ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

53 594 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 10:38

Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển mà là các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ở ngay tại nơi nó được tạo dựng Đề tài ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU Mục lục Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 1 Lời mở đầu Sau chiến tranh, Việt Nam trong con mắt nhìn nhận của thế giới vẫn chỉ là một quốc gia nghèo, đông dân, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Trong thời điểm đó, chúng ta đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn từ kinh tế (mất mát viện trợ tài chính từ khối các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sự yếu kém của nền kinh tế tập trung) cho đến chính trị (bộ máy nhà nước non trẻ). Sau một loạt các chính sách sai lầm đẩy Việt Nam vào các cuộc khủng hoảng trầm trọng thì tới Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, chính phủ đã chấp thuận chính sách Đổi mới theo đó cải tổ bộ máy nhà nước, chuyển đổi nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam dần khởi sắc. Từ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, đến nay nước ta đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh nhất trong khu vực trên thế giới, được đánh giá cao được cả thế giới công nhận về thành tích xoá đói giảm nghèo phát triển con người. Để có được sự thay đổi bộ mặt đất nước như hiện nay, không thể phủ nhận vai trò của hoạt động đầu phát triển công tác quản hoạt động đầu tư. Với các chủ trương, cơ chế, chính sách thông thoáng mở cửa thu hút nguồn lực cả trong ngoài nước , nguồn vốn đầu không còn bó hẹp trong ngân sách nhà nước mà đã được mở rộng rất nhiều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cũng cần tinh táo nhận định hiện trạng đầu hiện nay của Việt Nam: tình trạng tham nhũng không được cải thiện luôn bị xếp hạng ở mức độ cao của thế giới cộng với các khó khăn về vốn, đào tạo lao động, đất đai, cải cách hành chính, cơ sở hạ tầng gây ra cho hoạt động đầu với hàng chục ngàn thủ tục từ 20 năm trước đang tồn tại không phù hợp với nền kinh tế thị trường nên với con số cam kết đầu trực tiếp của nước ngoài (FDI) cao kỷ lục 61 tỉ USD năm 2008 chưa nói lên được mức độ tin tưởng Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 2 của các nhà đầu quốc tế đối với Việt Nam Việt Nam đang bị các nước trong khu vực bỏ lại khá xa, theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam đã bị tụt hậu về kinh tế tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan 158 năm so với Singapore. Để tạo được những bước phát triển nhảy vọt trong tăng trưởng kinh tế thì cần thiết phải có sự đánh giá đúng những thành công thất bại trong sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công tác quản hoạt động đầu tư, từ đó vạch ra phương hướng phát triển kinh tế đất nước trong những năm tới. Bài viết “Đặc điểm của đầu phát triển sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển trong công tác quản đầu tư” tập trung nghiên cứu những thành tựu hạn chế khi áp dụng các đặc điểm này vào Việt Nam, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đất nước. Nhóm đã hết sức cố gắng nhưng vì thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp kinh nghiệm cũng như kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi nhiều sai sót, nhóm thực hiện mong nhận được góp ý của thầy cùng toàn thể các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn. Tập thể nhóm xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Từ Quang Phương thầy giáo TS. Phạm Văn Hùng đã giúp nhóm hoàn thành được bài viết này. Chương I Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 3 luận chung về đầu phát triển Đặc điểm vận dụng trong công tác quản 1. Khái luận chung 