Tiet 36 giao an KT 45p DS11 (bài so 3)

Giáo án Tin học 6 (bài 2, 3, 4)

Giáo án Tin học 6 (bài 2, 3, 4)
... biểu ý kiến) Bài tập, hướng dẫn học sinh học nhà - Học thuộc phần ghi nhớ, hoàn thành tập - Đọc trước SGK, trả lời câu hỏi 1, 2, SGK, Đọc đọc thêm Giáo án Tin học Trương Đình Hải ... biểu diễn bò đau chân) - Qua đó, em nhận xét vai trò biểu diễn thông tin? Giáo án Tin học - HS nhắc lại: biểu diễn thông tin gì?! - HS thảo luận + Sẽ nguồn gốc, cội nguồn, niềm tự hào dân tộc ... tin cách biểu diễn thông tin máy tính Hoạt động – Các dạng thông tin - HS đọc phần SGK - Có dạng thông tin? - Có nhiều dạng thông tin (HS lấy ví dụ) + GV cho HS quan sát hình ảnh dạng thông tin: ...
 • 3
 • 1,577
 • 5

KT Hóa 8 bài số 3 (6đề+đap án)

KT Hóa 8 bài số 3 (6đề+đap án)
... Thể tích khí oxi thu đktc là: A 11,2 l B 33 ,4 l C 44 ,8 l D 6,72 l Câu 8: Đốt cháy 5,4 g Al khơng khí vừa đủ Thể tích khơng khí dùng đktc là: A 1 68 l ; B 186 l ;C 16 ,8 l D 18, 6 l ; Câu9: Điền vào ... vừa đủ Thể tích khơng khí dùng đktc là: A 16 ,8 l B 1 68 l ; C 186 l ; D 18, 6 l ; Câu 8: Phân hủy hồn tồn 24,5 g KClO Thể tích khí oxi thu đktc là: A 44 ,8 l B 33 ,4 l C 6,72 l D 11,2 l Câu9: Điền ... tan nước C Nặng khơng khí D Hóa lỏng - 1 83 C Câu 4: Phân hủy hồn tồn 24,5 g KClO Thể tích khí oxi thu đktc là: A 6,72 l B 33 ,4 l C 44 ,8 l D 11,2 l Câu 5: Đâu phản ứng hóa hợp? A Fe + 2HCl  FeCl...
 • 9
 • 345
 • 0

giáo án Toán lớp 10 bài “Số gần đúng.sai số”

giáo án Toán lớp 10 bài “Số gần đúng.sai số”
... động giáo viên - Hướng dẫn suy luận kết tính diện tích HS2 xác - Ta nói kết HS2 có sai số tuyệt đối nhỏ HS1 Sai số tuyệt đối số gần đúng: - Sai số tuyệt đối  a số gần a là: a = a - a a: số gần ... số quy tròn số gần a = 3,1463 biết a = 3,1463 0,001 ?3: Như muốn quy tròn số gần với độ xác cho trước, ta thực nào? ?4: Hãy viết số quy tròn số gần trường hợp sau: ?5: Xác định số gần trường hợp ... Hoạt động giáo viên - Nêu ví dụ thực tế số gần đúng: - Để đo đại lượng bán kính đường xích Đạo Trái Đất, khoảng cách từ trái đất đến sao,…...
 • 5
 • 1,307
 • 6

