Đề cương ôn thi bảo hiểm xã hội

Đề cương ôn tập bảo hiểm hội

Đề cương ôn tập bảo hiểm xã hội
... hội cứu trợ hội a .Bảo hiểm hội ưu đài hội *Giống nhau: nằm hệ thống an sinh hôi Góp phần làm bảo vệ hệ thống an sinh toàn diện * Khác nhau: Chỉ tiêu Bảo hiểm hội Ưu đãi hội ... 500.000 trẻ em bị dị dạng” đặt vấn đề cần có chế độ đãi hội người có công để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công khai, công hội Vì an sinh hội sách hội thể đường lối chủ trương Đảng ... hiểm hội thời kỳ hoàn cảnh kháng chiến gian khổ nên việc thực bảo hiểm hội hạn chế Tuy nhiên, thời kỳ đánh dấu quan tâm lớn Đảng Nhà nước sách bảo hiểm hội Đồng thời quy định bảo hiểm xã...
 • 75
 • 450
 • 2

Đề Cương ôn thi LỊCH SỬ HỘI HỌC

Đề Cương ôn thi LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC
... đổi hội Cuộc cách mạng pháp diễn năm 1789 Những biến động trị hội châu âu để lại dấu ấn lịch sử hội học : + Cuộc cách mạng Pháp kiện hội học đời giới với tư cách khoa học + Các công ... “tĩnh học hội “ động học hội 12 Đối tượng nghiên cứu XHH theo Comte quy luật phát triển chung loài người 13 Nhiệm vụ XHH theo quan niệm Comte tổ chức lại hội lập lại trật tự hội dựa ... công trình lớn ông là: Triết học thực chứng & hệ thống trị học thực chứng Comte gọi XHH tên khác vật lý học XH XHH gồm: Tĩnh học XH động học XH Đơn vị XH “gia đình” Đối tượng nghiên cứu tĩnh học...
 • 17
 • 342
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHỦ NGHĨA HỘI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
... nông thôn, có mqh gắn bó mật thi t với nd nông thôn Đây đk khách quan để thực mối liên minh công nông - GCCN VN phần lớn xuất thân từ nd nông thôn nên chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng tiển nông, ... điểm chủ nghĩa Mac Lenin việc giảiquyết vấn đề tôn giáo cnxh? Chính sách tôn giáo Đ nhà nước ta nay? Trả lời: a) Quan điểm CN Mác việc giải vấn đề tôn giáo CNXH - Khắc phục dần tiêu cực tôn giáo ... sách tôn giáo quán : + Các tôn giáo hoàn toàn tự do, bình đẳng trước pl, công dân có quyềnn theo ko theo tôn giáo + Các tc giáo hội, chức sắc tôn giáo tự hd tôn giáo đê pvu nhu cầu sinh hoạt tôn...
 • 22
 • 2,196
 • 0

Đề cương câu hỏi ôn tập bảo hiểm hội

Đề cương câu hỏi ôn tập bảo hiểm xã hội
... lương Nếu làm thủ tục hưu trí ông A nhận 61% (trừ 10% nghỉ trước 10 tuổi theo quy định) Nếu đợi đến tuổi nghỉ theo quy định hưởng...
 • 2
 • 277
 • 1

Nội dung ôn tập bảo hiểm hội ôn thi công chức

Nội dung ôn tập bảo hiểm xã hội ôn thi công chức
... quỹ bảo hiểm hội Điều Nguyên tắc bảo hiểm hội co ng c Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm ... sách bảo hiểm hội hu c Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật bảo hiểm hội Tuyên truyền, phổ biến chế độ, sách, pháp luật bảo hiểm hội Thực công tác thống kê, thông tin bảo hiểm ... đóng bảo hiểm v hội người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm hội tính theo số năm hu c đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội; ...
 • 34
 • 365
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM HỘI VÀ QUỸ BẢO HIỂM HỘI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
... pháp luật BHXH chuyên trách II Tổng quan quỹ bảo hiểm hội Khái niệm, đặc điểm quỹ bảo hiểm hội a, Khái niệm quỹ bảo hiểm hội Quỹ bảo hiểm hội quỹ tài độc lập, tập trung nằm ngân sách ... tự bảo hiểm hội cho c, Bảo hiểm hội phải dựa đóng góp bên tham gia để hình thành quỹ bảo hiểm hội độc lập, tập trung Nhờ đóng góp bên tham gia mà phơng thức riêng có bảo hiểm hội ... tợng bảo hiểm hội thu nhập ngời lao động bị biến động giảm ngời tham gia bảo hiểm hội Chúng ta cần phân biệt đối tợng bảo hiểm hội đối tợng tham gia bảo hiểm hội, đối tợng tham gia bảo...
 • 26
 • 194
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM HỘI VÀ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM HỘI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI
... có quản BHXH, định nghĩa sau: "Quản bảo hiểm hội quản toàn hoạt động bảo hiểm hội, bao gồm quản đối tượng tham gia hưởng thụ, quản thu, chi quỹ BHXH" Trong hệ thống quản ... huyện, cấp phường có đại tổ chi trả BHXH quản BHXH với chức dự báo, lập kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra giám sát trình thực sách BHXH 2.1 Quản đối tượng thụ hưởng bảo hiểm hội Đặc ... động ký, Bảo hiểm hội tỉnh chi, xét duyệt, thẩm định lại bảo hiểm hội huyện, thành phố thực chi trả Trong trình đổi mới, hoàn thiện dần, ngày 17/5/ 1996 Bộ Lao động Thương binh hội với...
 • 24
 • 525
 • 1

Luan van chuyen de QL tài chính bảo hiểm hội VN

Luan van chuyen de QL tài chính bảo hiểm xã hội VN
... Đức bao gồm chế độ sau: + Bảo hiểm thất nghiệp + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cho ngời già ngời tàn tật + Bảo hiểm ốm đau + Bảo hiểm tai nạn lao động + Bảo hiểm hu trí Hoạt động BHXH ... diện BHXHVN TP HCM Bảo hiểm hội Việt Nam Giám đốc Các Phó giám đốc Bảo hiểm hội cấp tỉnh - Phòng Chế độ, sách - Phòng Kế hoạch - Tài - Phòng Thu - Phòng Giám định chi - Phòng Bảo hiểm tự ... trận, Hội trởng hội phụ nữ, Hội trởng hội nông dân, Hội trởng Hội Cựu chiến binh, Bí th đoàn THCS Hồ Chí Minh cán chc danh chuyên môn Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, địa chính, t pháp, tài chính- ...
 • 66
 • 150
 • 0

Luan van chuyen de QL thu chi bảo hiểm hội VN

Luan van chuyen de QL thu chi bảo hiểm xã hội VN
... Bảo hiểm hội Việt Nam) Qua bảng số liệu tình hình chi BHXH, nguồn chi BHXH từ Ngân sách Nhà nớc đảm bảo chi m tỷ lệ lớn (khoảng 86% tổng chi) , gần nh nguồn chi BHXH Ngân sách Nhà nớc đảm bảo, ... hành Bộ tài chính); số khoản chi khác nh chi cho công tác chi, chi phí tổ chức hội nghị hội thảo, chi tiếp khách, chi cho văn phòng phẩm, chi m tỷ lệ tơng đối lớn chi quản lý máy + Công tác quản ... binh hội hoàn thành đợc công tác thu BHXH, dó mà ngành Lao động - Thơng binh hội phải ký kết hợp đồng thu BHXH thông qua quan Tài chính, Thu , Kho bạc Khi quan hoàn thành xong trách nhiệm thu...
 • 75
 • 200
 • 1

Luan van chuyen de thu nộp quỹ bảo hiểm hội

Luan van chuyen de thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội
... khoản trợ cấp thu c trách nhiệm toán Bộ Nội vụ Bảng 2: tình hình thu nộp BHXH tổng công đoàn lao động Việt Nam từ năm 1964 1986 Năm Kế hoạch thu Số thu Bảo hiểm hội Thực Bảo hiểm (1000 đồng) ... 1987 đến tháng 9/1995 Năm Kế hoạch thu Số thu Bảo hiểm hội Thực Bảo hiểm (1000 đồng) so hội Thực thu (1) (2) (3) 39 kế hoạch trợ (%) (4) (1000 đồng) NSNN hỗ (Thu 5%) Tổng số (5) (6)=(4):(2) ... kinh tế - hội, góp phần củng cố thể chế trị Nhà n ớc trớc mắt lâu dài, đảm bảo công hội Mặc dù có nhiều điểm khác đối t ợng phạm vi, song BHXH, cứu trợ hội u đãi hội sách hội thiếu...
 • 94
 • 184
 • 0

Luan van chuyen de vốn đt XDCB bảo hiểm hội

Luan van chuyen de vốn đt XDCB bảo hiểm xã hội
... luận vốn đầu t xây dựng quản lý vốn đầu t xây dựng Chơng : Thực trạng quản lý vốn đầu t Xây dựng Bảo hiểm hội Việt Nam Chơng : Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu t Xây dựng Bảo hiểm hội ... đầu t XDCB, vốn đầu t mang lại hiệu kinh tế hội cao cho ngành hội trở lên khó khăn gấp bôị, đòi hỏi phải hoàn thiện quản lý vốn đầu t XDCB Thứ ba: Xuất phát từ vai trò vốn đầu t XDCB tạo ... tiễn cho nhà quản lý hoạt động đầu t xây dựng ngành Bảo hiểm hội, tác giả chọn đề tài: Hoàn thiện quản lý vốn đầu t Xây dựng Bảo hiểm hội Việt Nam mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng Mục đích...
 • 47
 • 198
 • 0

Tài liệu Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm hội đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang nghỉ việc docx

Tài liệu Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang nghỉ việc docx
... nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất người lao động nghỉ việc Số hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Về nước trước ngày 01/01/2007 ... lịch người lao động khai có xác nhận đơn vị tiếp nhận Bản Quyết định cử học tập, thực tập thời hạn nước định cử công tác, làm việc nước trường hợp người lao động cử học tập, thực tập nước ... cho nhiều người Trường hợp không định cử học tập, thực tập thời hạn nước thay định có xác nhận đơn vị cử Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau nước Bộ,...
 • 4
 • 301
 • 0

Tài liệu Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm hội đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang đóng bảo hiểm hội doc

Tài liệu Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang đóng bảo hiểm xã hội doc
... hợp người lao động cử học tập, thực tập nước định chung cho nhiều người Trường hợp không định cử học tập, thực tập nước thay định có xác nhận đơn vị cử Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp lần, ... lịch người lao động khai tiếp nhận trở lại làm việc lý lịch người lao động khai có xác nhận đơn vị tiếp nhận Bản Quyết định cử học tập, thực tập nước định cử công tác, làm việc nước trường hợp người ... ngũ sau nước Bộ, ngành chủ quản Số hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Về nước trước ngày 01/01/2007 không hạn; không vi phạm pháp luật nước bị...
 • 4
 • 240
 • 1

Xem thêm