1.1. Khái niệm 1.1.1. Đầu sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm đem lại cho nhà đầu các kết quả nhất định trong tương lai mà kết quả này thường phải lớn hơn các chi phí về các nguồn lực đã bỏ ra. Nguồn lực bỏ ra có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là tài sản vật chất khác hoặc sức lao động. Sự biểu hiện bằng tiền tất cả các nguồn lực đã bỏ ra trên đây gọi là vốn đầu tư. 1.1.2. Đầu phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất (nhà xưởng thiết bị .) tài sản trí tuệ (tri thức, kỹ năng .), gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm vì mục tiêu phát triển. *Phân biệt đầu phát triển với các loại đầu khác a. Đầu tài chính: Là loại đầu trong đó người có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá để hưởng lãi suất định trước (gửi tiết kiệm, mua trái phiếu chính phủ) hoặc lãi suất tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Đầu tài chính không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài chính của tổ chức, cá nhân đầu tư. b. Đầu thương mại: Là loại đầu trong đó người có tiền bỏ ra để mua hàng hoá sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận cho chênh lệch giá khi mua khi Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 4 bán. Loại đầu này cũng không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thương), mà chỉ làm tăng tài sản tài chính của người đầu trong quá trình mua đi bán lại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá giữa người bán với người đầu người đầu với khách hàng của họ. Đầu thương mại có tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông của cải vật chất do đầu phát triển tạo ra, từ đó thúc đẩy đầu phát triển, tăng thu cho ngân sách, tăng tích luỹ vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ nói riêng nền sản xuất xã hội nói chung. c. Đầu phát triển: Xét về bản chất chính là đầu tài sản vật chất sức lao động trong đó người có tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tăng thêm hoặc tạo ra tài sản mới cho mình đồng thời cho cả nền kinh tế, từ đó làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh mọi hoạt động sản xuất khác, là điều kiện chủ yếu tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã hội. Đó chính là việc bỏ tiền ra để xây dựng, sửa chữa nhà cửa kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì hoặc tăng thêm tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại, bổ sung tài sản tăng thêm tiềm lực của mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. 1.2. Phân loại đầu phát triển 1.2.1. Theo bản chất của các đối tượng đầu Hoạt động đầu phát triển bao gồm đầu cho các đối tượng vật chất (đầu tài sản vật chất hoặc tài sản thực như nhà xưởng, máy móc, thiết bị .) đầu cho các đối tượng phi vật chất (đầu tài sản trí tuệ nguồn nhân lực như đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế .) Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 5 1.2.2. Theo phân cấp quản Đầu phát triển được chia thành đầu theo các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C. Tùy theo tính chất quy mô đầu của dự án mà phân thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, trong đó dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định, nhóm B C do Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ , UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. 1.2.3. Theo lĩnh vực hoạt động của các kết quả đầu Có thể phân chia các hoạt động đầu thành đầu phát triển sản xuất kinh doanh, đầu phát triển khoa học kĩ thuật, đầu phát triển cơ sở hạ tầng ( kĩ thuật xã hội). 1.2.4. Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu Các hoạt động đầu được phân chia thành: • Đầu cơ bản nhằm tái sản xuất các tài sản cố định • Đầu vận hành nhằm tạo ra các tài sản lưu động cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ mới hình thành, tăng thêm tài sản lưu động cho các cơ sở hiện có, duy trì sự hoạt động của cơ sở vật chất – kĩ thuật không thuộc các doanh nghiệp 1.2.5. Theo giai đoạn hoạt động của các kết quả đầu trong quá trình tái sản xuất xã hội Có thể phân hoạt động đầu phát triển sản xuất kinh doanh thành: • Đầu thương mại là hoạt động đầu mà thời gian thực hiện đầu hoạt động của các kết quả đầu để thu hồi vốn đầu ngắn, vốn vận động nhanh, độ mạo hiểm thấp Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 6 do trong thời gian ngắn tính bất định không cao, lại dễ dự đoán dự đoán dễ đật độ chính xác cao • Đầu sản xuất là loại đầu dài hạn ( 5, 10, 20 năm hoặc lâu hơn ), vốn đầu lớn, thu hồi chậm, thời gian thực hiện đầu lâu, độ mạo hiểm cao vì tính kỹ thuật của hoạt động đầu phức tạp, phải chịu tác động của nhiều yếu tố bất định trong tương lai không thể dự đoán hết dự đoán chính xác được ( về nhu cầu, giá cả đầu vào đầu ra, cơ chế chính sách, tốc độ phát triển khoa học kĩ thuật, thiên tai, sự ổn định chính trị .). Loại đầu này phải được chuẩn bị kỹ, phải cố gắng dự đoán những gì có liên quan đến kết quả hiệu quả của hoạt động đầu trong tương lai xa, xem xét các biện pháp xử khi các yếu tố bất định xảy ra để đảm bảo thu hồi đủ vốn có lãi khi hoạt động đầu kết thúc 1.2.6. Theo thời gian thực hiện phát huy tác dụng của các kết quả đầu Có thể phân chia thành: • Đầu dài hạn là việc đầu xây dựng các công trình đòi hỏi thời gian đầu dài, khối lượng vốn lớn, thời gian thu hồi vốn lâu. Đó là các công trình thuộc lĩnh vực sản xuất, đầu phát triển khoa học kĩ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng .Đầu dài hạn thường chứa đựng những yếu tố khó lường, rủi ro lớn do đó cần có những dự báo dài hạn, khoa học. • Đầu ngắn hạn là loại đầu tiến hành trong một thời gian ngắn, thường do những chủ đầu ít vốn thực hiện, đầu vào những hoạt động nhanh chóng thu hồi vốn. Tuy nhiên rủi ro đối với hình thức đầu này cũng rất lớn 1.2.7. Theo quan hệ quảncủa chủ đầu Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 7 Hoạt động đầu có thể phân chia thành: • Đầu gián tiếp: là loại đầu trong đó người bỏ vốn không trực tiếp tham gia điều hành quản lí quá trình thực hiện vận hành các kết quả đầu tư.Người có vốn thông qua các tổ chức tài chính trung gian để đầu phát triển.Đó là việc Chính phủ thông qua các chương trình tài trọ không hoàn lại hoặc hoàn lại với lãi suất thấp cho Chính phủ của nước khác vay để phát triển kinh tế xẫ hội, là việc các cá nhân hay các tổ chức mua các chứng chỉ có giá như cổ phiếu, trái phiếu .để hưởng lợi tức (hay là đầu tài chính).Đầu gián tiếp là phương thức huy động vốn cho đầu phát triểnĐầu trực tiếp: là hình thức đầu trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lí, điều hành quá trình thực hiện vận hành kết quả đầu tư.Loại đầu này tạo ra những năng lực sản xuất phục vụ mới (cả về lượng chất). Đây là loại đầu để tái sản xuất mở rộng, là biện pháp chủ yếu để tăng thêm việc làm cho người lao động, là triệt để để thực hiện đầu tài chính đầu chuyển dịch.Đầu trực tiếp được thực hiện bởi người trong nước người nước ngoài, được thực hiện ở nước sở tại cả ở nước ngoài 1.2.8. Theo nguồn vốn trên phạm vi quốc gia Hoạt động đầu được chia thành: • Đầu bằng nguồn vốn trong nước: các hoạt động đầu được tài trợ từ nguồn vốn tích lũy của ngân sách, của doanh nghiệp, tiền tiết kiệm của dân cư • Đầu bằng nguồn vốn nước ngoài: hoạt động đầu tủ được thực hiện bằng các nguồn vốn đầu trực tiếp gián tiếp nước ngoài 1.2.9. Theo vùng lãnh thổ Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 8 Chia thành đầu phát triển của các vùng lãnh thổ,các vùng kinh tế trọng điểm, đầu phát triển khu vực thành thị nông thôn .Cách phân loại này phản ánh tình hình đầu của từng tỉnh, từng vùng kinh tế ảnh hưởng của đầu đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. 2. Đặc điểm của đầu phát triển vận dụng trong công tác quản 2.1. Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu thường rất lớn 2.1.1. Đặc điểm Vốn đầu phát triển là bộ phận cơ bản của vốn nói chung. vốn đầu phát triển là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những chi phí đã chi ra để tạo ra năng lực sản xuất (tăng thêm tài sản cố định tài sản lưu động) các khoản đầu phát trỉển khác. Trên phạm vi nền kinh tế, vốn đầu phát triển bao gồm: vốn đầu xây dựng cơ bản, vốn lưu động bổ sung vốn đầu phát triển khác.Trong đó, vốn đầu xây dựng cơ bản là quan trọng nhất. Đó là những chi phí bằng tiền để xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại hay là khôi phục năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nền kinh tế. Quy mô các dự án đầu có lớn hay không thể hiện ở nguồn vốn đầu tư. 2.1.2. Vận dụng Quy mô vốn đầu lớn đòi hỏi phải có giải pháp tạo vốn huy động vốn hợp lý, xây dựng các chính sách, quy hoạch, kế hoạch đầu đúng đắn, quản chặt chẽ Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 9 tổng vốn đầu tư, bố trí vốn theo tiến độ đầu tư, thực hiện đầu trọng tâm trọng điểm. Nguồn vốn huy động cho các dự án có thể do ngân sách nhà nước cấp phát, ngân hàng cho vay, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh , vốn tự có hoặc vốn huy động từ các nguồn khác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện đầu của dự án, vừa để tránh ứ đọng vốn nên các nguồn tài trợ không chỉ xem xét về mặt lượng mà cả về thời điểm nhận được tài trợ. Các nguồn vốn dự kiến này phải đảm bảo chắc chắn. Sự đảm bảo này thể hiện ở tính pháp cơ sở thực tế của các nguồn vốn huy động. Lao động cần sử dụng cho các dự án rất lớn, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó, công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đãi ngộ cần tuân thủ một kế hoạch định trước, sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu từng loại nhân lực theo tiến độ đầu tư, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực do vấn đề “hậu dự án” tạo ra như việc bố trí lại lao động, giải quyết lao động dôi dư…  Vốn, lao động, vật là những tiền đề cho bất kì cho một hoạt động đầu phát triển nào. Vì các dự án tiêu tốn một lượng rất lớn các yếu tố trên, do đó người lập dự án phải tính toán chi tiết cả về mặt chi phí mặt lợi nhuận để đảm bảo dự án phải có lãi cho nhà đầu đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. 2.2. Thời kì đầu kéo dài 2.2.1. Đặc điểm Thời kỳ đầu được tính từ khi khởi công thực hiện dự án cho đến khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. Do quy mô các dự án đầu thường rất lớn nên thời gian hoàn thành các dự án thường tốn rất nhiều thời gian, có khi tới hàng chục năm như các công trình thuỷ điện, xây dựng cầu đường . Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 10 [...]... biến động của thị trường lạm phát cao, giá nguyên vật liệu, lãi suất tăng cao ( kể từ cuối năm 2007) gần như đứng trước nguy cơ phá sản, nhiều công trình thi công bị bỏ dở dang do chủ đầu không huy động được nguồn vốn.Qua đó cồn thể hiện sự non kém trong năng lực quản sử dụng vốn của các doanh nghiệp 2 Sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển trong công tác quản hoạt động đầu 2.1... độ trễ thời gian trong đầu Đầu trong năm nhưng thành quả đầu chưa chắc đã phát huy tác dụng ngay trong năm đó mà từ những năm sau kéo dài trong nhiều năm Đây là đặc điểm rất riêng của đầu tư, ảnh hưởng lớn đến công tác quản hoạt động đầu  Sau khi kết thúc quá trình thực hiện, nhà thầu bàn giao kết quả cho nhà đầu Nhà đầu sẽ cần phải tìm những phương pháp quản lý, nghiên cứu thị... cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế 1.2 Quản vĩ mô Dựa trên việc nắm bắt các đặc điểm của đầu phát triển, ở mức độ vĩ mô chính phủ đã có những cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu phát triển có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích các chủ thể trong nền kinh tế đầu. .. Nhiều ý kiến của doanh nghiệp cũng như của các chuyên gia pháp luật, kinh tế cho rằng, các cơ chế quản như trong Luật Đầu chung thể hiện sự can thiệp quá sâu của Nhà nước vào các hoạt động kinh doanh của nhà đầu Các quy định chi tiết của Luật Đầu chung đã làm sinh ra thêm những giấy phép “con”, tạo ra sự nặng nề về mặt thủ tục cho các hoạt động đầu Trong ng lai, Luật Đầu 2005 có... các mô hình cơ chế quản lý, kiểm soát rủi ro có sẵn của các công ty, tập đoàn nước ngoài Với một số DN đầu độc lập thì các nhà đầu nhà quản lý, dựa trên kinh nghiệm từ các thị trường tiên tiến hơn, chủ động hơn trong việc định hướng phát triển cơ chế các bước quản rủi ro bài bản hơn Họ cũng có điều kiện để sử dụng các công cụ quản rủi ro một cách thuần thục hiệu quả hơn Tuy... ban hành các chính sách phù hợp huy động các nguồn lực cho đầu phát triển, nguồn vốn đầu phát triển ngày càng được đa dạng hoá, cơ chế bao cấp trong dầu dần được xoá bỏ Cùng với đó đã nâng cao hiệu quả sử dụng nỗ lực cải thiện môi trường kinh tế chính trị cho đầu tư, củng cố lòng tin đối với các nhà đầu trong ngoài nước Cơ chế quản vốn đầu phát triển đã có nhiều thay đổi Các văn... tác quản đầu ở cấp độ vĩ mô thì ở các cấp độ doanh nghiệp công tác quản đầu ngày càng được chú trọng Năm 2007 số lượng các công ty vấn giám sát tăng khoảng 10% so với năm 2006 Điều này chứng tỏ các nhà quản đã chú trọng rất nhiều đến chất lượng công trình tiến độ công trình .Công tác lập dự án cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác đầu. Trong nhiều dự án có quy mô lớn trình... ro cao 2.5.1 Đặc điểm Mọi kết quả hiệu quả của quá trình thực hiện đầu chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố không ổn định theo thời gian điều kiện địa của không gian Do quy mô vốn đầu lớn, thời kỳ đầu kéo dài thời gian vận hành các kết quả đầu cũng kéo dài nên mức độ rủi ro của hoạt động đầu phát triển thường rất cao Có rất nhiều rủi ro trong hoạt động đầu a) Phân... tốc độ phát triển khu vực kinh tế nhân cũng như đầu nước ngoài góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế Luật đầu mới đã xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu thuộc mọi thành phần kinh tế, giữa đầu trong nước đầu nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới quá trình hội nhập toàn diện Tuy vậy, sau khi ban hành đưa vào áp dụng, Luật đầu 2005... pháp phòng tránh phát hiện đối phó kịp thời Ngoài ra , để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà nước cũng cần ban hành các bộ luật nhằm hạn chế rủi ro Chương II Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu 2 18 Thực trạng vận dụng đặc điểm của hoạt động đầu trong công tác quản đầu tại Việt Nam 1 Hệ thống quản hoạt động đầu tại Việt Nam 1.1 Hệ thống pháp luật về đầu Trước 2006, cụ thể là trong giai đoạn . tài ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Mục lục Nhóm 1_Lớp Kinh tế Đầu tư. nước trong những năm tới. Bài viết Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư tập
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ QUÁN TRIỆT CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, Theo bản chất của các đối tượng đầu tư Theo phân cấp quản lý Theo lĩnh vực hoạt động của các kết quả đầu tư Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu tư, Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư Theo quan hệ quản lí của chủ đầu tư Theo nguồn vốn trên phạm vi quốc gia, Đặc điểm Vận dụng, Đặc điểm Vận dụng, Đặc điểm Vận dụng, Đặc điểm Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao, Vận dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn