Các điểm hữu tỷ trên các đường cong elliptic trên trường hữu hạn

các điểm hữu tỷ trên các đường cong elliptic trên trường hữu hạn

các điểm hữu tỷ trên các đường cong elliptic trên trường hữu hạn
... đường cong trường hữu hạn Các định lý mơ tả cấu trúc nhóm điểm hữu tỷ đường cong elliptic trường hữu hạn Chương 2: Các đường cong Elliptic dạng Weierstrass trường hữu hạn - Tổng quan đường cong ... lượng nhóm E(Fq) đường cong elliptic trường hữu hạn Fq b) Các kết phương pháp mơ tả luật nhóm nhóm điểm hữu tỷ đường cong Elliptic trường hữu hạn c) Các kết mơ tả nhóm abel hữu hạn sinh Luận ... Tổng quan đường cong dạng Weierstrass trường hữu hạn - Các điểm hữu tỷ đường cong Elliptic trường hữu hạn - Mơ tả chung luật nhóm - Nhóm điểm hữu tỷ họ đường cong y  x3  kx , y  x3  b , với...
 • 82
 • 247
 • 0

các điểm hữu tỷ trên các đường cong elliptic trên trường hữu tỷ

các điểm hữu tỷ trên các đường cong elliptic trên trường hữu tỷ
... ,[Was 30] - Các khái niệm, kết nghiên cứu đường cong elliptic Các đường cong trường số hữu tỷ Các định lý mô tả cấu trúc nhóm điểm hữu tỷ đường cong elliptic Chương 2: Các đường cong Elliptic dạng ... tập điểm hữu tỷ đường cong elliptic nhóm abel hữu hạn sinh Định lý Mazur mô tả tập điểm có cấp hữu hạn tập điểm hữu tỷ c) Các kết phương pháp mô tả luật nhóm nhóm điểm hữu tỷ đường cong Elliptic ... Tổng quan đường cong dạng Weirstrass Q - Các điểm hữu tỷ đường cong Elliptic Q Nhóm Mordell – Weil - Mối liên hệ đường cong elliptic với phép nhân tử hóa - Điểm xoắn hữu tỷ đường cong elliptic...
 • 97
 • 245
 • 1

các điểm xoắn hữu tỷ của đường cong elliptic trên trường hữu tỷ

các điểm xoắn hữu tỷ của đường cong elliptic trên trường hữu tỷ
... Nhóm điểm hữu tỷ đường cong elliptic 𝐸 Nhóm điểm hữu tỷ có bậc hữu hạn chia hết 𝑛 Nhóm xoắn hữu tỷ đường cong elliptic 𝐸 Số điểm hữu tỷ đường cong elliptic 𝐸 Điểm vô tận 𝒪 đường cong elliptic 𝐸 ... đường cong elliptic 26 2.2 Các điểm hữu tỷ xoắn hữu tỷ đường cong elliptic ℚ 27 1T 2.2.1 Các định lý 27 2.2.2 Nhóm điểm hữu tỷ xoắn hữu tỷ 30 2.2.3 Sự phân bố điểm hữu tỷ ... thuyết đường cong Elliptic với việc mô tả phân bố nhóm điểm xoắn hữu tỷ chúng Trong phạm vi đề tài, xét đường cong Elliptic trường số hữu tỷ mô tả dạng Weierstrass Vì đề tài mang tên: Các điểm xoắn...
 • 82
 • 106
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC BÀI TOÁN TÌM CÁC ĐIỂM CỐ ĐỊNH CỦA HỌ ĐƯỜNG CONG" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hoạ rõ điểm cố định họ đường cong + Muốn dừng lại giai đoạn ta cần nhấn nút stop ( ) Kết luận Bài báo đ trình bày b ớc b ản giải toán tìm điểm cố định họ ã đường cong chương trình toán học Maple ... giải toán tìm tất điểm cố định họ đường cong ( 84 ) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 y = f(x,m) qua với m > restart; > proc_dcd:=proc( ) # Thủ tục tìm điểm cố định ... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 A( x0 , y0 ) ∈ ( ), ∀ m , ∀ m ⇔ ⇔ = = = Chương trình toán học giải toán tìm điểm cố định họ đường cong Maple m ngôn ngữ...
 • 6
 • 478
 • 1

