Trắc nghiệm chính trị học

trắc nghiệm quản trị họcx

trắc nghiệm quản trị họcx
... bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp, kỹ tư quan trọng c Các kỹ có tầm quan trọng tất cấp bậc quản trị d Tất sai 90) Hoạt động quản ... 14) Quản trị thực theo cách nhau: a Đúng b Sai 15) Mục tiêu quản trị tối đa hoá lợi nhuận: a Đúng b Sai 16) Quản trị công việc mang tính đặc thù nhà quản trị cấp cao: a Đúng b Sai 17) Nhà quản trị ... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định...
 • 15
 • 375
 • 7

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC
... tượng quản trị có vị trí, nhiệm vụ cụ thể quyền lực quản trị phản ảnh mức độ phạm vi chi phối khống chế cho phép chủ thể quản trị Trong hệ thống quản trị nhà quản trị chủ thể có chức quản trị ... đặc điểm quản trị quản trị khoa học giải vấn đề theo hay kinh nghiệm mà phải xuất phát từ tính quy luật khoa học quản trị trình hoạt động tổ chức Khả làm việc với người khả mà nhà quản trị cần ... tính khoa học 23 Khả thích nghi hoạt động quản trị thể chỗ chủ thể quản trị thích nghi với đối tượng quản trị Sai Khả thích nghi hoạt động quản trị không thích nghi với đối tượng bị quản trị mà...
 • 8
 • 1,263
 • 19

Trắc nghiệm quản trị học

Trắc nghiệm quản trị học
... chỉ: A Lý thuyết quản trị thời cổ đại La Mã B Lý thuyết quản trị thời cổ đại Châu Âu C Lý thuyết quản trị Mỹ Châu Âu đầu kỷ 20 D Lý thuyết quản trị Taylor 23 Lý thuyết quản trị khoa học Frederick ... 26.Lý thuyết quản trị Fayol gọi là: A Lý thuyết tổ chức B Lý thuyết quản trị tổng quát C Lý thuyết quản trị hành D Lí thuyết hành 27.Ai số tác giả sau thuộc trường phái lý thuyết quản trị với Fayol: ... hiệu 41 Tầm hạn quản trị khái niệm dùng để số lượng nhà quản trị tổ chức? A B sai 42 Muốn xác định tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tổ chức, phải xem xét đến yếu tố lực nhà quản trị cấp lực nhân...
 • 17
 • 857
 • 21

Đề thi trắc nghiệm quản trị học

Đề thi trắc nghiệm quản trị học
... 44 So sánh lãnh đạo quản trị lĩnh vực hoạt động a Quản trị rộng b Lãnh đạo rộng c Quản trị thực tổ chức thức d Lãnh đạo thực tổ chức không thức 45 Ô bàn quản trị sau gọi quản trị ôn hòa a Ô 1.1 ... việc 33 Ô bàn cờ quản trị sau gọi quản trị nhiệm vụ a 1.1 b 5.5 c 1.9 d 9.1 34 Mức độ tham gia cấp hệ thống quản trị Likert a Rất b Ít c Nhiều d Rất nhiều 35 Tác dụng ô bàn cờ quản trị nhằm a Tìm ... khăn tuyển dụng nhà quản trị giỏi c Tình trạng tải cấp d Công việc dễ làm khó bỏ 10 Nhược điểm lớn tầm quản trị hẹp a Có nhiều cấp quản trị b Chi phí quản lý cao c Cấp dễ can thi p sâu vào công...
 • 13
 • 1,248
 • 8

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC
... tượng quản trị có vị trí, nhiệm vụ cụ thể quyền lực quản trị phản ảnh mức độ phạm vi chi phối khống chế cho phép chủ thể quản trị Trong hệ thống quản trị nhà quản trị chủ thể có chức quản trị ... đặc điểm quản trị quản trị khoa học giải vấn đề theo hay kinh nghiệm mà phải xuất phát từ tính quy luật khoa học quản trị trình hoạt động tổ chức Khả làm việc với người khả mà nhà quản trị cần ... tính khoa học 23 Khả thích nghi hoạt động quản trị thể chỗ chủ thể quản trị thích nghi với đối tượng quản trị Sai Khả thích nghi hoạt động quản trị không thích nghi với đối tượng bị quản trị mà...
 • 8
 • 1,586
 • 17

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC - 200 câu có đáp án

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC - 200 câu có đáp án
... quản trị xB Lý thuyết quản trị đời tất yếu xã hội loài người vốn từ lâu hoạt động quản trị C Lý thuyết quản trị chẳng qua chép hoạt động quản trị vốn xã hội loài người D Hoạt động quản trị ... thuyết quản trị hình thức mà thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" sau: A Quản trị trình quản lý B Quản trị bắt buộc người khác hành động C Quản trị tự hành động hướng tới mục tiêu nổ lực cá nhân xD Quản ... tức nhà quản trị cấp cao thiết phải kỹ tư duy, sáng tạo, nhận định, đánh giá cao nhà quản trị cấp sở C Các nhà quản trị cấp sở cần thiết phải kỹ kỹ thuật, chuyên môn cao nhà quản trị cấp...
 • 21
 • 7,567
 • 35

Trăc nghiệm quản trị học có đáp án nè

Trăc nghiệm quản trị học có đáp án nè
... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... quản trị: a Đúng b Sai 35) Quan hệ tầng hạn quản trị nhà quản trị cấp trung cấu tổ chức mối quan hệ tỷ lệ thuận: a Đúng b Sai 36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ nhà quản trị: ... hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách...
 • 12
 • 2,799
 • 4

Trắc nghiệm quản trị học có đáp án Full

Trắc nghiệm quản trị học có đáp án Full
... lý – xã hội quản trị (*) Quản trị khoa học (**) Cả (*) & (**) Quản trị định lượng Câu 25: Các lý thuyết quản trị cổ điển a Không quản trị đại b Còn quản trị đại c Còn giạ trị quản trị đại d ... Phát biểu sau l a Quản trị cần thiết bệnh viện b Quản trị cần thiết trường đại học c Quản trị cần thiết tổ chức quy mô lớn d Quản trị cần thiết doanh nghiệp Câu 23: Quản trị cần thiết tổ chức ... trọng để thành công quản trị b mối quan hẹ biện chứng khoa học nghệ thuật quản trị c Cần vận dụng nguyên tắc khoa học vào quản trị d Khoa học tảng để hình thành nghệ thuật quản trị Câu 44: Phát...
 • 29
 • 4,198
 • 44

Trắc nghiệm quản trị học hutech

Trắc nghiệm quản trị học hutech
... cách: a Nh quản trị đưa định ban đầu nhóm thảo luận, định có cân nhắc đến ý kiến cc nhĩm b Nhà quản trị tự đưa định v thơng bo cho nhn vin c Cho phép nhân viên thảo luận vấn đề, nhà quản trị người ... hoạch hành động nhà quản trị cấp trung soạn thảo, kiểm tra đôn đốc chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành hoạt động SX hàng hoá dịch vụ d .Tất câu sai Câu 11 :Kỹ nhân nhà quản trị kỹ liên quan đến: ... Nhiệm vụ Nhà quản trị doanh nghiệp người: a Vạch mục tiêu, chiến lược kinh doanh b Hoạch định phân bổ nguồn lực c Do lường kết công việc d Tất câu Câu 26:Trong doanh nghiệp nhà quản trị có nhóm...
 • 5
 • 2,995
 • 153

trắc nghiệm quản trị học căn bản

trắc nghiệm quản trị học căn bản
... bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp, kỹ tư quan trọng c Các kỹ có tầm quan trọng tất cấp bậc quản trị d Tất sai 90) Hoạt động quản ... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách Nhật Bản...
 • 13
 • 2,740
 • 16

đề thi trắc nghiệm quản trị học - đề số 2

đề thi trắc nghiệm quản trị học - đề số 2
... cấp quản trị là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trị cấp cho nhà quản trị cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trị cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn xD Sự chia quyền hạn nhà quản trị ... sau không nói Tầm hạn quản trị: A Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào lực nhà quản trị, trình độ nhân viên, độ ổn định công việc B Tầm hạn quản trị khái niệm dùng để số lượng nhân viên quyền ... quyền mà nhà QT điều khiển cách tốt C Tầm hạn quản trị có liên quan mật thi t đến số lượng tầng nấc trung gian doanh nghiệp xD Tầm hạn quản trị số lượng nhân viên quyền (kể người trực thuộc người...
 • 2
 • 603
 • 15

640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương

640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương
... với trị Cả A, B Cả A, B sai Cấp quản trị dễ chuyển đổi công việc: Quản trị cấp cao Quản trị cấp Quản trị sở Cả câu Một tổ chức thực thể: mục đích riêng thành viên C D 27 A B C D 28 A ... thuyết quản trị định lượng đặc trưng? A B C D 15 Quản trị học theo thuyết Z là: A Quản trị theo cách Mỹ B =Quản trị theo cách Nhật Bản C Quản trị theo cách Mỹ Nhật Bản D Tất câu sai 16 Tác giả học ... hiệu qủa quản trị “ tư tưởng trường phái: A Tâm lí xã hội B Quản trị khoa học C Quản trị định lượng D Cả A B 62 Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: A Trường phái quản trị đại...
 • 142
 • 37,435
 • 382

BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC ( có đáp án)

BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC ( có đáp án)
... nhân, phận (b) Trực tuyến đòa bàn (d) Bộ máy tổ chức (c) Trực tuyến sản phẩm 73: Phát biểu sau mô hình tổ chức (d) Câu (a) kết hợp thêm câu (b) hoặc/và câu (c) 70: Trong đối tượng bò quản trò, ... doanh nhận đònh (b) Người quản trò cấp điều hành (c) Người quản trò cấp (d) Người quản trò cấp sở 51: Phát biểu sau không xác nói kỹ người quản trò: (a) Kỹ kỹ thuật khả cần thi t để thực công ... chức quản trị trường ĐH khác với d) Tất yếu tố 110.Nhà quản trị nên triệu tập họp nào? chức quản trị cơng ty SAI a)Cần thi t chuẩn bị trước để tránh thời 11.Nhà quản trị nên khả làm việc (kỹ...
 • 19
 • 3,729
 • 32

Trắc nghiệm quản trị học có đáp án

Trắc nghiệm quản trị học có đáp án
... định thuộc loại chắn, rủi ro hay bất trắc việc nhà QT nghiên cứu bước trình định a Xác định tiêu chí b Phân bổ trọng số c Đánh giá phương án d Lựa chọn phương án Hành vi trực giác kết hợp với chấp ... c d Theo Hersey Blandchards, nhà lãnh đạo sd phong cách bán nv: Nỗ lực t.h cv cao kỹ thiếu động Ko kỹ sẵn sàng thực hiên cv Ko kỹ ko sẵn sàng thực hiên cv 10.Đặc điểm thuộc phong cách ... QT? a hoạch định b tổ chức c lãnh đạo d.kiểm soát Các định chương trình hóa đặc điểm: a Quyết định giải pháp sáng tạo b Quyết định hay không phụ thuộc vào khả người định c NC đc đầy đủ thông...
 • 11
 • 711
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm chính trịcau hoi trac nghiem quan tri hocbài tập trắc nghiệm quản trị họcôn thi trắc nghiệm quản trị họcđề kiểm tra trắc nghiệm quản trị họctrắc nghiệm quản trị học theo từng chươngtrắc nghiệm quản trị học đại cươngtrắc nghiệm quản trị học chương 1trắc nghiệm quản trị học uehtrắc nghiệm quản trị học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm quản trị học chương 1bài tập trắc nghiệm quản trị học có đáp ánbài tập trắc nghiệm quản trị học căn bảnbài tập trắc nghiệm quản trị học có lời giảiđáp án đề thi trắc nghiệm quản trị họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây