Đặc điểm thơ và từ đào tấn

đặc điểm thơ từ đào tấn

đặc điểm thơ và từ đào tấn
... Những đặc điểm nghệ thuật thơ từ Đào Tấn 10 Trong chương ba, luận văn tìm hiểu đặc điểm mặt ngôn ngữ, thể loại giọng điệu thơ từ Đào Tấn Việc phân tích đặc điểm nghệ thuật góp phần với việc đặc điểm ... thơ tìm hiểu tình cảm ông với đất nước, dân tộc, với gia đình, hữu + Chương 2: Những đặc điểm nội dung thơ từ Đào Tấn Ở chương hai, tập trung phân tích rõ đặc điểm nội dung thơ từ Đào Tấn, từ ... giá thơ từ khúc Đào Tấn Trong “Tìm hiểu Đào Tấn (Kỷ yếu hội nghị Đào Tấn, nhà thơ, nghệ sĩ tuồng xuất sắc, Ty Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình), Xuân Diệu tỏ đặc biệt quan tâm đến từ khúc Đào Tấn...
 • 153
 • 74
 • 0

đặc điểm thơ sijo từ góc nhìn cảm thức thẩm mỹ

đặc điểm thơ sijo từ góc nhìn cảm thức thẩm mỹ
... loại theo đặc điểm âm nhạc 2.2.3 Phân loại theo vùng miền 2.2 Thi luật sijo 2.2.1 Pyeong sijo 2.3.2 Eot sijo Saseol sijo 2.3.3 Sijo đại Chương Đặc điểm thơ sijo từ góc nhìn cảm thức thẩm mỹ 3.1 ... mỹ 3.1 “Đạo”và Mỹ 3.2 “Tình” “Hận” 3.3 “Phong lưu” “Khoái lạc” KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương Đặc điểm thơ sijo từ góc nhìn cảm thức thẩm mỹ 3.1 “Đạo” “ Mỹ Thơ sijo đời lúc với ... Tiến trình thơ sijo 1.4.1 Sijo cuối thời Koryeo 1.4.2 Sijo thời Choseon 1.4.3 Sijo đại Chương Đặc điểm sijo từ góc nhìn thể loại 2.1 Phân loại sijo 2.1.1 Phân loại theo độ dài lời thơ: 2.1.2...
 • 88
 • 358
 • 0

Luận văn " Đặc điểm thơ Sijo từ góc nhìn cảm thức thẩm mỹ " pdf

Luận văn
... cảm thức thẩm mỹ 3.1 “Đạo”và Mỹ 3.2 “Tình” “Hận” 3.3 “Phong lưu” “Khoái lạc” KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương Đặc điểm thơ sijo từ góc nhìn cảm thức thẩm mỹ 3.1 “Đạo” “ Mỹ Thơ sijo ... lời thơ: 2.1.2 Phân loại theo đặc điểm âm nhạc 2.2.3 Phân loại theo vùng miền 2.2 Thi luật sijo 2.2.1 Pyeong sijo 2.3.2 Eot sijo Saseol sijo 2.3.3 Sijo đại Chương Đặc điểm thơ sijo từ góc nhìn cảm ... đề tài: Kết cấu đề tài: Chương Đặc điểm thơ sijo từ điểm nhìn lịch sử văn học 1.1 Vị trí sijo văn học Korea 1.2 Nguồn gốc thơ sijo 1.3 Bối cảnh đời phát triển thơ sijo 1.3.1 Bối cảnh lịch sử- trị...
 • 88
 • 269
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của các trạng thái rừng IIA, IIB IIIA1 tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của các trạng thái rừng IIA, IIB và IIIA1 tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... công trình nghiên cứu tái sinh tự nhiên, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng IIA, IIB IIIA1 vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, để từ ... tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phạm vi trạng thái rừng tự nhiên IIA, IIB IIIA1 Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn Mỗi trạng thái điều tra đo đếm OTC điển hình rừng tự nhiên phục hồi 2.3 Nội dung nghiên ... trạng thái IIIA1 623 cây/ha Như trạng thái có mật độ tầng cao cao trạng thái nghiên cứu 4.2 Một số đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên phục hồi Tái sinh rừng trình sinh học mang tính đặc thù hệ sinh...
 • 70
 • 480
 • 1

Đặc điểm thơ viết về biển đảo Việt Nam từ 1986 đến nay

Đặc điểm thơ viết về biển đảo Việt Nam từ 1986 đến nay
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẶC ĐIỂM THƠ VIẾT VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Người hướng ... sáng tác biển đảo Không nhà thơ thành công thể loại thơ tự viết biển đảo Có thể kể đến số nhà thơ, như: Hữu thỉnh với Thơ viết biển; Trần Đăng Khoa với Thơ tình người lính biển, Đợi mưa đảo Sinh ... phạm vi quan tâm đề tài, điểm lại số vấn đề hướng tiếp cận thành tựu nghiên cứu thơ viết biển đảo từ 1986 đến Từ 1986, với việc mở rộng đề tài sáng tạo, thơ viết biển đảo nhiều có thành tựu Theo...
 • 107
 • 258
 • 2

Đặc điểm riêng mô hình tổ chức hạch toán kế toán của Công ty xuất nhập khẩu đầu IMEXIN.DOC

Đặc điểm riêng và mô hình tổ chức hạch toán kế toán của Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN.DOC
... Tiu lun : 6.280.688 S T CHC B MY K TON Kế toán trởng Phó phòng kế toán ( kế toán tổng hợp ) Kế toán Ngân hàng Kế toán kho Kế toán chi nhánh Kế toán toán Kế toán vật liệu, lơng, BHXH KT vốn tiền ... HèNH T CHC B MY CA CễNG TY Giám đốc Phó giám đốc Phòng hành Phòng kinh doanh 1,2 Phòng kế toán tài VP đại diện Nga, Séc, Ba Lan Chi nhánh L.Sơn Đ.Lắc Q.Bình Phòng Xuất nhập Phòng du lịch Phòng ... CHC B MY QUN Lí CA CễNG TY: ng u Cụng ty l giỏm c Cụng ty, l i din phỏp nhõn ca Cụng ty, chu trỏch nhim ton din trc phỏp lut v cp trờn v mi hot ng kinh doanh ca Cụng ty Phú giỏm c c giao mt s...
 • 24
 • 251
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của cây dẻ gai ấn độ (castanopsis indica a.d.c) tại vườn quốc gia tam đảo - vĩnh phúc

Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của cây dẻ gai ấn độ (castanopsis indica a.d.c) tại vườn quốc gia tam đảo - vĩnh phúc
... bo v tỏi sinh ca cõy D gai n tỏi sinh t nhiờn ti Vn Quc gia Tam o 2.2 i tng nghiờn cu L cõy D gai n (Castanopsis Indica A.D.C) thuc phõn khu phc hi sinh thỏi VQG Tam o - huyn Tam o - Vnh Phỳc ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn NHNG T VIT TT TSTN - Tỏi sinh t nhiờn VQG - Vn Quc gia NN & PTNT - Nụng nghip v phỏt trin Nụng thụn OTC - ễ tiờu chun ODB - ễ dng bn KV - Khu vc BQ - Bỡnh quõn XH - Xut hin Hvn - ... chớnh - Tỏi sinh rng cú quy lut riờng v tri qua nhiu giai on khỏc Tỏi sinh ht tri qua giai on : Ra hoa kt qu v phõn tỏn ht ging, giai on ht ging ny mm, giai on sinh trng cõy tỏi sinh Giai on sinh...
 • 96
 • 1,019
 • 3

Đặc điểm của đầu phát triển sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư-slide+word phần 1

Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư-slide+word phần 1
... huy động vốn hợp - Xây dựng sách, qui hoạch kế hoạch đầu đắn, quản chặt chẽ tổng vốn đầu - Bố trí vốn theo tiến độ đầu tư, thực đầu trọng tâm , trọng điểm Chng 1: u t phỏt trin ... 4 .11 1 t ng Thc trng v lp k hoch u t Kt qu sp xp cỏc cụng trỡnh, d ỏn Cỏc b v cỏc c quan Trung ng - Hoón cụng 51 d ỏn ,17 7 t ng - Gión tin 33 d ỏn, 15 2,6 t ng 2 Cỏc a phng - Hoón cụng 1. 152, 1. 704 ... hỳt ODA: Tng giỏ tr ODA ký kt tớnh n ngy 20/7/2008 t 1. 389 triu USD (trong ú vay t 1. 277 triu USD, vin tr khụng hon li t 11 2 triu USD) -Tng s u trc tip nư c ngoi cp mi v tng thờm thỏng u nm 2008...
 • 28
 • 796
 • 4

Đặc điểm của đầu phát triển sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển trong công tác quản lý đầu

Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư
... phí cho công tác chi trả (0,52% so với tổng số chi trả từ quỹ bảo hiểm xã hội); - Chi cho công tác quản máy hàng năm (mức 4% so với tổng số thu bảo hiểm xã hội) - Chi phí cho hoạt động đầu t ... có trụ sở đặt thành phố Nà Nội Quỹ Bảo hiểm xã hội đợc quản thống theo chế độ tài Nàh nớc Do có tổ chức thống quản lý, bảo tồn, phát triển quỹ thực chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tợng ... Tóm lại: Trong suốt thời kỳ lịch sử đất nớc từ Nhà nớc Cộng hoà dân chủ Việt Nam đời đến hết năm 1994, tuỳ thuộc vào đặc điểm giai đoạn, chế độ sách bảo hiểm xã hội nói chung, công tác tổ chức...
 • 38
 • 290
 • 0

Đặc điểm của đầu phát triển sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu

Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư
... đầu 49C Bài viết Đặc điểm đầu phát triển quán triệt đặc điểm vào công tác quản đầu tập trung làm rõ đặc điểm đầu phát triển làm rõ yêu cầu việc quán triệt đặc điểm công tác quản ... doanh, đầu phát triển khoa học kỹ thuật, đầu phát triển sở hạ tầng .Các hoạt động đầu có quan hệ ng hỗ với + Theo đặc điểm hoạt động kết đầu tư: Đầu đầu vận hành .Đầu nhằm ... gian đầu tư. Đầu năm thành đầu chưa phát huy tác dụng năm đó. Đây đặc điểm riêng lĩnh vực đầu ,ảnh hưởng lớn tới công tác quản lí hoạt động đầu 1.4.4 Đối với đặc điểm thứ Các thành...
 • 54
 • 299
 • 3

Đặc điểm của đầu phát triển sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu

Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư
... lựa chọn công nghệ cho dự án đầu t cần quán triệt đợc đặc điểm đầu t phát triển Do hoạt động đầu t phát triển tiến hành lâu dài nên công nghệ lựa chọn phải không lạc hậu, mức độ đại công nghệ ... cần quán triệt đặc điểm đầu t phát triển hoạt động đầu t phát triển đợc tiến hành thời gian dài, phát huy tác dụng ti nơi đợc xây dựng nên quy hoch tổng mặt cần phải đảm bảo mặt nằm quy hoặch phát ... thành đa vào hoạt động Nhiều công trình kéo dài hàng chục nm Vì công tác quản đầu t ta cần ý thực : Xây dựng lịch trình thực dự án Hoạt động đầu t phát triển hoạt động phức tạp, làm nhiều công...
 • 57
 • 201
 • 0

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
... nước năm tới Bài viết Đặc điểm đầu phát triển quán triệt đặc điểm đầu phát triển công tác quản đầu tập trung nghiên cứu thành tựu hạn chế áp dụng đặc điểm vào Việt Nam, qua rút học ... lầm công tác quản đầu 1.3 Quản vi mô Cùng với cải thiện đáng kể công tác quản đầu cấp độ vĩ mô cấp độ doanh nghiệp công tác quản đầu ngày trọng Năm 2007 số lượng công ty ... đòi hỏi không ngừng tiếp thu quán triệt sâu sắc đặc điểm đầu phát triển vận dụng chúng công tác quản hoạt động đầu Quán triệt vận dụng quan điểm công tác quản việc làm quan trọng có...
 • 53
 • 344
 • 0

Đặc điểm TTCK chiến thuật đầu trong giai đoạn hiện nay

Đặc điểm TTCK và chiến thuật đầu tư trong giai đoạn hiện nay
... ð c ñi m TTCK chi n thu t ñ u giai ño n hi n ð ng Lan Hương - B ph n Phân tích Công ty CP Ch ng khoán Âu Vi t 2008, kh i nhà ðTNN ñã b l TTCK Vi t Nam ñ n 1,3 t USD Tính ... u nư c ñang nghiên c u dành s quan tâm t i TTCK Vi t Nam Ngoài ra, y u t quan tr ng n a sau ð i H i ð ng, tình hình vĩ mô ñư c tin ng s s c i b tâm lý e dè c a NðT, m nh d n gi i ngân vào ... Nam th p nh t so v i nư c khu v c Duy nh t TTCK Vi t Nam năm 2010 chưa tăng tr l i, TTCK nư c khác ñã h i ph c nhi u ñư c kỳ v ng s tăng ti p - Khi vàng/ngo i t l p ñ nh dòng ti n s rút t kênh...
 • 3
 • 196
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tưđặc điểm thổ nhưỡng vùng đồi núi ở các miền tự nhiên việt nam dưới tác động của đá và khí hậuđặc điểm của đầu tư và sự quán triệt các đặc điểmngữ văn 6 bài sự việc và đặc điểm trong văn tự sựbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnkhái niệm và đặc điểm doanh nghiệp tư nhânco che va dac diem di truyen benh bach tangnghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loàinghiên cứu đặc điểm một số tự kháng thể trong bệnh viêm khớp dạng thấp tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơđầu tư và đặc điểm của đầu tưkhái niệm và đặc điểm vốn đầu tư dài hạnkhái niệm bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoàikhái niệm và đặc điểm của đầu tư chứng khoánkhái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tếhoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chính của học thuyết tân cổ điểnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học