tập xác định duy nhất và đa thức duy nhất cho các đường cong đại số trên trường không acsimet

tập xác định duy nhất và đa thức duy nhất cho các đường cong đại số trên trường không acsimet
... GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM TP H CH MINH Nguyn Thanh Hi TP XC NH DUY NHT V A THC DUY NHT CHO CC NG CONG I S TRấN TRNG KHễNG ACSIMET Chuyờn ngnh: Hỡnh hc v tụpụ Mó s : 60 46 01 05 LUN VN THC ... nú l mt im (iv) Mi a úng tht s ca mt ng cong l mt im (v) Mt a úng cú s chiu bng v ch nú l mt ng cong 25 1.4 ng cong i s v ging ca ng cong i s 1.4.1 ng cong i s 1.4.1.2 nh ngha Mt im mt phng x ... qu Cho C l ng cong cú bc l n v t rP = mP (C ) Khi ú g r (r 1) (n 1)(n 2) P P 2 PC 1.4.2.10 H qu Nu rP (rP 1) (n 1)(n 2) = thỡ C l ng cong hu t 2 PC 1.4.2.11 nh ngha Cho C l mt ng cong...
 • 88
 • 217
 • 0

Hình học của các đường cong tham số hóa hữu tỉ

Hình học của các đường cong tham số hóa hữu tỉ
... 30 34 Hình học đường cong tham số hóa hữu tỉ 2.1 Chỉ số vết tính thực phép tham số hóa hữu tỉ 48 48 2.2 2.3 Phép tham số hóa chuẩn Hình học đường cong hữu tỉ cho ... 21 Các thuật toán tham số hóa hữu tỉ 1.1 Đường cong hữu tỉ phép tham số hóa 26 26 1.2 1.3 Tham số hóa đường thẳng Tham số hóa đường cong liên hợp ... chương 1.1 Đường cong hữu tỉ phép tham số hóa Trong thực tế, số đường cong phẳng biểu diễn phép tham số hóa hữu tỉ, nghĩa là, hầu hết (có thể trừ số hữu hạn) điểm đường cong cho cặp hàm hữu tỉ Chẳng...
 • 63
 • 83
 • 0

Hình học của các đường cong tham số hóa hữu tỉ

Hình học của các đường cong tham số hóa hữu tỉ
... phép tham số hóa hữu tỉ Chỉ số vết phép tham số hóa hữu tỉ Với đường cong, khái niệm bậc ánh xạ hữu tỉ nói đến chương gọi số vết ánh xạ hữu tỉ Định nghĩa 2.1 Cho C đường cong afin hữu tỉ giả sử ... 1.2 Tham số hóa đường thẳng 1.3 Tham số hóa đường cong liên hợp 10 Hình học đường cong tham số hóa hữu tỉ 13 2.1 Chỉ số vết tính thực phép tham ... khía cạnh toán tham số hóa đường cong hữu tỉ Bao gồm, thuật toán xác định giống đường cong (đồng nghĩa với việc xác định tính hữu tỉ đường cong) thuật toán tham số hóa hữu tỉ đường cong liên hợp...
 • 20
 • 77
 • 0

Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình

Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình
... thự hai 15 nh lỵ cỡ bÊn thự hai kiu Nevanlinna -Cartan cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 23 2.1 CĂc hm Nevanlinna -Cartan cho ữớng cong chnh hẳnh 23 2.2 nh lỵ cỡ bÊn thự hai cho ữớng cong ... thự hai kiu Nevanlinna -Cartan cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 2.1 CĂc hm Nevanlinna -Cartan cho ữớng cong chnh hẳnh Chúng tổi s nhưc lÔi mởt số khĂi niằm, kẵ hiằu chuân cừa Lỵ thuyát Nevanlinna - Cartan ... hai cho ữớng cong chnh hẳnh cưt cĂc siảu mt 2.2.1 Mởt số bờ ã quan trồng Tiáp theo, chúng tổi trẳnh by mởt số bờ ã Ôi số ữủc sỷ dửng cĂc chựng minh cừa nh lỵ cỡ bÊn thự hai kiu Cartan cho...
 • 45
 • 250
 • 0

Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình .pdf

Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình .pdf
... thự hai 15 nh lỵ cỡ bÊn thự hai kiu Nevanlinna -Cartan cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 23 2.1 CĂc hm Nevanlinna -Cartan cho ữớng cong chnh hẳnh 23 2.2 nh lỵ cỡ bÊn thự hai cho ữớng cong ... thự hai kiu Nevanlinna -Cartan cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 2.1 CĂc hm Nevanlinna -Cartan cho ữớng cong chnh hẳnh Chúng tổi s nhưc lÔi mởt số khĂi niằm, kẵ hiằu chuân cừa Lỵ thuyát Nevanlinna - Cartan ... hai cho ữớng cong chnh hẳnh cưt cĂc siảu mt 2.2.1 Mởt số bờ ã quan trồng Tiáp theo, chúng tổi trẳnh by mởt số bờ ã Ôi số ữủc sỷ dửng cĂc chựng minh cừa nh lỵ cỡ bÊn thự hai kiu Cartan cho...
 • 45
 • 280
 • 0

Về dạng định lý cơ bản thứ 2 kiểu Cartan cho các đường cong chỉnh hình

Về dạng định lý cơ bản thứ 2 kiểu Cartan cho các đường cong chỉnh hình
... 14 1 .2. 5 nh lỵ cỡ bÊn thự hai 15 nh lỵ cỡ bÊn thự hai kiu Nevanlinna -Cartan cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 23 2. 1 CĂc hm Nevanlinna -Cartan cho ữớng cong chnh hẳnh 23 2. 2 nh lỵ ... hai cho ữớng cong chnh hẳnh cưt cĂc siảu mt 26 2. 2.1 Mởt số bờ ã quan trồng 26 2. 2 .2 nh lỵ cỡ bÊn thự hai cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 29 ... lĐy N >0 nh lỵ 2. 2.9 MN )T (r, f ) d(q (n + 1) )T (r, f ), ừ lợn cho O(N ) v N chia hát cho Kát hủp cĂc cổng thực (2. 5), (2. 6) v (2. 8) ta cõ, vợi mội tÔi số M (2. 8) d >0 cho q (q (n +...
 • 45
 • 227
 • 1

Các đường cong kinh tế học

Các đường cong kinh tế học
... Xem Kinh tế học Keynes Kinh tế học Keynes trường phái kinh tế học vĩ mô đời với mục đích chống lại phê phán trường phái Kinh tế học vĩ mô cổ điển kinh tế học Keynes thiếu sở kinh tế học vi mô Kinh ... Chủ nghĩa kinh tế tự phát triển lý luận kinh tế học vĩ mô sở kinh tế học vi mô Ngay chủ nghĩa Keynes gần (phái kinh tế học Keynes mới) tìm sở kinh tế học vi mô cho lý luận kinh tế học vĩ mô chủ ... thương mại quốc tế, lý thuyết tổ chức ngành, địa lý kinh tế, v.v Cùng với kinh tế vi mô hai trụ cột khoa học kinh tế Kinh tế học vĩ mô kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) phân ngành kinh tế học chuyên...
 • 33
 • 693
 • 0

Luận văn: VỀ DẠNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN THỨ HAI KIỂU CARTAN CHO CÁC ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH pptx

