Nghiên cứu khả năng tồn tại của kháng nguyên và kháng thể nhóm máu hệ ABO trong môi trường ngoài cơ thể phục vụ công tác giám định sinh học hình sự

Nghiên cứu khả năng tồn tại của kháng nguyên kháng thể nhóm máu hệ ABO trong môi trường ngoài thể phục vụ công tác giám định sinh học hình sự

Nghiên cứu khả năng tồn tại của kháng nguyên và kháng thể nhóm máu hệ ABO trong môi trường ngoài cơ thể phục vụ công tác giám định sinh học hình sự
... KHNG NGUYấN Y KHNG TH NHểM MU H ABO TRONG MễI TRNG NGOI c TH PHC í CễNG TC GIM INH SINH HOC HèNH s Chuyờn ngnh: Sinh hc thc nghim Mó s: 60 42 01 14 LUN VN THC s SINH HC Ngũi hng dn khoa hc: GS.TSKH ... mỏu tuõn theo nh lut Mendel Trong giỏm nh sinh hc phỏp lý vic xỏc nh nhúm mỏu cú ý ngha quan trng vic xỏc nh phõn loi du vt ti hin trng 108 - Trong huyt ca h nhúm mỏu ABO cú mt cỏc khỏng th tng ... nhn, thu lm, bo qun, ỏnh giỏ, giỏm nh du vt sinh hc núi chung e ti cha i sõu v cỏc k thut sinh hc ỏnh giỏ v cỏc du vt sinh vt v du vt mỏu phc v giỏm nh sinh hc hỡnh s 123 Nm 2006, Cụng trỡnh nghiờn...
 • 37
 • 72
 • 0

Nghiên cứu sự tồn tại của dấu vết máu dưới một số điều kiện môi trường nhất định phục vụ công tác giám định sinh học hình sự

Nghiên cứu sự tồn tại của dấu vết máu dưới một số điều kiện môi trường nhất định phục vụ công tác giám định sinh học hình sự
... Nghiên cứu chất lƣợng dấu vết máu dƣới tác động số điều kiện môi trƣờng định phục vụ công tác giám định sinh học hình sự cấp thiết phƣơng diện lý luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ... có số lƣợng định công trình nghiên cứu chất lƣợng số dấu vết sinh vật nhƣng chƣa có nghiên cứu cụ thể chuyên sâu chất lƣợng dấu vết máu phục vụ giám định sinh học hình điều kiện Việt Nam Việc nghiên ... nghiên cứu đào tạo Luận văn thạc sỹ - 2013 Bùi Anh Tuấn – Cao học K15 Chƣơng I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẤU VẾT MÁU VÀ GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT MÁU Đại cƣơng dấu vết máu Khái niệm dấu vết máu Dấu vết máu lƣợng máu...
 • 79
 • 697
 • 4

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất kháng huyết thanh phục vụ công tác giám định sinh học pháp lý tại viện khoa học hình sự

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất kháng huyết thanh phục vụ công tác giám định sinh học pháp lý tại viện khoa học hình sự
... TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Đề tài : NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ... tiễn đặt phải chủ động sản xuất đƣợc kháng huyết loài khác nhau, việc Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất kháng huyết phục vụ cho công tác giám định sinh học pháp cấp thiết, có ý nghĩa ... nghiệm sinh học hình thƣờng sử dụng kháng huyết loài Từ trƣớc tới nay, kháng huyết loài mua từ số công ty chuyên sản xuất kháng huyết để phục vụ công tác giám định, việc làm cho công tác giám định...
 • 62
 • 103
 • 0

“ Bước đầu nghiên cứu khả năng chịu tải của vùng biển ven bờ Cần Giờ”.

“ Bước đầu nghiên cứu khả năng chịu tải của vùng biển ven bờ Cần Giờ”.
... thực tiểu luận Bước đầu nghiên cứu khả chịu tải vùng biển ven bờ Cần Giờ” Mục tiêu đề tài: II - III Đánh giá mức độ ơniễm ven biển CầnGiờ Bước đầughiên cứu khả hịu tải vùng ven biển Cần Giờ Nội ... trình thực nghiên cứu khả chịu tải vùng biển Bước đầu tính tốn sơ khả tiếp nhận chất nhiễm vùng biển nghiên cứu số chất nhiễm Kiến nghị Kết nghiên cứu mang tính tham khảo cần nghiên cứu thêm ... nhiễm biển từ đất liền Việt Nam Nghiên cứu khả chịu tải vùng biển ven bờ Cần Giờ tràn dầu 36 SVTH: Bùi Tấn Phong GVHD: PGS.TS Nguyễn Kỳ Phùng 3.2 Tính tốn khả chịu tải vùng biển ven bờ Cần Giờ...
 • 51
 • 240
 • 1

nghiên cứu khả năng ghi nhớ của con người các giải pháp để nâng cao khả năng ghi nhớ

nghiên cứu khả năng ghi nhớ của con người và các giải pháp để nâng cao khả năng ghi nhớ
... cứu khả ghi nhớ người giải pháp để nâng cao khả có ý nghĩa vô quan trọng, thu hút quan tâm từ cá nhân nhà khoa học B-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận khái quát trí nhớ Khái niệm Có nhiều nghiên ... động tác động mạnh vào giác quan nhờ quên Các nghiên cứu cho não hoạt động theo hình ảnh Một nhà nghiên cứu hàng đầu não người Buzan cho có nhiều cách để cải thiện trí nhớ người, nói chung nên ... trí nhớ thân Mỗi người có cấu trúc não bộ, địa khác có chế ghi nhớ khác Do người cần có cách rèn luyện trí nhớ thích hợp để nâng cao khả Về phía mình, lựa chọn cho phương pháp rèn luyện trí nhớ...
 • 12
 • 295
 • 0

Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ kinh tế - xã hội - môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười - Nghiên cứu khả năng thoát lũ của sông Tiền các kiến nghị cải tạo cửa thoát lũ ppt

Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ và kinh tế - xã hội - môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười - Nghiên cứu khả năng thoát lũ của sông Tiền và các kiến nghị cải tạo cửa thoát lũ ppt
... 5764-le.pdf 5764-le.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf ... chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf ... 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf ...
 • 309
 • 353
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG TUYỂN CHỌN CÁC TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG VỤ SỚM THU ĐÔNG XUÂN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG VÀ TUYỂN CHỌN CÁC TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG VỤ SỚM THU ĐÔNG VÀ XUÂN HÈ
... ñi m n hoa c a t h p lai chua v xuân 2011 4.15 T l ñ u qu c a t 86 h p lai chua v xuân 2011 87 4.16.1 Tình hình nhi m b nh virus c a t h p lai chua v xuân 2011 89 4.16.2.Tình ... nhi m m t s sâu b nh h i c a t h p lai chua v xuân 2011 90 4.17 Các y u t c u thành t h p lai v xuân 2011 91 4.18 Năng su t c a t h p lai chua v xuân 2011 93 4.19.1 M t s ñ c ñi m ... lai chua v thu ñông 2010 4.11 71 ðánh giá kh k t h p c a dòng chua nghiên c u 72 4.11.1 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng t l ñ u qu 73 4.11.2 Kh k t h p c a dòng cà...
 • 145
 • 215
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ ĐỘC CỦA MỘT SỐ CÂY GIA VỊ LÀ MÀU TRONG PHÒNG BẾP

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ ĐỘC CỦA MỘT SỐ CÂY GIA VỊ LÀ MÀU TRONG PHÒNG BẾP
... Phương pháp nghiên cứu 11 7.1 Khả sống gia vị điều kiện phòng bếp 11 7.2 Đo số khử khí độc 11 Kết nghiên cứu 11 8.1 Khả sống gia vị phòng bếp 11 8.2 Đo số khử khí độc ... liệu nghiên cứu - Trồng chăm sóc - Tiến hành nghiên cứu về: + Khả sống gia vị điều kiện phòng bếp + Khả khử độc gia vị - Đưa kết nghiên cứu - Phân tích kết luận Nội dung mục đích nghiên cứu dự ... không khí phòng bếp Nghiên cứu khả khử độc bốn loài gia vị màu khác để biết khả khử độc loài Tìm tổ hợp tốt loài có khả khử khí độc sinh phòng bếp môi trường tương tự Từ nghiên cứu để đưa khuyến...
 • 20
 • 238
 • 1

nghiên cứu khả năng khử độc của 1 số cây gia vị lá màu trong phòng bếp

nghiên cứu khả năng khử độc của 1 số cây gia vị lá màu trong phòng bếp
... 19 h45 11 10 18 12 20h00 13 14 11 20h15 13 12 20h30 13 11 20h45 15 15 15 16 21h45 17 22h00 17 22h15 18 22h30 18 22h45 21 23h00 21 23h15 21 23h30 23 23h45 23 21h00 21h15 21h30 Theo dõi tính khử độc ... 10 Phương pháp nghiên cứu 11 7 .1 Khả sống gia vị điều kiện phòng bếp 11 7.2 Đo số khử khí độc 11 Kết nghiên cứu 11 8 .1 Khả sống gia vị phòng bếp 11 8.2 Đo số khử ... 23 /11 /2 014 Húng quế Từ ngày 15 /10 /2 014 đến ngày 18 /11 /2 014 Hình Cây trồng phòng bếp 8.2 Đo số khử khí độc 8.2 .1 Đo số khử khí độc loại Bảng Bảng khảo sát tính ổn định môi trường cây, cường độ 18 0...
 • 20
 • 361
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng bộ kit prepfiler® trong tách chiết ADN nhân tế bào từ hài cốt phục vụ công tác giám định AND tại việt nam

Nghiên cứu ứng dụng bộ kit prepfiler® trong tách chiết ADN nhân tế bào từ hài cốt phục vụ công tác giám định AND tại việt nam
... TỰ NHIÊN - Lê Xuân Toàn NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ KIT PREPFILER® TRONG TÁCH CHIẾT ADN NHÂN TẾ BÀO TỪ HÀI CỐT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH ADN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... tách chiết hay không? Để góp phần giải vấn đề nêu trên, việc lựa chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng kit PrepFiler® tách chiết ADN nhân tế bào từ hài cốt phục vụ công tác giám định ADN Việt Nam ... dụng kit PrepFiler® để tách chiết phân tích ADN nhân tế bào từ hài cốt phục vụ công tác giám định ADN từ hài cốt nói riêng giám định ADN hình nói chung Từ đó ứng dụng vào thực tế phân...
 • 79
 • 184
 • 0

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng iodine ứng dụng xử lý hg (II) trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng iodine và ứng dụng xử lý hg (II) trong môi trường nước
... hấp phụ xử Hg nước 1.4.1 Ứng dụng than hoạt tính hấp phụ xử thủy ngân nước 1.4.1.1 Ứng dụng than hoạt tính xử ion thủy ngân dung dịch MF Yardima cộng nghiên cứu khả hấp phụ Hg (II) dung ... ngân ứng dụng rộng rãi than hoạt tính, với cấu trúc xốp bề mặt riêng lớn Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu biến tính than hoạt tính Iodine ứng dụng xử Hg (II) môi trường ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNG IODINE ỨNG DỤNG XỬ LÝ HG (II) TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC KHÓA LUẬN...
 • 44
 • 407
 • 1

Nghiên cứu các dạng bài tập soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình sách giáo khoa phục vụ công tác kiểm tra đánh giá học sinhtrường THPT

Nghiên cứu các dạng bài tập và soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình sách giáo khoa phục vụ công tác kiểm tra đánh giá học sinh ở trường THPT
... 1X hY trai trai bỡnh thng b bnh Vy xỏc sut sinh trai b bnh mỏu khú ụng l 25% Bi (Gen nm trờn NST Y) Trong mt gia ỡnh, ngi b b tt dớnh ngún tay (ngún v 3), ngi m bỡnh thng sinh c hai ngi Trong ... cỏc mỡnh sinh s b bnh Theo lý thuyt thỡ A gỏi ca h s khụng b bnh, cũn trai cú th b bnh hoc khụng b bnh B tt c gỏi v trai sinh u khụng b bnh C xỏc xut h sinh (trai hoc gỏi) b bnh l 50% D trai ca ... kim tra truyn thng Trong ú, cỏc phng phỏp kim tra truyn thng nh: kim tra ming, kim tra vit Phng phỏp ny giỳp ging viờn ỏnh giỏ c vai trũ ch ng, sỏng to mc tip thu kin thc, cht lng hc ca hc sinh, ...
 • 64
 • 222
 • 0

Tính toán tần suất Haplotype hệ 17 Y STR phục vụ công tác giám định tại viện khoa học

Tính toán tần suất Haplotype hệ 17 Y STR phục vụ công tác giám định tại viện khoa học
... phương pháp đếm Từ tính toán tần suất Haplotype tính tính số Haplotype số locus gen Đề tài nghiên cứu “ Tính toán tần suất Haplotype hệ Y- STR phục vụ công tác giám định ADN Viện Khoa học hình sự” tiến ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VŨ LÊ LỢI TÍNH TOÁN TẦN SUẤT HAPLOTYPE HỆ 17 Y- STR PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TẠI VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ Chuyên ngành: Sinh học thực ... để x y dựng cấu trúc di truyền Ngoài x y dựng tàng thư ADN hệ Y- STR phục vụ công tác nghiên cứu công tác giám định sau Vũ Lê Lợi – Trung tâm giám định Sinh học pháp lý 34 Tính toán tần suất Haplotype...
 • 60
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực laily và l19 nuôi tại tỉnh bắc giangkết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt m14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệunghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con ngườinghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của ngan pháp r71nghiên cứu khả năng sản xuất của bốn dòng đà điểu và một số công thức lai nuôi thịtthực nghiệm nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đỏkhả năng tồn tại của quần thể voọc quần đùi trắng ở vân longnghiên cứu khả năng chịu hạn của đậu tươngnghiên cứu khả năng khử trùng của dung dịch anolitnghiên cứu khả năng khử trùng của dung dịch canxi hypocloritnghiên cứu khả năng khử trùng của dung dịch natri hypocloritTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại