GIÁO TRÌNH lý THUYẾT đàn hồi (PHẦN 2) TS TRƯƠNG TÍCH THIỆN

Giáo trình thuyết đàn hồi phần 2

Giáo trình lý thuyết đàn hồi  phần 2
... σx.l2 – (σr - σx)m2 = σr.l2 – σr.m2 σx.l2 – σr.m2 – σx.m2= σr.l2 – σr.m2 σx(l2 + m2) = σr.l2 σx = σr.l2 σy = σr.(1 - l2) = σrm2 Txy = σr.l.m l = cosθ = x = r x x2  y2 y m = cosβ = sinθ =  x x2 ... nghiệm tốn thuyết đàn hồi cho đa trị * Định nghiệm : Nếu thừa nhận trạng thái tự nhiên vật đinh luật độc lập tác dụng lực nghiệm tốn thuyết đàn hồi Thực xét tốn thứ thuyết đàn hồi Dưới ... 2 x  2 y  2 z  2 y  2 z    2S  2S             (1 + )   x y z z  y  z    y   2 x 2 x 2 x   2 x 2 x  2 x    2 x 2 x  2 x   (1 + )  ...
 • 42
 • 82
 • 0

Giáo trình thuyết đàn hồi phần 1

Giáo trình lý thuyết đàn hồi  phần 1
... vật môi trường Sự khác mặt vật dẫn đến nội dung khác thuyết học vật rắn biến dạng thuyết đàn hồi tuyến tính, thuyết đàn hồi phi tuyến thuyết đàn hồi dẻo Trong thuyết đàn hồi ... : a 31 = a12 a32 = a13 a33 = a 11 Vì aij = aj i  a12 = a 21 a 31 = a13 a32 = a23 28 * Đặt a = a 11 = a22 = a33 b = a12 = a 21 = a13 = a 31 = a23 Bằng phép hoán vị vòng phương trình (4,5,6) hệ (4 .10 ) ... trình (4 .10 ), ta có: x y z z = a 31 x + a32y + a33z Hoán vị vòng ta có: x = a 31 y + a32z + a33x (4 .14 ) Phương trình (1) hệ phương trình (4 .10 ) : x = a12y + a13z + a 11 x Đồng (4 .14 ) (1) ...
 • 31
 • 53
 • 0

Giáo trình thuyết đàn hồi

Giáo trình lý thuyết đàn hồi
... vật mơi trường Sự khác mặt vật dẫn đến nội dung khác thuyết học vật rắn biến dạng thuyết đàn hồi tuyến tính, thuyết đàn hồi phi tuyến thuyết đàn hồi dẻo Trong thuyết đàn hồi ... nghiệm tốn thuyết đàn hồi cho đa trị * Định nghiệm : Nếu thừa nhận trạng thái tự nhiên vật đinh luật độc lập tác dụng lực nghiệm tốn thuyết đàn hồi Thực xét tốn thứ thuyết đàn hồi Dưới ... giản việc nghiên cứu từ có kết tiện lợi vấn đề tính tốn thuyết đàn hồi : Nghiên cứu vật rắn đàn hồi có hình dạng Các thuyết khác : - thuyết dẻo: Nghiên cứu làm việc vật liệu giai đoạn biến...
 • 75
 • 808
 • 2

Giáo trình thuyết tài chính phần 2

Giáo trình lý thuyết tài chính phần 2
... thị trường tài 4 .2. 1 Chức dẫn nguồn tài từ chủ thể có khả cung ứng nguồn tài đến chủ thể cần nguồn tài Thị trường tài nơi gặp gỡ cung cầu nguồn tài chính, nơi thu hút mạnh mẽ nguồn tài nhàn rỗi ... Gi¸o tr×nh thuyÕt tµi chÝnh B 12 Tăng vốn lưu động B13 Văn - xã B14 Quốc phòng B15 Trả nợ B16 Dự trữ B2 Nước B21 Nhập siêu B 22 Đầu tư trực tiếp B23 Trả nợ B24 Viện trợ tặng biếu B25 Chuyển ngân ... cổ đông tình hình tài doanh nghiệp Ban kiểm soát kiểm soát viên thực kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính, tổng kết tài sản năm tài chính, kiểm tra kiện tài xảy trình hoạt động...
 • 48
 • 174
 • 0

Giáo trình thuyết kiểm toán phần 2

Giáo trình lý thuyết kiểm toán phần 2
... 76468 23 326 39 323 63 05597 24 200 13363 38005 943 42 24 29 334 27 001 87637 87308 58731 0 025 6 45834 25 024 88 330 62 28834 07351 19731 924 20 609 52 26 81 525 722 95 04839 96 423 24 878 825 51 66566 27 29 676 20 591 ... 68086 26 4 32 46901 20 849 89768 28 007 42 573 92 39064 664 32 84673 40 027 328 32 29 05366 0 421 3 25 669 26 122 44407 44048 37937 30 91 921 26 418 64117 94305 26 766 25 940 399 72 31 005 82 04711 87917 77341 422 06 ... trỡnh thuyt Kim toỏn 19 521 62 53916 46369 58586 23 216 14513 83149 20 07056 97 628 33787 09998 426 98 06691 76988 21 48663 9 124 5 85 828 14346 091 72 30168 9 022 9 22 54164 584 92 224 21 74103 47070 25 306...
 • 55
 • 208
 • 0

Giáo trình thuyết thống kê phần 2 (dùng cho trung cấp nghề và cao đẳng nghề)

Giáo trình lý thuyết thống kê phần 2 (dùng cho trung cấp nghề và cao đẳng nghề)
... hệ thống số tổng hợp ta được: 23 7,15 23 7,15 23 5,6  x 23 2 23 5,6 23 2 1, 022 2 = 1,0066 x 1,0155 (1 02, 22% ) (100,66%) (101,55%) 67 Biến động tuyệt đối: (23 7,15 - 23 2) = (23 7,15 - 23 5,6) + (23 5,6 - 23 2) ... Ví dụ: i 20 08  i 20 08 x i 20 07 x i 20 06 x i 20 05 20 04 20 07 20 06 20 05 20 04 + Tính thay đổi gốc: Ví dụ: Ta suy số gốc năm 20 05 từ số gốc 20 08 i 20 08  i 20 08 x i 20 06 20 03 20 06 20 03 2. 2- Chỉ số ... 20 35 18 25 B 22 30 20 20 C 25 20 24 35 D 26 15 25 20 Yêu cầu: Tính tiêu suất lao động bình quân công ty kỳ ? Phân tích biến động suất lao động bình quân kỳ báo cáo so với kỳ gốc công ty hệ thống...
 • 52
 • 67
 • 0

thuyết đàn hồi - Chương 2

Lý thuyết đàn hồi - Chương 2
... l2 + m2 + n2 = (2. 11) Để hệ (2. 10) có nghiệm không tầm thường định thức hệ số phải 13 không: τ zx  (σ x − σ n ) τ yx   Det  τ xy (σ y − σ n ) τ xz  =  τ τ yz (σ z − σ n ) zx   (2. 12) ... có số tích phân Còn hệ phương trình (2. 3) điều kiện để xác định số tích phân 2. 2 ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGHIÊNG – 10 TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT - TENXƠ ỨNG SUẤT 2. 2.1 Đặt vấn đề : Giả sử biết ứng suất ... Pnz n (2. 6) Thay (2. 4) vào (2. 6) ta có: σ n = σ x l + σ y m + σ z n + 2( τ xy lm + τ yz mn + τ zx nl) (2. 7) Ứng suất tiếp : Trị số ứng suất tiếp Tnt mặt cắt nghiêng tính theo công thức : (2. 8) τ...
 • 9
 • 1,056
 • 53

Giáo trình thuyết thống kê - Chương 2 pps

Giáo trình lý thuyết thống kê - Chương 2 pps
... thống kê) b Hệ thống tiêu thống v hệ thống biểu mẫu Trong báo cáo thống định kỳ, hệ thống tiêu v trị số tiêu l nội dung biểu mẫu báo cáo thống Biểu mẫu Báo cáo thống l loại bảng thống ... phân tích thống đợc đề cập tiếp chơng sau 4 -2 Dự đoán thống Dự đoán thống l tiếp tục trình phân tích thống kê, sử dụng phơng pháp sẵn có thống để đánh giá tơng lai tợng kinh tế - xã hội ... http://www.ebook.edu.vn tra thống có ý nghĩa v cung cấp số liệu xác cho giai đoạn phân tích thống 3 -2 Những vấn đề chủ yếu tổng hợp thống kê: a Mục đích tổng hợp thống Mục đích tổng hợp thống l khái...
 • 15
 • 227
 • 3

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ THỊ - CHƯƠNG 2 pdf

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - CHƯƠNG 2 pdf
... cạnh đồ thị, ghi k số cạnh nối hai đỉnh i, j Trong nhiều vấn đề ứng dụng thuyết đồ thị, cạnh e=(u,v) đồ thị gán với số c(e) (còn viết c(u,v) gọi trọng số cạnh e Đồ thị trường hợp gọi đồ thị ... Thí dụ Đồ thị có hướng G1 cho hình có ma trận kề ma trận sau: 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Lưu ý ma trận kề đồ thị có hướng ma trận đối xứng Chú ý: Trên xét đơn đồ thị Ma trận kề đa đồ thị xây ... 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 Hình Đồ thị vô hướng G Đồ thị có hướng G1 Các tính chất ma trận kề: 1) Rõ ràng ma trận kề đồ thị vô hướng ma trận đối xứng, tức a[i,j]=a[j,i], i,j=1 ,2, .,n ngược...
 • 11
 • 227
 • 2

Giáo trình: thuyết thông tin part 2 doc

Giáo trình: Lý thuyết thông tin part 2 doc
... Hiếu 12 Giáo trình: thuyết thông tin i p (Y = i ) = C n p i q n −i i Trong đó: C n = n! i!( n − i )! Vậy truyền sai Y ∈ {2, 3} có xác xuất là: Psai= P(y 2) = P(Y =2) + P(Y=3) = B (2, 3) + B (2, 3) ... Dương Văn Hiếu 14 Giáo trình: thuyết thông tin CHƯƠNG 2: ĐỘ ĐO LƯỢNG TIN Mục tiêu: trình bày khái niệm độ đo lượng tin chưa biết biết biến ngẫu nhiên X Tính toán lượng tin thông qua định nghĩa ... H(Y) với phân phối sau: Y P x1 x2 1/6 2/ 6 x3 1/6 x4 2/ 6 Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 18 Giáo trình: thuyết thông tin BÀI 2. 2: CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY...
 • 10
 • 204
 • 0

Giáo trình thuyết kiến trúc part 2 ppsx

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 2 ppsx
... KI N TRÚC VÀ M T S LIÊN QUAN N TH M M KI N TRÚC I NH NG THÀNH PH N NGÔN NG KI N TRÚC Ki n trúc n v i s th c m c a ngư i b ng bi u hi n c a hình th c ki n trúc ó s t ng h p c a ngôn ng ki n trúc ... công trình ph thu c vào hình th c c a công trình ó (hình kh i, l n, ch t c m, hoa văn…) Ngoài i u ki n hình h c c a s th c m, ánh sáng óng góp quan tr ng vào trình th c m c a công trình ki n trúc ... n trúc c th mà công trình ph i t u c m t s nhi u tính ch t t o thành hình tư ng ki n trúc - 19 Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i G i o t r ì n h m ô n L ý t h u y t K i n T r ú c Hình tư ng ki n trúc...
 • 12
 • 214
 • 4

Giáo trình thuyết thông tin ( Biên soạn: TS. L ê Quy ết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài & Ks. Dương Văn Hiếu ) doc

Giáo trình Lý thuyết thông tin ( Biên soạn: TS. L ê Quy ết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài & Ks. Dương Văn Hiếu ) doc
... H(0.5, 0 5) = -(0 .5)log(0. 5) -(0 .5)log(0. 5) = (bit) Entropy Y: H(X) = H(0.125, 0.25, 0.62 5) = -(0 .125)log(0.12 5) + (0 .25)log(0.2 5) + (0 .625)log(0.62 5) = 1.2988 (bit) Entropy X Y: H(X,Y) Xem tập ... I (X/Y)= I (Y/X)= H(Y) - H(Y/X) = 0,09 (bit) Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 47 www.tech.com.vn Giáo trình: L thuyết thông tin Định nghĩa dung l ợng kênh ... 1.49 (bit) H(Y/X=x 2) = H(0.3, 0.5, 0. 2)= 1.49 (bit) H(Y/X=x 1) = H(0.2, 0.3, 0. 5)= 1.49 (bit) H(Y/X)= p(x 1). H(Y/X=x 1) + p(x 2). H(Y/X=x 2) + p(x 3). H(Y/X=x 3) = 1.49 (bit) L ợng thông tin truyền kênh:...
 • 95
 • 533
 • 1

Giáo trình thuyết đồ thị - Bài 2 doc

Giáo trình lý thuyết đồ thị - Bài 2 doc
... đồ thị Giả sử G = (V, E) đồ thị Định nghĩa 1.14: Hai đỉnh đồ thị G gọi liên thông, đồ thị có đường vô hướng nối chúng với Đồ thị gọi liên thông cặp đỉnh đồ thị liên thông với Ví dụ 1.15: Đồ thị ... 1, 2, , n -2 - Nếu có đỉnh bậc n-1 bậc đỉnh là: 1, 1, 2, , n-1 Suy số bậc khác ≤ n-1 Vậy có hai bậc trùng 4) Nếu đồ thị với n đỉnh (n ≥ 4) có hai đỉnh bậc hai đỉnh đồng thời có bậc bậc n-1 Phản ... ta đồ thị ban đầu Ký hiệu p số mảng liên thông đồ thị Ta gọi bậc đỉnh số cạnh kề với đỉnh thường ký hiệu r(a) bậc đỉnh a đồ thị G Định 1.5: Tổng tất bậc đỉnh đồ thị hai lần số cạnh đồ thị...
 • 5
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình lý thuyết đàn hồigiáo trình lý thuyết đàn hồigiáo trình lý thuyết đàn hồi ứng dụngbài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi bao gồm hai trường hợp riêng của ứng suất biến dạnggiáo trình lý thuyết hành vi khách hàng phần 2giải tích giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn tập 2giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ đại học kinh tế quốc dângiáo trình lý thuyết thống kê kinh tế quốc dângiáo trình lý thuyết kiểm toán kinh tế quốc dângiáo trình lý thuyết mạch điện 2giáo trình lý thuyết mạch 2giao trinh ly thuyet mach 2giáo trình lý thuyết thống kê đại học kinh tế quốc dângiáo trình lý thuyết kiểm toán đại học kinh tế quốc dângiáo trình lý thuyết công tác xã hộiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