Đề thi thử vật lý thpt quốc gia có đáp án 20152016

Đề thi thử vật thpt quốc gia đáp án 20152016

Đề thi thử vật lý thpt quốc gia có đáp án 20152016
... tỏ ánh sáng nhiều thành phần phức tạp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng ... quang vật A Bước sóng mà vật khả phát lớn bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới B Bước sóng mà vật khả phát nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới C Một vật chiếu sáng ánh sáng bước ... thụ gọi là: A tán sắc ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C đảo vạch quang phổ D giao thoa ánh sáng đơn sắc Câu 31: Một vật hấp thụ ánh sáng bước sóng λ1 phát xạ ánh sáng bước sóng λ2 Nhận xét câu...
 • 52
 • 226
 • 0

Trường Tiên Hưng - Thái Bình đề thi thử vật thpt quốc gia

Trường Tiên Hưng - Thái Bình đề thi thử vật lý thpt quốc gia
... - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng -@ &? Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian ... - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng -@ &? Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian ... - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng -@ &? Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian...
 • 46
 • 249
 • 1

ĐỀ THI THỬ vật THPT QUỐC GIA SỐ 1 LỜI GIẢI CHI TIẾT- THẦY NGHĨA HÀ

ĐỀ THI THỬ vật lý THPT QUỐC GIA SỐ 1 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT- THẦY NGHĨA HÀ
... = 600 Chi u sâu nước bể h = 1m Biết chi t suất nước tia đỏ tia tím là: n d = 1, 33 , n t = 1, 34 Độ rộng chùm màu sắc chi u lên đáy bể A 12 ,15 mm B 14 ,15 mm C 11 ,15 mm D 13 ,15 mm Hướng dẫn giải: ... đèn 10 W, phát ánh sáng bước sóng 0,6μm Số photon phát 1s gần giá trị sau nhất? A 1, 2 .10 19 B 4,5 .10 19 C 6 .10 19 D 3 .10 19 Hướng dẫn giải: hc Pλ P = nλ ⇒ nλ = = 3 .10 19 λ hc 10 −4 F , biểu thức điện ... dẫn giải: Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng n – n1 = λ v l = n = n ⇒ nv = l f = 1, 5f 2f 1, 5 ( f − f1 ) n1v = 1, 5f1 ; n v = 1, 5f ⇒ ( n − n1 ) v = 1, 5 ( f − f1 ) ⇒ v = = 75m / s n − n1...
 • 9
 • 284
 • 0

sở giáo dục hà nam - đề thi thử vật thpt quốc gia

sở giáo dục hà nam - đề thi thử vật lý thpt quốc gia
... H Nam - Su tm: Cõu Lc B Yờu Vt -Cõu 29: Mch dao ng LC lớ tng cú L = 5H v C = 8nF Ti thi im t, t in ang phúng in v in tớch trờn mt bn t l q = 2,4.1 0-8 (C) Ti thi ... khong cỏch gia hai ngun l 2mm Khong cỏch gia võn sỏng bc v võn ti bc hai bờn so vi võn trung tõm l: Trang Ngun t S GD T H Nam - Su tm: Cõu Lc B Yờu Vt -A 0,375mm ... in t cú bc súng = 0,2.1 0-6 m Tớnh lng t ca bc x ú A = 99,375.1 0-2 0J B = 99,375.1 0-1 9J C = 9,9375.1 0-2 0J D = 9,9375.1019 J Cõu 43 Hiu in th cc i gia hai cc ca ng Rn-ghen l 15kV Gi s electrụn...
 • 6
 • 188
 • 1

TRƯỜNG THPT HƯƠNG CẦN đề thi thử vật thpt quốc gia

TRƯỜNG THPT HƯƠNG CẦN đề thi thử vật lý thpt quốc gia
... điện từ trờng biến thi n, không gian Khi nói quan hệ điện trờng từ trờng điện từ trờng kết luận sau đúng? 2/4 A Véctơ cờng độ điện trờng cảm ứng từ phơng độ lớn B Tại điểm không gian, điện trờng ... từ trờng luôn dao động ngợc pha C Tại điểm không gian, điện trờng từ trờng luôn dao động lệch pha /2 D Điện trờng từ trờng biến thi n theo thời gian với chu kì Câu 24: Một mạch dao động LC gồm ... sáng trắng; C Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng; D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Cõu 35: Phát biểu sau sai nói điện từ trờng? A Khi từ trờng biến thi n theo thời gian, sinh điện trờng xoáy...
 • 5
 • 198
 • 0

Đề thi thử vật THPT quốc gia môn vật

Đề thi thử vật lý THPT quốc gia môn vật lý
... in in ỏp hiu dng gia hai u cun dõy bng giỏ tr in ỏp hiu dng gia hai bn t in Dũng in tc thi on mch chm pha cụng sut ca on mch l A 0,707 B 0,866 Gv: Trõn Diờu so vi in ỏp tc thi gia hai u cun dõy ... in tr 100 , cm khỏng 100 ni tip vi hp kớn X Ti thi im t1 in ỏp tc thi trờn cun dõy cc i n thi im t2 = t1+ T/4 ( vi T l chu kỡ dũng in) in ỏp tc thi trờn hp kớn cc i Hp kớn X cú th l? A Cun cm ... 6,5.1014 Hz Cõu 36 Trong thi nghiờm Y- õng vờ giao thoa anh sang, nguụn sang phat ụng thi hai bc xa n sc co bc song = 704nm 720nm va = 440nm 450nm Trờn man quan sat, gia hai võn sang gõn nhõt...
 • 5
 • 173
 • 0

Đề thi thử vật THPT Quốc gia môn vật

Đề thi thử vật lý THPT Quốc gia môn vật lý
... đấy!!! Bùi Anh Tuấn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 20122013 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ Thời gian làm :90 phút; ... 15 D np =3.10 phôtôn/s ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một vật dao động điều hòa Câu khẳng định đúng? A Khi qua vị trí cân (VTCB) có vận tốc 0, gia tốc B Khi qua VTCB ... với vật A vật vật thật B vật vật ảo C vật ảo khoảng tiêu cự OF D biết cụ thể vị trí vật (ta khẳng định được) Câu 36: Tìm phát biểu sai máy ảnh: A Máy ảnh dụng cụ dùng để thu ảnh thật (nhỏ vật) vật...
 • 55
 • 235
 • 0

Đề thi thử vật THPT Quốc gia môn vật

Đề thi thử vật lý THPT Quốc gia môn vật lý
... đấy!!! Bùi Anh Tuấn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 20122013 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ Thời gian làm :90 phút; ... 15 D np =3.10 phôtôn/s ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một vật dao động điều hòa Câu khẳng định đúng? A Khi qua vị trí cân (VTCB) có vận tốc 0, gia tốc B Khi qua VTCB ... với vật A vật vật thật B vật vật ảo C vật ảo khoảng tiêu cự OF D biết cụ thể vị trí vật (ta khẳng định được) Câu 36: Tìm phát biểu sai máy ảnh: A Máy ảnh dụng cụ dùng để thu ảnh thật (nhỏ vật) vật...
 • 55
 • 178
 • 0

Bộ đề thi thử vật thpt quốc gia 2016 chọn lọc (CÓ ĐÁP ÁN)

Bộ đề thi thử vật lý thpt quốc gia 2016 chọn lọc (CÓ ĐÁP ÁN)
... Du**********ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An Së Gi¸o dơc vµ §µo t¹o B¾c Ninh Trêng THPT Tiªn Du sè - Kú thi: Thi thư ®¹i häc lÇn thø I M«n thi: vËt 12 (Thêi gian lµm bµi: ... HỌC********** Giáo viên: Lê Văn An ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 9: Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Asin( t + ) Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động vật gia tốc giá trị cực đại là: ... vật dao đơng điều hòa với chu kì T có phương trình x=Acos(ωt ) Thời gian ngắn kể từ lúc ban đầu lúc gia tốc băng ½ giá trị cực đại A T/12 B T/6 C T/3 D T/2 Trường THPT Nguyễn Du**********ĐỀ THI...
 • 46
 • 335
 • 0

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc giađáp án 082

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia và đáp án 082
... passage does the author explain why displays at Winterthur have changed? A lines 1-3 B lines 5-6 C lines 7-1 0 D lines 1 3-1 6 _THE END ... room first?" A Would you like to go to David's party this weekend? B Will you go to David's party this weekend? C Can I go to David's party this weekend? D What time does David's party begin? ... Question 32 many/ school-leavers /little/ had/ of/ the/job/ knowledge/ of/ their/ choice A Many school-leavers had little of knowledge the job of their choice B Many school-leavers had knowledge...
 • 5
 • 407
 • 2

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc giađáp án đề 2015081

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia và đáp án đề 2015081
... he had eaten nothing since dawn A He had eaten nothing since dawn although he took the food eagerly B The food was taken at dawn and he had nothing to eat then C He had eaten something before but ... were taught separately from men The early Christians and medieval Europeans continued this trend, and single-sex schools for the privileged classes prevailed through the Reformation period Gradually, ... regardless of sex, had been born, but it was still in the realm of the single-sex school In the late 19th and early 20th centuries, co-education became a more widely applied principle of educational philosophy...
 • 5
 • 327
 • 2

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc giađáp án đề 083

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia và đáp án đề 083
... D give up Question 48 She is a _ girl with _ A clear-eye/ a black hair B clear-eyes/ black hair C clear-eyed/ black hairs D clear-eyed/ black hair Question 49 _ did I realize that the ... wedding party Question 78 This house is too expensive We can't afford to buy it A This house is so expensive for us to buy it B This house is so expensive that we can't buy C This house is too expensive ... a great hair cut, Maria!" Maria: " _ " A Thanks It's very kind of you to this B It's my pleasure C You think so? I think it's a bit too short D Oh, yes That's right Question 47 There's plenty...
 • 5
 • 753
 • 6

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc giađáp án đề 084

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia và đáp án đề 084
... expected to continue There are two factors causing this decrease in students seeking an MBA degree The first one is that many graduates of four-year colleges are finding that an MBA degree does ... lower number of entry-level jobs being offered Business needs are changing, and MBA schools are struggling to meet the new demands Question 36: What is the main focus of this passage? A jobs ... father likes nothing better than playing chess in his free time A My father doesn't like playing chess in his free time B My father would prefer playing chess rather than doing nothing in his free...
 • 4
 • 351
 • 2

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc giađáp án đề 085

thpt liễn sơn - đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia và đáp án đề 085
... months before their sixty-fifth birthday C enrolled after their sixty-fifth birthday D enrolled in a private plan Question 38: To start coverage by Medicare on their sixty-fifth birthday, people ... who not enroll within their first enrollment period may enroll later, during the first three months of each year Those people, however, must pay 10% additional for each twelve-month period that ... insurance policy, people approaching 65 may enroll during the seven-month period that includes three months before the sixty-fifth birthday, the month in which the birthday falls, and three months...
 • 4
 • 529
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đè thi thử kỳ hi thpt quốc gia môn vật lý năm 2015de thi thu mon van thpt quoc gia 201570 đề thi thư môn toán thpt quốc gia trong tháng 5 năm 20015 của các tỉnhđề thi thử tieng anh thpt quốc gia 2015 có đáp án chi tiếtđề thi thử đại học môn hóa 2011 có đáp ánđề thi thử đại học môn hóa học có đáp ánđề thi thử đại học môn hóa 2013 co dap anđề thi tự luận kinh tế quốc tế có đáp ánđề thi thử đại học môn sinh 2014 có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp anh văn 2013 co dap anđề thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề thi thử đại học tiếng anh 2014 có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp môn sinh 2013 co dap anđề thi thử đại học môn anh 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán 2014 co dap anKHCD truong mam nonchu điem trương mam non 2018 theo thong tu 28GIÁO ÁN LỚP GHÉP - BẢN THÂNTRUONG MAM NONTuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaMẫu phân phối chương trình THCSChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)Bài 18. Trang trí hình chữ nhậtBài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vậtĐất nước tươi đẹp saoTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBài 20. Châu ÂuBài 8. Dân số nước taBài 4. Sông ngòiBài 3. Khí hậuKịch bản chương trình giao lưu văn nghệ hay nhấtKịch bản MC dẫn chương trình chào đón tân sinh viênKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh