GIANG * Môn thi : Toán * Thời gian : 120 phút * Khóa thi : 2002 - 2003 A Lí thuyết : (2 điểm) Thí sinh chọn hai đề sau : Đề : Nêu quy tắc nhân ... quỹ tích tâm Q đường tròn nội tiếp tam giác MNB ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỈNH BẮC NINH * Môn thi : Toán Bài : (2,5 điểm) Cho biểu thức : * Khoá thi : 2002 - 2003 * Thời gian : 150 phút 1) Rút...
 • 92
 • 870
 • 8

TUYEN TAP DE THI HSG TOAN 12

TUYEN TAP DE THI HSG TOAN 12
... ĐỀ KIỂM TRA HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 Ngày thi: 22/10/2010 MÔN: TOÁN Mã đề 03 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu I (6 điểm) 1) Cho hàm số y = x3 − x + 12 x − a ) Khảo ... ĐỀ KIỂM TRA HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 Ngày thi: 22/10/2010 MÔN: TOÁN Mã đề 02 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian ... Viết phương trình đường phân giác góc A tính diện tích tam giác cho ĐỀ KIỂM TRA HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 Ngày thi: 22/10/2010 MÔN: TOÁN Mã đề 04 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian...
 • 7
 • 287
 • 6

Tuyển tập đề thi HSG toàn quốc

Tuyển tập đề thi HSG toàn quốc
... SABCD = 3SABM = 3350 = 1050 m2 đề đề suất giao lu toán tuổi thơ toàn quốc Năm học 2009-2010 Đề thi cá nhân Thời gian làm 30 phút (Không kể thời gian giao nhận đề) Câu 1: Tích chữ số số có hai ... Năm học 2009-2010 Đề thi cá nhân ( Đề số 01) Thời gian làm 30 phút (Không kể thời gian giao nhận đề) Câu 1: Cho phân số cho số: (18) 12 37 , để đợc phân ... = MC B A Biết diện tích ABM = 350 cm2 Tính diện tích hình thang AMDB? M D C đề thi giao lu toán tuổi thơ cấp tỉnh đề số 01 Câu 1: Cho phân số cho số: 12 37 , để đợc phân số 11 ta phải thêm tứ...
 • 9
 • 489
 • 3

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8
... dục- Đào tạo TRựC NINH đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 20 08 - 2009 12 môn: Toán ***** (Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề) đề thức Đề thi gồm trang Bi (4 im): ... tạo Đề thức Bài 1: (2 điểm) kỳ thi CHọN học sinh giỏi tHàNH PHố lớp thCS - năm học 2007 - 20 08 Môn : Toán Thời gian làm bài: 120 phút Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x + x + x + 20 08 x + ... sơn trờng thcs xi măng đề thi học sinh giỏi lớp năm học 20 08- 2009 môn toán 20 08- 2009 23 môn toán (150 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1(5điểm) Tìm số tự nhiên n để : a) A=n3-n2+n-1 số nguyên...
 • 86
 • 3,027
 • 28

Tuyển tập đề thi HSG lớp 9 và thi vào lớp 10(chuyên toán)

Tuyển tập đề thi HSG lớp 9 và thi vào lớp 10(chuyên toán)
... 1 99 9 Thay k = 1, 2, ,9 ta được: P = + − + − + + − = − = 1000 2 10 10 ( ) Câu 3: Có 399 8 = 2. 199 9 Ta thấy số:A = 199 9 199 9 199 9 399 8 399 8 399 8 chia hết cho 199 9 (số A có x số 199 9, y số 399 8) ... 29 y Ta cần tìm hai số nguyên dương x,y để: 28 x + 29 y = 199 9 Khi có: 11 − y 199 9 − 29 y 11 − y ∈ Ν ⇒ y = 11 ⇒ x = 60 = 71 − y + Vì x ∈ Ν nên 28 28 28 Ta có số A = 199 9 199 9 199 9 399 8 399 8 399 8 ... Đề 9: Thi Sư Phạm I ( 199 9-2000) Vòng 1: Câu 1: ⎛ 199 9 ⎞ ⎛ 199 9 ⎞ ⎛ 199 9 ⎞ ⎜1 + ⎟ ⎜1 + ⎟ ⎜1 + ⎟ ⎠⎝ ⎠ ⎝ 1000 ⎠ ⎝ 1.Tính A với A = ⎛ 1000 ⎞ ⎛ 1000 ⎞ ⎛ 1000 ⎞ ⎜1 + ⎟ ⎜1 + ⎟ ⎜ + ⎟ ⎠⎝ ⎠ ⎝ 199 9...
 • 171
 • 702
 • 1

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 ĐỀ SỐ 19 doc

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 ĐỀ SỐ 19 doc
... =6 86 84 82 x 214 x 132 x 54 ( 1) + ( 2) + ( 3) = 86 84 82 x 300 x 300 x 300 + + =0 86 84 82 1 (x-300) + + = x-300=0 x=300 Vậy S = { 300} 86 84 82 a, (2điểm) b, (2điểm) 2x(8x-1)2(4x-1)=9 ... Trng THCS Thanh M Tuyn thi HSG Toỏn a, Nm hc: 2011-2012 a b c c b a + + + + b a c b c a c, Câu 3: (5điểm) Giải phơng trình sau: x 214 x 132 x 54 + + =6 86 84 82 b, 2x(8x-1)2(4x-1)=9 c, x2-y2+2x-4y-10=0 ... =BC BC AB ABC u) Đề S 22 Câu 1: (5điểm) a, Tìm số tự nhiên n để: A=n3-n2+n-1 số nguyên tố b, B = c, Câu 2: (5điểm) a, n + 3n + 2n + 6n Có giá trị số nguyên n2 + D= n5-n+2 số phơng Chứng minh...
 • 11
 • 490
 • 8

Tuyển Tập Đề Thi HSG TOÁN Cấp THCS [1962 » 1986] ppsx

Tuyển Tập Đề Thi HSG TOÁN Cấp THCS [1962 » 1986] ppsx
... Tấn, Phan Huy Triều, Giải đề thi Học sinh giỏi Toán Toàn quốc , NXB Đồng Nai, 1995.11 [4] Phạm Văn Hoàn (Chủ biên), Toán Chọn lọc cấp hai, NXB Giáo dục 1976 Gồm đề thi từ 1963–1964 đến 1984–1985, ... Đinh Gia Phong Nguyễn Hữu Thảo, Các thi Chọn Học sinh giỏi Toán cấp II , NXB Giáo Dục, 1987.9 [2] Đinh Gia Phong Nguyễn Hữu Thảo, Các toán thi Học sinh giỏi Toán Phổ thông Trung học Cơ sở, NXB ... trường cấp II–III có bốn học sinh lớp V, VI, VII VIII Biết rằng: a) Hồng không học đại số b) Cúc Nguyễn cuối năm không thi hết cấp c) Mai học an lớp d) Hồng Lê người tỉnh đ) Phạm năm ngoái học cấp...
 • 24
 • 174
 • 2

Tuyển Tập Đề Thi HSG Toán 12 Tỉnh Kon Tum [2005 » 2009] pps

Tuyển Tập Đề Thi HSG Toán 12 Tỉnh Kon Tum [2005 » 2009] pps
... UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2006-2007 Ngày thi: 08 /12/ 2006 Môn: TOÁN – Thời gian: 180 phút (không kể giao đề) ĐỀ BÀI Câu Giải ... trị lớn UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2007-2008 Ngày thi: 14/11/2007 Môn: TOÁN – Thời gian: 180 phút (không kể giao đề) ĐỀ BÀI Câu (3.0 ... DC MC BC UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2008-2009 Ngày thi: 25/11/2008 Môn: TOÁN – Thời gian: 180 phút (không kể giao đề) ĐỀ BÀI Câu (3.0...
 • 4
 • 296
 • 1

Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Từ 1992-1992 tới 2003-2004) pps

Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Từ 1992-1992 tới 2003-2004) pps
...   tgC tgA tgB Đề số (Năm học 199 8-1 999) Bảng B Bài 1: Cho x, y số thực thoả mãn: x, y > 0; x+y  Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Tù 199 2-1 992 tới 200 3-2 004) Tìm giá trị ... B1C1 Chứng minh rằng: MO vuông góc với AA1 Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Tù 199 2-1 992 tới 200 3-2 004) Đề số 10 (Năm học 200 0-2 001) 2 Bài 1: a) Tìm giá trị m để phương trình: ... Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Tù 199 2-1 992 tới 200 3-2 004) Đề số (Năm học 1994 – 1995) Bài 1: a) Chứng minh: 3 21930...
 • 9
 • 324
 • 3

Tuyển tập đề thi HSG toán 6 có đáp án

Tuyển tập đề thi HSG toán 6 có đáp án
... 2005 (n ∈ N * ) A = b Ta < < < b b b+n 20 062 007 + 20 062 007 + 2005 + 20 062 0 06 + 20 06 20 06( 20 062 005 + 1) 20 062 005 + = = = =B 20 062 007 + 20 06 20 06( 20 062 0 06 + 1) 20 062 0 06 + Vậy A < B Bài a C = ... 36 b 105 96 87 78 69 60 51 42 33 24 15 (a,b) 6 6 6 [a,b] 105 96 261 1 56 345 180 357 168 297 120 165 36 Tổng 108 112 264 162 348 1 86 360 174 300 1 26 168 42 Bài 4: Hiệu vận tốc nửa quãng đường đầu ... 300 > = ⇒ > mà (1) (0.5đ) 67 0 67 7 67 0 67 67 67 7 37 30 377 300 = = Ta : − − (2) (0.5đ) 67 67 67 7 67 7 377 37 > Từ (1) (2) ⇒ (0.5đ) 67 7 67 Câu 4: Giả sử đội văn nghệ n người Tổng số tuổi đội...
 • 88
 • 1,299
 • 18

Tuyen tap de thi HSG toan 7.

Tuyen tap de thi HSG toan 7.
... điểm cạnh AM (gt) mà ID//ME(gt) Nên D trung điểm AE => AD =DE (1)(0,5đ) Vì E trung điểm DC => DE= EC (2) (0,5đ) So sánh (1)và (2) => AD =DE= EC=> AC= 3AD(0,25đ) b.(1đ) Trong tam giác MAE ,ID đờng ... góc tơng ứng tỉ lệ với ; ; b) 1) AE = AD ADE cân à ã E = DE1 = EDA 1800 (1) A à ABC cân B = C E1 = Phm Ngc Nam Su tm v biờn son li Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán ã C = 180 A AB1 (2) ... (1 + 3).3 ữ (1 + 2006)2006 ữ (1 + 2).2 ữ ữ ữ = 20 07.2 006 10 18 20 07.2 006 = 10 2006.2007 12 20 2006.2007 (1) Mà: 20 07.2 006 - = 2006(2008 - 1) + 2006 - 2008 = 2006(2008 - 1+ 1)...
 • 45
 • 292
 • 1

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8
... Bài tập tự Luyện c, Kéo dài CA đoạn AN = a, kéo dài AB đoạn BP = a CMR VMNP ĐỀ SỐ Câu 1: Phân tích thành nhân tử: a, a8 + a4 +1; b, a10 + a5 +1 1 2 2 2 2 Câu ... Bài tập tự Luyện Câu 7: Cho ≤ a, b, c ≤ a+b+c = CMR: a2 + b2 + c2 ≤ Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài BC gấp lần chiều rộng CD, từ C kẻ Cx tạo với CD góc 150 cắt AD E CMR: VBCE cân ĐỀ ... + Câu 7: Chia tập N thành nhóm: 1; (2,3); (4,5,6) , nhóm n gồm n số hạng Tính tổng số nhóm 94 Câu 8: Cho hình vuông ABCD M, N trung điểm AB, BC, K giao điểm CM DN CMR: AK = BC ĐỀ SỐ Câu 1: a...
 • 25
 • 230
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyen tap de thi hsg hoa lop 8 có đáp ántuyen tap de thi hsg vat ly 8tuyen tap de thi hsg vat li 8tuyển tập đề thi hsg toán 9 cấp huyệntuyển tập đề thi hsg toán 8 có đáp ántuyển tập đề thi hsg toán 8tuyển tập đề thi hsg toántuyển tập đề thi hsg toán 12tuyen tap de thi hsg toán 9 có đáp ántuyển tập đề thi hsg toán 9tuyen tap de thi hsg cap huyen tin hoctuyển tập đề thi hsg hóa 8 có đáp ántuyển tập đề thi hsg toán 6 có đáp ántuyển tập đề thi hsg toán 7 có đáp ántuyen tap de thi hsg mon van lop 8chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học