LUẬN án TIẾN sỹ tư TƯỞNG NHÂN văn TRONG DI sản QUÂN sự hồ CHÍ MINH

LUẬN án TIẾN sỹ KINH tế CHUYÊN NGÀNH tổ CHỨC và QUẢNvận tải đồ án NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG vận tải HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT ở các đô THỊ VIỆT NAM

LUẬN án TIẾN sỹ KINH tế CHUYÊN NGÀNH tổ CHỨC và QUẢN lý vận tải đồ án NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG vận tải HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT ở các đô THỊ VIỆT NAM
... PHÁP VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM 95 3.1 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT ĐÔ THỊ 95 ... xe buýt TP Hồ Chí Minh 71 2.2.5 Hiện trạng vận tải hành khách công cộng xe buýt Việt Nam 72 2.3 HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT ĐÔ THỊ VIỆT NAM ... khách công cộng XH: Xã hội MỤC LỤC NỘI DUNG MỞ ĐẦU TRANG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT ĐÔ THỊ 1.1 HỆ...
 • 10
 • 207
 • 0

Luận văn: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ppt

Luận văn: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ppt
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN NAM TRUNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ... thuật nhà đầu nhân Tp.Hồ Chí Minh bị chi phối nhân tố thuộc Hành vi tài nêu chương - 34 - 3.3.1.5 Phân tích mô tả nhân tố hành vi tác động đến tiến trình định nhà đầu nhân Tp.Hồ Chí Minh: ... thị trường chứng khoán Q2: Vốn đầu chứng khoán Q3: Chiến lược đầu Q4: Sự tác động nhân tố tâm lý đến tiến trình định đầu Section 2: Các nhân tố hành vi tác động đến tiến trình định đầu...
 • 64
 • 335
 • 2

Luận án tiến sĩ Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người HMông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín Chải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

Luận án tiến sĩ Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người HMông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín Chải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
... HểA, TH THAO V DU LCH VIN VN HểA NGH THUT QUC GIA VIT NAM o Ngc Anh BảO TồN PHáT HUY DI SảN VĂN HóA NGƯờI HMÔNG THÔNG QUA DU LịCH CộNG ĐồNG BảN SíN CHảI, HUY N SA PA, TỉNH LàO CAI Chuyờn ngnh: ... nghiờn cu v bo tn v phỏt huy húa tc ngi gn vi phỏt trin du lch cng ng Do ú, Bo tn v phỏt huy di sn húa ngi HMụng thụng qua du lch cng ng bn Sớn Chi, huyn Sa Pa, tnh Lo Cai n cha cú tỏc gi no ... lch, nhng ngi iu hnh cỏc tour du lch, ngi dõn a phng tham gia vo hot ng du lch, v khỏch du lch Ni dung phng v cỏc liờn quan n mi quan h gia húa v du lch, ỏnh giỏ v du lch cng ng bn Sớn Chi, cỏc...
 • 167
 • 214
 • 0

Chứng minh Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là áng hùng văn của tưởng quân sự Hồ Chí Minh ppt

Chứng minh Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là áng hùng văn của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh ppt
... Giải phóng quân, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến văn kiện thứ hai mang tính cương lĩnh quân kháng chiến toàn dân Toàn dân” theo tưởng Hồ Chí Minh toàn dân tộc Hồ Chí Minh lời kêu gọi dành ... mà Hồ Chí Minh nắm vững Cách mạng tháng Tám năm 1945 hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ Đó quan điểm mấu chốt tưởng quân Hồ Chí Minh Khi buộc phải kháng chiến Hồ Chí Minh kiên động viên toàn ... phát Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếncủa Hồ Chủ tịch Như Hồ Chí Minh tìm cách ngăn chặn chiến tranh “cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”, đối phương chủ trương gây chiến Không đường khác, Hồ Chí Minh...
 • 5
 • 541
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại

tóm tắt luận án tiến sĩ ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại
... c a lu n án Nh ng ñóng góp m i c a lu n án Lu n án trình bày m t cách h th ng ñưa quan ni m c a tác gi v khái ni m ngo i giao ña phương; phân tích k t qu ho t ñ ng c a ngo i giao ña phương bình ... i giao ña phương hi n ñ i tương lai C u trúc lu n án: g m chương CHƯƠNG KHÁI QUÁT V H TH NG QUAN H QU C T VÀ NGO I GIAO ðA PHƯƠNG 1.1 H th ng quan h qu c t 1.1.1 Nh n th c chung v h th ng quan ... c a ngo i giao ña phương Năm 1945, Liên h p qu c ñ i ñã ñánh d u m t m c phát tri n quan tr ng c a l ch s ngo i giao ña phương hi n ñ i Trong chi n tranh l nh, ngo i giao ña phương phát tri n...
 • 27
 • 483
 • 1

TƯỞNG XÂY DỰNG CON NGƯỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG BẢN DI CHÚC LỊCH SỬ

TƯ TƯỞNG XÂY DỰNG CON NGƯỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG BẢN DI CHÚC LỊCH SỬ
... thấy có phần người Chủ tịch Hồ Chí Minh Sau 40 năm thực Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta giành thắng lợi to lớn Thực tưởng xây dựng người di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn ... nên người lao động lương thiện”(4) tưởng xây dựng người Chủ tịch Hồ Chí Minh thể Di chúc mang đậm chủ nghĩa nhân văn cách mạng ngời sáng lý ng cộng sản Người không thương người ban ơn, Người ... Trong Di chúc, vấn đề xây dựng người theo tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh bật lên quan tâm Người phụ nữ Chủ tịch Hồ Chí Minh người Việt Nam nêu lên thực thi tưởng giải phóng phụ nữ, bình đẳng giới,...
 • 5
 • 513
 • 2

Quán triệt tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
... với tình xảy III Quán triệt t tởng hồ chí minh xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh Toàn dân tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc Trong xây dựng quốc phòng toàn dân phải sở quán triệt t tởng "lấy ... kiện hoà bình, nớc thực hai nhiệm vụ chiến lợc xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đất nớc ta bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá với nhiều khó khăn thuận ... chủ nghĩa đế quốc lực thù địch Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng đất nớc với bảo vệ Tổ quốc Trên sở quy hoạch tổng thể xây dựng đất nớc, phải xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ Tổ quốc Hai quy hoạch...
 • 11
 • 886
 • 1

Tìm hiểu tưởng triết học pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh docx

Tìm hiểu tư tưởng triết học pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh docx
... đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội17 Dựa tưởng triết học pháp quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng triết học pháp quyền Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Học thuyết Khổng Tử có ưu ... khoa học pháp lý Việt Nam Với quan điểm chủ đạo này, thử tìm hiểu số tưởng triết học pháp quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng “nước lấy dân làm gốc” tưởng “nước lấy dân làm gốc” có nguồn ... Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tiếp thu tưởng “lấy dân làm gốc” Khổng Tử, Mạnh Tử, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, vừa tiếp thu tinh hoa tưởng dân chủ phương Tây để xây dựng tưởng dân chủ Hồ Chí...
 • 10
 • 370
 • 3

Đề tài: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH pptx

Đề tài: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH pptx
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN NAM TRUNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ... thuật nhà đầu nhân Tp.Hồ Chí Minh bị chi phối nhân tố thuộc Hành vi tài nêu chương - 34 - 3.3.1.5 Phân tích mô tả nhân tố hành vi tác động đến tiến trình định nhà đầu nhân Tp.Hồ Chí Minh: ... nhà đầu nhân tác động nhân tố hành vi đến định đầu tài họ Kết nghiên cứu cho thấy, định nhà đầu nhân TTCK Tp.HCM chịu chi phối hành vi tự tin tiếc nuối, hành vi ghét lỗ, hành vi...
 • 64
 • 288
 • 0

tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong “di chúc chủ tịch hồ chí minh

Tư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong “di chúc chủ tịch hồ chí minh
... tưởng Hồ Chí Minh bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nội dung viết thu hoạch Hồ Chí Minh, Toàn tập, NxbCTQG, Hà Nội, 1995, Tập 12, tr.498 NỘI DUNG tưởng ... 12, tr.498 NỘI DUNG tưởng Hồ Chí Minh chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 1.1 Bối cảnh đời Di chúc Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc từ tháng năm 1965 Đây ... lôgíc tất yếu, việc "bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau" nhiệm vụ quan trọng cần thiết Hai là: Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau nào? Như vậy, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc làm cần thiết...
 • 26
 • 244
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỰ NGHIỆP VÀ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH THE MILITARY CAREER AND THOUGHT OF HO CHI MINH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH THE MILITARY CAREER AND THOUGHT OF HO CHI MINH
... ương đạo biên soạn Giáo trình quốc gia Bộ môn Khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Chương VI: tưởng Quân Hồ Chí Minh (Từ trang 208 đến 255), Nxb CTQG, ... kiến thức: Trang bị cho người học tri thức toàn diện có hệ thống tưởng quân Hồ Chí Minh tưởng quan điểm lĩnh vực khoa học quân sự, qua hiểu rõ nghiệp quân chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nắm ... 5/ Võ Nguyên Giáp, tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, tưởng quân Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 1997 6/ Trần Văn Châu, tưởng nhân văn di sản quân Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội,...
 • 5
 • 222
 • 1

Hình tượng tác giả trong thơ chữ hán của hồ chí minh

Hình tượng tác giả trong thơ chữ hán của hồ chí minh
... làm giảm đợc ý chí lòng tâm ngời chiến sỹ 47 Nh hoàn cảnh nào, Hồ chí Minh vợt qua cảnh tình riêng để đến với đời "Lấy vui đời đánh bạt đau thơng " hay " Hoà lệ thành thơ tả nỗi này" Trong thơ ... khăn gian khổ minh chứng hùng hồn cho chân dung tinh thần tự hoạ Trong thời gian năm tù, Hồ Chí Minh bị giải qua mời nhà lao tỉnh Quảng Tây Khi Ngời bị giải vào lúc nửa đêm, bị giải suốt ngày, ... Tình nhân đạo, tình thơng đồng bào điều sâu sắc tốt đẹp ngời Hồ Chủ Tịch" Hồ Chí Minh lòng thơng nớc, thơng dân, thơng nhân loại mang nội dung sâu sắc, toàn diện Trớc hết lòng thơng hại " bề trên"...
 • 100
 • 502
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: viet mot bai van ngan phan tich cach lap luan cuanguyen trai ve tu tuong nhan nghia trong tac pham dai cao binh ngotư tưởng nhân văn trong nho giáotư tưởng nhân văn trong phong trào văn hóa phục hưngtư tưởng nhân văn trong văn hóa phục hưngtư tưởng nhân văn trong truyện cổtu tuong nhan van trong lao hactư tưởng nhân văn trong bài thơ bạch vân quốc ngữ thi tậptư tưởng nhân văn trong bài phú sông bạch đăngtiểu luận tư tưởng quân sự hồ chí minhvan dung tu tuong trung voi nuoc hieu voi dan cua ho chi minh trong giao duc dao duc cho sinh vientìm hiểu về tư tưởng lấy dân làm gốc của chủ tịch hồ chí minhtư tưởng quân sự hồ chí minhgiáo trình tư tưởng quân sự hồ chí minhcảm nhận về chuyến đi thăm bảo tàng hồ chí minhtoàn văn bản di chúc chủ tịch hồ chí minhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học