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về việt nam thời kì cổ đại (3)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về việt nam thời kì cổ đại (3)
... sát hình vẽ sgk - Hình vẽ có từ ? - Trống đồng Đông Sơn đạt tới đỉnh cao chế tác NTTT người Việt cổ II) SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT VIỆT NAM THỜI KỲ CỔ ĐẠI * Những hình vẽ mặt người vách hang đồng nội ( ... trang trí trống đồng Đông Sơn? + Tại trống đồng Đông Sơn coi đẹp ? + GV nhận xét chung, động viên học sinh, xếp loại * H/s nhà học *Dăn dò - Học bài, chuẩn bị sau lược luật xa gần TaiLieu.VN ... trí trống đồng Đông tiên nhà khảo cổ phát đồ đồng Sơn ntn ? Em có nhận xét ? 1924 NTTT trống đồng Ngọc Lũ - Đẹp tạo dáng chạm khắc trang trí - Tại trống đồng Đông Sơn tinh xảo coi đẹp trống đồng...
 • 4
 • 113
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về việt nam thời kì cổ đại (4)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về việt nam thời kì cổ đại (4)
... cao Việt nam nôi phát triển sáng tạo nghệ thuật loài người, Nghệ thuật cổ đại Việt Nam có phát triển liên tục, trải dài qua nhiều kỷ đạt nhiều đỉnh cao sáng tạo Hoạt động 2: Tìm hiểu mỹ thuật cổ ... biểu nào? - Y/c đại diện trình bày-nhận xét-bổ sung II .Sơ lược thuật Việt Nam thời cổ đại: 1 .Thời đồ đá: - Tiêu biểu cho thời hình mặt người khắc vách hang Đồng Nội, Hoà Bình - Hình ... cổ đại Việt Nam - GV Chia nhóm thảo luận Nhóm 1,3: Thời đồ đá ? Thời đồ đá để lại dấu ấn tiêu biểu nào? Nhóm 2,4 :Thời đồ đồng ? Thời đồ đồng để lại dấu ấn tiêu biểu nào? - Y/c đại...
 • 3
 • 115
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về việt nam thời kì cổ đại (5)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về việt nam thời kì cổ đại (5)
... ?Thời lịch sử Việt nam phân -Thời đại Hùng Vương với văn chia làm giai đoạn minh lúa nước phản ánh phát triển văn hoá - xã hội có mĩ thuật Hoạt động : lược thuật Việt Nam thời cổ đại ... Hoạt động : lược bối cảnh lịch sử GV đồ vị trí đất nước Việt + giai đoạn: Nam : nôi loài -Thời đồ đá: XH Nguyên thuỷ người có phát triển liên tục qua nhiều -Thời đồ đồng: Cách khoảng ... thuật diễn tả chạm khắc thời đồ đá *đặc điểm nghệ thuật: Góc nhìn diện, đường nét dứt khoát rõ ràng, bố cục cân xứng,tỉ lệ hài hoà ? Kể tên dụng cụ đồ đồng mĩ Mĩ thuật thời đồ đồng thuật Việt...
 • 4
 • 96
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về việt nam thời kì cổ đại

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về việt nam thời kì cổ đại
... tìm hiểu mỹ thuật thời kỳ đồ đồng: - Giới thiệu thời kỳ đồ đồng - Các công cụ thời đồ đồng trang trí ? Nội dung I Vài nét lịch sử VN thời kỳ cổ đại: LS XH VN chia làm hai thời kỳ - Thời ký ... động GV & HS Hoạt động : Hướng dẫn HS tìm hiểu bối cảnh XH Việt Nam thời kỳ cổ đại: - Em biết thời kỳ cổ đại? - Đó thời kỳ nào? - Tiếp theo thời kỳ nào? *GV kết luận, giới thiệu, ghi 14p bảng - HS ... Nguyên + Đồng Mậu + Gò Mun + Đông Sơn *Trống đồng Đông Sơn đỉnh cao nghệ thuật người Việt cổ II Hình vẽ mặt người vách hang Đồng Nội- Hòa Bình: - Về hình vẽ: Là dấu ấn thời kỳ đồ đá - Vị trí: Khắc...
 • 3
 • 98
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về việt nam thời kì cổ đại2116776036

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về việt nam thời kì cổ đại2116776036
... năm ?Thời lịch sử Việt nam -Thời đại Hùng Vương với văn minh phân chia làm giai đoạn lúa nước phản ánh phát triển văn hoá - xã hội có mĩ thuật Hoạt động : lược thuật Việt Nam thời cổ ... sừng, cong hai bên *đặc điểm nghệ thuật: Góc nhìn diện, đường nét dứt khoát rõ ràng, bố cục cân ? Nêu nghệ thuật diễn tả chạm xứng khắc thời đồ đá Mĩ thuật thời đồ đồng TL: -Trải qua giai đoạn ... diễn tả nghệ thuật Đông Sơn theo lối hình học hoá +Hình ảnh người chiếm vị trí chủ đạo IV- Đánh giá - Củng cố:(4') Trò chơi ô chữ: Có hàng ngang, 11 hàng dọc gợi ý 1 .Thời thuật xã hội nguyên...
 • 4
 • 72
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về mỹ thuật thời lý (2)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về mỹ thuật thời lý (2)
... động Đánh giá kết học tập GV đặt câu hỏi để học sinh nhận xét chung mỹ thuật thời ? Các công trình mỹ thuật thời Học sinh trả lời câu hỏi củng cố kiến thức Hình ảnh nghệ thuật thời có ... khái quát Mỹ thuật thời GV vừa thuyết trình, vừa kết hợp với chứng minh, giảng giải thông Học sinh trả lời câu hỏi qua ĐDDH, đặt câu hỏi gợi ý: ? Mỹ thuật thời gồm có loại hình nghệ thuật ? ... ? Tại lại đề cập nhiều đến kiến trúc thời GV nhận xét, bổ sung :  Nghệ thuật thời gồm; Kiến trúc, điêu khắc trang trí  Nghệ thuật kiến trúc thời phát triển mạnh, Học sinh nghe ghi...
 • 4
 • 112
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về mỹ thuật thời lý (3)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về mỹ thuật thời lý (3)
... nghệ thuật văn hoá dân tộc đặc sắc toàn khôi phục phát triển đậm đà sắc diện dân tộc Hoạt động : Khái quát Mỹ thuật thời II – SƠ LƯỢC VỀ MỈ THUẬT THỜI LÝ ? Những tranh cho thấy mĩ thuật thời ... Hoa, nghệ thuật Việt Nam bị kìm kẹp phụ thuộc vào nghệ thuật chúng.Tuy nhiên mĩ thuật nước ta đến tận thời khôi phục mở rộng thể truyền thống NT đặc trưng nước Nam Triển khai Hoạt động Giáo viên ... mĩ thuật thời có loại hình nghệ thuật ?Tại nói mĩ thuật thời phải đề cập đến nghệ thuật kiến trúc TaiLieu.VN -Kiến trúc, điêu khắc, chạm khắc 1.Nghệ thuật Kiến Trúc 1.1) Kiến trúc cung...
 • 4
 • 76
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về mỹ thuật thời lý (4)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về mỹ thuật thời lý (4)
... câu hỏi: + Kể tên số CTKT, Điêu khắc - trang trí thời Lý? + MT thời phát triển nguyên nhân nào? - MT thời thời kỳ phát triển rực rỡ MTVN IV) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP - Học sinh trả lời, tự ... nước láng giềng -> VH dân tộc có > điều kiện cho VHNT điều kiện phát triển phong phú dân tộc đặc sắc toàn diện II) SƠ LỰƠC VỀ MĨ THUẬT THỜI HOẠT ĐỘNG LÝ * GV yêu cầu h/s đọc sách Nghệ thuật kiến ... điêu luyện nghệ nhân thời b) Chạm khắc - Hoạ tiết hình gì? - Hoa , mây sóng nước, hoa văn hình móc câu phổ biến * Rồng thời Lý: + GV cho học sinh quan sát hình rồng thời - Có đặc điểm gì?...
 • 4
 • 70
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về mỹ thuật thời lý (5)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về mỹ thuật thời lý (5)
... mĩ thuật thời có loại hình nghệ thuật ?Tại nói mĩ thuật thời phải đề cập đến nghệ thuật kiến trúc ? Nêu đặc điểm kinh thành Thăng Long -Kiến trúc, điêu khắc, chạm khắc 1.Nghệ thuật Kiến Trúc ... - Đánh giá : ? Em có nhận xét công trình kiến trúc thời ? Vì kiến trúc phật giáo phát triển mạnh mẽ 5.Dặn dò : - Vễ nhà học thuộc - Chuẩn bị 10 Một số công trình tiêu biểu mĩ thuật thời ... nghệ thuật khôi *GV : Tạo điều kiện cho việc xây dựng phục phát triển đậm đà sắc dân tộc văn hoá dân tộc đặc sắc toàn diện Hoạt động : Khái quát mĩ thuật thời ? Những tranh cho thấy mĩ thuật thời...
 • 3
 • 94
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về mỹ thuật thời lý (6)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về mỹ thuật thời lý (6)
... mĩ thuật thời có loại hình nghệ thuật ?Tại nói mĩ thuật thời phải đề cập đến nghệ thuật kiến trúc ? Nêu đặc điểm kinh thành Thăng Long -Kiến trúc, điêu khắc, chạm khắc 1.Nghệ thuật Kiến Trúc ... nghệ thuật khôi phục phát triển đậm đà sắc *GV : Tạo điều kiện cho việc xây dựng dân tộc văn hoá dân tộc đặc sắc toàn diện Hoạt động : Khái quát mĩ thuật thời ? Những tranh cho thấy mĩ thuật thời ... Hoạt động 1: Hoàn cảnh xã hội ? Sau lên , nhà làm - Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư Đại La(Thăng Long), Thánh Tông đặt tên nước Đại Việt - Có nhiều chủ trương sách tiến ?Nhà...
 • 3
 • 94
 • 0

Giáo án mỹ thuật 6 bài lược về mỹ thuật thời lý (7)

Giáo án mỹ thuật 6 bài sơ lược về mỹ thuật thời lý (7)
... nghệ thuật khôi phục phát triển đậm đà sắc dân tộc - Kiến trúc, điêu khắc, chạm khắc Hoạt động : Khái quát mĩ thuật thời ? Những tranh cho thấy mĩ II Khái quát mĩ thuật thời thuật thời ... dân tộc Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập TaiLieu.VN Page - Nêu bối cảnh lịch sử XH thời Lý? - Mĩ thuật thời Lí có loại hình nghệ thuật nào? Nêu đặc điểm chung mĩ thuật thời Lí Dặn dò: - Sưu ... gốm thời Lý? nghệ thuật điêu khắc cổ VN - Đại diện nhóm trình bày - GV hs nhận xét, bổ sung, chốt * Bệ tượng: Bệ tượng chia làm phần: Phần sen Phần đế tượng b Rồng thời Lý: Rồng thời dáng...
 • 8
 • 117
 • 0

Xem thêm