Luận văn: VỀ DẠNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN THỨ HAI KIỂU CARTAN CHO CÁC ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH pptx
... thự hai 15 nh lỵ cỡ bÊn thự hai kiu Nevanlinna -Cartan cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 23 2.1 CĂc hm Nevanlinna -Cartan cho ữớng cong chnh hẳnh 23 2.2 nh lỵ cỡ bÊn thự hai cho ữớng cong ... thự hai kiu Nevanlinna -Cartan cho cĂc ữớng cong chnh hẳnh 2.1 CĂc hm Nevanlinna -Cartan cho ữớng cong chnh hẳnh Chúng tổi s nhưc lÔi mởt số khĂi niằm, kẵ hiằu chuân cừa Lỵ thuyát Nevanlinna - Cartan ... hai cho ữớng cong chnh hẳnh cưt cĂc siảu mt 2.2.1 Mởt số bờ ã quan trồng Tiáp theo, chúng tổi trẳnh by mởt số bờ ã Ôi số ữủc sỷ dửng cĂc chựng minh cừa nh lỵ cỡ bÊn thự hai kiu Cartan cho...
 • 45
 • 135
 • 0

Chương 6 - LẬP CÁC ĐƯỜNG CONG BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ pdf

Chương 6 - LẬP CÁC ĐƯỜNG CONG BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ pdf
... Trung Sử dụng EXCEL-97 giải toán Khoa học-Kỹ thuật Chơng :Lập đờng cong biêu diễn đồ thị liệu cách thích hợp trớc vẽ Ngoài ra, bạn vẽ đờng cong biểu diễn phơng trình phức tạp cách hiệu chỉnh tay ... Chuong6.doc trang 2/ in ngày 07/05/14 PGS.TS Nguyễn Viết Trung Sử dụng EXCEL-97 giải toán Khoa học-Kỹ thuật Chơng :Lập đờng cong biêu diễn đồ thị - Chỉ số tơng quan (hệ số xác định) (r2) - Sai ... Chuong6.doc trang 7/ in ngày 07/05/14 PGS.TS Nguyễn Viết Trung Sử dụng EXCEL-97 giải toán Khoa học-Kỹ thuật Chơng :Lập đờng cong biêu diễn đồ thị Hình 6. 1: Độ dẫn nhiệt GaAs: Chuẩn bị tìm đờng cong...
 • 9
 • 327
 • 8

Biễu diễn các đường cong conic và ứng dụng giải toán sơ cấp

Biễu diễn các đường cong conic và ứng dụng giải toán sơ cấp
... biểu diễn a) đường thẳng c = d ∈ R; c b) đường tròn trường hợp lại Trong trường hợp b) phương trình gọi phương trình tham số đường tròn Đường conic tổng quát Định lý Phương trình tham số phức đường ... thuộc vào vận tốc góc ω 197 Hình 1: Giải số toán đường conic công cụ số phức Ví dụ Cho parabol (P) có phương trình y = x2 Hai điểm A, B di động (P) cho AB = Tìm quỹ tích trung điểm AB Lời giải ... = đường thẳng d có phương trình Ax + By + C = a b 1) Tìm điều kiện A, B, C để d tiếp xúc với (H) 2) Chứng minh chân đường cao kẻ từ tiêu điểm (H) đến đường tiệm cận nằm đường chuẩn (H) Lời giải...
 • 12
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiến hành đo góc trên bình đồ và căn cứ vào điều kiện địa hình ta lựa chọn được bán kính các đường cong nằmcác hệ mật dựa trên đường cong elliptic 4các đường cong trong không gianphương trình các đường conghình học vi phân hình bao của họ các đường congvấn đề xác định đối với hàm hữu tỷ trên trường đóng đại số đặc trưng không với điều kiện ảnh ngược của tập hợp điểm và áp dụngviệc sử dụng các đường cong clotôit khi thiết kế tuyếntính nối tiếp các đường conghình học của các đường cong và mặt congvẽ các đường congcác đường cong sấy và tốc độ sấyve tai hien nguoc va mo phong cac duong cong mat cong khong giangiải thích đường đẳng lượng là các đường congtrên đây là các bước công việc chính cần tiến hành khi quảng bá website doanh nghiệp tùy từng trường hợp cụ thể kế hoạch trên có thể được thay đổi để phù hợp hơncác duong cong bézierĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây